We have to win back The Stortinget.


Ingen der representerer oss. Samtlige der er partivalgte representanter i et totalitært regime som delvis er styrt fra utlandet.
Ingen er valgt av oss.

Nå ser vi tydeligere og tydeligere at rikspolitikere og riksmedier er folkets fiender. De grafser til seg
så mye skatter og avgifter de kan. For å i korrumpert stil å distribuere ut pengene dit disse og deres
puppetmasters finner det for godt.

Dette må vi nå gjøre en slutt på. Folket må ta makten tilbake.