Voldtektsmannen Assange skal nå endelig bak Swenske Murer


2 piker i Swerrige må føle enorm lettelse nå når udyret blir tatt og retferdighet fyldes... Noen medier må selvsagt potrettere disse uskyldige små så vi får en smakebit av det grusomme livet etter udåden.
Håper da ikke disse to er noen agenter betalt av noen tjenester i Swerige med agenda å utlevere til USA...

Det at påtalemyndigheten tar opp igjen en slik sak 9 år etter at det skjedde og 2 år etter at den ble henlagt bør vel være åpenbart for de fleste at er en parodi ! Dette har ikke noen med en rettstat å gjøre men er utelukkende basert på politiske grunner. I normale rettsamfunn skal det være vanntette skott mellom den lovgivende og dømmende makt, men slik er det naturligvis ikke i sosialiststaten Sverige.

Sosialistene der har i åresvis brukt Stasimetoder mot meningsmotstandere og folk som prøver å benytte seg av "ytringsfrihet". Svenskene har hundrevis av saker med grove overfallsvoldtekter, gjengvoldtekter og rene voldtekter med kjent gjerningsmann som blir henlagt på løpende bånd. 30% av voldtekter hvor offeret kan navngi overgriperen blir henlagt, muslimene blir hverken avhørt eller etterforsket.

Dette angivelige "overgrepet" hvor kvinnen hadde hatt gjentatte frivillige samleier med Assange i løpet av helgen skjedde altså for 9 år siden, dvs. før den nye samtykkloven ble innført. Han skal derfor anklages og dømmes etter den gamle loven, og så vidt meg bekjent finnes det ingen andre tilsvarende saker hvor noen er blitt dømt for voldtekt. Ikke så rart kanskje, da alle blir henlagt lenge før det engang blir vurdert å ta ut noen tiltale. Slik det ble gjort i denne saken også.

Hvorfor er det ingen i pressen som kan se dobbeltmoralen og det totale havariet i rettsprinipper som ligger til grunn her? Er det virkelig ikke pressens rolle å være en vaktbikkje for demokratiet? For noen uker siden bestemte Svenk Høyestesrett at Assange må betale saksomkostninger på 9 millioner svenske kroner for etterforskningen av ham. Saken var henlagt og han er ikke dømt, men blir alikevel straffet !

Dette åpner jo opp for mange interessante saker i tiden som kommer. Svenske politiaktivister kan nå bare fritt åpne opp en etterforskning mot enhver borger de ønsker å straffe. Somle litt med etterforskningen, skrive litt overtid og deretter henlegge saken. Regningen sender de så til den de ønsker å ødelegge likvet til med å påføre dem enorme kostnander. Virker metodene kjent?
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/04/12/195569956/assange-ma-betale-9-millioner-i-sakskostnader-i-sverige


Hvor mye har disse 2 ludrene blitt betalte, for å anmelde Julian Assange ?

USAs-utenriksminister: – Da jeg var sjef for CIA så løy, svindlet og stjal vi.

https://steigan.no/2019/04/usas-utenriksminister-da-jeg-var-sjef-for-cia-sa-loy-svindlet-og-stjal-vi/
Redigert 13.05.2019 kl 12:32 Du må logge inn for å svare

Det er et betimelig spørsmål. Ser at den ene angivelig skal ha bedt om at saken blir gjenopptatt! Hvilken motivasjon har denne kvinnen for å ta opp igjen denne saken og hvor hun trolig må inn til nye avhør og dratt inn i en rettsak hvor Assanges forvarere vil gjøre alt de kan for å svekke hennes troverdighet?

Media vil naturligvis være på hennes side, og de vil som vanlig glemme alt av rettsprinsipper og uskyldig inntil det motsatte er bevist. I sosiale media derimot vil nok disse kvinnene få gjennomgå.

Hva er poenget med å tvinge han til Sverige for utlevering på falskt grunnlag når allerede USA har levert begjæring om utlevering fra UK? Om man skulle konspirere om dette nå måtte det jo være at sosialistene i Sverige ønsker å hindre at sosialisten Assange blir utlevert til USA, noe jeg heller ikke tror er tilfellet. Jeg tror det handler om at Sverige ønsker å avslutte saken på sine premisser og ikke på Assanges. Hvilket forsåvidt er et godt prinsipp. Alle skal stå til ansvar uansett hvilken samfunnsposisjon man befinner seg i. Om man er rik eller fattig, om noen ser på mannen som en helt eller foræder. Det er iallefall ikke mer sannsynlig at Sverige vil utlevere han enn UK.
Forøvrig slapp USA Chelsea Manning fri her om dagen etter å ha sittet i fengsel noen måneder for å ha nektet å la seg avhøre i Assange saken.
Redigert 13.05.2019 kl 12:44 Du må logge inn for å svare

Tipper det har noe med lovverket å gjøre. UK er på mange måter den morderne rettsstatens vugge. De har et betydelig mer utviklet lovverk enn det svenskene har. Jeg tror derfor det vil bli ekstremt vanskelig å få ham utlevert til USA, men til Sverige derimot burde være kurant.

Blir han utlevert til Sverige, vil de putte ham rett i fengsel med begrunnelsen av at det er stor unndragelsesfare. Der vil de holde hm så lenge de kan og heller finne på noen lover om de trenger det. I og med at det er Trump som er president skulle man tro at faren for at han blir utlevert dit er mindre, men det tror jeg ikke er tilfelle. Svenskene trenger sårt litt goodwill fra USA om dagen, ikke minst m.h.p. støtte Nato.

- Alle skal stå til ansvar uansett hvilken samfunnsposisjon man befinner seg i.

Det er vi enige om, men synes du at det gjelder i Sverige nå eller i denne saken? Hvorfor bruker de 9 mill. på å etterforske denne saken som ikke har sjans i havet til å ende med domfellelse (om ikke de gjennomfører en politisk rettsak), men henlegger hundrevis av andre opplagte saker hvor voldtektsmannen heter Muhammed eller Achmed ? Liket for loven?

"Blir han utlevert til Sverige, vil de putte ham rett i fengsel med begrunnelsen av at det er stor unndragelsesfare. Der vil de holde hm så lenge de kan og heller finne på noen lover om de trenger det.""

Hva baserer du dette på? Har Sverige noengang opptrådd slik i moderne tid?

"Hvorfor bruker de 9 mill. på å etterforske denne saken som ikke har sjans i havet til å ende med domfellelse"
For å statuere et eksempel. Det skal ikke lønne seg å stikke av. Spesielt siden han er en høyprofilert person som i sitt eksil har snakket dritt om Sverige og deres rettsystem.
Redigert 13.05.2019 kl 13:23 Du må logge inn for å svare
Sotah
13.05.2019 kl 13:47 524

Så må jeg kurse ts litt. På HO er det bare de du veit som er skyldige bare på anmeldelse eller mistanke. Assange er utlending, men fyller de kriteriene bare delvis. Det betyr at han er hverken udyr eller voldtektsmonster på det nåværende tidspunkt.

He he, fornekter deg ikke!

Spesielt siden han er en høyprofilert person som i sitt eksil har snakket dritt om Sverige og deres rettsystem.

Ja, for meninger skal forbys og straffes hardt, ikke sant? 9 millioner i bot er vel ikke mer enn fortjent for dere sosialister. Det du og dine ideologisk venner burde tenke litt på at hva om situsjonen hadde vært motsatt? Hva om politi og rettsvesen hadde vært gjennomsyret av høyreradikale som ga blanke faen i rettsprinsipper og brukte hele statsapparatet til å forfølge eller straffe sosialister?

Hva om 90% av pressen hadde støttet høyreekstreme krefter og hengt ut politikere og vanlige folk som ikke støttet deres meninger?

Klarer du å finne noen tilfeller hvor en ikke tiltalt, ikke dømt , dvs. da i følge rettsprinsipper i de fleste land er å regne som uskyldig, blir dømt til å betale kostnadene som myndighetene har for å etterforske saken? Ett tilfelle?

Selv i saker hvor folk blir dømt i straffesaker blir de ikke tilkjent saksomkostninger som omfatter etterforskningen, kun i noen tilfeller bare selve rettsbehandlingen. Etterforskningen av ABB kostet som kjent noen titalls millioner, ble han dømt til å betale for dette? Etterforskningen av Nokas saken kostet over 50 mill. , hvorfor ble ikke de dømt til å betale dette?
Redigert 13.05.2019 kl 14:02 Du må logge inn for å svare

Chelsea Manning says Trump 'clearly wants to go after journalists'

https://www.politico.com/story/2019/05/12/chelsea-manning-trump-journalists-1317656

She added: “Whenever a journalist makes a misstep, I think that they are put on notice now that the FBI and the Department of Justice are going to go after them on administration's behalf.”

Manning said she plans to refuse another subpoena Thursday to answer questions from a different grand jury regarding WikiLeaks, potentially resulting in more jail time.

WikiLeaks founder Julian Assange was expelled in April from the Ecuadorian Embassy in London, where he had sought asylum for seven years, and was arrested on a longstanding bail-skipping charge.

Prosecutors subsequently revealed that he was secretly indicted by a U.S. grand jury in March 2018 on charges of conspiring with Manning to crack a password for a military computer system.
-----

"Ja, for meninger skal forbys og straffes hardt, ikke sant?"
Forakt for retten skal og blir selvfølgelig straffet

Men hvorfor har du så voldsomt engasjement på vegne av Assange og ikke de tusener av journalister som til daglig blir trakassert av President Trump. Om du virkelig hadde brydd deg om ytringsfrihet hadde du også brydde deg om deres rettigheter, men da avfeier du det på samme løgnaktige vis som Trump at det er fake news. Du har troverdighet som et rumpetroll i denne saken.

Forøvrig så later du til å tro at Sverige henla saken pga manglende beviser. Det var altså ikke tilfellet. Grunnen til at de henla var at han var utenfor rekkevidde. Hvorfor skulle de bruke ennå mer penger på saken enn de allerede hadde gjort når de tilsynelatende aldri ville få kloa i ham før sakene var foreldet? De minst alvorlige tiltalepunktene forfalt allerede for et par år siden så jeg er enig i at det er små sjanser for at han blir dømt men jeg synes ikke han ustraffet skal komme unna med å unndra seg rettsforfølgelse.
Redigert 13.05.2019 kl 14:34 Du må logge inn for å svare

tusener av journalister som til daglig blir trakassert av Trump ?. Du er raspe galen mellom øra ??

Nå viser det at det slettes ikke er saksomkostninger for "voldtektsetterforskningen i Sverige" det dreier seg slik det fremkommer av linken fra ABC-Nyhetene ovenfor. Det dreier seg om hans egne saksomkostninger og ikke statens. Han fikk tilbud om en offentlig forsvarer, men Assange ga ham sparken og leide sine egne.

Normalt sett ville staten ha dekket disse om han hadde blitt frikjent, men siden saken ble henlagt, må han dekke dem selv i følge svensk Høyestesrett. Assange på sin side hevdet at han fortsatt hadde krav på å dekket disse kostnadene, da det er statens feil at saken ble trekt ut i tid. At regningen kom så høyt som 9 mill. høres vel helt spinnvilt ut. Noen har tydeligvis tjent seg rike på denne saken.

Du kan jo lese hva Chelsea Manning sier. Er ikke hun den egentlige "helten" i Assange saken om man mener det var heltemodig å lekke statshemmligheter? Det var hun som tok på seg risiko for å lekke det amerikanske forsvarets overgrep og det var hun som ble dømt til 30 års fengsel for det. (Benådet av Obama)
I det siste har altså DoJ kastet henne i fengsel igjen for å nekte å la seg avhøre ytterligere i om Assange.
Sotah
14.05.2019 kl 07:00 464

Udyr, jeg veit ikke helt...

"Begge de to kvinnene har forklart at de frivillig hadde sex med Julian Assange, men:

I den ene saken var Assange anklaget for å ha tuklet med et kondom slik at det sprakk i løpet av samleiet.
I den andre saken skal Assange ifølge anklageren ha gjennomført ubeskyttet sex med henne mens hun sov. Det er denne saken som nå etterforskes videre."(Filter nyheter)

Etter oppholdet bak murene i Swerabien står USA for tur, denne mannen vil knapt se solen mere......

Fra før har USA sagt at de ønsker Julian Assange utlevert på grunnlag av en forbrytelse som har en maksimumsstraff på fem år. Nå, med en tiltale på 17 nye punkter, kan utlevering til USA blir mye mer alvorlig for Assange. Melder nrk
Redigert 23.05.2019 kl 22:43 Du må logge inn for å svare

Paradoksalt kan Sverige da være hans beste sjanse, Tror nok UK foretrekker utlevering til Sverige først og Sverige utleverer ham neppe for denne tiltalen.

For noe møl ! Assange har kjørt køddene i villig swensk kjøtt, og etter noen mndrs. symbolsk fengsel, er mer enn villig swensk kød på banen ! Garantert !!

In a stunning escalation of the Trump administration’s war on the press, the Justice Department has indicted WikiLeaks founder Julian Assange for revealing government secrets under the Espionage Act. It's the first time in modern U.S. history a publisher has been charged under the World War I-era law.

https://www.thedailybeast.com/us-charges-wikileaks-julian-assange-with-publishing-classified-info?ref=home

The Justice Department immediately sought to draw a distinction between Assange and the press in a briefing for reporters announcing the new indictment.

“The department takes seriously the role of journalists in our democracy and we thank you for it,” said John Demers, head of the department’s National Security Division. “It has not and never has been the department’s policy to target them for reporting. But Julian Assange is no journalist.”

Demers cited WikiLeaks’ alleged publication of the names of U.S. government sources, saying it endangered people in China, Iran, and Syria.

WikiLeaks on Twitter called the prosecution “the end of national security journalism and the First Amendment.”

Redigert 24.05.2019 kl 00:31 Du må logge inn for å svare

By indicting Julian Assange under the Espionage Act, the Trump administration has crossed a line that every other US administration has shied away from: challenging the first amendment in defence of government secrets.

The only reason the 102-year-old act does not criminalise national security journalism is because no administration has sought to put it to the test. The law bans the publication of government secrets and offers no explicit protections to the press under the amendment guaranteeing freedom of speech.

https://www.theguardian.com/media/2019/may/23/julian-assange-indicted-what-charges-mean-for-free-speech
Zorin
24.05.2019 kl 10:03 371

Julian Assange er en helt! Det er han og Wikileaks som har avslørt alt det USA har gjort for å ødelegge verden. Julian Assange er en ledestjerne for alle nyhetsmedia som ønsker å få sannheten ut til folket! Selv om myndighetene skulle motsette seg dette! her har vi en martyr av en journalist som ofrer seg for det som er viktig: SANNHETEN! En skjelden ting i dagens fake news hverdag
Redigert 24.05.2019 kl 10:04 Du må logge inn for å svare

Nå er det ikke rare offeret han har gjort i denne saken. Det var vel Chelsea Manning som var den modige. Forøvrig var ikke Assange den eneste som publiserte disse lekkasjene. Stor aviser som New York Times stod for sin del av avsløringene. Problemet med wikileaks var at de ikke tok samme hensyn til å beskytte navn slik andre aviser gjorde og dermed satte mange soldater i fare, ihht DoJ. Det er allikavel problematisk for ytringsfriheten om han skal bli arrestert og dømt for dette.
Zorin
24.05.2019 kl 10:47 361

New York Times publiserte det, ja, men det var Wikileaks og Assange som fikk det ut til folket! Alle de andre verdens aviser bare videreformidlet det!

Uansett så er dette en meget farlig vei å gå for Trump-administrasjonen. Det vil bli søkelys på at wikileaks publiserte stjålet materiale fra DNC i 2016 på oppdrag fra Russland og som utvilsom hjalp Trump kampanjen. På den annen side så er det kanskje viktigere for Trump administrasjonen på lenger sikt å sette presedens for hva journalister skal kunne publisere om de får tak i hemmelig materiale. Det er vel ikke mye tvil om hva Trump mener om slik journalistikk. Enemies of the people.

Som sagt tror jeg denne utvidede tiltalen mot Assange kan være en redning for han.

The 17 new indictments could also work against current US efforts to get Assange extradited from the UK. The extradition treaty between the two countries has an exception for political offences and Assange could raise issues under the European Convention on Human Rights, said Stephen Vladeck, law professor at the University of Texas.

Om UK skulle ta den enkle vei og utlevere Assange til Sverige så tror jeg Sverige vil være ennå mer motvillig til utlevering. Dette tror jeg USA skjønner og da er spørmålet som er nærliggende å stille om denne tiltalen først og fremst er tiltenkt som et skremmeskudd mot alle journalister.
Redigert 24.05.2019 kl 11:48 Du må logge inn for å svare

Det var en lignende interessant sak i San Francisco i forrige uke. En journalist hadde fått tak i en hemmelig, pinlig politirapport som ble publisert. Journalisten ville ikke oppgi sine kilder hvorpå politiet arresterte journalisten i et ganske dramatisk raid.

https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/California-journalists-shield-law-one-of-the-13846045.php
https://www.sfchronicle.com/opinion/article/SF-police-try-to-suppress-the-press-with-a-13845253.php
Redigert 24.05.2019 kl 12:23 Du må logge inn for å svare

Edvard Snowden twitrer følgende

The Department of Justice just declared war––not on Wikileaks, but on journalism itself. This is no longer about Julian Assange: This case will decide the future of media.

https://twitter.com/Snowden/status/1131657973745496066

Ja, det er en trend vi ser over hele verden nå. Disse lovene som sikrer "freedom of the press" ble laget lenge før internett ble oppfunnet og det er vel det som er kjernen i problemet her. Hvem som helt kan nå kalle seg journalist og enkelt publisere skriftlig materiale eller videoer som kan nå ut til millioner av folk i løpet av sekunder.

Grensen mellom en avisredaksjon eller TV kanal er blitt fullstendig utvisket, så i mange tilfeller er det da opp til lokale dommere å avgjøre om pressefriheten gjelder eller ei. Ett annet grellt eksempel er Tommy Robinson som også kaller seg journalist og utgir en mengde journalistisk materiale som i mange tilfeller langt overgår hva de etablerte "journalistene" lirer av seg. For å få ham tystet ned etablerer myndighetene "kenguru domstoler" som hopper bukk over eksisterende lovverk.

I Sverige har de seriøst for noen måneder siden kommet med forslag til en ordning hvor myndighetene skal bestemme hvem som skal kunne kalle seg journalist eller ei og dermed være beskyttet av loven. På samme måte var det kun "godkjente redaksjoner" som skulle ha tilgang til en mengde offentlige dokumenter.

De går dermed uten blygsel løs på hele offentlighetsloven og prinsippet bak den. Nå har jeg ikke hørt noe mer fra dette, så forhåpentligvis er forslaget skrotet. Bare det at de foreslo noe slikt er skremmende. Bakgrunnen for forslaget var at en frilansjournalist hadde begjært å få utskrift av alle straffedommer som innvolverte voldtekt i Sverige de siste 5 årene, og deretter utarbeidet den svært så avslørende rapporten og pinelige statistikken om innvandrerenes kraftige overrepresentasjon.
24.05.2019 kl 15:17 311

Hvor mye penger har de fått for å beskylde ham? Demokratene i USA skal vel hevne seg for at han fortalte at Trump ikke hadde bestilt meldinger.

Trump går etter virkelige journalister og ikke internett bloggere og youtubere av et mer tvilsomt opphav. Jeg skjønner at du ikke vil snakke om det men det er det som er fakta.

Joda, ingen problemer med å diskutere dette. Som vanlig er du på helt feil side av historien.

Nå er det som kjent litt dispute om hva som kan kalles "virkelige journalister". Det du mener er journalister kaller andre venstrevridde aktivister og motsatt det du mener er høyrevridde aktivister kaller andre for de virkelige journalistene. Hva er egentlig din definisjon på en journalist?

I din egen link fremgår det vel tydelig at dette ikke er noen "journalist" som er ansatt i en redaksjon. The San Francisco police officers who raided freelance journalist Bryan Carmody’s home last week

Trump kaller generelt sett media for å være "the enemy of the people" og årsaken til det er at 90% av dem er venstrevridde aktivister som har kastet objektiv journalisme på båten for lenge siden. De er gjennomgående uærlig og mange er vel ikke engang selv bevisst på at de er det. De lever alle i et ekkokammer hvor all opposisjon mot den vedtatte sannheten er bannlyst og vil medføre øyblikkelig arbeidsløshet.

Du lever jo selv i dette ekkokammeret og er ennå mer desillusjonert enn de fleste journalistene. Mange av dem er smarte nok til at de tross alt skjønner at de farer med løgn og fabrikerte "nyheter". Du leter i disse fake news media hele dagen lang og drar frem alt det negative du kommer over når det gjelder Trump og generell høyrepolitikk.

Det dere sosialister glemmer er at Trump ikke er som andre politikere. Dere forventer dere PK-svada, løgner og korrupsjon slik dere er vant til fra politikere, mens Trump taler rett fra levra og på et språk folk flest forstår. Han står for åpenhet og transparens, samt at han han prøver alt han kan å oppfylle de lovnadene han kom med i valgkampen. Media forventer seg ikke slikt, da de er vant til at deres korrupte politikere glemmer alt de har lovet og gjerne gjør det stikk motsatte.

Journalismen, slik vi kjenner den, er død! De virkelige journalistene er nettopp frilans eller medborger journalister. Det er de som bringer frem sannheten og fakta. Det er de som nå har overtatt den jobben media hadde tidligere ved å granske makthaverne og myndighetsperson som misbruker sin makt til skade for folk og nasjon.

Media liker selvsagt ikke dette, og spesielt ikke nå da de hadde oppnådd tilnærmet monopol i mediabransjen. De ser nå at folks tillitt til dem raser og har vel lavere oppslutning enn Pravda eller Hitlers propagandamaskin hadde. Dette er forøvrig bare begynnelsen, og avisdøden og seer rating for disse gamlemedia vil synke dramatisk i årene som kommer. De korrupte politikerne liker heller ikke dette, da de nå i stadig større grad blir avslørt og avkledd.

Det kommer til å skje dramatiske endringer allerede i inneværende år. Dette vil komme i kjølevannet av de granskningene som nå pågår vedrørende denne FBI/CIA skandalen. Der har media totalt sviktet og er sågar medsammensvorende til dette vannvittige maktmisbruket og misslykkede kuppforsøket. Jeg tror mye kommer til å bli avslørt bl.a. ved at noen av aktørene vil lette litt på tungebåndet og begynne å fortelle sannheten. Medias rolle oppe i dette vil da komme frem.

"Han står for åpenhet og transparens,"

Er du full?

Jeg ser forøvrig fortsatt ikke hva du mener om den utvidede tiltalen mot Assange. Mye utenomsnakk.
Redigert 24.05.2019 kl 17:14 Du må logge inn for å svare

Dette "utenomsnakket" var en direkte og utførlig tilsvar til din påstand om at "Trump går etter virkelige journalister". Når det gjelder transparens, så har Trump som kjent frittgitt en mengde hemmeligstemplede dokumenter og samarbeidet til fulle med Mueller og hans 17 pitbuller. De overleverte millioner av dokumenter, men behøvde ikke å overlevere et eneste ett. Dette er vel uten sidestykke i amerikansk historie.

Etter Barr kom inn i DOJ for noen uker siden har det også skjedd radikale endringer også der. Mueller rapporten ble offentliggjort i ekspressfart og i motsetning til når Deep State Rosenstein kontrollerte det meste der. Da gikk det både votter, vinter og vår før selv kontrollkomiteene fikk overlevert papirer. Legg merke til hva som kommer til å skje i de nærmeste dager og uker. Den form for åpenhet er det et visst politisk parti som ikke setter så stor pris på.

Så mye som jeg har skrevet om Julian Assange burde du vel skjønne hva jeg mener om disse utvidelsene av tiltalepunkter. Jeg har hele tiden vært imot det første, så da blir det vel unødvendig å kommentere de øvrige. Det at de utvider siktelsen kan vel nesten tyde på at de egentlig ikke ønsker å ha noe med ham å gjøre, for som du nevner, sjansen for utlevering fra UK vil vel neppe øke med dette.

Fra Sverige derimot, er jeg ikke like sikker. Det svenske rettssystmet er i stor grad politisk kontrollert og de normale skillene mellom den dømmene og lovgivende makt har blitt kraftig utvasket. Dette er noe som nesten uten unntak skjer i sosialistisk styrte land etter en tid.

Når det gjelder transparens, så har Trump som kjent frittgitt en mengde hemmeligstemplede dokumenter og samarbeidet til fulle med Mueller og hans 17 pitbuller.

Han nektet å la seg avhøre og de skriftlige svarene han gav var mangelfulle og for det meste at han ikke husket. (Ihht til Mueller)
Nå i ettertid kjemper han med nebb og klør for å stoppe enhver subpoena fra kongressen og beordrer vitner til å ikke stille. I tilegg så lar han seg aldri intervjue av andre enn venligsinnede journalister som koseprater med ham og pressebriefinger er det helt slutt på. Kongressen, på begge sider, er frustrert over å ikke få redegjørelse for planer de har i Iran og det virker som han prøver å bypasse flertallet i kongressen for å få i stand en ny våpenhandel i midtøsten. Han er sannsynligvis den minst transparente presidenten i historien. Han offentliggjør ikke en bokstav uten kamp, med mindre materialet på en eller annen måte stiller han i et godt lys. I tillegg går han altså etter pressen, veldig hardt, og har de siste dagene gitt ordre om å deklassifisere etteretning som sannsynligvis vil stille han i et godt lys. Vi vet hvor selektiv Barr vil være i den anledning. De gir nok blanke faen i om det vil gå utover undercover kilder i feks Russland.

"Det at de utvider siktelsen kan vel nesten tyde på at de egentlig ikke ønsker å ha noe med ham å gjøre, for som du nevner, sjansen for utlevering fra UK vil vel neppe øke med dette."

Jepp, sannsynligvis er det et skremmeskudd til journalister.
Redigert 24.05.2019 kl 21:33 Du må logge inn for å svare