De gule vestene kan mye mulig komme til Skandinavia.


Sverige og Danmark ligger muligens foran oss her. De kan også komme
til Norge. Fordi at anti-demokratiet er så stort, med stort antidemokratisk
misbruk av situasjonen.
Sverige har virkelig problemer nå. Der imploderer det. Danmark virker også
ordentlig ute å kjøre. Norge er preget av mye galskap og totalt fraværende
kostnadskontroll.

Hvordan definerer du anti-demokratisk? Sist gang jeg så etter så var det helt frie valg i Norge, og det er organisasjonsfrihet, så hvem som helst kan melde seg inn i politiske partier, eller danne politiske partier - og få innflytelse derigjennom. Norge er kåret til det mest demokratiske og likestilte landet i verden. Så jeg er spent på hva du bygger påstanden din på.

Det er antidemokratisk når ingen i nasjonalforsamlingen er folkevalgte. Og disse
utelukkende partivalgte er delvis styrt av krefter i utlandet.
Det fins ingen valglov i Norge som folket noen gang har hatt befatning med.

Hvilken planet er du på? Jeg gikk vitterlig til valgurnene for knapt to år siden og var med på å stemme inn 169 personer som representerer oss alle. Jeg hadde rundelig tid og mulighet til påvirke prosessen som plasserte de forskjellige kandidatene på listene. Folket velger sine representanter. Det er demokrati i praksis. Valgloven er utarbeidet med støtte i folket. Eller mener du at alle 5,5 millioner i Norge skal spørres hver og især for absolutt alle beslutninger?
Det finnes piller mot synet ditt.
Det er ingen i utlandet som styrer Norge. Men Norge er en del av en global økonomi - heldigvis! Det medfører at vi får solgt olje og gass for 300.000.000.000 kroner hvert år. Det er strålende for vår velferdsstat. Det medfører at våre barn får gratisk skole, alle får gratis helsevesen, og de gamle slipper å bo under bruer eller på gata i sine siste år. Tror du sla være veldig fornøyd med å bo i verdens beste land (kåret gang på gang i UTLANDET!!!)

Folket i Norge har aldri fått anledning til å være med å utforme valgloven. Ei heller fått anledning til å revidere den.
I f.eks. et aksjeselskap, så utarbeider stifterne aksjeselskapets vedtekter. Samme prinsipp bør det være for noe
som tenker å kalle seg et ekte demokrati. De små mulighetene velgeren har for å endre på partilisten for Stortings-
valget, fungerer ikke i praksis.
Folket bør en gang for alle få anledning til å utarbeide valgloven, og godkjenne denne. Og den må inneholde
bestemmelse om at evt. nye endringer i fremtiden i den, må godkjennes av folket.
Begynne å snakke om piller oppe i dette, viser at du mangler saklige argumenter.

Selvsagt påvirker EU, FN, USA og andre instanser styringen i Norge slik denne er i dag. Vi lever av andre ting
enn olje også. Gassen blir vi nesten "fratatt uten vederlag". Sjømaten og EL-strømmen putter man sugerør i.
Våre forfedre har kjempet frem fremgang i dette landet. Vi har vært sjøfarere i over 1200 år. "Nå" ble det omsider
litt "vår tur". Masse andre land har hatt "sin tur". Vi har god velstand i Norge, fordi vi ikke er så mange å dele
godene på. Våre familier har ihvertfall i høy grad vært med over lang tid, i hundrevis av år, og vært delaktige
i oppbyggingen av dette. Det blir galt å slippe til FOR MANGE fjernkulturelle FOR FORT oppe i dette.
Redigert 11.05.2019 kl 20:39 Du må logge inn for å svare

La oss nå bare fastslå at du ikke skjønner en dritt av hva du snakker om. Du er en kunnskapsløs rasistidiot. Det du predier er regelrett nasjonalsosialisme. Så avslutter vi der.

Infiltrasjon.....tagit över...
Det ser ikke bra ut om man sier det veldig pent.
https://www.youtube.com/watch?v=Rv6jSPftaBs
vicktor
15.05.2019 kl 22:36 895

googleearth11
Selv om vi kan velge hvem som skal sitte på stortinget. Så betyr ikke det at vi har noe demokrati.
Fordi vi ikke har noen innflytelse på politikken som føres. Norge er det landet i Europa som er rasket med å
innføre nye EU direktiver. Vi sa altså Nei til EU i 2 folkeavstemninger, likevel innføres det EU politikk i Norge over en lav sko.
Vi ser nesten daglig at sykehus og fødestuer blir lagt ned, mot folks vilje. Sammenslåing av kommuner mot folks vilje.
Nye bomringer protester over hele landet. Er det dette du kaller Demokrati ?

Stemmer det ikke at vi har bare partiutnevnte representanter på Stortinget Stephen ?
Som folket ikke har satt sammen i det hele tatt.
børst
22.05.2019 kl 07:26 733

Det er allerede bompengeopprør i Bergen. Bergenserne er lut lei broilerne som sirkulerer i det politiske systemet, de vil ha inn helt nye folk.
Er_mi
22.05.2019 kl 10:48 681

Man må jo le... I Bergen så har mennesker akkurat startet et bompengeparti, som ligger veldig godt ann på meningsmålingene. Det er jo slik demokrati fungerer. Mener du de som startet bompengepartiet bare er tullinger som ikke ønsker innflytelse eller har planer om å påvirke samfunnet? Er det bare en spøk?

Hvis du har sterke meninger om noe- gå med i et parti og forespråke disse. Eller, som de som ikke liker å betale bompenger, starte et eget parti!

Det er jo latterlig at folk ikke en gang skjønner hvordan demokratin i Norge fungerer.

Når det gjelder EU så er Norge en del av Europa, og verden. Norges folkevalgte (og mesteparten avfolket) har et ønske om å ha kontakt og samarbeide med andre land. Da må man inngå kompromisser og samarbeide med andre land på en rekke områder, bli enige om ulike regler og avtal. Det er klart, man kan drifte et land slik som Nordkorea- helt isolert og der landet styrer over alt helt alene. Minimal innflytelse fra utlandet. Det er jo en model. Foreslår at du kanskje starter et norsk kommunistisk parti basert på Nordkoreas ideologi om du har et sterkt ønske om å isolere Norge og lage et norsk samfunn uten noe som helst innflytelse eller påvirkning fra andre land?

Er dessverre ganske sikker på at de fleste i Norge ikke ønsker dette. Så da må du ta makten med vold, og lage et diktatur. Men da du sier jo at du vil ha mer demokrati, så blir jo det feil da alikevel...
Er_mi
22.05.2019 kl 11:08 668

FOLK starter partier. Alle kan starte et parti. FOLK i partier, det vil si dess medlemmer, bestemmer hva disse partiene skal gjøre. Ofte gjennomfører partier valg internt for å avgjøre ulike spørsmål. Alle kan bli medlem i et parti. Og alle medlemmer har en røst i partiet.

Ergo: partiene i Norge styres av FOLK. Og FOLKET bestemmer hvilke partier som får makt. Lokalt og nasjonalt. I valg til stortinget så kan FOLK også påvirke hvilken kandidat i et parti som bør velges, ved kandidatkåring. I kommune- og fylkesvalg har FOLKET rett til å stemme på personer, ved personstemmer.

Så, hvordan man kan få det til at FOLKET ikke har noe med sammensetningen i storting, fylke og kommune å gjøre er jo ganske fantastisk... :-D
Redigert 22.05.2019 kl 11:09 Du må logge inn for å svare