Kjøp av fond går fremdeles treigt i DNB..

hode
09.02.2018 kl 13:11 1249

.. men de skal godskrives for oversiktlige nettsider inkl. ASK.