Bare prat

 

Jo gøyere man har det, jo surere blir prompen


Ja du kjenner din filosofi