Når gir du opp NANO ?De fleste forstår nå at dette dessverre ikke går veien. Når vil resten av dere gi opp?

f.eks

Januar 2021. Søknad er enda ikke sendt og selskapet ber om mer tid og penger. Deltar du i emisjonen?

Januar 2022. Søknad er enda ikke sendt og selskapet ber om mer tid og penger. Gir du opp nå?

Jo Kappa, bevegelsen fra år til år er høyst relevant, og man må se det i forhold til underliggende utvikling. Jeg var med i NANO fra 20-tallet og opp til 100, og gikk all out forsommeren 2017 på 100 kroner. Jeg syntes da aksjen hadde gått vel mye i forhold til pipelinen, og at lite tilsa at derisken var så stor at prisen fremstod som riktig.

I ettertid av dette har de fått Fast Track og PIM, byttet ut Costa med Bravo, og vi nærmer oss det punktet hvor faktisk produksjon og kommersialisering er langt mer sannsynlig enn forsommeren 2017. Når en da kan få inngang på 40-tallet i et selskap som foreløpig ser ut til å ha gode odds til å lykkes kommersielt, så er det, i mine øyne vel og merke, et langt mer spennende investeringscase enn i 2017.

Om ledelsen fortjener opsjoner er opp til styret og de største aksjonærene å avgjøre, men for meg er det irrelevant når jeg vurderer mine investeringer. En kommersiell suksess vil gi enorme gevinster til både ledelse og aksjonærer, jeg kunne ikke brydd meg mindre om opsjonspakkene så lenge min oppside ikke blir vesentlig redusert som følge av den.

Så ja, bevegelsen fra år til år er høyst relevant, men intradag som tradingcase burde de fleste som er på børs forstå at betaen til farmaaksjer kan være svært lav i forhold til børssvingninger, og at det er spesifikke selskapsforhold som vil påvirke kursens største bevegelser, på godt og vondt. Jeg tror på positive utfall fra og med høsten 2019 og ut 2021, og har heldigvis kapasitet nok til å være investert i NANO parallelt med andre ting som måtte passe i porteføljen.

Det virker som om noen vurderer NANO som det eneste man har råd til å investere i, eller har tenkt å investere i, og da blir selvfølgelig aksjen målt mot alt annet som farer forbi på radaren av aksjer som svinger opp og ned på nyheter og andre ting som påvirker børsene. NANO er en legg-i-skuffen aksje, potensialet kommer for en dag, være seg 5 eller 500 kroner.

Veldig greit oppsummert. Enten eller, og inntil videre legg aksjen i skuffen og vent. Kanskje også la være og titte innom her og kikke på mer eller mindre idiotiske innlegg fra personer som en må lure på om er riktig kloke. Hva er motivet deres undres jeg.

Ville nok vært mer bekymret for at svak kurs kunne avspeile en svak utvikling for selskapet hvis de store aksjonærene gradvis trakk seg unna. Som vi vet sitter de største aksjonærene stort sett helt i ro. Betalutin i seg selv som produkt er forbundet med langt flere begrensninger enn vi kjente til da aksjen toppet seg for et par år siden, men dette mer enn oppveies av potensialet som ligger i Archer-1, så totalt sett tror jeg det vil være feil å si at caset har svekket seg.

Når det gjelder kortsiktig kursutvikling for NANO så er nok mye av problemet at det er få klare triggere på kort sikt, og da ramler samtidig aksjen ut av nyhetsbildet og blir en glemt aksje. Men tiden frem til de virkelig store triggerne krymper raskt, og det vil vi nok allerede begynne å merke tidlig på høsten.
Redigert 13.05.2019 kl 12:32 Du må logge inn for å svare
tixis
19.05.2019 kl 07:16 3540

Er d noe rart man ikke gidder holde pa, pa dette forumet lengre? Innleggene over gir et tydelig svar pa hvorfor.
Joda,de fleste i lenkegjengen er fremdeles med. Vi er bare ikke med her lengre.
focuss
19.05.2019 kl 09:18 3466

tixis
Ser ikke bort fra at noen skribenter har forlatt forumet rett og slett fordi de har tatt så mye feil så lenge at det går utover troverdigheten.

Hva er «å ta feil»?

At kursen ikke bare har steget og steget underveis, eller at selskapet ikke kommer til å levere på de kommersielle og medisinske parametre flere har poengtert?

Min oppfattelse av det vi ser i markedet, er at aksjen aldri har vært mer attraktivt priset enn nå, nettopp fordi kursen har falt fra 120 kroner til 1/3 i verdi til tross for et langt bedre management enn før, PIM og Fast Track.

Derfor er det synd at ikke flere forstår at målt på risk / reward har NANO aldri vært mer interessant enn nå. Dette med klart forbehold om at man skjønner hva ordet risk i farma betyr!
Redigert 19.05.2019 kl 09:54 Du må logge inn for å svare

Fint svar Sidelinjen. Tenker også det samme som deg?
19.05.2019 kl 10:20 3370

Hva er det som foregår? Det ville være kjekt å få litt informasjon!

Kanskje man til torsdag får svaret på «hva som foregår».

Det siste jeg har hørt Bravo si er at innrulleringen skjer med god fart, og at de lå an til å nå målet om antall sykehuser raskt med den farten de så rundt begynnelsen av Q1.

Det forteller meg at det som skjer er at NANO løper det løpet de skal, med avlesning av Paradigme i løpet av H1 2020. Det kan like gjerne bety januar 2020 som juni 2020, med påfølgende markedsgodkjennelse.

En annen skribent på forumet startet senest i forrige uke en tråd hvor innledningen var at det ventes ingen signifikante nyheter fra selskapet neste to til tre år. Hvis dette er det den brede aksjonærmassen virkelig tenker så har man der svaret
på hvorfor aksjen sjeldent har vært mer interessant priset.

Det kan selvsagt være at NANO til tosdag melder full stopp i innrulleringen og at avlesning nå ventes H2 2021 med liten sannsynlighet for markedsgodkjennelse, men det hadde overrasket meg. Men prisingen i markedet vitner ikke mye om risikovillighet blant investorene om å komme inn tidlig i prisintervallet skulle selskapet være kun 12 - 18 måneder om å søke godkjennelse og rampe opp kommersiell produksjon.

Jeg sier ikke at alle skal ønske seg risikoen dette innebærer, men gitt potensialet nå vs for to år siden i samme aksje, er caset derisket betydelig (i mine øyne).
Redigert 19.05.2019 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
Kagge
19.05.2019 kl 19:23 4054

Fornuftig resonnert dette Sidelinjen? sannheten ligger somregel en plass mellom ‘’himmel og helvete’’ som går igjen her på HO. Nå har jo Nano tidligere varslet at de skal benytte Q presentasjonene mer til oppdatering på studiene, så noe må jo komme. Og med lenge siden noe nytt, en god andel utolmodige aksjonærer, vil jeg tror den tilnærmet flate utviklingen etter emisjonen i januar er over for denne gang.. Så blir den store spenningen hvilken vei??

Aksjen eksploderte fra 50 til 120 uten de helt store nyheter. Nå er godkjenning mye nærmere. Jeg tror ikke det skal store nyheten til før vi spretter opp i ATH.
TeeJay
20.05.2019 kl 09:30 3618

...loading...loading...loading...

Bare vi ikke ender ut i en ny syntax error ?
Men det tror jeg faktisk ikke.
Meget mulig Bravo Bravissimo overrasker positivt til torsdag.
Mr Superhappy måtte ta hatten og gå fordi han så aksjonærverdiene forvitre, og på toppen presterte å si at han ikke brydde seg om aksjekursen.
Bravo har nok neppe tenkt å følge samme strategi, og er nok har nok ett kort eller to i ermet.
Blir ikke overrasket om vi utover mot høsten nå beveger oss mot brudd ut av Korsars projiserte trendkanal


Korsar
20.05.2019 kl 09:37 3604

Teejay,
du skriver at "Blir ikke overrasket om vi utover mot høsten nå beveger oss mot brudd ut av Korsars projiserte trendkanal".
Vel, det ville selvsagt vært hyggelig, men også denne uken starter med en videreføring av signalløst, sideveis dødvann.
Tror ikke mange tør å spå markedets reaksjon på kommende kvartalspresentasjon, det er lov å å håpe på positiv respons, men historisk har det jo vært mange negative overraskelser så langt, da. De som sitter inne nå, får krysse fingre for at selskapet klarer å vise fram en bedre prosess enn markedet synes å anta foreløpig.

PS: Det lave volumet aksjen starter uken med tyder på forsiktig avventing, som igjen indikerer at markedet ikke legger opp til store sprell i denne runden.
Redigert 20.05.2019 kl 09:38 Du må logge inn for å svare

Gi opp? De av oss som gikk inn i NANO i ukene etter etter kræsjet høsten 2015 til 12 kroner sitter i dag med en fin urealisert gevinst. At kursen i mellomtiden ble hausset opp til den soleklart ikke-bærekraftige kursen 129 slik at de fikk inn ½ milliard kr på kjempekurs var en gigantisk bonus for selskapet. Bare synd at Costa ikke greide å beherske seg etterpå og bli ved sin lest med all denne cashen ved å sette igang programmer de senere måttes stoppe, men dette ble rettet opp i siste liten med ny sjef og skikkelig prioritering og back-to-basic målrettethet.

Det eneste jeg misliker med NANO er at selskapet holder rekrutteringsfremdriften hemmelig. Pasientrekrutteringsforløpet er IKKE samme kategori informasjon som kliniske resultater som selskapet veldig lite av kjenner detaljene til. Rekruttering er en størrelse som alle innsiderene, pluss veldig mange andre i og utenfor NANO kjenner mye bedre enn markedet; sansynligvis ikke det nøyaktige tallet fra uke til uke, men mye, mye bedre enn markedet. Det eneste markedet vet er at tallet er ≥1. Medmindre NANO lekker (til de av storaksjonærene som henvender seg direkte til ledelsen), forstår jeg ikke hvordan de store aksjonærene finner seg i å bli holdt i mørket om fremdriften på denne pinlig idiotiske måten som vi ser i hver Q-presentasjon.

Med det sagt, har vi ingen grunn til å tro at ting pr. idag ikke går etter planen. Jeg selv har en lav gjennomsnittlig inngangskurs ved å kjøpe da mange ville selge, men uansett inngangskurs vil tingenen fremover være de samme for alle aksjonærer

Jeg har hele tiden, så lenge jeg har eid aksjene mine her, bitt meg merke i at DNB helt siden før 2015 har gjentatt i alle deres analyser at NANOs fremdriftsplan etter deres mening var altfor optimistisk - og inkludert i verdiberegningenen. Og dette har jo også stemt.

Så hvorfor skulle man "gi opp"?
Korsar
20.05.2019 kl 10:21 3503

DNB er uansett ikke noe hjelpemiddel til å forutse aksjens kurs, jfr. at de har ligget med uendret kursmål 110 siden april ifjor, mens aksjen i stedet har blitt halvert.
Altså: Både håpløst ikke-oppdatert, og i tillegg betydelig feilvurdert over flere år.

Enig. Jeg misliker anlytikeres (fremtidige) kursmål. De er hovedsakelig laget for å skape aksjeomsetning ETTER publikasjonen. Det er mye bedre om de lager en verdivurdering (en slags NAV) på analysetidspunktet som f.eks. Edisons analyser uten at de gir noen kurs-mening i fremtiden (selv om mange av disse er betalt av analyseobjektet - men som de jo opplyser om). Men i mangel av slike på NANO, er DNBs analyse det beste jeg har tilgang til, og de har gode beskrivelser av selskapet, og de har hele tiden hatt rett i at tisaplanen var for optimistisk. Jeg er enig i at de ikke oppdaterer analysene som jeg mottar ofte, men analysene deres er jo datert.
Lotepus
21.05.2019 kl 09:17 3204

Hvor finner du 350% fortjeneste , du har selv skrevet at snittet er øket til over 20 , nå er den 40 . Står dårlig til med matten hos deg DR. S

Snittet på min store og opprinnelige posisjon er ikke blitt dårligere fordi om jeg har kjøpt til noen ekstra aksjer underveis, så det er ingen grunn til å blande disse posisjonene. Min siste posisjon ligger i øyeblikket i null.

Hvorfor gi opp NANO??

NANO(NY):ØKER BETALUTIN-DOSE TIL 15 MBQ/KG I NESTE KOHORT I ARCHER 1-STUDIEN
(Oppdatert artikkel)

Oslo (TDN Direkt): Nordic Nanovector øker doseringen for neste kohort med pasienter i Archer 1-studien til 15 MBq/kilo, etter en sikkerhetsgjennomgang av de første pasientene.

Det skriver selskapet i en melding tirsdag.

Studien undersøker Betalutin med rituximab for pasienter med folikulært lymfom.

Studien er dose-eskalerende studie for å vurdere sikkerheten og foreløpig aktivitet som følge av kombinasjonen. Hovedmålet er en sikkerhetsvurdering, og sekundære mål er samlet responsrate, varighet på respons og overlevelse, opplyses det.

Dataavlesning ventes i andre halvår 2020.

"Vi er fornøyd med å gå videre med neste gruppe pasienter i studien, som vil gjøre oss i stand til å anbefale en dosering for videre vurdering av sikkerhet og foreløpige effekter i ytterligere pasienter", sier medisinsk sjef Lisa Rojkjaer i Nordic Nanovector.

BNS, finans@tdn.no
21.05.2019 kl 12:26 3047

Som Eduardo Bravo guidet:

2019 blir et år som utelukkende har som fokus å ha god execution på kliniske studier, fordi man nå har forsvarlig finansiering frem til dataavlesninger som vil synliggjøre verdiene selskapet sitter på.


Anbefaler uansett å heller diskutere biotech på tekinvestor.no, farma diskusjonen på HO er ødelagt av troll.
Redigert 21.05.2019 kl 12:27 Du må logge inn for å svare

Nano har vært en sovende stjerne. Tror den våkner av dvalen etterhvert og kommer ut av hiet.
Som jeg skrev høyere opp, det skal ikke store nyheten til.......

I følge Korsar kommer det ingen signifikante triggere de neste to - tre år, du må ikke glemme det Scoop. Tror Korsar sitter i styret til NANO eller noe sånt.
Redigert 21.05.2019 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
TeeJay
21.05.2019 kl 13:36 2776

Ja håper frontal cortex, hodet-er-kappa og ellers alle andre kloke hoder her fikk satt shorten sin i tide på 40 slik det ble snakket om.
Det ville jo vært nok en genial handling i så måte.

Jeg mener, i skrivende stund er vi jo ikke opp mer enn 18 % PR uke

Redigert 21.05.2019 kl 13:37 Du må logge inn for å svare

Fra børsnotering og frem til i dag har de enda ikke greid å skape en eneste krone i verdi. Ikke dårlig det :)
Pentagon
21.05.2019 kl 15:03 2572

Nanovekter du vet hva de driver med eller? De forsker på kreft. Hvis de ender opp med medisin, har de truffet på forskningen sin. Noe de nå er langt på vei med og gjøre. Har lagt litt merke til de flåsette og dumme tingene du lirer av deg. Kan du ikke holde deg for god til dette.
Hilsen en langsiktig aksjonær som virkelig har troen på at disse forskerne. De ser ikke på dagligkurs, de ser på muligheten for å utvikle en MEDISIN.

Pentagon

Nanovecter. Hvordan føles det å bli karakterisert, og med rette, som ett av en håndfull børstroll. Skam ? Neppe, selv om det er skamfullt, dette må jo være en bevist handling, men hva tror du at du oppnår ?
21.05.2019 kl 15:11 2538

Nordic Nanovector er et norsk biotech med et pågående fullfinansiert registreringsstudie for en ny medisin som har orphan drug designation, fast track designation og UK pim designation.

Medisinen baserer seg på en radioaktiv isotop Lutetium 177 som nå også brukes av giganten Novartis, som i Q1 alene solgte for nesten 1 MILLIARD norske kroner i medisinen Lutathera.

Nordic Nanovector prises nå til drøye 2 milliarder kroner, sammenlignet med de drøye 30 milliardene Novartis slengte på bordet for å få kloa i Lutathera.

Det anbefales forøvrig å heller bruke tekinvestor.no som sted å diskutere om biotech.

Det som er normalt i denne bransjen er at kursen starter lavt under IPO og vokser sakte men sikkert jo nærmere de kommer et gjennombrudd eller evt godkjenning som Nano jakter. Risikoen skulle være noe høyere ved børsnotering en det den er i dag. Men nei. Ikke Nano.

Man kan ikke annet en å beundre denne ledelsen som har så stålgrep om sine aksjonærer.
21.05.2019 kl 16:09 2410

Det anbefales forøvrig å heller bruke tekinvestor.no for å diskutere biotech.

Det kommer absolutt aldri noen påstander med substans fra denne brukeren som ikke har noen annen aktivitet enn å dag ut og dag inn sitte og baisse og nedsnakke selskaper som forsker på kreftmedisin.

Det typiske mønsteret for prekommersielle biotechs er selvsagt stikk motsatt av hva han påstår, nemlig at uansett hvilken børs de er på,så er kursutviklingen preget av høye topper og dype bølgedaler, alt etter hva slags uforutsigbare forskningsmessige, regulatoriske, personellmessige og alle mulige hiccups underveis.

Algeta falt fra 219,5 i 2011 til 122 i 2012. https://www.netfonds.no/quotes/analysis.php?paper=ALGETA.OSE
Juno falt fra 64 til 18. https://www.netfonds.no/quotes/analysis.php?paper=JUNO.O
Tobira falt fra 24 til 4 https://www.netfonds.no/quotes/analysis.php?paper=TBRA.O

Osv osv.

Os
Redigert 21.05.2019 kl 16:10 Du må logge inn for å svare
frontal
21.05.2019 kl 16:42 2326

Jeg har økt shorten ytterligere.

Frontal. Skryter av og shorte. Litt av en tøffing du. Tipper det blir stille rundt deg når du skal dekke den inn.
Folk som skryter av sånt har jeg lite respekt for. Du får kjøpe tilbake de 10 aksjene du har shortet av meg for en 50 lapp.
frontal
21.05.2019 kl 17:05 2273

Bryter den 50 vil jeg vurdere å dekke shorten ja. Men det er bare et lite problem der, det skjer ikke. Innerst inne er du klar over dette.
21.05.2019 kl 17:16 2236

Anbefales å heller bruke tekinvestor.no for å diskutere biotek.

Der blir troll utestengt, blant annet for å prøve seg med multikontoer.
TeeJay
21.05.2019 kl 17:18 2232

Tullekoppene frontal-kræsj og badevekter holder frem med å fremvise sin komplette idioti. Uten skam og for åpen scene.. jaja..
Det er ikke bare nano aksjer enkelte er short på her, for å si det sånn.

Men vi andre får nyte dagene allikevel :-)

Jeg er sjelden enig med Korsar, men jeg følger han på forventningene om at dette kan snu ned igjen på torsdag/ fredag.
Men ikke mye..

Forøvrig er det spennende tider frem mot høsten/ vinteren og ASH.
Jeg tror ikke det blir så stille som mange andre forventer.
Redigert 21.05.2019 kl 17:18 Du må logge inn for å svare
frontal
21.05.2019 kl 17:55 2138

Er det noen mer edruelige her inne som har benyttet dagens oppgang til å tømme seg? Ja, kald dusj kommer, dette er den typiske sell on news NN dagen
Pentagon
21.05.2019 kl 18:34 2079

Har akkumulert i dag jeg. Ga meg bare en enda sterkere trygghet på at dette er et riktig case og være en del av:).
Pentagon
TeeJay
21.05.2019 kl 19:41 1982

Klokt!
Selvfølgelig er det mulig at man kan få muligheten til å kjøpe den noen kroner billigere i perioder enda.
Uansett er Nano på 40 tallet ett kjempekjøp.