Utvikling rater VLGC


Er det noen som vet hvordan utviklingen er på dagratene?