Tap i et AS

vikingo
10.05.2019 kl 22:39 222

Prøver igjen med dette spørsmålet...
Aksjer i AS går vanligvis inn under fritaksmetoden og dermed får man heller ikke fradrag for tap.

Er det mulig å få fradrag for aksjetap i et AS samtidig som en beholder opptjent skjermingsfradrag? (Uten å legge ned ASet)

Kan man f.eks sette aksjekapitalen ned til minimuminnskuddet på 30.000kr og resten som gjeld til aksjonær, og dermed få «realisert» tapet?