Hydrogen/FC inn i marinesektoren


Jeg tror at det neste store fra www.hyon.no og Nel er tunge marine fuel cell og Nel sin unike høyteknologiske H2 fylleutstyrskontrakter. Nå jobbes det for fullt innenfor bransjen. Her er et eksempel:
Norled, et av landets største ferge- og hurtigbåtrederier:

"Mens elektrifiseringen har stor betydning for fergetrafikken, vil hydrogen ha virkning på hele den maritime industrien. Skal man nå utslippsmålene, så er det hydrogen som er det realistiske."
https://t.co/rJ0x6qQHah
---------------
Utdrag fra hydrogen.no
Hydrogen kan løfte Norge til nye maritime høyder
Hydrogenteknologien kan gi oss en av de viktigste vekstnæringene i Norge det neste tiåret, mener NHFs styreleder og markedsdirektør i SINTEF, Steffen Møller-Holst
Ledende aktører innen norsk skipsbygging og maritim industri er i ferd med å utvikle de beste nullutslippsløsningene for en rekke skipssegmenter, skriver NHFs styreleder og markedsdirektør i SINTEF, Steffen Møller-Holst, i Skipsrevyen.
Lenke til kronikk i Skipsrevyen: Hydrogenteknologi for økt verdiskaping
– Norges 100-årige historie inne hydrogenteknologi har fått en renessanse, skriver Møller-Holst. Han viser til at norske industriselskaper kaprer nye storkontrakter – og at FoU-sektoren i Norge vinner internasjonal anerkjennelse.
FoU-satsing på hydrogen
Forskningsrådet har støttet etableringen av MoZEES, et forskningssenter som skal utvikle batteri- og hydrogenteknologi for nullutslippstransport på vei, sjø og bane. Senteret har 40 partnere.
I desember 2018 åpnet Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre. Det har avanserte laboratorier og høyt kvalifisert personell for å støtte anvendt FoU innen brenselceller og elektrolysører, samt testing og validering av systemer.
Norske FoU-institusjoner er også sentralt involvert i den europeiske programsatsingen Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertakning, der Sintef har det strategiske lederansvaret for transportdelen.
Hydrogen på veien
Hydrogen er også avgjørende for å nå utslippsmålene i transportsektoren. Nasjonal transportplan (NTP) forutsetter at alle personbiler solgt fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Behovet for nullutslippsdrift av tyngre lastebiler og langtrekkende busser aktualiserer også hydrogen i denne delen av transportsektoren, og NTP har ambisiøse målsettinger også for tyngre kjøretøy.
Gjennom et Enova-støttet prosjekt, der Scania og Sintef deltar, har Asko kjøpt fire hydrogendrevne lastebiler. Hydrogentankene i lastebilene er levert av norske Hexagon, mens hydrogenstasjonen som skal betjene lastebilene er levert av norske Nel. Også innen anleggsektoren ser vi nå at hydrogen er på vei inn som en aktuell løsning for å få maskiner uten klimagassutslipp.
Maritim hydrogen-satsing
Fiskerstrand Verft og Sintef har fått støtte gjennom Pilot-E-programmnet til design av en hydrogenferge som etter planen skal være i drift i 2021. Norled har vunnet et Staten vegvesens anbud på hydrogenferge som skal settes i drift i Rogaland i 2021.
Behovet for hurtiggående passasjerbåter aktualiserer også hydrogen som et egnet drivstoff, da batteriteknologi ikke kan levere tilstrekkelig energimengde for lengre samband.
Kravet om nullutslipp i verdensavfjordene fra og med 2026 er en utfordring cruisenæringen må løse. Her framstår hydrogen som en nærliggende løsning.
Les her: https://www.hydrogen.no/hva-skjer/aktuelt/hydrogen-kan-lofte-norge-til-nye-maritime-hoyder
Redigert 11.05.2019 kl 11:50 Du må logge inn for å svare
canarias
11.05.2019 kl 15:19 3358

Jeg har sagt det før og sier det igjen, dette blir mye større enn de fleste greier ta inn over seg,. Globalt er markedet gigantisk og vi er verdensledende.
Vi sitter tungt lastet med fremtidens store energivinner, og vi har så vidt kommet i gang , når det BEGYNNER aksellere for alvor vil dette bli megastort.
11.05.2019 kl 15:30 3329

Takk for informativ info. -Tigeren.
canarias
11.05.2019 kl 15:38 3303

Tigeren er en foregangsmann her og har måttet tåle mye ufortjent kritikk,
mens vi andre oppegående som har kjøpt med begge hender kan derimot glede oss over at suksessen og eventyret er i gang.
GOD HELG ALLE NELLIONÆRER.
Redigert 11.05.2019 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
Tigeren
11.05.2019 kl 17:26 3103

Tusen hjertelig takk for deres varme ord, gutta? Fellesnevneren er: Vi har kjøpt med begge hender. Vi har lykkes. Nå starter Nel for alvor aksjereisen oppover til himmels. Alle trend og tak er sprengt. Dette varmer vår Ask konto. Jeg gikk inn med nye 7 siffret beløp på fredag. Trading er nå lite lønnsomt. Om 1år kan Nel stå i kr 35,- da er dagens kupp kr 8.50 billig. Kritikk gjør Tigeren sterkere. Skål alle gode vinnere ?? Nellionær klubben vokser i antall medlemmer hver uke. Husk: Nå kan aksjekreditt bli gull... Det er et valg du kan ta for virkelig å "gunne" på i vinneren Nel ? Men husk det er risiko på alle aksjeinnkjøp. Alle aksjer svinger opp og ned.

Bra info Tigern!
Det virker rimelig å anta at vi skal raskt over på bærekraftige løsninger inne maritim sektor også og at dette blir hydrogen. Våre nasjonalskatter som eks. Geirangerfjorden og «Norwegian fjords» bør fronte dette som et tydelig signal til resten av verden. Vi er jo allered i gang med å sette nye krav på innseilende til våre fjorder allerede.

Havila kystruten tilrettelegger vel ett av skipene til også å kunne gå på hydrogen, kanskje Havyard også blir en grønn aksje innen hydrogen fremdrift.
Tigeren
12.05.2019 kl 10:43 2275

Takker. Hydrogenfeber kommer på alle fronter.
OED og KLD samarbeider no om utarbeiding av regjeringas hydrogenstrategi. Dei to departementa skal lage ein strategi for forsking, teknologiutvikling og bruk av hydrogen i løpet av forsommeren 2019.
– Auka bruk av hydrogen vil kutte utslepp av klimagassar og gje ny verdiskaping i Noreg. Hydrogen kan erstatte diesel og bensin i tungtransport og skipsfart. Hydrogen er òg godt eigna i bygg- og anleggsmaskiner og kan vere relevant for delar av prosessindustrien, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Tigeren
12.05.2019 kl 10:46 2264

Fleire norske selskap, som Asko, Tine, Bring og Felleskjøpet, har bestilt lastebilar som skal gå på hydrogen. I Oslo har Ruter testa ut hydrogenbussar i fleire år, og Noregs første hydrogen-elektriske ferje skal setjast i drift på Hjelmelandsambandet i Rogaland i 2021.

I tillegg til den nye strategien for hydrogen, har regjeringa frå før fleire verkemiddel som skal stimulere til meir bruk av hydrogen. Det vert til dømes gjeve støtte gjennom dei statlege ordningane Enova og Pilot-E, utviklingskontrakter og fritak for elavgift. Hydrogenbilar har òg dei same fordelane som for elbilar.

- Vi opplever ei auka interesse for løysingar for hydrogen i Noreg og internasjonalt. Både gassreformering med CO2-fangst og -lagring og elektrolyse vil kunne bli viktigare. Fleire norske selskap har god kompetanse på desse områda. Til dømes undersøker Equinor ulike moglegheiter for auka bruk av hydrogen frå naturgass på lang sikt i Storbritannia og Nederland, seier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Om et oljeselskap hadde lagt seg helhjertet inn i Hydrogen alderen er jeg sikker på at det hadde lønt seg på litt sikt. Blir ikke lett å selge seg ut i oljefelt (få noen god pris) etterhvert som Hydrogen gjør sitt inntog på stadig flere områder
Tigeren
12.05.2019 kl 16:56 1716

Når går Equinor inn på eiersiden i grønne Nel?? ??Equinor gikk ifjor inn i grønne Scatec Solar og kjøpte aksjer for 660 millioner der.. ??
EQN trenger eierskap i flere grønne fornybare energi selskap
Redigert 12.05.2019 kl 16:56 Du må logge inn for å svare

Takk til Tiger’n og Ruberto for nyttig informasjon. Alt sett og vurdert. Intet blir solgt i Nel.
Ruberto: Jeg vurderer fortsatt å selge alt i DOF og andre aksjer, for å gå 100% i NEL.
Alle er på «høgget» når det gjelder Hydrogen, selv de mest skeptiske.
El cielo es el limite en este ruptura alcista.
Redigert 12.05.2019 kl 17:37 Du må logge inn for å svare
12.05.2019 kl 17:53 1607

Thanks, Pelegrine! I also have plans to sell in DOF and Archer to continue increasing here in NEL .... But I still do not recommend that you sell DOF or ARCHER because we expect a rally season in both stocks that have been forced by all the pressure of the brokers to drop. ... In my case I recommend averaging the price by buying in the strong falls until reaching a price in equilibrium to the current ... I have already achieved it and I know that they can not go down any more! I only wait for the first rally to start coming out of them ... The two managements are very bad with their shareholders unlike NEL Løke works daily and is committed to the growth of the company! The very happy truth of this here at NEL ...
Redigert 12.05.2019 kl 17:56 Du må logge inn for å svare

Thanks Ruperto
I will try to be patient with DOF, for a while
Bjella
12.05.2019 kl 19:52 1412

TigerFacts skrev Innlegget er slettet
Tiggerfacs med beiserklubben rir igjen , stallen har bare låghalte hester.

Minner om at de første flat TV hadde kun et fåtall av oss råd til å kjøpe. Sikkert mange da også som ikke så mulighetene for at disse skulle bli allemannseie....

TigerFacts skrev Innlegget er slettet
Tfac

Kunnskapen ligger i å sette ting sammen, ikke nødvendigvis å produsere dem. Det er viktig for å holde kontroll på kostnader.
Du trenger ikke kalle oss for fantaster eller idioter.
Har du ikke bedre argumenter enn nedsettende bør du finne et nytt fora.

TigerFacts skrev Innlegget er slettet
Forøvrig var det omtalte i artikkelen prototyper og et prøve prosjekt.
Dette skjer ofte under utvikling av nye produkter.
Bjella
12.05.2019 kl 20:52 1273

TiggerFake er ute etter å så tvil , kverulere mm.
Typisk , han bruker beisernes 10 bud .
Men vi kjenner lusa på gangen.
❤️?❤️

TigerFacts skrev Innlegget er slettet
"Brønnpisseren rider igjen"!!!
Bjella
12.05.2019 kl 21:17 1207

TigerFacts skrev Innlegget er slettet
Vi nellere elsker nel sine filleordrer og fillestasjoner , derfor er vi svært fornøyd med uttellingen.
Hva med deg , du er god å slakte.
Hva mer?

TigerFacts skrev Innlegget er slettet
Surt for Dere "brønnpissere" å se at "vi" blir "søkkrike!!!!!
Redigert 12.05.2019 kl 23:26 Du må logge inn for å svare
Bjella
12.05.2019 kl 22:01 1113

TigerFacts skrev Innlegget er slettet
Han ropte varsko her , han huzzaah !
Han kan sprenge og slakte , ikke verst.
❤️?❤️