Mens man venter på VW Golf Mk 8 har VW et lite jordbær å by på