Solceller utgjør ekstra brannfare


Tall fra Italia og Tyskland kan tyde på at solceller utgjør ekstra brannfare.

Statistikk fra Tyskland og Italia tyder på at solcelleinstallasjoner bidrar i flere branner i elektriske anlegg, og øker sannsynligheten for at elektriske anlegg tar fyr. Solceller kan også utgjøre en ekstra risiko for brannvesenet når de skal utføre slokningsarbeid i en bygning.

https://www.tu.no/artikler/ny-rapport-tall-fra-italia-og-tyskland-tyder-pa-at-solceller-kan-utgjore-ekstra-brannfare/449939
Redigert 21.01.2021 kl 09:11 Du må logge inn for å svare


Det har i løpet av de siste årene vært en stor vekst i antall installerte solcelleanlegg i Norge. Markedet i Norge for solceller er fremdeles svært lite, men mye tyder på fortsatt stor vekst i årene fremover. Med dette kommer et stadig økende behov for kompetanse, blant annet når det gjelder brann i bygg med solcelleinstallasjoner.
https://www.solenergi.no/nyhet/2018/1/16/solcelleinstallasjoner-og-brann
Redigert 20.01.2021 kl 18:54 Du må logge inn for å svare


Solceller kan være brannfeller. De er miljøvennlige og bærekraftige. Men det er viktig å ta brannsikkerheten på alvor, ifølge eksperter.
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/solceller-kan-vaere-brannfeller-1.14542106
Redigert 20.01.2021 kl 18:54 Du må logge inn for å svare

Norge av i dag.
Når en fugl legger fra seg et visittkort på en solcelle, blir en liten flekk skygget for. Det som da skjer, er at solcellen med flekken lager mindre strøm.
https://forskning.no/miljoteknologi/derfor-blir-solceller-hete-i-skyggen/487911
Redigert 20.01.2021 kl 18:54 Du må logge inn for å svare