DNO 1Q

oto1
DNO 08.05.2019 kl 20:07 9893

Hola, nytt forsøk.

Her er mine kommentarer / tanker angående 1Q resultatet til DNO.

Produksjon.

Det har vært litt diskusjon angående DNO's produksjon og estimat i 1Q. Se andre tråder.
Jeg forventet ca 116k fat/d i 1Q CWI produksjon, og da er jo rapportert CWI produksjon på 107.600 fat/d skuffende.
Eller..?

I Kurdistan trodde jeg på ca 128k fat/d gross, og dermed en CWI til DNO på 96k fat/d (75% av gross).
Norge / UK hadde jeg 20k som utgangspunkt. Og altså dermed til sammen 116k fat/d.

I rapporten står det CWI i Kurdistan på 89,4k av en gross produksjon på 126,8k, og Norge/UK på 18,2k
Norge/UK var altså 1,8k under mitt anslag, og Kurdistan 6,6k under.

Men vent nå litt. Hvordan kan jeg bomme med 6,6k fat på CWI i Kurdistan når jeg bare bommet med 1,2k gross??
Svaret på det vet jeg ikke.
Jeg sendte spørsmålet under webcast, men svar er ikke lett å få på disse.

Jeg har en teori om noe som ble sagt av Sandborg, at de fører det som er produsert og solgt.
Så det kan godt være at de har produsert fatene, men at de ikke er solgt.
Det kan igjen skyldes at de i 1Q har endret regnskapsmetode, slik at vi i første kvartal med ny regnskapsføring får et lite etterslep på noen dagers produksjon.

CWI I Kurdistan med en produksjon på 126,8k burde vært 95,1k fat/d. Det mangler altså 5,7k fat/d, eller totalt ca 4 dagers produksjon i kvartalet (5,7x90/126,8).
Hvis mine antagelser er korrekt så blir det ikke sånn i 2Q, for etterslepet vil være omtrent konstant og er tatt i 1Q.
Vi får se.

Produksjonen i Norge/UK var litt skuffende.
"Gammel" produksjon for Faroe utgjorde ca 8,6k fat/d (snitt 2018 på ca 12k fat/d). Jeg trodde produksjonen fortsatt var rundt 12k fat/d, og at Equinor swappen skulle tilføre ca 8k.
Det gledelige er jo at Equinor swappen tilførte ca 9,65k per dag, og altså 1,6k over det jeg trodde.
Så 1,8k under mitt anslag er noe skuffende, men ingen katastrofe.

Produksjon fremover:

Bijan guidet gross 125k flatt fra kurdistan ut året.
Det er 10-12k undsr det som ligger i regnearket, der jeg har ca 136k i snitt for året.
Den forskjellen skyldes ikke Tawke, den skyldes Peshkabir.

På tross av nye brønner med kapasitet på ca 10k hver, så har Peshkabir produsert flatt mellom 50 og 55k siden i fjor høst.
Jeg trodde det kanskje skyldes begrensninger på eksportkapasitet fra Peshkabir, men tilbakemeldingene fra de som har vært på CMD er at det virker som om DNO er forsiktige med å kjøre brønnene for hardt, og det er slett ikke sikkert det kommer økning.
Jeg håper fortsatt vi får minst en 10k økning etter hvert som P10, P11 og P12 blir boret i løpet av året, men det er slett ikke sikkert.
Jeg må gå litt i tenkeboksen og vurdere om jeg må redusere Peshkabir økningen i regnearket, evt hvor mye.
Det blir ikke noe dramatisk.

Når det gjelder Norge/UK så kom Oda online i midten av mars. der skal det rampes opp til gross produksjon på ca 30k fat/d i år, noe som utgjør CWI 4,5k fat/d til DNO.
Noen annen produksjonsøkning vet jeg ikke om i år.
Så om vi tar utgangspunkt i 1Q på 18,2k, og legger til 4,5k så ender vi året, uten decline, på 22,7k fat/d.
I regnearket ligger det inne en declinerate på 0,4% per mnd. Så i løpet av et år taper man med en slik ca 1k fat, eller ca 5%.
Jeg vet ikke om den er rett, Det vet jeg adskillig mer om når jeg får tracket dette de neste kvartalene, men om den er i nærheten så ender vi året med en produksjon på ca 21,5k fat/d, og da blir trolig snittet for 2019 likevel litt over mitt utgangspunkt.

Så konklusjonen på produksjon er at DNO guider ca 114k CWI, eller 145 k om man sammenligner med de mest brukte tallene (125k Kurdistan + 20k Norge).
114k CWI er omtrent det samme som DNO i fjor hadde gross, så det utgjør ca 25% økning vs 2018.

Tallene/Resultatet.

I regnearket hadde jeg revenue på ca usd 282 millioner, basert på reell oljepris og antatt produksjon.
DNO rapporterte usdm 204, altså nesten 40% under mitt estimat.
Katastrofe.
Eller?...

For det første så er avviket ganske stort i Kurdistan basert på hva CWI burde vært, og hva den faktisk ble. Altså den mulige tidsforskyvningen på 4 dager jeg nevnte over.
For å sette tall på det så utgjør 4 dager 4,4% av et kvartal.
DNO revenue i Kurdistan er rapportert til ca 169 mill usd. 4,4% mer ville utgjort ca usdm 7,5.
Så uten dette ville revenue vært ca 176 mill vs mitt estimat på usdm 169,3.
Selv uten dette er revenue i Kurdistan omtrent det samme jeg hadde estimert, selv basert på en litt høyere produksjon.
Grunnen til det er nok at DNO investerer mer, og dermed så går cost oil andelen opp, og kost får de dekket 100%.
Så når det gjelder revenue i Kurdistan, må jeg trolig tweake konstantene mine litt oppover.
Men her er det ingen dramatikk.

Den store forskjellen i rapportert vs estimert ligger i Norge/UK.
Jeg hadde estimert usdm 112 mill i revenue i 1Q, vs rapportert usdm 35,4
Ouch..
Men det er ingen dramatikk i dette heller.

Om jeg trekker fra de ca 10% jeg hadde overestimert produksjonen, en produksjon som altså vil øke fremover, så skulle revenue vært ca usd 100 mill istedenfor de 112 jeg hadde estimert.
Så hvorfor bare usdm 35,4?
I all hovedsak skyldes det at inntektene fra Equinor swappen ikke er med i 1Q i det hele tatt.
Dette er altså nesten 10k/d i produksjon som ikke ble godkjent av myndighetene før 30. april.
Og da ble det ikke tatt med noe i 1Q, selv om avtalen gjelder fra 1/1.

I ettertid har DNO fått usd 46 mill fra Equinor som betaling for jan-april. Kommer i 2q rapportering, og da kommer vanlig revenue fra den produksjonen også (i alle fall 2 mnd).
9,6k per dag i 90 dager med realisert snitt oljepris i 1Q på ca usd 60 skulle tiulsvare revenue på usdm 51,8.
Dette sammen med rapportert usdm 35,4 utgjør altså ca usdm 87,2, og da nærmer vi oss usdm 100.

Hvorfor DNO bare har fått usdm 46 på 4 måneder, mens de skulle hatt usdm 51,8 på 3 mnd er jeg ikke sikker på.
Jeg tror det skyldes at opex er trukket fra, og at det er grunnen til at revenue på resten av NCS produksjonen heller ikke matcher fullt ut det en kunne forvente.
På produksjon som DNO opererer selv så fører de nok revenue fullt ut.

Så summa summarum så er revenue omtrent som forventet, selv om de ser adskillig styggere ut.

Når det gjelder resten av tallene så er det så mye engangsposter i !q ifm Faroe kjøpet at det gikk litt i surr selv for Sandborg.
Så jeg henviser til webcast om dere vil ha en inngående forklaring på hvorfor det er kostnader som ser høye ut, eller hvorofo nettores ble lavere enn forventet etc.
En god del av det er forklart ovenfor.

I 2Q så vil dette normaliseres.
Jeg har estimert revenue i 2Q per nå på usd 324 mill basert på oljepris 70.
Det er opp nesten 60% fra 1Q, og det på tross av at produksjonen omtrent er estimert likt.
Regnearket ligger litt for høyt på produksjon, men det kommer til å bli oppveiet av Equinor swappen der inntektene for 1Q altså kommer i 2Q.
Og så ligger jeg kanskje litt høyt på NCS revenue dersom inntektene er fratrukket operatør sin opex.

Men jeg tror ikke jeg bommer med så mye. Så om inntektene stiger med 50% fra 1Q til 2Q uten noen store endringer i noe som helst, så forteller vel kanskje det litt om hvor "feil" 1Q tallene er.

Jeg synes også det er interessant at DNO har mottatt 46 mill USD fra Equinor for 4 mnd produksjon ifm swappen av eierandeler.
Det utgjør ca usd 150 mill per år, og bare 5 år med det betaler jo hele Faroe kjøpet.
Ja, jeg vet at det skal skattes av dette, men DNO fikk et ganske stort fremførbart underskudd med på kjøpet, så det skal nå brukes først.
Det bygges cash igjen før neste kjøp.
Frispark
14.05.2019 kl 13:32 1417

Akkurat det regnestykket skjønte jeg ikke. Får de 22 kr pr. Rak-aksje og så selger Rak sine norske Dno-aksjer (det som måtte være igjen av Dno) for ca. 10 kr?
oto1
14.05.2019 kl 14:19 1371

Frispark.

Dersom vi antar at DNO Irak kan selges for 15 kr per aksje, altså ca 16,5 mrd NOK/ 2 mrd usd, så utgjør det ca 21 kr per RAK aksje (+ litt ekstra etter hvert som de reduserer antall RAK aksjer, samt krysseierskap).

Betales hele beløpet ut som utbytte vil DNO aksjonærene da få 15 kr per aksje, RAKP aksjonærene vil få 21-22 kr per aksje.

Restverdiene i DNO er da Faroe/Origo, eller DNO Norge.
Hva verdien er der om noen år er jo mer usikkert, men faroe ble jo tross alt kjøpt for en verdi på ca 7 mrd NOK i den hensikt å tjene penger på det.

Antar vi at verdien kommer opp i ca 11 mrd NOK, så vil RAK kunne selge sine DNO aksjer til ca 10 kr per stk.

Altså da mener jeg verdien er 25 kr totalt per DNO aksje, og RAKP får realisert sin verdi på 32 kr per RAKP aksje.
Legger de i tilegg ned RAK så kan de jo selge Mundoil i tillegg og få 2-3 kr per aksje derfra og, til sammen 34-35 kr/aksje.
Frispark
14.05.2019 kl 14:24 1356

Oto1:
OK. Da skjønte jeg det visst likevel. Takker!
wwbwb
14.05.2019 kl 14:50 1312

Godt med litt nye spekulasjons teorier rundt DNO, vi har jo snart slitt ut de gamle.
Ka'l
15.05.2019 kl 15:48 1057

Ja, hva skal vi si når DNO-kursen fortsatt blir holdt tilbake på 16-tallet selv om oljeprisen igjen stiger opp til 71$. Selv ikke oppdatert kursmål fra DB til 28kr som gir en oppside for DNO på over 60% skaper nok kraft til å trekke aksjekursen opp til aktuelle og konservative verdiestimater.
Er det bare generell usikkerhet pt i markedet som begrenser kursutviklingen eller er det noe spesifikt som vi amatører ikke ser? Heller ikke DNO-proffen oto1 ser ut til å ha svaret på et slikt spørsmål, eller hva oto1?
K
MERLOT
15.05.2019 kl 15:57 1044

Helt irrasjonelt det som skjer nå, robotene styrer showet og de er innstilt på nasdaq futures og nasdaq.
Der er 54% av aksjene IT og det er da Apple, Amazon, Facebook, Netflix og Google som styrer DNO-kursen akkurat nå.

Det vil seg ikke for Dno, det har vi sett i alle år...kursen var på 16tallet også i 2005 og i dag er prod.over 100tusen fat dag så er ikke kursen høyere og da hadde de nesten ingen prod. og ikke noe i Irak...se på aker bp i 2005 og i dag, en kursutvikling helt hinsides i forhold til Dno

Bijan var temmelig klar under Q1 på å fortelle om sin samreise og sin store eksponering eiermessig mot DNO. Jeg mener han ville fortelle at det gjøres alt man kan klare fremover for å maksimere de synlige verdier i DNO. Om Bijan får dette tilført i en drakt som Oto1 tegner et bilde av kan jo være mulig.
Jeg tror dog ikke det er noe som er sannsynlig scenario første halvannet år. Det skal først bygges synlige verdier. Og DET skal det være stort potensiale for at DNO as of today vil klare.
Nå vil oljefolket i verden at oljeprisen skal skyves oppover etter dagens lagertall, så da blir det i så fall DNO langt opp på 17-tallet i morgen, og kanskje like gjerne godt inn på 18 igjen.
Redigert 15.05.2019 kl 16:51 Du må logge inn for å svare
oto1
15.05.2019 kl 18:18 870

Når jeg snakker om at DNO Irak kan bli solgt så kan jeg presisere at jeg heller ikke tror det skjer de neste 2 årene.

Tror Bijan liker det han holder på med, og da holder han nok på noen år til.
En ny Thon tror jeg dog ikke han er..

Det er for mye uavklart til at han gir seg enda.
- Baeshiqa.
- Peshkabir East.
- Tawke Deep.
- DNO Norge.

Tror jeg starter en ny tråd der jeg kan utdype mer hva som skjer nå og utover året.
For de som husker DNO på begynnelsen av 2000- tallet så er vi tilbake dit når det gjelder boringer og hva vi må følge med på :)

Jeg venter i spenning...