Protofølge


Tenker å gå inn i:
Nel
Hex
Norsk hydro

Noen tanker? Er det for seint?

Kom med inspill!
Takker for all hjelp :)