Bare prat

 

Je vil at hæinnkætten skal bejønne å holde prekener på BP gett


Stor kæll å true med ild og svovel se

Enig du. Je forventer en søndagspreken som det står stekkflammer av se. Je har allerede registrørt hankattenhatesfags.com for å livestreame gett.

Takker for tilliten men kjødelige gamle Adam har ikke godt av for mye ros se. Det er viktig å heller søke ære hos Gud enn hos mennesker se. Ellers så er fortapelsen deres mål.

Det er klassisk barnelære fra Luthers katekisme at gamle Adam daglig skal druknes i anger og bot gett.

Men sannheten selger dessverre ikke så godt om dagen se.
Men jeg noterer meg det og vil ta det når det passer seg. Men å finne et passende tidspunkt for upopulære temaer vil neppe komme ofte. Derfor skal jeg bidra nettopp når det kanskje minst forventes gett.