Siv Jensen - har du misforstått fullstendig ?


https://www.dagbladet.no/nyheter/velgerbedrag/71060796

Frps landsmøte vedtok etter forslag fra partibygger Carl I. Hagen (fra gallup 0,7 % til 30 %), at det skulle
brukes 100 milliarder kroner fra STATENS BUFFERFOND til å innfri bompengegjeld. Et sånt vedtak skal
selvfølgelig etterleves. Dere leker vel ikke i Frp ? Eller bedriver dere teaterforestilling for folket ?

Et stort flertall av det norske folk er veldig for dette.

I STATENS BUFFERFOND har det siden nyttår kommet inn betydelige uventede inntekter. 100 mrd. kr.
utgjør bare en bitteliten del av dette. Det er rom i massevis for å gjøre dette, uten å røre skatter og avgifter
ellers.

Vent å se, men de øvrige partiene vil bifalle dette. Problemet er nesten slike Bilderberg-personer som
deg og Sylvi Listhaug som er bremseklosser her.

Skogen av bomstasjoner nedsetter produktiv aktivitet. Og produktiv aktivitet gjør i denne sammenheng
ikke klimautslag. Så klima må ikke blandes inn i dette. De SUPERMARGINALE FORSKJELLENE I DETTE I
NORGE, kan rettes ved andre tiltak/på andre måter. Og utgjør uansett tilnærmet ingenting av de globale
utslippene. Så klimaet er en null-faktor i dette med bompenger i Norge.

Vi får ikke bare produktiv aktivitet, vi sparer bominnstallasjons-, og -innkrevingskostnader. Samt lånerenter.
Videre sparer folk og næringsliv energitappingen med regnskap, utgiftsføring og stress med alt dette.
Den faktoren skal faktisk ikke undervurderes. Summen av dette påvirker fremtidstroen, innsatsviljen og
humøret.

Raja er helt på jordet med å forsøke å snakke om skattefradrag. Venstre er fullstendig ute av Stortinget
fra 2021 om de ikke i det minste bidrar til å innfri all bompengegjelden. Venstre har nå 1,9 % på gallupen.
Venstre har da en motstander de vil brekke ryggen mot. Da er vi ikke interessert i utjevningsmandater
fra Venstre. Alle gjenværende borgerlige må regne de vekk. Basere seg på null mandater fra Venstre.
Og innrette seg deretter. Sånn at velgerne og de borgerlige partiene vet dette i god tid før valget. De blir da
konsekvent jevnet med jorden og ut uansett. Venstre kan bare overleve om de nå kaster seg på knærne
å ber om pent vær i bompengegjeldssaken. Det er Venstres eneste mulighet nå. Det er ikke fissling, men
full betingelsesløs innfrielse av all bompengegjeld. En bagatell for Norge å gjøre EGENTLIG.

Vi har et godt tak på AP. Så de må bare bifalle her.

_______________________________________________________________________________

Siv - det er altså ikke 30 mrd. i ekstra skatt. Dere må nå stunte etterlevelse av Frps enstemmige
vedtak. Så skal dere se nedbombing av eventuelle opponentpartier dere har aldri sett før.
Å innfri bompengegjeld er noe det norske folk vil dypt og inderlig.

Bompengeprotestpartiene vil forsvinne som dugg for solen om dere får til dette, og dere vil
cashe inn mesteparten av bomprotestpartienes stemmer. Dere må brette opp ermene,
dundre ut, og gjøre et bompengegjeld innfrielsesstunt. Ingen kommer til å tørre å gå imot.
Redigert 09.05.2019 kl 20:07 Du må logge inn for å svare