Norwegian air shuttel kommer til å valse over shorterne.


Det er et faktum at kapital forlytter seg på Oslo Børs og er begrenset til inhaus Oslo børs. Går kursen? Når småsparere i Argentina, investorer i New York, US. Og utenlaske fond begynner og plukke er det for sent. Norwegian aksjen vil bli promotert på utenlanske forum, der hvor folk er kjent med Flylogoen. Europa kommer til å drukne i Norwegian Finans reklame, nofi har betalt for å promotere selskapet og flere og flere vil velge et Nas sete frem og tilbake dit de skal.

Det bor 66 millioner mennesker i storbritania og 20mill bare i New York alene.

I Argentina hadde denne ideen fungert perfekt, vi selger aksjer som på et senere tidspunkt kan byttes inn i flyreiser. Kurs gjeldene fra bestillingspunkt og en liten kutt dersom flyreisen avbestilles i tide? Det er bare å koke sammen det rette produktet.

Uansett det jeg prøver å si er at aksjeklubben som samarbeider med å styre kursen, til slutt må pakke sammen.

Salmon, mitt tap i Norwegian begrenser seg til kr300.000,- men sitter fortsatt i aksjen. Det jeg prøver å si er at jeg har tror på Nas.

Hva er det du egentlig prøver å si?

Kjemper hardt shorterne i dag. En må regne med at de kjøper shortaksjene med en annen hånd, selger til seg selv med andre ord. Ellers ville de jo gå tom for aksjer til shorten på et tidspunkt. Er redd det er juks og fanteri hele veien. Naked short er vel heller ikke ukjent fra utlandet.