Targovax: Snart lønningsdag?


Oslo (TDN Direkt): Om to uker kommer data for tre års overlevelse i TG01-studien i bukspyttkjertelkreft med TG-01-vaksinen i kombinasjon med gemcitabine. Deretter kommer data fra TG-01-studien innen to måneder, og data for Oncos 102-studien innen utgangen av juni.

Det sier finansdirektør i Targovax Torbjørn Furuseth på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

TG01-studien er ferdig gjennomført og pasientene er ferdig behandlet, slik at avlesningen om to uker vil vise hvordan det har gått med pasientene etter behandlingen. Et mål som ofte brukes er median overlevelse, som viser hvor lenge den midterste pasienten overlevde dersom man rangerer pasientene etter hvor lenge de overlever. Første kohort i studien har vist en median overlevelse på rundt 33 måneder, mens den mediane pasienten i andre kohort ennå ikke har dødd. Forskjellen på de to kohortene er en justering i doseringen. I ESPAC 4, som er en stor referansestudie på med samme pasientgruppe og samme type behandling, var median overlevelse 27,6 måneder.

- Dette datapunktet vil være interessant for de som skal være med i reparasjonsemisjonen, som åpner 10. mai og stenger 24. mai, sier Furuseth. I reparasjonsemisjonen er kursen satt til syv kroner pr aksje, mens aksjen handles til 6,30 kroner torsdag klokken 12:45.

Neste punkt på selskapets dagsorden innen dataavlesninger er data fra Oncos 102-studien i melanom i kombinasjon med Keytruda, som vil komme innen utgangen av juni. Her har selskapet allerede sluppet data på seks pasienter, og vil supplere med data for tre pasienter til.

Det siste som kommer før sommeren en data fra TG-02-studien i colorectalkreft i monodata, som vil komme "om et par måneder".

- I den forrige studien så vi at vi lager t-celler i blodet, mens her kan vi se om disse t-cellene finner veien inn til svulsten. Hvis de gjør det så vil det være et viktig bevis for at dette virker og er relevant, og kan være et godt rasjonale for å kombinere med sjekkpunkthemmere. Sammen med sjekkpunkthemmere kan dette ha en effekt på tumor, sier Furuseth.

Videre sier Furuseth at kommende data fra en virus-studie fra selskapet Mgen kan vise at virus i kombinasjon med sjekkpunkthemmere kan være veien å gå. Gode data fra Mgen kan gi økt interesse for Targovax sine virus, mener han.

- Hovedstrategien vår med å gjøre en virusstudie i melanom er å vise at vi har et virus som er like god som de beste. Det har allerede vært en del dealer innen virus der big pharma har kjøpt opp virus. Hvis man ser at dette er en modalitet som fungerer bra er det nok flere som vil sørge for å ha det i sin pipeline, sier Furuseth.

Selskapet ser fortsatt etter partnere for å gjøre en TG-studie i operert bukspyttkjertelkreft, etter at behandlingen utviklet seg til å bli mer omfattende og ta lengre tid. Selskapet er i kontakt med flere aktører, men Furuseth sier dette er en prosess som tar litt tid. En slik studie vil deretter kunne ta opptil seks år, sier han.
Redigert 19.01.2021 kl 15:02 Du må logge inn for å svare

Fra morgendagens Finansavis:

HELSE: Med 172 millioner kroner på bok kan Targovax fortsette med kliniske studier ett år uten å måtte bekymre seg for finansiering.

– I løpet av årets første kvartal har vi hatt god fremdrift i flere studier. Vi startet behandling av den første pasienten i andre kohort i melanom, og disse pasientene får flere behandlinger med ONCOS-102 enn vi tidligere har testet. Mesotheliomstudien ble ferdigrekruttert i mai, som gjør at vi forventer data fra denne studien rundt nyttår, sier adm.direktør Øystein Soug i Targovax, og legger til:
– Det er knyttet store forventninger til potensialet for oncolytiske virus, og med vår ONCOS-plattform har vi mulighet til å bli en nøkkelspiller i dette markedet. Vi holder tett kontakt med et utvalg farmasi- og bioteknologiselskaper, blant annet for å diskutere samarbeid om studier med kombinasjoner av produkter. Vi har fire kliniske studier pågående med ONCOS-102, og fikk oppløftende data fra disse i 2018. I tillegg har vi avsluttet det første utviklings­stadiet med tre nye onkolytiske virus og søkt patenter på disse i løpet av kvartalet.

Friske emisjonspenger
Targovax gjennomførte i mars en rettet emisjon til 7 kroner pr. aksje, som tilførte selskapet omlag 74 millioner kroner.
Ved utgangen av første kvartal var kontantbeholdningen i selskapet bokført til 105 millioner kroner, men om man legger til nettoprovenyet fra emisjonen blir kontantbeholdningen på 172 millioner kroner.
Targovax hadde en negativ netto kontantstrøm på 46,3 millioner kroner i første kvartal. Gitt at selskapet har samme «cashburn» de neste kvartalene, vil selskapet være finansiert frem til utgangen av første kvartal i 2020.

Sundt og Falnes på eiersiden
Både Sundt-familien og Kristian Falnes benyttet seg av muligheten til å kjøpe sterkt rabatterte emisjonsaksjer i mars.
Sundt kjøpte 150.000 emisjonsaksjer, mens Falnes økte beholdningen med 100.000 aksjer. De eier henholdsvis 650.000 og 200.000 aksjer, som er priset til 4,2 og 1,3 millioner kroner.

Torsdag formiddag ble Targovax-aksjen handlet til 6,41 kroner på Oslo Børs, noe som priser selskapets egenkapital til 405 millioner kroner.
Targovax