Er narrespillet i IOX snart over?

Ulrik1
IOX 10.05.2019 kl 02:58 10303

Det gir meg ingen trygghet å sitte i papiret stort lengre. Hvilken garantier har jeg for at IOX klarer sine økonomiske forpliktelser? Hvilke garantier har jeg for at selskapet ikke selger rettigheter og utstyr lokalt for å betjene gjelden og at vi da blir sittende med verdiløse aksjer når de melder oppbud? De har levert lite av hva de lovet. Det er så mye som skurrer i selskapet så for min del så håper jeg på ett lite løft fra dagens nivå slik at jeg kan komme meg ut før sommeren. At andre fremdeles har troen er jo opp til hver enkelt, men føler at det snart er på tide å rømme skuta.
Redigert 10.05.2019 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
mundus
10.05.2019 kl 06:50 5873

Du trenger ikke annonsere her at du "rømmer skuta". Det må være opp til deg å gjøre hva du vil. Jeg trenger ikke vite det.

IOX har levert på alle områder hittil. I forbindelse med boreplan, er det kun detaljer med SLS som gjenstår. Detaljene det er snakk om er tilgang på boreutstyr, aktuell dato og værmessige forhold.
Ransen
10.05.2019 kl 08:25 5741

Hva legger du i at IOX har levert lite av hva de lovet? Har du fulgt med så er det gode forklaringer på de forsinkelsene som har vært.
1. Cor-6 er en verkebyll verdt ca 200 mill. Enighet uten noen form for krav er oppnådd - OK
2. Borekampanje 1. Oppdagelser ble gjort og oppdatering av 3D ble utført - OK
3. Pumpehavari på Vikingo. Utbedringer og ny instrumentering ifm WO ble utført - OK
4. Duya stenger veien for transport. Ny vei og enighet med er utført - OK
5. Veien blir igjen stengt pga ødeleggelser ved tungtransport og mye regn. Veien er reparert og åpnet.-OK
6. Selskapet tenker fremover og vil spare kostnader. Avtale om bruk av Perenco rørledning er oppnådd - OK
7. Borekampanjen skulle fortsette i Q4- Utsatt til 2019- ikke definert årsak, men mye står på SLS og dets contraktør Petroland- Ikke OK
8. Selskapet ville ekspandere og få flere ben å stå på, samt flere samarbeidspartene. Inntreden i Argentina uten en massiv utvanning - OK
Selskapet nevner ikke at det er utfordringer med hverken långivere eller utløp av rettigheter, så man antar at det er full kontroll her.

Den nye eierkonstellasjonen har ingenting å vinne på at selskapet havner i problemer med bondholders eller ANH- tvert i mot og hadde det vært så svart som noen hevder, ville de holdt seg langt unna IOX-aksjene...

Nettopp. IOX har levert en jevn strøm av gode nyheter over lengre tid som viser at de jobber systematisk og seriøst, og oppnår de målene de setter seg. Utfordringer de har støtt på har blitt utbedret og snudd til noe positivt i flere tilfeller. Borekampanjen ble utsatt et par måneder fordi de ønsket å bore andre steder enn tidligere avtalt (noe som er bra, fordi det øker sannsynligheten for treff), og det står på rent tekniske ting som tilgjengelighet for utstyr, værforhold og sånt noe. De har nettopp meldt inntreden i Argentina – helt supert og gir oss flere ben å stå på. Borekampanjen kan vi vente nyheter om når som helst.
Osnap
10.05.2019 kl 11:15 5471

Det har vært en jevn strøm av stort sett ekstremt dårlige nyheter i 2 år. At de fikser problemene er ikke gode nyheter. Det MÅ de gjøre. Med unntak av Cor-6 som faktisk var positivt så er dette etter ditt syn "en jevn strøm av ren glede":
- At en vei regner vekk så den krever reperasjon.
- At indianere stenger en vei så de må forhandle frem bruksrett igjen.
- At det skjer et pumpehavari så de må foreta en WO som resulterer i redusert produksjon.
- At de lover å igangsette borreprogrammet sent 2018, men enda ikke har kommet igang.
- De kjøper Gas plant, som skulle vært levert og igang med å produsere for over ett år siden, ingen vet hva som skjer der. Den står stuck i Phoenix eller noe.
Dette er bare noen få eksempler.
Redigert 10.05.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare

Kommer nok til sin rett f.eks i Argentina? Den er nu kjøpt, å i Argentina feltet er det visstnok bra med gassforekomster også !
Ransen
10.05.2019 kl 11:41 5347

Gassplanten skal sertifiseres etter de nye og strengere miljøkravene i Colombia. De venter med igangsettelse til dette er godkjent slik at de slipper en rekke miljøavgifter.

Det er ingen tvil om at de har meldt mange problemer og vært litt uheldig oppi alt også. Osnap, jeg er enig med deg om at dette er ting IOX MÅ fikse opp. Men jeg synes vi skal gi ros til ledelsen som til tross for alle problemene de har kommet over har tatt oss igjennom stormen og ordnet opp i absolutt alt de dere skriver om. Og så har vi seff utsettelsen av borestart som salt i såret. Jeg tror saltet blir skyldt ut i løpet av relativ kort tid og at såret gror. En eneste positiv melding om borestart så eksploderer kursen oppover. I motsatt fall skal vi ned på 2-tallet. Men risk er jo gøy, ikke sant. Reward vil evt bli enorm

Jeg lar 20k stå på kjøp 3,44 i 5 minutter til. Slipp de ned til meg eller så bli de fjernet
Osnap
10.05.2019 kl 12:31 5178

Ingen tvil om at de har hatt mye uflaks, men ryddet opp i ting etter beste evne. Jeg svarte først og fremst til han som skrev at det har vært "en jevn strøm av gode nyheter" de siste årene, som jo må sies å være en fantasirik beskrivelse.
Har sittet siden tidlig 2017 og ble "låst" da de meldte første utsettelse. Deretter har jeg snittet ned etterhvert som uhell og surr har herjet med kursen i 2 slitsomme år, frem til man nå er i en veldig uavklart situasjon hvor både tidsaspektet og forfall av økonomiske forpliktelser tilsier at Iox er i en betydelig mer ugunstig situasjon enn da jeg opprinnelig investerte. Det er ikke ok på noen som helst måte og jeg bærer veldig nag til dem for en gjennomgående elendig kommunikasjon, og brutte løfter underveis.

Bedre med store oljefunn enn bare borestart.
Osnap
10.05.2019 kl 12:37 5146

Så lenge de begynner å få opp noen av de millionene av fat med olje det har blitt snakket om i årevis så er jeg fornøyd jeg.
bæærnt
10.05.2019 kl 12:51 5119

Du har åpenbart dine kilder, og legger vekt på det du har info. Det gjør vi sikkert alle sammen. Dette stemmer imidlertid ikke med det jeg har fått vite. Det hevdes at det ikke er slike krav knyttet til bruk av dette gassanlegget. Videre så vurderte ICEP i utgangspunktet å få en tilpasset løsning og hentet inn tilbud noen aktører, men valgte til slutt å kjøpe et brukt anlegg fra USA. Her har man imidlertid underslått en meget kostnadskrevende prosess i forbindelse med installasjon og igangkjøring som meget mulig kan være den enkle grunnen til at vi hører lite nytt om dette anliggende.

Videre så viser du ved flere anledninger til at SLS skal være årsaken til boreplanen foreløpig ikke er realisert. Selskapet har vel aldri gitt direkte uttrykk for noe slikt ? Og det henger heller ikke på greip all den stund at det bør være i SLS/Petroland sin interesse at dette programmet avsluttes jo før jo heller med tilfredsstillende flow fra flere brønner slik som avtalen er utformet. SLS avsluttet f.eks boring for annen operatør i Q1 knappe 50km unna Vikingo, og kunne ha demobilisert utstyr derfra til Malevo eller annen brønn dersom ICEP var rede til å gå i gang.
qestador
10.05.2019 kl 12:54 5111

men mye står på SLS og dets contraktør Petroland...Sier Ransen. Så har jeg fått med meg det..

Vi venter kanskje på boreutstyr og transport av slike ting.
robkal
10.05.2019 kl 12:58 5090

Mye spekulationer her inne nå.. om ditt og datt.
Hva er sant og ikke, alle vrider og vender i alle dess vinkler.

Er det noen som har fått noe fra IR i det siste, som kanske har lyst og dele med oss andre.

Jag har sendt noen mail.. men ikke fått svar. Kanske for liten aksjonær... vet ikke om ni med større poster får svar ell ikke?
qestador
10.05.2019 kl 13:06 5070

Bæærnt
Har du sjekket om det har kommet nye og strengere miljøkrav i Colombia ?
Ransen
10.05.2019 kl 13:17 5023

Gassanlegget skulle i utgangspunktet brukes til å levere nødvendig forbruksgass lokalt, og således inngå i de nye miljødirektivene som også Colombia er en del av. Selskapet så på dette som en vinn vinn situasjon da gassen blir solgt forbrukt i markedet i stedet for faklet.

SLS-Petroland-IOX, her er det juridiske kontrakter som gjelder. Petroland er SLS sin boreoperatør. Da utsettelsen kom ble planene til Petroland også endret. Det er nå spørsmål om det er kapasitetsproblemer i Petroland, etter som vi kjenner til en voldsom boreaktivitet i Colombia for tiden,.
IR sier noe sånt som at IOX gjerne skulle vært i gang med boring, men at de ikke ønsker å skape situasjoner som fører selskapet i dårlig lys.
Det tolker jeg som om at det pågår forhandlinger om tidspunkter, mengder og kapasitet. Som i siste melding sies å være "construktive"
Redigert 10.05.2019 kl 13:18 Du må logge inn for å svare
bæærnt
10.05.2019 kl 13:19 5014

Nei, ikke direkte. Jeg forholder meg også til det andre kilder enn selskapet hevder, og forsøker å finne en gylden middelvei. Gassanlegget fremstår som en svært underlig historie på enkeltstående grunnlag. Det synes i beste fall merkelig at en eier/operatør av flere gassbrønner bruker tid og krefter på innkjøp av et gassanlegg uten at krav til miljømessige forhold ikke er avklart før beslutning om anskaffelse faktisk blir tatt.

Og hva tenker du og dine kilder var motivet for å kjøpe gassanlegget?
bæærnt
10.05.2019 kl 13:28 4989

Det første avsnittet om gassanlegget må du gjerne utdype. Skjønner ikke hva du mener. Kan det ikke brukes som det opprinnelig var tiltenkt ? Er det det du mener ? Og hva er i så fall det sekundære anvendelsesområdet som det kan benyttes til ?
Redigert 10.05.2019 kl 13:47 Du må logge inn for å svare
bæærnt
10.05.2019 kl 13:33 4970

Ingen anelse. Beslutningen om denne anskaffelsen synes ikke helt god snart 2 år etter at den ble annonsert første gang. F.eks målt i forhold til offentlige krav som evt burde ha vært kjent, eller i forhold til en evt skreddersømsløsning.
qestador
10.05.2019 kl 13:34 4967

Takk til repetisjonen Ransen og som jeg husker du har uttalt tidligere. Bra virker logisk. Må innrømme at Bæærnt har kommet med tanker som jeg selv har tenkt vedrørende slutt eier skap i IOX :-) Håper at det ikke stemmer.

Jeg har blitt lurt før.
Redigert 10.05.2019 kl 13:38 Du må logge inn for å svare

Hva er det Bæærnt tenker i henhold til slutteierskapet?
Redigert 10.05.2019 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
Ransen
10.05.2019 kl 13:47 4923

Intensjonen var å ta vare på gassen som eller gikk til spille gjennom fakling. Relasjonen til lokalbefolkningen førte til at foredlet gass skulle selges lokalt i et sårt tiltrengt gassmarked. Selskapet ville høste "goodwill" på dette. Samtidige kom den nye ministeren med papirene fra Parisavtalen, og han har forpliktet landet til redusert utslipp til luft og alle nyetableringer måtte gjennom en sertifisering. Således ble en nyetablering med et gammelt gassanlegg noe mer komplisert da det tar tid å fremskaffe dokumentasjon fra tidligere samt ny dokumentasjon for endringer som er gjort i commissioningfasen i Texas
bæærnt
10.05.2019 kl 13:59 4876

Takk for det. Anlegget har altså ingen annen anvendelse enn det som var opprinnelig planlagt ? Så her kan man til slutt velge å skrape løsningen av økonomiske hensyn ?
qestador
10.05.2019 kl 14:08 4902

Fjelltopp.
Du må gjøre som Ransen sier, du må lese mellom linjene .:-))

In 2017, Interoil decided to install a new gas treatment plant in the Mana field to take all the rich components (mixture of propane, butane and natural gasoline) leaving dry gas under commercial specification according to the Colombian gas market. The Company is also working to meet the requirements for an upgrade of the environmental license incorporating the gas treatment facilities. It remains unclear when this licence upgrade can be achieved. In the meantime, the gas treatment plan remains stacked in Houston, Texas.

Og der han den stått godt siden da.

Og står godt en stund til vil jeg anta. Men regner med at den også kommer på plass sammen med alt annet
qestador
10.05.2019 kl 14:27 4902

JollyRancher
Takk for den. >Ransen har sine ord i behold ser jeg.
bæærnt
10.05.2019 kl 14:28 4894

Stacked in Houston...........commissioning i Houston. Vesentlig forskjell det i mitt vokabular dersom Ransen har rett i at det pågår tilpasninger for fremtidig bruk.

Tilpassninger må vel foretas på siten.

Uansett er det oppsiktsvekkende at ingen vet hva som er skjedd og hva som kommer til å skje med det. Dette er da spørsmål som bør stilles og som man kan kreve besvart. Å binde opp kapital i to år til noe som bare står der er ikke bra.
Ransen
10.05.2019 kl 14:46 4791

I mitt hode er det vel mer et prosjekt ombygging i Texas enn commisioning. Tror ordbruken i meldingene forvirrer en del. Texas har stor ekspertise på slike anlegg. Kan være at de testkjører anlegget og får utstedt de nødvendige sertifikatene før innførsel til Colombia. Hvem vet, tror likevel at det er en plan ved dette.
bæærnt
10.05.2019 kl 14:53 4767

Har uansett liten interesse for min del dette forholdet nå. Regner det som sunk cost og en ripe i lakken for ICEP-management i et historisk perspektiv. Det er eierskap og Old Andes sin oppstandelse som synes mest interessant akkurat nå, og hvorfor Argentina-dealen kom sammen med en emisjon før nødvendige avklaringer i Colombia.
Redigert 10.05.2019 kl 14:54 Du må logge inn for å svare

Sunk cost? Dette ville kunne generere høyere inntekter i mange år fremover. Kondensat prises vel normalt som olje eller litt høyere.
bæærnt
10.05.2019 kl 15:03 4726

Har foreløpig ingen tegn på at anlegget noen gang vil bli tatt i bruk.