--- Ferdigstilt ny lov for boligsalg

livecnn
09.05.2019 kl 15:21 143

Avhendingsloven regulerer salg av alle brukte boliger i Norge. Etter dels sterke protester mot regjeringens arbeid for å endre loven, har Kommunalkomiteen nå ferdigstilt sin innstilling til Stortinget.

Den støttes av regjeringspartiene Frp, Høyre, Venstre og KrF, som har flertall.

Regjeringspartiene mener selv at lovendringene vil gjøre boligsalg tryggere, ved at kjøpere og selgere får tydeligere ansvar enn i dagens lov.

– Med disse endringene får selger incentiv for å opplyse bedre, og skaffe verdens beste takstrapporter laget av takstmenn som får kompetansekrav og blir stilt mer til ansvar, sier Høyres Mari Holm Lønseth, som sitter i kommunalkomiteen, til E24.

– Kjøperen kan heller ikke i etterkant unnskylde seg med at de ikke fikk med seg alt. Forslaget gir en mer opplyst og derfor tryggere bolighandel, sier Lønseth.

Her er fem av de viktigste lovendringene:

Nye mangelskriverier: En brukt bolig vil ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med "det kjøperen kunne forvente" ut fra blant annet boligens "type, alder og synlige tilstand". Terskelen for at en eldre bolig har en mangel blir dermed høyere.

Ny 10.000 kroners-grense: Kjøperen må selv dekke kostnader for utbedringer hvis boligens mangel beløper seg til under 10.000 kroner. Regjeringens formål er å forhindre at boligkjøpere krever erstatning for "småting".

Ny areal-regel: Boligen vil heretter ha en mangel dersom avviket fra oppgitt og virkelig areal overstiger to prosent og minst én kvadratmeter.

Strengere undersøkelsesplikt: Boligkjøpere kan ikke kreves erstatning for forhold som er "tydelig beskrevet" i boligens tilstandsrapport eller annen dokumentasjon, uavhengig av om de faktisk har lest denne salgsdokumentasjonen.

Takstmann-skjerping: Det stilles krav til kompetanse hos takstmenn og til utformingen av tilstandsrapporten. Ansvaret for å beskrive boligens tilstand fra de profesjonelle blir tydeligere.

Huseierne fornøyde
Huseiernes Landsforbund mener dagens boliglov sender kjøpere og selgere på "kollisjonskurs", og mener den nye innstillingen vil roe gemyttene.

https://e24.no/privat/bolig/kommunalkomiteen-har-ferdigstilt-ny-lov-for-boligsalg/24618638