DNO 1Q

oto1
DNO 08.05.2019 kl 20:07 9890

Hola, nytt forsøk.

Her er mine kommentarer / tanker angående 1Q resultatet til DNO.

Produksjon.

Det har vært litt diskusjon angående DNO's produksjon og estimat i 1Q. Se andre tråder.
Jeg forventet ca 116k fat/d i 1Q CWI produksjon, og da er jo rapportert CWI produksjon på 107.600 fat/d skuffende.
Eller..?

I Kurdistan trodde jeg på ca 128k fat/d gross, og dermed en CWI til DNO på 96k fat/d (75% av gross).
Norge / UK hadde jeg 20k som utgangspunkt. Og altså dermed til sammen 116k fat/d.

I rapporten står det CWI i Kurdistan på 89,4k av en gross produksjon på 126,8k, og Norge/UK på 18,2k
Norge/UK var altså 1,8k under mitt anslag, og Kurdistan 6,6k under.

Men vent nå litt. Hvordan kan jeg bomme med 6,6k fat på CWI i Kurdistan når jeg bare bommet med 1,2k gross??
Svaret på det vet jeg ikke.
Jeg sendte spørsmålet under webcast, men svar er ikke lett å få på disse.

Jeg har en teori om noe som ble sagt av Sandborg, at de fører det som er produsert og solgt.
Så det kan godt være at de har produsert fatene, men at de ikke er solgt.
Det kan igjen skyldes at de i 1Q har endret regnskapsmetode, slik at vi i første kvartal med ny regnskapsføring får et lite etterslep på noen dagers produksjon.

CWI I Kurdistan med en produksjon på 126,8k burde vært 95,1k fat/d. Det mangler altså 5,7k fat/d, eller totalt ca 4 dagers produksjon i kvartalet (5,7x90/126,8).
Hvis mine antagelser er korrekt så blir det ikke sånn i 2Q, for etterslepet vil være omtrent konstant og er tatt i 1Q.
Vi får se.

Produksjonen i Norge/UK var litt skuffende.
"Gammel" produksjon for Faroe utgjorde ca 8,6k fat/d (snitt 2018 på ca 12k fat/d). Jeg trodde produksjonen fortsatt var rundt 12k fat/d, og at Equinor swappen skulle tilføre ca 8k.
Det gledelige er jo at Equinor swappen tilførte ca 9,65k per dag, og altså 1,6k over det jeg trodde.
Så 1,8k under mitt anslag er noe skuffende, men ingen katastrofe.

Produksjon fremover:

Bijan guidet gross 125k flatt fra kurdistan ut året.
Det er 10-12k undsr det som ligger i regnearket, der jeg har ca 136k i snitt for året.
Den forskjellen skyldes ikke Tawke, den skyldes Peshkabir.

På tross av nye brønner med kapasitet på ca 10k hver, så har Peshkabir produsert flatt mellom 50 og 55k siden i fjor høst.
Jeg trodde det kanskje skyldes begrensninger på eksportkapasitet fra Peshkabir, men tilbakemeldingene fra de som har vært på CMD er at det virker som om DNO er forsiktige med å kjøre brønnene for hardt, og det er slett ikke sikkert det kommer økning.
Jeg håper fortsatt vi får minst en 10k økning etter hvert som P10, P11 og P12 blir boret i løpet av året, men det er slett ikke sikkert.
Jeg må gå litt i tenkeboksen og vurdere om jeg må redusere Peshkabir økningen i regnearket, evt hvor mye.
Det blir ikke noe dramatisk.

Når det gjelder Norge/UK så kom Oda online i midten av mars. der skal det rampes opp til gross produksjon på ca 30k fat/d i år, noe som utgjør CWI 4,5k fat/d til DNO.
Noen annen produksjonsøkning vet jeg ikke om i år.
Så om vi tar utgangspunkt i 1Q på 18,2k, og legger til 4,5k så ender vi året, uten decline, på 22,7k fat/d.
I regnearket ligger det inne en declinerate på 0,4% per mnd. Så i løpet av et år taper man med en slik ca 1k fat, eller ca 5%.
Jeg vet ikke om den er rett, Det vet jeg adskillig mer om når jeg får tracket dette de neste kvartalene, men om den er i nærheten så ender vi året med en produksjon på ca 21,5k fat/d, og da blir trolig snittet for 2019 likevel litt over mitt utgangspunkt.

Så konklusjonen på produksjon er at DNO guider ca 114k CWI, eller 145 k om man sammenligner med de mest brukte tallene (125k Kurdistan + 20k Norge).
114k CWI er omtrent det samme som DNO i fjor hadde gross, så det utgjør ca 25% økning vs 2018.

Tallene/Resultatet.

I regnearket hadde jeg revenue på ca usd 282 millioner, basert på reell oljepris og antatt produksjon.
DNO rapporterte usdm 204, altså nesten 40% under mitt estimat.
Katastrofe.
Eller?...

For det første så er avviket ganske stort i Kurdistan basert på hva CWI burde vært, og hva den faktisk ble. Altså den mulige tidsforskyvningen på 4 dager jeg nevnte over.
For å sette tall på det så utgjør 4 dager 4,4% av et kvartal.
DNO revenue i Kurdistan er rapportert til ca 169 mill usd. 4,4% mer ville utgjort ca usdm 7,5.
Så uten dette ville revenue vært ca 176 mill vs mitt estimat på usdm 169,3.
Selv uten dette er revenue i Kurdistan omtrent det samme jeg hadde estimert, selv basert på en litt høyere produksjon.
Grunnen til det er nok at DNO investerer mer, og dermed så går cost oil andelen opp, og kost får de dekket 100%.
Så når det gjelder revenue i Kurdistan, må jeg trolig tweake konstantene mine litt oppover.
Men her er det ingen dramatikk.

Den store forskjellen i rapportert vs estimert ligger i Norge/UK.
Jeg hadde estimert usdm 112 mill i revenue i 1Q, vs rapportert usdm 35,4
Ouch..
Men det er ingen dramatikk i dette heller.

Om jeg trekker fra de ca 10% jeg hadde overestimert produksjonen, en produksjon som altså vil øke fremover, så skulle revenue vært ca usd 100 mill istedenfor de 112 jeg hadde estimert.
Så hvorfor bare usdm 35,4?
I all hovedsak skyldes det at inntektene fra Equinor swappen ikke er med i 1Q i det hele tatt.
Dette er altså nesten 10k/d i produksjon som ikke ble godkjent av myndighetene før 30. april.
Og da ble det ikke tatt med noe i 1Q, selv om avtalen gjelder fra 1/1.

I ettertid har DNO fått usd 46 mill fra Equinor som betaling for jan-april. Kommer i 2q rapportering, og da kommer vanlig revenue fra den produksjonen også (i alle fall 2 mnd).
9,6k per dag i 90 dager med realisert snitt oljepris i 1Q på ca usd 60 skulle tiulsvare revenue på usdm 51,8.
Dette sammen med rapportert usdm 35,4 utgjør altså ca usdm 87,2, og da nærmer vi oss usdm 100.

Hvorfor DNO bare har fått usdm 46 på 4 måneder, mens de skulle hatt usdm 51,8 på 3 mnd er jeg ikke sikker på.
Jeg tror det skyldes at opex er trukket fra, og at det er grunnen til at revenue på resten av NCS produksjonen heller ikke matcher fullt ut det en kunne forvente.
På produksjon som DNO opererer selv så fører de nok revenue fullt ut.

Så summa summarum så er revenue omtrent som forventet, selv om de ser adskillig styggere ut.

Når det gjelder resten av tallene så er det så mye engangsposter i !q ifm Faroe kjøpet at det gikk litt i surr selv for Sandborg.
Så jeg henviser til webcast om dere vil ha en inngående forklaring på hvorfor det er kostnader som ser høye ut, eller hvorofo nettores ble lavere enn forventet etc.
En god del av det er forklart ovenfor.

I 2Q så vil dette normaliseres.
Jeg har estimert revenue i 2Q per nå på usd 324 mill basert på oljepris 70.
Det er opp nesten 60% fra 1Q, og det på tross av at produksjonen omtrent er estimert likt.
Regnearket ligger litt for høyt på produksjon, men det kommer til å bli oppveiet av Equinor swappen der inntektene for 1Q altså kommer i 2Q.
Og så ligger jeg kanskje litt høyt på NCS revenue dersom inntektene er fratrukket operatør sin opex.

Men jeg tror ikke jeg bommer med så mye. Så om inntektene stiger med 50% fra 1Q til 2Q uten noen store endringer i noe som helst, så forteller vel kanskje det litt om hvor "feil" 1Q tallene er.

Jeg synes også det er interessant at DNO har mottatt 46 mill USD fra Equinor for 4 mnd produksjon ifm swappen av eierandeler.
Det utgjør ca usd 150 mill per år, og bare 5 år med det betaler jo hele Faroe kjøpet.
Ja, jeg vet at det skal skattes av dette, men DNO fikk et ganske stort fremførbart underskudd med på kjøpet, så det skal nå brukes først.
Det bygges cash igjen før neste kjøp.
Synergi
08.05.2019 kl 20:29 7515

Fantastisk innlegg. Takk for at du deler. Send det til noen av analytikerene så slipper de unna med kun å kvalitetssikre tallene ?
Hr Dust
08.05.2019 kl 21:04 7397

Den swappen med Equinor tror jeg DNO skal være glad for. Den betaler seg. Faroe skal vise seg å bli gull for oss gutta med tålmodighet.

SITT ROLIG I BÅTEN!
teiten
08.05.2019 kl 21:10 7365

Takk for interessant og bra innlegg oto. Hvis antagelsen din om endringer i regnskapsregler er grunnen til avviket, er det en skandale at dette ikke er tydeligere kommunisert. Det vanlige er jo at man i overgang nevner hva resultatet ville blitt med gamle regler, så analytikere kan sammenligne epler og epler.

Synes også DNO er veldig konservative i spådommer om fremtiden, og livredd for å gi oss investorer tro på at det kan komme positive nyheter i fremtiden. Tenker da spesielt på Bashiqa. Usikkerhet og ulme svar er alltid negativt i aksjemarkedet, noe også reaksjonene viser.

Håper de kommer med en oppklaring i løpet av kort tid ang regnskapsregler, og håper fremdeles på gode bashiqa nyheter.....
Spitzer
08.05.2019 kl 21:18 7317

Veldig bra innlegg, Oto.
BWO/PEN må også inntektsføre ved salg og ikke produksjon. For offshorevirksomhet skjer dette på tidspunkt for lifting. Så virker fornuftig med din argumentasjon hvor en for Q1 vil ha et etterslep på en knapp ukes produksjon. pga endring av regnskapsprinsipp vil en få mindre inntekter i Q1 som en engangseffekt av at det nå blir noen dagers etterslep på inntektsføring vs produksjon.
andlien
08.05.2019 kl 21:28 7251

Takk for en glimrende gjennomgang, Oto1.
For en som nettopp har fått øynene opp for DNO stusser jeg litt på den tilsynelatende utrolig lave prisingen av selskapet.
Vi snakker vel om en PE på 5-tallet såvidt jeg kan se om en oppnår oljepris, kostnader og marginer som i 2018.
Og i tillegg har de jo cash på bok.
DNO guider jo ikke noen produksjonsnedgang, men større kapitalutgifter de nærmeste årene.
Er dette pga at det er dyrere å opprettholde produksjonen på feltet fremover og at marginene per produserte fat synker?
Har du i så fall tatt hensyn til dette i regnearket ditt?
Eller er det i hovedsak til leting?
Hva var det som skremte investorene i dag?

tavre
08.05.2019 kl 21:29 7240

Flott for en amatør at man har folk som oto1 som kan forklare sammenhenger man ellers ikke hadde forstått. Takker!

?? Sånn, nå ble du nok glad wwbwb.
Hr Dust
08.05.2019 kl 21:43 7152

Det er vel ingen analytikere som går såpass i dybden som oto. Takk for at du deler.
polion
08.05.2019 kl 23:04 6908

Jeg har sagt det før, analytikerstanden når vel oto1 til omtrent til midt på knærne.
John8
08.05.2019 kl 23:14 6866

Slutter meg til de takknemlige Oto.
Takk for at du deler.
Enig med Polion at dine analyser er bedre enn de fleste jeg leser fra analytikerne.
Redigert 08.05.2019 kl 23:14 Du må logge inn for å svare
whiz
08.05.2019 kl 23:18 6849

Takk til oto, helt suverent ?

Uansett hvor mye oto klarer å hjernevaske dere så ikke glem at kursen gikk ned 7% i dag på Qres, så bra kan det da ikke ha vært ;)) er nok fort ned på 15-16 tallet nå....

Fra transcript:

“Typically, pipeline shutting in doesn't affect a company's production levels, especially at these sort of rates we produce. But it's our only pipeline out and our production rates are so high that even though we have storage at the field, we've rented storage capacity, it's -- you fill up, you fill storage very quickly at 120,000, 130,000 barrels a day. There isn't enough storage to put a week, two weeks, three weeks production into storage and release later. So we're in a sense also -- we'll see some improvements as the pipeline shuts in. But when pipelines shut in, you don't lose production, you just defer it. So hopefully, we'll catch up. But I think that's a long answer to an important question.”
polion
09.05.2019 kl 00:01 6786

En ting er i alle fall sikkert, ingen lar seg hjernevaske av drittungen XL. Forumet burde hatt en aldersgrense på minimum 12 år, slik at vi kunne sluppet idioter hvis eneste håp er at DNO skal falle i kurs. Og mengde rølp på forumet røper fort at drittungen har absolutt ingen andre fritidssysler.
wwbwb
09.05.2019 kl 09:12 6342

Ja, dette var flott oto1! Takk for at du deler.

Leste forresten også denne i dag:

CEO Genel Energy plc + person nærstående har (08.05.2019) kjøpt aksjer for henholdsvis £74,984.23 og £4,998.49 i Genel.
Ikke fordi det nødvendigvis har noe med samarbeidet de har med DNO, men….
Frispark
09.05.2019 kl 09:36 6221

Makaløst Oto1.

Dette er litt DNO. De klarer ikke å infri forventningene over lengre tid, uansett grunn. Vi får alltid en rapp over kjeften når vi minst venter det...

Det er vel litt 'sell on news' og.. Folk har ventet 6mnd på Baeshiqa resultater og hadde nok forventet noen svært gode nyheter nå....
Ka'l
09.05.2019 kl 10:10 6057

Utmerket demonstrasjon igjen fra oto1. Resultatrapporten med oto1 sine analyser og kommentarer viser at det ikke er noe galt med DNO når kursen justeres noe ned, men det er trolig investorenes forventninger og dessuten usikkerheten i oljemarkedet generelt pga Trumphie som lammer investorene.
K
Ka'l
09.05.2019 kl 10:12 6041

Genels vurderinger og aksjekjøp burde gi nok innsikt i markedet til at kursen snart igjen stiger.
K

Stuper jo over 3% i dag,good news are bad news??

Takk for flott gjennomgang, sannsynligvis har du rett i mye som forklarer gårsdagens stup.
Problemet mitt, er at jeg frykter at ved neste Q2 så er det sannsynligvis andre ting som igjen skuffer markedet. Det er liksom alltid noe med dette selskapet som ikke slår til.

En eller to Twitt’s til fra Donald og oljepris ned mot 60-65 dollar så er vi fort nede på 13-14 kr. igjen. Markedet sender oss ned over 3% i dag også, dessverre også på brukbart volum.
Frispark
09.05.2019 kl 11:59 5739

Dno har ingen kontroll over Trump. Det de bør klare er å synliggjøre verdier og inntekter, nåværende og fremtidige. Tror mange er utmattet etter å ha ventet på Bashiqa i månedsvis. Jeg trodde at de skulle komme med noe der i løpet av gårdagen, for å løfte aksjen etter skuffende Q.
Frispark
09.05.2019 kl 12:01 5731

Vi kan fort rase ned mot 12-13kr nå, uten gledelige nyheter.

Må bare gratulete Dnb som oppdaterte kursmålet sitt til 22 før helga. Trur dei kan trenge ny kuleramme. Dette er ille.
oto1
09.05.2019 kl 12:17 5633

Frispark/kaedureddfor

Hva var det som var så ille da?

Dette er trolig en knallmulighet i DNO, men nå har ikke jeg mer å kjøpe for.
For første gang på mange år er jeg det man populært ksller all in.

Kunne tenkt meg mer DNO/Rakp, men dksl jeg kjøpe mer nå så må jeg selge noe annet.
Og det sitter langt inne, men jeg må jo etter hvert vurdere fet sterkt.
Anywhere
09.05.2019 kl 12:26 5582

Da er vi i samme klugg, Oto1. Jeg har i grunnen også toppet kaken, men har gearing som kan trø til, og det er nå under vurdering. Jeg liker best å gjøre det når man ser en bunn, men man kan samtidig fort treffe veldig bra - som innsiderne - i dag.....
Jeg sliter litt med volumet under nedsalget. Det overbeviser heller ikke på en slik måte at man kan tro dette er noe sell-off. Da er det enten kjøp i dag eller i morgen. 3. dagen er enden...
Redigert 09.05.2019 kl 12:30 Du må logge inn for å svare
Frispark
09.05.2019 kl 12:27 5560

Oro1:
Jeg tror ikke at det er så ille, men det hjelper ikke. Jeg har ikke cash og heller ikke baller nok til å trade. Nå er det mange som kaster ut aksjen og håper på gunstigere inngang. Jeg vurderte det i går, men det ble med tanken.
Redigert 09.05.2019 kl 12:28 Du må logge inn for å svare
whiz
09.05.2019 kl 13:02 5413

Fallet er langt over noe fundamentalt skulle tilsi tenker jeg. Men kombinasjonen litt skuffende dag i går (kanskje mer pga. manglende nyheter enn resultatet i seg selv) og deadline for handelssamtaler i morgen, så gir dette en overreaksjon man ikke kan forklare fundamentalt. Og det er jo ofte beste tidspunkt å kjøpe på :)
Redigert 09.05.2019 kl 13:11 Du må logge inn for å svare

Synd å si det, men her er det bare å rømme skuta. Vi skal nok beklageligvis ytterligere ned et par kroner før vi snur igjen.
wwbwb
09.05.2019 kl 13:29 5281

Det å rømme DNO nå er vel kanskje det dårligste valget du kan ta rent økonomisk. Hvis du da ikke har et gedigent overskudd å høste. er drit lei hele selskapet, deres aksjonær politikk og 20 øre i dividende som de bruker i en mislykket sjarmerings poltikk mot alle små.
oto1
09.05.2019 kl 13:46 5206

40 øre i utbytte hvert år takk.

Det blir tross alt kroner av slikt over noen år.

Utbyttekapasiteten til DNO er egentlig mye større, men tror nok vi må se dette i sammenheng med ønske om å kjøpe mer.

Hvis ikke DNO finner noe de vil kjøpe, så antar jeg utbyttene vil ta seg opp til neste år.
Men 1. Pri for DNO er nok å kjøpe mer produksjon i Norge.
wwbwb
09.05.2019 kl 14:19 5100

var ikke 40 øre for i fjor, fordelt med utbetaling 50% i fjor og det samme i år?
for i år anbefaler styret 20 øre og det samme for 2020.
Når du sier det blir kroner av slikt så ha i mente at DNO har falt fra 19,85 den siste mnd. det tilsvarer ca. 15 år med utbytte à 20 øre eller 7,5 år à 40 øre.
Redigert 09.05.2019 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
oto1
09.05.2019 kl 14:33 5037

Styret foreslår at den ordinære generalforsamlingen treffer
følgende vedtak:
1. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2)
fullmakt til å beslutte utdeling av to utbytter hvert på NOK
0,20 per aksje (dog slik at hvert utbytte ikke kan overstige
NOK 249,3 millioner) til Selskapets aksjonærer på grunnlag
av Selskapets årsregnskap for 2018.
The Board proposes that the Annual General Meeting
adopts the following resolutions:
1. The Board is authorised pursuant to the Public Limited
Liability Companies Act § 8-2(2) to decide to approve two
dividend distributions each of NOK 0.20 per share (but each
distribution not to exceed NOK 249.3 million) to the
Company’s Shareholders based on the Company's annual
accounts for 2018.
2. Fullmakten for den første utbytteutdelingen kan benyttes
fra datoen for denne ordinære generalforsamlingen og frem
til 31. desember 2019.
2. The Board authority for the first dividend distribution may
be executed starting from the date of this Annual General
Meeting until 31 December 2019.
3. Fullmakten for den andre utbytteutdelingen kan benyttes
i perioden fra 1. januar 2020 og frem til den ordinære
generalforsamlingen i 2020.

Ja, jeg skjønner at 40 øre per år ikke er all verden, og at det tar år før det monner skikkelig.

Nå har jeg vært ITE aksjonær i snart 20 år og her er hva jeg har fått i den perioden:
2017 NOK 0.25 23.05.2018
2016 NOK 0.25 25.10.2017
2016 NOK 0.18 23.05.2017
2015 NOK 0.15 21.10.2016
2015 NOK 0.12 24.05.2016
2014 NOK 0.15 29.10.2015
2013 NOK 0.35 23.05.2014
2012 NOK 0.06 24.05.2013
2010 NOK 0.10 27.05.2011
2009 NOK 0.20 20.05.2010
2008 NOK 0.20 25.05.2009
2007 NOK 0.50 23.05.2008
(2,51 hvis du ikke gidder å regne det ut).

I tillegg fikk jeg noen tilbakebetalinger av innskutt kapital, lurer på om det var rundt 1 kr.
I alle fall har jeg fått kostpris tilbake og vel så det bare i utbytter.

Så cluet er å komme inn på lav kurs og sitte lenge i utbytteselskap.
Men tålmodighet er jo fraværende her på HO.
Her skal det oies og jamres over at kursen bare er opp 30% i år.
Jeg gjør opp status 31. desember.
Anywhere
09.05.2019 kl 14:38 5004

Hva forsøkte Christoffer Spencer å si med sitt lille innsidekjøp i DNO i dag?
seth
09.05.2019 kl 15:02 4902

at det ikke kommer kursdrivende info innenfor 14 dager?

Det vil seg aldri for Dno. Forrige gang den var i 19-20 så fallt den til 8-9, vil det samme skje igjen ? Jeg tror det ! Bunnen er helt ute og den har gått ned med nesten 4kr på kort tid...var i 20,50 for noen dager siden...etter Qres så faller den stort sett alltid, denne gangen mye på kort tid.. nei, mossa klarer ikke å øke aksjonærenes verdier, kun seg selv...har advart mot dette lenge, tragisk selskap og ledelse!!
Anywhere
09.05.2019 kl 16:20 4660

Det er ikke nødvendigvis riktig. Det kan komme saker fra f.eks Baeshiqa, men har "måtte" kjøpe nå da info til markedet var gitt før han får tak i ny info og kan være innside. Jeg tror ikke noen i ledelse av DNO tenker at 17 kroner er høy pris for aksjen, men heller at her er det med utsiktene uansett grisebilllig.
Det gir dog ikke noen som helst garanti for at alle som sitter med aksjer tenker det samme...Dette er på en måte typiske DNO-svingninger, men som vi har sett lite av siste tiden.

Raset fortsetter, nå er kursen lik den var i des.2005 med minimal produksjon, herlig å være Dno aksjonær... 20 vil vi aldri se igjen , aldri !! Røkke skulle drevet Dno, ikke mossa.
Redigert 09.05.2019 kl 16:31 Du må logge inn for å svare

For en nedgang vi er vitne til, tror ikke jeg har sett dette før. Så mye ned på så kort tid...har de blitt kastet ut av Irak?
Anywhere
09.05.2019 kl 16:43 4555

DNO og Røkke-kontrollerte AkerBP har nå falt omtrent det samme fra toppen for noen uker siden. Begge aksjene lever et temmelig identisk liv når selskapene nå er modnere enn for 5 år siden. AkerBP er like oversolgt.
Skal kursen ligge her nede på AKerBP må oljeprisen saftig ned slik at utbytter må strupes. På kurs 250 er direkteavkastningen for stor hvis ikke...
For DNO er kurs 16,5 omtrent halve nivået på inntjeningsmultipler i forhold til sammenligning med AkerBP. Det betyr at DNO skal oppunder 30 kroner og tilby direkteavkastning på 2 kroner pr år for å matche AkerBP. Jeg tolker 3-4-års-oppsiden større i DNO enn AkerBP, men samtidig; direkteavkastning på 7-8% i AkerBP og mulig retrace til 300-310 gir også bra avkastning over de neste 3-4 år...

Slik nedgang som DNO viser har AkerBP en tro kopi av, og det til tross for at AkerBP ikke er kastet ut av NCS.
Redigert 09.05.2019 kl 23:03 Du må logge inn for å svare