Klimafondet Nysnø


Det Siri Kalvig ledede klimafondet Nysnø er i oppstartsfasen og har fått tildelt 725 millioner, inneværende år rundt 500 millioner av regjeringen iflg E24
Målet er 20 milliarder innen 2024. Fondet har investert i Otovo Solar, eSmart systems og Disruptive Technologies allerede.
Ingen tvil om at det er et politisk skifte mot klimasatsning, og foreløpig så skimter vi bare konturene av det som vil bli veldig massivt innenfor svært kort tid.
Etter hvert vil det vel regne adskillige ti talls millioner utover flere grønne selskaper.
Det er vel bare å begynne å tenke på å posisjonere seg litt bredere innenfor segmentet, men det vil nok gå fort.

Hvorfor i alle dager ha et eget apparat for dette. Investeringene kunne vel vært tatt via andre fond? Ha en stor administrasjon for de kjøp som gjøres? Er Siri Kalvig & Co bedre til å vurdere slike investeringer enn andre? Er det forøvrig ikke hennes mann som er tungt inne i oljen?

Ja, si det. Det er vel behov for å markere sin nye kurs, akkurat som med nedsalget i oljerelaterte.
Veldig mye rart som skjer i samfunnet vårt nå, ikke bare det grønne skiftet.
12.05.2019 kl 00:29 771

Ja dette er bare trist å se på. Dette fondet er opprettet for at Elvestuen og norge skal redde jordkloden.
Milliardene sitter løst og skal vite det er flere millionlønninger i nysnø.
Populismen lenge leve og hver glad for at du får betale halve lønna i skatt og resten i bompenger.

Det er på tide vi får summert opp alle milliardene til gode formål og idiotisk sløseri vi må betale i dette molbolandet

Nok et klassisk eksempel på å sløse bort våre penger av våre norske politikere. Hvorfor kunne ikke de som styrer oljefondet fått denne oppgaven, og dermed spart flere millioner på administrasjon i Nysnø?
Diesel biler skulle være bra, sa politikerne i SV. En politiker burde man da kunne stole på. De er da valgt av oss alle som har stemmerett. Men når de sitter foten innenfor Stortingets dører, så er det et eller annet som blir borte. Normalt gangsyn,som går ut på respekt for dem du er valgt inn av, og det å forstå konsekvensene av dine avgjørelser, ser ut til å være vekk. Nå skal elektriske biler være så bra for miljøet, sier samme folka. I tillegg har de lurt andre til å tro det samme. Har de virkelig tenkt konsekvensene av denne satsingen? Konsekvensutredning? Tror ikke det. Man burde sett at med de store batteriene, som er i elbilene, vil resursene ikke vare så lenge. Her skulle man vært litt mer fremsynt, og satset på hydrogen bilen, som også er en elbil, men med et mye mindre batteri.
En av sjefene i bilselskapene, har uttalt at han tørr ikke tenke tanken på når Kina også blir storforbruker av elbiler, og den dagen kommer at batteriene skal kastes. Dette er da klar tale. Våre norske politikere er med på å lage neste miljøbombe. La oss se om Elvestuen er i stand til se alvoret, og innse at det er ingen skam i å snu, for her er det om å berge miljøet, og ta vare på de ressursene vi har på en fornuftig måte.
12.05.2019 kl 17:59 617

Ja det er ett eller annet merkelig som skjer i Stortinget, er det bekjentskaper/hestehandel eller reell vurdering som ligger bak?
Hvem vet, det virker merkelig, hvorfor tror stortingspolikere at de er mere kunnskapsrik enn dem som har jobbet med oljefond
fra vi fant olje på norsk sokkel?