Bompenger og sleske politikere!

aklm
09.05.2019 kl 22:41 580

Den ene slimålpolitikeren etter den andre kommer med bortforklaringer og svadaprat for å redde sugerørs posisjonen sin. Nå tror jeg de er for seint ute, folk er blitt forbanna. Her har asylantene en fordel, de bare høster. Vi sår.
Thinky
09.05.2019 kl 23:58 572

Ja, det er morsomt å se hvor til de grader glade de partivalgte antidemokratiske rikspolitikerne er i skattepenger.
Det er om å gjøre å krafse til seg mest mulig, så de kan boltre seg i korrupte bevilgninger hit og dit.
Vi, folket, må nå forlange at hele bompengegjelden innfris. Punktum finale.

Bompenger er en usosial og ineffektiv måte å finansiere veier på. Derfor har jeg som tidligere statsråd og som FrP medlem, hele tiden kjempet mot bompenger og for å finne kompromisser hvor bompengene ble minst mulig.

I media er det mange journalister nå som prøver fortelle leserne at FrP ikke har fått noen gjennomslag, og at vi i regjering har gitt opp kampen mot bompenger. Dette er ofte de samme journalistene som var null interessert i å snakke med meg da jeg var statsråd. De er ganske dårlig opplyst, men påvirker likevel manges oppfatning av samfunnet vårt gjennom det de skriver. La meg bidra med noen fakta som du sjelden eller aldri får fra Dagbladet, VG, Dagsavisen, Aftenposten, NRK etc

FrP er mot bompenger, også i regjering.
De siste årene har FrP forhandlet frem kompromisser som har redusert bompengeforpliktelsene med over 10 milliarder kroner. Det bør være noe å tygge på for de som mener FrP burde gått i opposisjon siden vi ikke har fått fullt gjennomslag for å fjerne alle bompenger. Men konsekvensen ville vært at bompengene vokste enda mer, og samtidig ville veibevilgningene i statsbudsjettet blitt betydelig redusert. I opposisjonen har jo AP foreslått kutt itil fylkesveier og kraftig økte bilavgifter. SV har foreslått milliardkutt til riksveier og enda høyere bilavgifter. Ja, man kan gjette hva Rødt og MDG har foreslått.
Jeg er opptatt av resultater. Høyere bompenger og mindre veibygging er det motsatte av hva jeg ønsker.

FrP har ingenting å vise til, hevder motstandere. Fakta:
- Bompengeandelen i nye prosjekt er redusert fra over 40% til under 30%.
- Bomstasjoner på 8 veiprosjekt er fjernet fordi staten har slettet gjelden (bevilget penger over statsbudsjettet).
- Den statlige andelen økes i over 40 eksisterende veiprosjekt gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettet.
- Den generelle bombrikkerabatten er økt fra 10% til 20%.
- For mange store personbiler/pickup/bobiler er taksten mer enn halvert (de ble behandlet som vogntog før).
- Nyeste FrP-gjennomslag er at man skal kunne skrive av store bompengeutgifter på skatteseddelen.

Samtidig er veiinvesteringene kraftig økt, med rundt 75% på fem år. Altså, bevilgningene over statsbudsjettet er økt. Dette er ikke midler fra bompenger men prioriteringer av hvordan vi bruker skatteinntektene våre.
Øvrige bilavgifter er redusert betydelig. Samlet sett tar staten inn mindre penger fra bilistene nå enn i 2013 - for eks kraftig redusert omregistreringsavgift, redusert engangsavgift, redusert årsavgift. Enkelte hevder drivstoffavgiften er økt veldig mye - men det utgjør 15 øre/liter, og ble mer enn motvirket av redusert årsavgift.

Partiene som ønsker bompenger fikk 85% oppslutning ved sist stortingsvalg. Det tilsier at FrP skulle tapt alle kampene vi tar, slik vi gjorde i opposisjon. Listen ovenfor viser at vi har kjempet og vunnet. Men det er riktig at FrP også har tapt mange slag. Vi har fremmet forslag om konkret fjerning av bomstasjon, som Stortinget har stoppet. Og da H/FrP regjeringen i 2015 la frem bompengereformen så ble våre da planlagte bompengekutt stoppet av stortinget. Daværende opposisjon (AP/SP/SV/V/KRF) ville IKKE ha bomkutt. Flere av disse partiene later nå som om de mener det motsatte, men de bærer ansvaret for å ha stoppet bomkutt.

Media ville opplyst debatten dersom de fokuserte mindre på at FrP ikke har vunnet frem, og heller fortalte leserne/velgerne hvor veksten i bompenger egentlig skjer. Media elsker å fortelle hvor mange flere bomstasjoner det har blitt de siste årene. De burde også fortelle at hele veksten primært har kommet i byene Oslo, Bergen og Stavanger. Dette er bomringer som byene selv har ønsket. Mens FrP i regjering har kjempet frem mindre bompenger på statens veier, så vedtar primært rødgrønne byer økte bompenger på veiene rundt seg. Etterpå skylder de dette på FrP og regjeringen, til tross for at regjeringen i statsbudsjettet har mangedoblet kollektivbevilgningene til de samme byene.
Derfor er det snodig at journalister later som om det er FrP som er årsaken til bompengeveksten, når dette er byer hvor FrP er i opposisjon og stemmer mot bomprosjektene.

Noen tror at Bompengelistene vil endre utviklingen. Jeg tror det tvert imot svekker bommostanden i praksis. Disse listene er allerede representert i enkelte kommunestyrer. Etter fire år kan de ikke vise til noe som helst gjennomslag. Det er bedre om man samler kampen mot bompenger i FrP - vi er tross alt representert på alle nivå i norsk politikk. Det er for første gang et parti mot bompenger i regjering. Vi har fått bort over 10 mrd kr i bomforpliktelser - tenk hva vi kan gjøre om alle bommotstandere nå bruker valget 2019 til å styrke oss i kampen.

Jeg respekterer at enkelte er for bompenger. Noen er også for store egenandeler i helsevesenet, skolepenger, høye skatter etc. Jeg er ikke enig i det, men det er ærlige standpunkt. Jeg har mindre respekt for mine politiske motstandere som har stukket kjepper i hjulene for Frp hele tiden, men som nå plutselig later som de er imot summen av politikken de har tvunget frem. Minst respekt har jeg for journalister som ikke tar sitt ansvar med å gi nyansert informasjon til sine lesere slik at de kan gjøre opplyste valg, men i stedet driver noe som ligner kampanjejournalistikk. Det bidrar til en mindre opplyst samfunnsdebatt. Det skader oss alle på sikt.

Solvik Olsen

RR

Riktig, uten FrP hadde det vært en god del verre, og det er det mange som ikke forstår.

Det er jo slik at når noe er ille så er det en mager trøst at det kunne vært enda verre.


Det dobbelt tragiske er at det virker som FrP sitter igjen med skylden, på tross av at de har minst skyld av alle, siden de faktisk ikke har skyld i dette i det hele tatt.

Ja, i Frp`s regjeringstid har har de oppført 70 nye bomstasjoner og prisene er øket på mange passeringer.
Redigert 11.05.2019 kl 16:30 Du må logge inn for å svare

Frp skulle legge ned og bomstasjoner, men det var en bløff. Skatteletten til de rikeste tar de i stedet igjen som avgifter som særlig rammer de som fra før sliter økonomisk. Frp proklamerte seg som partiet for vanlige folk. Men det var før valget.

Partiet for folk flest, er partiet til det folk som det er flest ut av. Tullinger altså. De er stolt av det også!
Redigert 11.05.2019 kl 17:25 Du må logge inn for å svare
Thinky
11.05.2019 kl 21:09 426

RR,
Tusen takk for et flott innlegg. Jeg skal studere det, og svare på det så fort jeg får tid.
Nettopp sånne ting du skriver her er viktige at kommer frem. Det er ofte vanskelig
tilgjengelig informasjon for folk flest. Og derfor viktig å kommunisere. Frps enstemmige
bompengevedtak var meget gledelig.
Redigert 11.05.2019 kl 21:12 Du må logge inn for å svare

Hørte Erna sa på Nyhetene at det ville bli vanskelig å klare seg med mindre, på spørsmål om bomringer.
Fytte rakkern, disse politikerne er så gearet på avgifts-penger at de nærmest vasser i penger og greier ikke å finne en eneste fornuftig måte å spare penger på, bare øser ut i alle himmelretninger. Og om de skal spare noen kroner så er det ofte helsevesenet som får svi og sløsingen bare fortsetter andre steder.
Tror jeg må starte et parti av et eller annet slag slik at pengene bare kunne rulle inn på konto:-))
Partiet imot politikere ville helt sikkert gått rett til topps.
Redigert 11.05.2019 kl 22:04 Du må logge inn for å svare

Til RR,
Jeg har blitt utestengt, så det er vanskelig å få svart.
For å forsøke å sikre 6000 mrd. til folkefellesskapet, blir man ansett som en trussel, sensurert og utestengt.
Saklige argumenter ønsker noen tydeligvis tiet ihjel.
Regjeringen burde ordnet med et fritt og ordentlig debattforum. Med seriøse og ordentlige moderatorer. Dette her nytter ikke.

Støre får sikkert millioner inn på egen konto hver måned fra bompengeselskapene. Han, sammen med mange andre politikere, eier store aksjeposter i disse aksjeselskapene, akkurat som de gjør fra barnevernsrelaterte selskap. Pengene går IKKE til veivedlikehold, men rett inn lommene til frimurerpolitikere.

Denne kommentaren (angående Støre) er kopiert fra en annen tråd på fb.

"Han (Støre) har fått tilbud av Hillary om god stilling i FN hvis han får gjennom tvangs vaksinering. Influensa er neste de vil tvangsvaksinere oss mot og da har de tilgang til å fikle med vårt dna og skape oss om til lydige roboter".

Vi minner alle om at det vi nå ser tydelig tegn på er at norske politikere har nye stillinger liggende klare i FN (=Brussel) og NATO (=Brussel), med fler. AS NAV, blant andre, er registrert i Brussel.

Brussel er erklært 5G fri. - INGEN TILFELDIGHET.

InfoWarriors of Norway har tidligere skrevet om at Stortingspolitikere kommer til å rømme landet når 5G innføres. De vet hvordan farlig dette er, og driter i folket. De gjennomfører nå de siste tiltak før all teknologien er på plass for å drepe alle i Norge. Dette er så farlig at vi oppfordrer alle til nå å samarbeide om å fjerne smartmålere, kvitte seg med mobilen, fjerne alle antennene fra takene og mastene, eller dør vi.

Hør jesuitt landsforæder Støre tar bladet fra munnen i denne korte videoen:

Alt tyder på at han er innforstått for lengst med at han får en stilling i Brussel/utlandet. Det gjør alle norske landsforrædere etter endt oppdrag i "hjemlandet".

https://www.youtube.com/watch?v=6qA2G_ZgEWY

Partier er korrupsjon, et klekkeri for ormeyngel. Hva er politikk? Politikk er å fordele goder og byrder i et samfunn gjennom maktbruk. Platon
https://www.document.no/2017/04/04/livbatens-paradoks-et-lynkurs-i-politikk/

Landsmoderen viste vei for ormeyngelen. Det er betalt milliarder på forskudd for fly man ikke vet kan fly. Flyet betegnes som en kalkun av en anerkjent fly konstruktør, men Jens ble sufflør i NATO hvor han som SEKRETÆR mottar instrukser fra NATOs Styre og fronter dermed deres militære avgjørelser utad. Dette er En ideell oppgave for en patologisk løgnhals. Han må forklare og legitimere de beslutninger om å bruke brutal militær makt, med drap og miljøødeleggelser etter avgjørelser som militært er tatt.

På dette vis går alle folkene for å sitere Ibsen « i vrakgodskassen, for, som det heter, å gå over i massen.» mens de jo egentlig alle skulle blitt «blinkende knapper på verdensvesten». Her vi i århundrer har vandret rundt med syd-vesten. Bare Utsugernes egen flokk får vokste, utvikling og foredling…
Zorin
13.05.2019 kl 11:55 367

Gratulerer! Også i bompengespørsmålet greier folk å dra inn flyktninger! Seriøst. Er det egentlig en sak hvor man ikke prøver å dra flyktninger inn i?
Speaker
13.05.2019 kl 17:00 360

Velgerne har fått den politikken de indirekte stemte for når de ved de suste valgene
stemte på Ap,Høyre og de andre partiene.
Frp har vært klare motstandere av bompenger,og har ikke greid alene å stoppe bompenger
når velgerne har stemt inn alle de andre partienes bompengevennlige politikere.

Velgerne har derfor selv stemt for bompengene,så hvorfor da kritisere Frp som har forsøkt å
stå opp alene mot røkla av de andre partiene?
Det har sine konsekvenser å stemme,kjære velgere,så velkommen etter når så mange nå innser hvor urimelig
og usosialt det er med bompenger på toppen av allerede høye avgifter på biler,bilhold og bilbruk.

Vi må bli kvitt Erna Solberg og Høire!