IMO 2020 Hvilket tankrederi?


Noen med formening om hvilket rederi,det er best å satse på ifbm innføringen av IMO2020?
Norsk,eller utenlandsk,spiller ikke noen rolle.
Takker for seriøse svar.
13.05.2019 kl 10:18 633

Har ikke fått skjekket dette, så jeg vet ikke.

Nei,det er jo litt å "skjekke"ut.
Men du gjorde ditt beste,det skal du ha.
Dine foreldre må være stolte av deg,skjæmpestolte.
;=)

Ole86 skrev Hunter Group
For liten omsetning i den aksjen,for min del Ole86.
Man risker å bli sittende fast på en dårlig dag.
Ole86
13.05.2019 kl 18:21 499

I så fall så er vel DHT nest beste rederi å kjøpe i.

Takker,skal sjekke det opp !
;=)