10 VLCC-SLUTNINGER FREDAG

Volf
FRO 13.05.2019 kl 08:40 1824

TANK:10 VLCC-SLUTNINGER FREDAG -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 10 VLCC-spotslutninger fredag.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Det ble sluttet to reiser fra AG, til henholdsvis Østen og Vietnam.

Videre ble det sluttet fire reiser fra USA-gulfen, der en går til Storbritannia eller kontinentet, en går til eller via Storbritannia, kontinentet, Singapore og Kina, og en går til enten eller via Singapore og Kina.

Det ble også sluttet en reise fra Vesta-Afrika til India, samt en reise fra Nordsjøen til Kina.

Ellers ble det gjort to slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($)
280 AG/USG 18,0 -
270 AG/Korea 36,0 7.200
260 V-Afr/Kina 39,0 10.300
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 424
Singapore - 426
Rotterdam - 407
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Mai'19 - 98
Apr'19 - 135
Mar'19 - 127
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
13.05.2019 kl 08:41 1821

Flagging
Fond forvaltet av DNB Asset Management AS solgte i dag 10.05.2019 , 124 559
aksjer i Frontline Ltd. (FRO NO)

Fond forvaltet av DNB Asset Management AS, eier etter dette 8.390.130 aksjer i
Frontline Ltd. (FRO NO) som utgjør en eierandel på 4.94% av totalt antall
utstedte aksjer i selskapet.
Se nyhetdetaljer og vedlegg (www.newsweb.no)
Volf
14.05.2019 kl 08:43 1674

TANK:23 VLCC-SLUTNINGER MANDAG -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 23 VLCC-spotslutninger mandag.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Det ble sluttet fire reiser fra AG, der to går til Kina, en går til Sør-Korea og en går til Østen.

Videre ble det sluttet fem reiser fra Vest-Afrika, der to går til India, en går til Kina, en går til Østen og en går tik USAs vestkyst.

Fra Brasil ble det sluttet to reiser, til henholdsvis Kina eller India og Kina, mens det fra USA-gulfen ble sluttet tre reiser, der en går til Kina, en går til Sør-Korea og en går til enten Singapore eller Kina.

Ellers ble det gjort ni slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($)
280 AG/USG 18,0 -
270 AG/Korea 37,5 8.700
260 V-Afr/Kina 40,0 11.300
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 424
Singapore - 426
Rotterdam - 407
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Mai'19 - 109
Apr'19 - 135
Mar'19 - 127
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
14.05.2019 kl 08:54 1655

FRO:DANSKE BANK MARKETS HØYNER KURSMÅL TIL 80 (68), GJENTAR KJØP
Oslo (TDN Direkt): Danske Bank Markets oppjusterer kursmål på Frontline-aksjen til 80 kroner fra tidligere 68, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas, ifølge en oppdatering mandag.

"Basert på guidingen for første kvartal venter vi en solid bedring på kvartalsbasis for Frontline. Vi har ikke regnet inn et utbytte, da vi tror kontantstrømmen som bli generert vil bli brukt for tilbakebetaling av RCFen. Dersom utbytte erklæres, vil det være positivt", skriver meglerhuset.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
antara
14.05.2019 kl 21:30 1474

Bikker 74 kr i statene i kveld på høyt volum :)
Volf
15.05.2019 kl 09:50 1229

TANK:22 VLCC-SLUTNINGER TIRSDAG -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 22 VLCC-spotslutninger tirsdag.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Det ble sluttet ni reiser fra AG, der seks går til Kina, en går til Sør-Korea, en går til Singapore og en går til India.

Videre ble det sluttet fem reiser fra Vest-Afrika, der to går til Kina, to går til USAs vestkyst, og en går til India.

Det ble også sluttet en reise fra USA-gulfen til Singapore.

Ellers ble det gjort syv slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($)
280 AG/USG 18,0 -
270 AG/Korea 38,0 9.100
260 V-Afr/Kina 40,0 11.300
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 424
Singapore - 427
Rotterdam - 411
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Mai'19 - 109
Apr'19 - 135
Mar'19 - 127
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
keptus
15.05.2019 kl 13:51 1120

Noen som har en forklaring på den høye Frontline kursen ,når ratene er så dårlige . Ratene er , slik jeg forstår det , langt under "break even " nivå .

En god forretningsmann kjører ikke med "lave rater"
Oj55
15.05.2019 kl 17:43 915

Fro fosser frem. $9.04 akkurat nå. Opp 6,73 pst.
Volf
16.05.2019 kl 09:10 742

FRO: DRIFTSRESULTAT USD 69M VENTES I 1.KV 2019
Oslo (TDN Direkt): Estimater for Frontline:

==============================================================
1.KV, MUSD Snitt Median Lav Høy 2018
==============================================================
Inntekter på t/c-basis 143 143 136 151 81
--------------------------------------------------------------
Justert ebitda 98 98 91 108 35
--------------------------------------------------------------
Justert driftsres. 69 67 61 80 3
--------------------------------------------------------------
Resultat før skatt 47 45 39 58 -14
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 47 45 39 57 -14
--------------------------------------------------------------
Resultat/aksje (USD) 0,28 0,27 0,23 0,34 -0,08
==============================================================
==============================================================
MUSD 2019 2020 2021 2018
==============================================================
Inntekter på t/c-basis 509 847 657 365
--------------------------------------------------------------
Ebitda 334 677 495 205
--------------------------------------------------------------
Driftsresultat 213 551 369 83
--------------------------------------------------------------
Resultat før skatt 126 472 300 -8
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 125 471 299 -9
--------------------------------------------------------------
Resultat/aksje (USD) 0,74 2,77 1,76 -0,05
--------------------------------------------------------------
Utbytte (USD) 0,41 1,37 0,75 n/a
==============================================================
Oslo (TDN Direkt): Frontline ventes å legge frem et driftsresultat på 69 millioner dollar for første kvartal 2019, mot 3 millioner i samme kvartal året før.

Det fremgår av estimater Infront Data har innhentet for TDN Direkt blant seks analytikere.

For helåret 2019 ventes det et driftsresultat på 213 millioner dollar, stigende til 551 millioner dollar i 2020 og deretter fallende til 369 millioner dollar i 2021.

Utbyttet for 2019 ventes til 0,41 dollar pr aksje, mens det for 2020 og 2021 ventes til henholdsvis 1,37 og 1,76 dollar.

Av de seks analytikerne som oppgir anbefaling på Frontline har fem kjøp/overvekt-anbefaling, mens en har hold.

Kursmålet ligger i snitt på 79,2 kroner, varierende fra 47,7 til 98,0 kroner.

Deltagere: Clarksons Platou Securities, Cleaves Securities, Fearnley Securities, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley og Pareto Securities

HH, finans@tdn.no