NANO: Svaret er ikke alltid bare ja eller nei


Det helt sentrale tema for enhver som sitter i en uavklart farma utviklingsaksje er selvsagt: Vil selskapet lykkes eller ikke?
Utlagt: Lykkes selskapet med et reelt kommersielt produkt kan kursuttellingen bli stor. Mislykkes selskapet, er utfallet fort et rent kræsj (man får ikke mer finansiering).
Mange tror derfor at man her kan svare et enkelt ja eller nei på om suksess vil inntreffe.

Men svaret er ikke så enkelt:
- en farma utviklingsaksje kan levere mange hundre prosent netto i en prematur, optmistisk startfase (som NANO, TRVX, PCIB, osv. i en periode, uavhengig av om prosessen til slutt lykkes eller ikke).
- en farmautviklingsaksje kan lykkes med et produkt uten den store kursuttellingen, bl.a. når markedet har priset aksjen opp til et antatt salgsnivå god tid i forveien. Også dette finner vi eksempler på hos Oslo Børs

Masteklamring er historisk-statistisk idiotisk i farmaaksjer:
Statistikken sier faktisk at å henge seg på startfasen i en nynotert farmaaksje og delta i første premature rally der (og så sikre gevinst/hoppe av) er den sikreste mangeganger'n man kan få på OSE. Dette gjelder f.eks. alle de ovenfornevnte aksjer.
- De som så begeistret klamret seg på disse aksjene og ble med på de påfølgende fall har i praksis spilt bort det meste om aksjen så til slutt feiler. Og det vil aksjen i minst 6 av 7 tilfeller:

Pessimistene har statistisk sett historien på sin side når de dømmer NANO m.fl. nord og ned til slutt.
- bare 1 av 7 farmaselskaper ender med reell drift/kommersiell videreføring etter en utviklingsprosess på OSE.
- dette synes helt uforstått hos dem som blindt henger seg på en aksje og tror på tøvet om at "risikoen er nå omtrent helt tatt ut av aksjen", osv. Disse forstår intet om reell farmautvikling og tilhørende risiko.
- i praksis synes sannsynligheten for å lykkes NÅ faktisk enda svakere enn den historiske 1:7 etter som årene går; global konkurranse om å få fram kioskvelter-medisiner er blitt ekstremt mye tøffere de siste 10-15 år. Det er naivt å tro at lille Norge klarer å henge like bra med nå som for bare et par tiår siden. Herunder at finansieringsbehovene også er blitt mangedoblet. Les: Små norske selskaper vil på et gitt tidspunkt (stort sett) gå for småpenger til internasjonale giganter som bare vil "lugge ut" et delaspekt de trenger i en større prosess de kjører selv. Slik blir man stående betuttet igjen på OSE og lure på hva som skjedde. Eksemplene er allerede legio.

Likevel:
- max. to-tre farmaselskaper på dagens OSE kan klare å komme seg videre med å levere uttelling til tålmodige aksjonærer til slutt, dog i varierende grad.
- foreløpig er NANO med i håp-gruppen, men markedet viser økende tvil til selskapets evne til samlet framdrift (husk global konkurranse som rykker stadig nærmere); rekrutteringsevne, og resultatutvikling.

Det begynner imidlertid å haste:
- selskapet har gjort forsinkende feil og vist svakheter både med dosevalg-prosessene og rekrutteringsarbeidet, og har tapt over ett år ifht guiding noen få år tilbake. Markedet venter derfor fremdeles på relevante kliniske resultatdata som skulle vært fremlagt forlengst.
- dette betyr ikke at gode resultater ikke kan komme etterhvert. Men usikkerheten er økt, det er det bare de mest naive som vil benekte. Og som nevnt, en økende usikkerhet gjelder hvor langt konkurrenter kan komme mens NANO fremdeles snubler på langsiden.

Oppsummert:
- det er trolig feil både å betingelsesløst avvise eller velsigne NANOs videre løp.
- det må mer realisme inn i debatten om hvor lenge det vil ta å komme i mål for NANO, mye tyder på at vi nå fremdeles er minst 2-3 år fra signifikante avklaringer
- så lenge ikke selskapet bedrer informasjons-policyen sin - når markedet samtidig vet at de sliter med framdriften - kan kursen få ytterligere nakkeslenger det neste året
- jeg velger likevel å beholde mitt estimerte trendrom på 40-55 for 2019
- jeg er også åpen for kortvarige oppsving i kursen også i 2019, men ser at muligheten for noe sånt før ferien nå er skrumpet betydelig inn: det ligger ikke guidede triggere i løypa på lenge ennå. Så å hevde at sånt skal skje UFLAGGET og ut av det blå de nærmeste månedene er ikke troverdig.
- Markedet har etter hvert en mer sannsynlig nedside: Må selskapet innrømme ytterligere forsinkelser i løpet av 2019 (som egentlig da vil indikere at man ikke får de resultater man ønsker med dagens linje), så kan dette bli mye mer ubehagelig enn dagens kursnivå. Men som sagt, jeg tror ikke dette vil overstyre dagens avventende sideveis bilde. Jeg er mer usikker på hva som skjer på slutten av året, ren markedspsykologi tilsier at DERSOM NANO IKKE HAR KOMMET MED NYE OG GYLDIGE TRIGGERE i løpet av 2019, kan noen større aktører kjøre en brutal porteføljerotasjon og senke NANO mer enn godt er. Men jeg holder fremdeles på 40 ved årsslutt, dvs. at selskapet har klart å levere nok til å fendre av et kræsj. La oss derfor håpe at selskapet klarer akkurat det i andre halvår.

PS: Håper på dette kan gis en saklig debatt, og ikke de vanlige ubegrunnede halleluja- eller kræsj-argumentene. Viktigst: At folk forholder seg til reelle sannsynlighetsforhold og ikke innholdsløse besvergelser og psykiatribetegnelser på dem som prøver å vurdere nøytralt.
Redigert 13.05.2019 kl 10:36 Du må logge inn for å svare

Skal du ha en seriøs debatt bør du som trådstarter selv ha seriøse og korrekte påstander:

"Det må mer realisme inn i debatten om hvor lenge det vil ta å komme i mål for NANO, mye tyder på at vi nå fremdeles er minst 2 - 3 år fra signifikante avklaringer"

Vet du noe vi andre ikke vet, eller prøver du å anta / synse, og avviker med det klar tydelighet fra det du selv etterspør av saklighet?

Selskapet guider, og har pr dags dato ennå ikke endret på dette, avlesning fra Paradigme 1H 2020, det vil si innen 1 år fra nå ( ikke 2 - 3 år), med påfølgende søknad om markedsgodkjennelse H2 2020.

Hvordan får du dette til å stemme med din påstand? Er ikke avlesning av Paradigme og søknad om markedsgodkjennelse "signifikant"?

Jeg skal ikke mene noe om din agenda, men alle oppgående vil trolig tolke den som at du er short når du her påstår at du vet mer enn resten av markedet om hva som skal meldes fra selskapet av signifikante events innen 2 - 3 år, i sterk kontrast til selskapets egen guideline.
Redigert 13.05.2019 kl 10:48 Du må logge inn for å svare
Korsar
13.05.2019 kl 10:59 8244

Fra Sidelinjen,
jeg vil bare påpeke at jeg fikk de samme avvisende holdningene for over 2 år siden, da jeg la ut at selskapet syntes å være på vei mot minst ett års forsinkelse, noe selskapet til slutt bekreftet selv. I mellomtiden var jeg her bl.a. blitt truet med politianmeldelse og galehusinnleggelse m.m. for å kunne tillate meg å lufte noe så "løgnaktig".
Jeg syns jeg ser samme tendens denne gangen, dog i litt mer siviliserte former. Men litt mer ydmykhet må også ventes, når aksjen tross slike besvergelser er mer enn halvert siden sist jeg ble påstått å være på vidotta. Halveringen ble forresten også korrekt advart om fra min side den gangen.
Faktum er at jeg er rimelig optimistisk i mine anslag her.
Vi får vente i 2 år denne gangen også, og se hvem som har fått mest rett :-)

PS: Ad "signifikant", selskapets presentasjon ved ASH 2018 sier som kjent at "Pivotal Phase 2b trial (PARADIGME) on-going in 3L CD20-refractory R/R FL - read-out expected 1H 2020". Dvs. om ca. ett år/halvannet år (om vi gir litt slakk) herfra iht. guidingen ved ASH 2018.
"Pivotal" kan forøvrig oversettes med "sentral" eller "viktig" osv., og er ment å representere en "signifikant" avklaringsfase NÅR GYLDIGE DATA FRAMVISES.

Spørsmålet er NÅR det vil skje, siden vi har sett betydelige forsinkelser i løpet allerede, jfr. om disse forholdene vil komme inn på guidet tid angitt ved ASH 2018:

1H 2019 Betalutin® in DLBCL LYMRIT 37-05: Enrolment completed
2H 2019 Betalutin® in DLBCL LYMRIT 37-05: Data read-out
1H 2020 Betalutin® in 3L FL PARADIGME: Data read-out

Nå vil vi forhåpentligvis snart få nye presentasjoner og oppdatert guiding, så kan vi kanskje gjøre oss nye betraktninger derfra?
Redigert 13.05.2019 kl 11:20 Du må logge inn for å svare
Kula
13.05.2019 kl 11:35 8110

Her er du for en gangs skyld på ball hva gjelder argumentasjon, Korsar.

Dog noe strengt å melde at det vil ta 2-3 år før signifikante avklaringer er på plass. Med mindre du mener før ALLE signifikante avklaringer vil være på plass. Altså at man her har gått til markedet på egenhånd og er igang med salg. Det finnes flere potensielle triggere som kan sparke igang kursen lenge før den tid. Archer-1 for eksempel, får vi gode tall herfra så vet vi at kursen er en helt annen enn det vi ser i dag. Museforsøk er bare museforsøk, men vil minne om at man her så en mangedobling i overlevelse (Antall dager) for Betalutin+retuximab kontra enten betalutin alene eller retuximab alene. Viser det seg at dette er en supermatch så snakker vi. Det kan også komme info om dette på høsten en gang.

Det er også en økende trend at utviklingsselskaper blir kjøpt opp før de faktisk har fått markedsgodkjennelse. Det kan derfor godt hende at selskapet blir kjøpt opp rundt høsten 2020 når man har data klar for Archer-1 og skal søke om markedsgodkjennelse.

Utover dette så er du rett i mye av det du skriver. Nano har ikke råd til å avvike fra det løpet som er planlagt, og det er svært viktig at man klarer å rekruttere raskt nok. Dog er det mye som taler for at dette kommer til å gå fint. Vi vet allerede at antall sites per i dag er høyere enn hva som var planlagt for dette tidspuktet, og at det er flere som ønsker å delta da de anser Betalutin som spennende. Jeg tror rekrutteringen kommer til å være fullført i løpet av høsten/tidlige vintermånedene gitt det som har blitt signalisert.

Du har rett i at det finnes konkurrenter. Noen av dem har produkter med god effekt, men jeg vil påstå at Betalutin diversifiserer seg fra disse i positiv forstand gjennom at behandlingen er veldig snill kontra disse produktene. Dette er svært relevant og bør ikke undervurderes. Jeg er med andre ord ikke så stressa for konkkurransen før vi ser en konkurrent som kan måle seg med Betalutin på tox-profil.

Synes det er bra at du ønsker en mer saklig debatt, men det tviler jeg på at kommer til å skje før forumet modereres ordentlig. Brukere som frontal, nanovekter, kappa og grau tilsmusser dessverre alle seriøse tråder her på forumet, i håp om å lure svake sjeler til å selge aksjene sine/hindre folk i å kjøpe. Alle og enhver vet jo at disse er short og ønsker kursen ned, men så lenge de får skitne til fritt er det neppe håp for noe debatt av substans her inne. Et annet poeng her er jo faktisk at det finnes svært lite å debattere i disse dager, og debatten omhandler i stor grad hva som ble skrevet av hvem i 2016 med deres tilhørende argumenter. Da det er usannsynlig at vi får noe nytt fra selskapet som kan diskuteres på en god stund fortsetter nok dessverre den trenden vi har i dag, som jo må sies å holde 12-åring nivå hva gjelder saklighet.

Imens får de små dryppene av nyheter vi får i disse dager debatteres på TI, hvor både hausserne og baisserne blir slått ned på.

kula, "Alle og enhver vet jo at disse er short og ønsker kursen ned, men så lenge de får skitne til fritt er det neppe håp for noe debatt av substans her inne"
Ser at du påstår at jeg er short og ønsker kursen ned.
Dette er løgn, om du mener at noe av det jeg har gitt uttrykk for er feil, så vennligst kom med eksempel, isteden for løgnene du her kommer med.

Nå skal Ultimovacs på børs. Hyper opp stemningen i forkant, har fått flust med artikler i dag. De sier det er minst 3-4 år før de har det endelige svaret. Om det skulle lykkes, tror dere det blir en eneste reise til toppen? Nei, det er biotech, uansett hvor bra Ultimovacs er så vil det ligne på NANO og Targovax. Jeg er klar til å plukke akjser fra Ultimovacs i 2020-2021 til 70% under tegningskurs - slik jeg gjorde da NANO var på 12kr.

Sjeldent godt innlegg fra Korsar, men han tryner dessverre.
«det må mer realisme inn i debatten » Akkurat !!!

Bare synd at det bare er feberfantasier at han tror han kan forutse svingninger i aksjekursen.
Men kanskje Korsar har gjort det umulige, reist tilbake til oss fra fremtiden slik at han kan forutse kursene.
Han virker jo litt utenomjordisk ?
Korsar
13.05.2019 kl 13:10 7930

Scoop,
har du noe saklig du vil bibringe?
- Hvordan NANO vil gå resten av året iht markeds- og utviklingstilstand?
- Hva du tror framdriften vil vise seg å bli iht guidingen jeg har vist til ovenfor? Frykter du negativt avvik eller forventer du gjennomføring som angitt i ASH 2018?
- Tror du f.eks. at rekrutteringen dermed blir meldt ferdig nå i første halvår som guidet (se mitt innlegg over)?
- Mener du f.eks. ennå (som helt siden ifjor) at aksjen er "ekstremt underpriset", slik at den bare kan stige herfra?
- Mener du at alle nødvendige og undersøkende spørsmål til en aksje er å "tryne"?
- osv?


Det er jo ikke særlig sexy å bare skjelle ut folk uten å ha ett eneste selvstendig faglig argument.
Kan du f.eks. peke på hva som er feil i mine NANO-innlegg her?
På forhånd takk!
Redigert 13.05.2019 kl 13:12 Du må logge inn for å svare

Jeg skrev jo at innlegget ditt var sjelden godt. Det er tullet om å forutse kursen som ødelegger for deg. På lang sikt tror jeg kursen skal opp frem mot neste sommer fordi de da blir ferdige med Paradigme,,,,,,får vi håpe.
Jeg tror kursen vil stige på forventning etter jul. Frem til da har jeg ingen formening om hva som skjer.

Selvsagt frykter jeg negativt avvik. Det gjør jeg i alle aksjer jeg eier.
Spørsmålet er om det blir medisin og om de blir best. Jeg tror ja på begge.
Grau
13.05.2019 kl 13:48 7795

Tror ikke paradigme er ferdig neste år kanskje om 5... snart 2 kr

Ser ut til at det er strake veien til 30, tippet tre tallet innen utgangen av mai, men vil sannsynligvis skje allerede i løpet av denne uken
Redigert 13.05.2019 kl 14:11 Du må logge inn for å svare
Grau
13.05.2019 kl 14:21 7724

Panikken sprer seg på nano gutterommet fortsatt noen som har noen femtilapper i pluss

OJ, stor krise, hele 0,2% av aksjene er omsatt i dag. De øvrige 99,8 sitter rolig.

Var jo litt illevarslende at NANO ikke hentet seg mer inn igjen etter emisjonen tross solide børser. Nå som børsene vakler er det ikke overraskende at Korsars trendrom utfordres. Vi får håpe støtten holder. Tror nok situasjonen ville vært langt mer alvorlig hvis markedet nå gikk og ventet på en emisjon i NANO, så vi får være glad for at NANO tok grep i tide.
Grau
13.05.2019 kl 14:41 7659

Blir nok emisjon snart - kriseemisjon. Håper besten har lagt litt kakao og boller for dette blir stygt når det går opp for folk flest hva de har kjøpt.
Redigert 13.05.2019 kl 14:41 Du må logge inn for å svare

Tror vi ser 3 tallet før kl 15 00

Skal man være nøyaktig så liger vel støtten på 38-39 kr og ikke på 40 kr, så vi er ikke helt der ennå.

Det er allerede krise i nano, om en tar utgangspunkt i kursen.
Ledelsen har jo helt klart gjort seg fortjent til flere opsjoner, neste stopp 20?
m1k1
13.05.2019 kl 19:01 7419

Rart at Grau og Kappa sine innlegg stort sett kommer med få minutters mellomrom :o Jaja, også kommer de "begge" med så mye konstruktivt også :D
Men Korsar, du starter veldig bra her i dette innlegget:) Kudos! Men vil si at du prøver å fremstille deg selv som nyansert og nøytral, men det klarer du desverre ikke i hele innlegget, også kan man vel stille spørsmålstegn ved enkelte påstander også som;
"- i praksis synes sannsynligheten for å lykkes NÅ faktisk enda svakere enn den historiske 1:7 etter som årene går; global konkurranse om å få fram kioskvelter-medisiner er blitt ekstremt mye tøffere de siste 10-15 år. Det er naivt å tro at lille Norge klarer å henge like bra med nå som for bare et par tiår siden. Herunder at finansieringsbehovene også er blitt mangedoblet. Les: Små norske selskaper vil på et gitt tidspunkt (stort sett) gå for småpenger til internasjonale giganter som bare vil "lugge ut" et delaspekt de trenger i en større prosess de kjører selv. Slik blir man stående betuttet igjen på OSE og lure på hva som skjedde. Eksemplene er allerede legio."
Når du sier at det er naivt å tro at lille norge klarer å henge med, tar du da hensyn til at Norge faktisk har en av de beste samlede informasjons og kreftregistrene i verden? Med slik data og innsikt vil man ha fordeler med tanke på kunnskap å bakgrunnsmateriale.
Hvorfor mener du at 1/7 sannsynlighet for å lykkes er mindre sannsynlig i dag? Med tanke på kreftregisteret har "lille Norge" fordeler. Og er vel ikke mye som tyder på at noen av selskapene som opererer på OSE i dag er av typen Clavis, så å sammenligne med hvor mange som hadde suksess fra den tiden er vel ikke reelt?
BioPro
14.05.2019 kl 08:25 7071

Man kjenner andre på seg selv.

Jeg er kun inne og skriver på det aksjene jeg er interessert i å kjøpe eller allerede eier

Kan også være greit å huske på at innsiderne faktisk tegnet seg i emisjonen i januar, hvor CEO Bravo tegnet for 1 mill, CFO Kvåle 300 000,- og IR Brondberg 250 000,-.
Innsidere er overhodet ikke pliktig til å tegne seg i emisjoner, og når det legges mye vekt på at de stort sett beriker seg på opsjoner og ikke selv tar risiko, så viser dette at de nærmest informasjonen var villige til å investere 1.6 mill "unødvendige" kroner og faktisk ta "risiko".

Så får jo tiden vise om de i det hele tatt tok risiko, eller om de vet med høy sannsynlighet at selskapet vil kommersielt lykkes. Hadde jeg vært i tvil om sistnevnte, og hadde sekken full av PSU og andre opsjoner, hadde jeg jo tenkt at det hadde vært fristende å kun la oppsiden komme til syne gjennom innløsning av opsjonene en gang frem i tid, og ikke investere utover dette.

Redigert 14.05.2019 kl 08:55 Du må logge inn for å svare
Korsar
14.05.2019 kl 09:06 7006

Fra Sidelinjen,
ville vært forsiktig med å bruke "innsiderne" som bevis for noe som helst. Også hos dem kan strategien for å pleie sin portefølje variere.
Noen støttekjøper i fallende perioder, andre ønsker å få flagget at de følger opsjonsprogrammer uten å vakle, andre tar sin del i emisjoner, osv.
Nesten ingen lar være, noe som ville ødelagt den posten de allerede har.
Nå får vi følge med på 40-testen (som egentlig betyr at 39 må brytes litt mer konsistent for å kunne hevde at 40 har feilet. Nå var aksjen kort under 39 i åpningen, men vi trenger mer volum for å kunne vurdere bedre hvordan stoda er på dette. Jeg tror ikke vi får noe større skrell i dag, heller at aksjen idag vil prøve å reetablere seg på 40-tallet. Som sagt, det er lenger framme jeg er mest bekymret: Når aksjen har stampet sideveis uten å ha kursdrivende nyheter i magasinet. Til slutt kan dette gi et utmattelsesproblem som sender aksjen under 38, og da er det rett som endel "skremmere" sier: Da er veien til 20-tallet uten større støtte.
Korsar
14.05.2019 kl 09:17 6951

Ellers er det igjen knyttet spenning til reaksjonen ved kvartalssframlegging 23. mai.
Ikke minst til om selskapet vil revidere sin guiding på framdrift.
Tallene (burn rate) vil nok ikke by på mye spenning, men det har vært lenge (altfor lenge?) stilt om framdriftstilstanden på rekruttering (enrolment) og resultatutvikling.
De må f.eks. kunne si noe oppdaterende/indikerende om både enrolment og data read-out nå, jfr. guidingen på ASH 2018:

Første halvår 2019 er dette guidet target: 1H 2019 Betalutin® in DLBCL LYMRIT 37-05: Enrolment completed

Og andre halvår 2019 dette: 2H 2019 Betalutin® in DLBCL LYMRIT 37-05: Data read-out

Hvis det ikke sies noe nå vil jo markedet fortsette å sveve i ytterligere mørke et kvartal til om hvordan det ligger an med neste års guidete target:
1H 2020 Betalutin® in 3L FL PARADIGME: Data read-out

Mye av den pågående kurssenkingen er relatert til denne usikkerheten.
Redigert 14.05.2019 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
Korsar
14.05.2019 kl 09:22 6922

Med tanke på mitt håp om at mitt trendromsestimat på 40-55 vil stå seg en stund til, så ser vi at aksjen nå faktisk klarer det jeg skrev rett etter åpning idag (09:06):
"Jeg tror ikke vi får noe større skrell i dag, heller at aksjen idag vil prøve å reetablere seg på 40-tallet."

"Til slutt kan dette gi et utmattelsesproblem som sender aksjen under 38, og da er det rett som endel "skremmere" sier: Da er veien til 20-tallet uten større støtte."

Nå vil det jo være feil å tro at fall gjennom en støtte betyr at aksjen må gå over i fritt fall. Det er tross alt fundamentale betraktninger som holder interessen ved like i en aksje, ikke tekniske støttepunkter. Men i et fallende aksjemarked ville vi utvilsomt fått oppleve at NANO ville falt mer enn markedet, men tyngdekraften fra det fundamentale ville etter hvert slå inn (som en dupp som tvinger seg opp mot vannoverflaten igjen). I motsatt fall - om børsfallet nå skulle være over - vil dette ha vært en vellykket test av støtten, og NANO kommer styrket ut av testen,

Det er ikke for meg et bevis, det er kun en observasjon, og som er verdt å løfte opp siden veldig mange har et ensidig negativt fokus på at ansatte og ledere i farma ikke selv tar risiko gjennom å kjøpe aksjer. De hever kun millionlønn og berikes med opsjoner i følge de hardnakkede. Dette viser at ledere i NANO er villige til å legge penger i potten foruten opsjonene, det er et godt signal. At innsidere også bommer har vi sett mange ganger, så det er ingen garanti for suksess.

Igjen viser du Korsar at du er opptatt av aksjens tekniske utfallsrom i en gitt periode, og en skulle tro at med så lang fartstid som du har fra aksjemarkedet har lært deg at aksjens tekniske utvikling kan være 100 % dekoblet det underliggende som skjer i selskapet. For min del må aksjen gjerne falle til 10 kroner så lenge det som skjer i kulissene en dag vil vise at markedet tok grundig feil, eller at andre mekanismer (tvangssalg og børskorreksjoner) påvirket aksjen langt mer negativt enn det som rett var.

En trader har en agenda / målsetting, en langsiktig eier som venter på utfallsrom A eller B har en annen. At aksjen skal prises usannsynlig høyt har også noen negative aspekter ved seg, og med et så binært utfallsrom er det bedre med lav prising frem til faktum foreligger enn altfor høyt. Det er surt å betale formuesskatt for verdier som en gang kanskje ikke viser seg å være der, det kan være tilfelle for NANO. Da er det bedre at man noen år heller viser seg å ha eid noe som var mye mer verdt enn prisingen i markedet tilsa, og sparte en god slump penger på det.
Redigert 14.05.2019 kl 09:26 Du må logge inn for å svare
Korsar
14.05.2019 kl 09:39 6858

Fra Sidelinjen,
først, mitt poeng om innsidere er at sånne i praksis ikke har noe valg når de først er tungt eksponert; de må bare følge med på investeringsløpet eller alternativt signalisere at de ikke har trua lenger. Store investorer kan IKKE sitte passive når nye løp kjøres, det vil bryte med all børspraksis. Derfor skal man heller IKKE legge stor vekt på at sånne bare gjør akkurat det markedet forventer av dem uansett. Jeg sitter p.t. selv gjennom mitt investeringsselskap såpass tungt i et par oppstartsselskaper at jeg er utsatt for samme prosess. Selv om jeg faktisk planlegger en diskret exit i ett av dem (mistet trua) var jeg nylig med på en mindre emisjon. Alternativt ville jeg ødelagt min egen investering før jeg kom meg ut. Nå håper jeg derfor å få solgt meg ut i tide i et refinansiert selskap med en pen gevinst. Men jeg tror selskapet er på rattata om to nye år.

Nok om det. Videre skriver du om NANO at "For min del må aksjen gjerne falle til 10 kroner...".
Vel, det er selvsagt en våt drøm hos alle som a) har solgt seg ut på mye høyere nivåer og b) har trua fortsatt men c) bare vil vente til aksjen er på superrabatt.
Men som gammel børsaktør vet jeg at å si noe sånt er helt uansvarlig og useriøst:

Et kursfall til 10 vil jo være helt ødeleggende både for selskapet og en del aksjonærer:
- selskapet vil komme i en fryktelig svak situasjon ved videre oppfinansieringsbehov (og det er allerede tomt neste sommer/samtidig med guidet data read-out)
- en rekke aksjonærer med belånt portefølje vil bli tvangssolgt, kanskje også noen av de større

Og hvis selskapet faktisk faller til 10, hvor mange er det da igjen som har trua?



Redigert 14.05.2019 kl 09:40 Du må logge inn for å svare
14.05.2019 kl 09:49 6792

Jeg har klart å skaffe meg 10 000 aksjer med snitt på 40 kroner. Er veldig fornøyd med det.
Allerede neste år er kursen tidoblet.

Jeg kan ta feil men har de gått fra Juni 2020 på denne til Estimated Primary Completion Date : September 2019?

Glemte denne i siste innlegg.: Dosimetry Study of Betalutin for Treatment of Relapsed Non-Hodgkin Lymphoma (LYMRIT-37-02)
Redigert 14.05.2019 kl 09:59 Du må logge inn for å svare
14.05.2019 kl 10:04 6753

2020 er året da NN får sitt gjennombrudd og BP prøver å kjøpe selskapet. Kan det tenkes at NN avslår alle mulige bud og tar produktet til markedet selv? Da vil Nordic Nanovector bli Norges svar på danske Genmab. En utbyttemaskin. Å kjøpe aksjer under 40 kroner er lav risiko etter min mening.
Korsar
14.05.2019 kl 10:13 6739

Ad Lymrit 37 - 02: Denne studien er nå re-namet til The phase II ARCHER-1 trial for Follicular lymphoma (Second-line therapy, Combination therapy).
Det er der du må finne guidingen nå :-)

Takk for det. Hva du vet! (sagt med et glimt i øyet)
TeeJay
14.05.2019 kl 13:07 6567

Og bare det faktum at det er renamet til PhaseII sier jo sitt om hvordan FDA betrakter produktkandidaten.
Det handler ikke lenger om å avklare hvorvidt Betalutin virker eller ikke som single agent, men utelukkende å avklare synergier i kollaberasjon med Rituxi.

Tror fort folk glemmer her hvor close Nano faktisk er.
Korsar bedømmer løpet frem til verdiskapning til 2-3 år for tiden, og ingen av betydning gidder å skrive noe særlig annet her lenger.
Det skjønner jeg godt.

Men faktum er jo:
- Sannsynligheten for at Nano får hurtig markedsadgang er signifikant hvis resultatene opprettholdes
- Hvis de forbedres( også ref mdor) så er det ikke noe spørsmål en gang, noe annet vil være etisk uforsvarlig
—> dette gjelder både i USA og UK allerede
- samme progresjon må forventes også for andre markeder (Europa forøvrig etc.)
- DLBCL preliminary er like rundt hjørnet, og kan overraske positivt
- etter alle solemerker får vi allerede neste uke bekreftet at guidet antall sites er oppe og går
- Bravo har langt på vei antydet at neste kapitalinnhenting ikke vil gjennomføres i form av ny emisjon, men at de aktivt søker partnerskap for hvertfall det europeiske markedet.
Kassen går vel tom mid 2020, så det sier seg selv at denne problematikken må være avklart trolig innen slutten av 2019.

Alle disse momentene har evne til å overraske positivt ift å synliggjøre en reell markedsmessig verdiøkning i form av økt aksjekurs, og økt interesse.
Noen av disse momentene vil begynne å generere omsetning i selskapet(ref CMA + uk)
Da snakker vi reell verdiøkning av selskapet, som igjen under normale forutsetninger vil akselerere aksjekursen.

Jeg er alldeles ikke Happy med kurveutviklingen i aksjegrafen, og sitter pt med betydelig urealisert tap.
Noe Korsar og hans meningsfeller mener er dust, unødvendig og konsekvensen av dårlig selskapsanalyse og markedsforståelse underveis.

Jeg bare ler av slike dusteutsagn...
Selv om: ja, jeg burde kanskje gjort ett grep i desember når man egentlig skjønte at det kom en dupp i ettertid.
Men ingen visste hvor betydelig, og ingen vet hva som skjer imorgen.

Enten tror man dette går veien, og da kan man få betydelige klyv reellt sett når som helst, ellers går det ikke veien da blir det kollaps... ellers går det halvveien, dvs at man lykkes med å gå til marked, men ikke å penetrere og ta markedsandeler av betydning.
Dette vet ingen pr nå, men utsiktene er svært gode.

Den som sier noe annet, vet ikke hva den snakker om.

Kan det gå galt?

Selvfølgelig, det kan det med alt, og risikoen er fortsatt betydelig.
Men ikke fordi selskapet ikke er on track..
Det handler mer om Donald Trump/ Kina/ mulighetene for krakk osv... og muligheten for at tross suksess med produkt, er det ingen automatikk I at det betyr klingende. mynt på kistebunnen.

Vær ved godt mot, eller Finn andre jaktmarker...

Lenkegjengen lever fortsatt
14.05.2019 kl 13:15 6549

Det finnes bare en mulighet for at dette kan gå galt og det er hvis de ikke kommer ut med et produkt til markedet. Trump og annet er bare støy på veien.
Korsar
15.05.2019 kl 10:21 6245

En viss dreining i handlemønsteret i dag:
- de siste dagene har vi sett at minst en aktør ville ut med noen millioner, som gjorde at volumet var relativt høy (i forhold til ukene foran) mens kursen ble langsomt drevet ned på 38-tallet
- deretter virket det som mye av denne utsikringen var kjørt
- teknisk hevdet jeg derfor at jeg trodde aksjen ville holde støtten på 40 en stund til, og at den ville jobbe seg opp på 40-tallet igjen
- det som er usikkert nå er om vedkommende selger har mer å lette seg med, eller om vi får mer ro i dette nedtrykket
- ut fra det relativt lave volumet så langt i dag er det ikke åpenbart at kursen skal trykkes nedover på denne måten på nytt
- men for å si det på en annen måte: Jeg tror heller ikke dette er noe tidspunkt for å re-entre aksjen - vi er for nær et usikkert 23. mai til det, der nedside kan være mer sannsynlig enn oppside (jfr. sure historiske erfaringer med kvartalsframlegginger)
- det som kan snu aksjen opp er at selskapet melder at guidet plan holdes, hvis ikke vil ny (og muligens forsterket) uro kunne oppstå

Oppsummert:
- NANO vil mest sannsynlig holde seg omtrent på dagens nivå en stund til
- det skal mer enn no news til fram til 23. mai for å trykke aksjen under 38, men 23. mai og videre er nokså uavklart så langt

PS: Inntil det motsatte er bevist opprettholder jeg min tidligere argumentasjon for trendrom 40-55 videre i år.
Redigert 15.05.2019 kl 10:39 Du må logge inn for å svare
frontal
15.05.2019 kl 12:26 6140

Med flat OSE er NN så vidt i pluss, tenk når det begynner å tordne. Nei, lav 30 må komme og så skal jeg ikke være så skråsikker denne gangen men i løpet av mai skal det inntreffe.
Redigert 15.05.2019 kl 12:27 Du må logge inn for å svare

Selv om det ikke er ventet de helt store avklaringer rundt kvartalspresentasjonen så er nok markedet litt avventende i øyeblikket, og vi får nok dermed vente noen dager på å finne ut om det blir drahjelp opp eller en forlenget periode i risikosonen for enda lavere kurser.
Korsar
16.05.2019 kl 15:36 5859

Hehe,
NANO unngår også i dag behendig å sende noen signaler om hvor den har tenkt seg videre.
Jeg holder meg til samme tralt i min analyse som før (trendrom 40-55), men selvsagt kan 23. mai røkke aksjen ut av sin sideveis koma for en stund.
Jeg har jo tidligere sagt at aksjen bør ha en midlertidig opptur før ferien (dog innen trendrommet), og vil gjerne få rett der :-)

Tror en må gå litt dypere i materien nano..., hvem husker ikke Jostein Dahles salg av aksjer rett etter emisjonen på 118 nok i 2016.
I ettertid melder selskapet om forsinkelser og kursen raser til 38, at dette ikke ble ettergåt av børsen er en gåte, men kanskje som forventet.
Aksjen har siden ikke vært i nærheten av 118, og kommer der neppe.
Så er det en ny emisjon på 45..., og enda er ikke kursen i nærheten av denne.
For denne bragden mener ledelsen seg fortjent til opsjoner.
Nå er det nok endel her på HO som roper bassing etc, og skal rapportere dette, og det er helt ok, men da får de komme opp med hva som ikke er riktig av det som er nevnt over.
1q blir IÅM, intet å melde, gjesp og skuldertrekk fra markedet, og kursen rett ned.
Personlig tror jeg rett og slett at markedet ikke har tiltro til ledelsen i nano, og med god grunn?
Redigert 16.05.2019 kl 17:48 Du må logge inn for å svare

Den ledelsen eter ikke annet en bønner, linser og soya for maksimal østrogen effekt. Makan til passive og underdanige mennesker skal du lete lenge etter. De samme typene bygde pyramidene i Egypt.