HEX- Derfor vil Hexagon fortsette å være en vinner fremover.


Vi står i startgropen til en voldsom global megatrend som følge av omlegging til lav utslipp i transportsektoren. Hexagon er leverandør av avansert teknologi til alle de aktuelle teknologiene.

- Hydrogen med avanserte composit tanker for gass under høyt trykk. Har allerede samarbeid med flere store bilmerker
- Drivlinje til E-biler. Deres USA baserte selskap
- CNG (Compressed Natural Gas) en enkel måte å starte det grønne skiftet noe som nå blir hot i India og andre steder hvor det er tilgang til lavt priset gass. Og det er veldig mange steder.

Synes HEX kar levd litt i skyggen av NEL også når en ser at Hexagon allerede i dag leverer ok overskudd og tjener gode penger på mobile pipelines som det er stor etterspørsel etter ikke minst i USA. Bør være en åpenbar vinneraksje i tiden fremover.

Enig med TS. Caset HEX blir en "gigantisk pengemaskin" som også vil utbetale årlige "utbytte!!!
Bjella
14.05.2019 kl 00:45 4511

Hel enig , men endel av årsaken til at nel med sine eminente produkt er etterspurt er nettop at firmaer som Hex har expandert enormt med sine produkter som eks titantanker!
Mange ser at både nel og hex vil lykkes i fremtiden i et svært hurtig voksende marked for hydrogen!
Begge firmaer er på norske hender og begge har gjort strategiske oppkjøp som har gjort de til verdensledende både på volum og kvalitet.
Hydrogen tvinger seg frem og det går svært fort nå.
Disse to firmaene utfyller hverandre på en eminent måte med verdensledende teknologi i hver sitt segment.

HEX endte i + på Tradegate!!
Nanoq
14.05.2019 kl 22:43 4093

43,20 på Tradegate
,
HEX altså kr +0,95 høyere enn OSE lukk.

Mange har nok solgt seg ned de siste 2 dagene, så hvis de vil inn igjen i en fart i morgen, så kan det bli nokså trangt i døra de første timene i morgen.

Ellers ser NEL nokså svak ut på Tradegate i dag med en stigning på bare 8 øre fra OSE lukk i kurs 8,25.

Tipper ellers at en del investor-kapital vil bli flyttet fra NEL til HEX i nærmeste framtid.

HEX er etter min mening en sikrere investering i disse usikre Trump-tider p.g.a. mye bedre nøkkeltall, og med like så stort framtidig potensial som NEL. Men så er det jo dette med mulige gode nyheter da...noe som nok især gjelder NEL.
Redigert 14.05.2019 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
Sann
15.05.2019 kl 11:40 3841

"Investeringsøkonom Mads Johannesen sier at Nordnet merker stor etterspørsel blant sine kunder etter grønne alternativer, miljøvennlige fond, aksjer og selskaper.
Det har ligget der lenge, og så har det kommet voldsomt det siste halve året."

Dette er det ingen tvil om lenger og internasjonale fondsforvaltere vil i likhet med større og større inntreden i Nel finne samme potensialet i Hexagon fremover.
Fondene styres av en etterspørsel og en tvungen overgang mot grønne aksjer. Da er det ikke så mange selskaper å velge i heller og trykket vil bli stort fremover i disse selskaper.
Hexagon er vel det selskapet som ikke har fått det samme løftet enda og har derfor et enormt potensial i kursutviklingen når markedet oppfatter dette.
Forvaltere spår også her en 100% økning og som kan komme som en rekyl og som vi har sett blitt passert på kort tid i selskaper som bl.a. Nel, Powercell, Scanship m.fl. Mange har sittet på gjerdet og mistet disse solide oppganger og Hex er derfor en gylden mulighet nå. Selskapet har i tillegg en god økonomi og posisjonerer seg for solid vekst fremover.
Nanoq
15.05.2019 kl 12:42 3779

Helt enig i potensialet, har vært 100% investert i grønne aksjer det siste året, med NEL og HEX som de klart største.

Det eneste som kan forhindre den oppgangen på kort sikt er en skjerpelse av USA/Kina-konflikten og USA's aggressive opptreden mot Iran. Spesielt det siste ser veldig alvorlig ut, hvor det også er skjedd sabotasje mot 4 tankskib i havneterminaler i Persiabukta for få dager siden. Sannsynligvis en "false flag" aksjon fra noen som har interesse i å øke denne konflikten. Trump og hans nærmeste utenrikspolitiske medarbeidere, sjefrådgiver John Bolton og Utenriksminister Pompeio, er begge neokonservative hauker, og har i flere år uttalt sterkt ønske om å gjøre Iran til en politisk og økonomisk krøpling. At disse kan finne på å handle voldsomt i denne saken skal man ikke se bortfra. I så fall med meget negative konsekvenser både for finansmarkedet og for den politiske stabiliteten i verden.

Jeg har valgt å redusere markant i aksjene i formiddag fordi jeg synes det er for mye usikkerhet i markedet og i verden akkurat nå. Men går fullt inn igjen når situasjonen normaliseres, kanskje først om noen måneder.

Sann
15.05.2019 kl 17:09 3645

Setter pris på at det er andre her inne som også vurderer de geopolitiske hendelser i kursbildet. Den siste uke har jeg gjort dette da hendelser rundt handelsavtalen for meg synes å være forutsigbare og tradet deretter med stort hell. Dette blir av de fleste her inne oppfattet som ned snakking av aksjen og tilbakemeldinger som "nå våkner rottene osv". Det bør også være rom i dette forumet for tankesettet til tradere knyttet til geopolitiske hendelser uten at dette oppfattes som hverken hausing eller nedsnakking av aksjen. Jeg tror imidlertid de neste måneder er gode å sitte inne i de grønne aksjer og vil heller vurdere risikoen i aksjemarkedet generelt til høsten og som jeg tror kan bli mer volatilt og risikofylt. Jeg tror det vil ta tid før en eventuell konflikt mellom USA/Iran tar av.
Bingo123
15.05.2019 kl 17:15 3631

Hvis man ikke tåler noen røde dager innimellom kan man jo aldri bli en langsiktig investor i noe selskap.

Hvordan skal man tolke den?

Bra/dårlig?
Bingo123
15.05.2019 kl 20:16 3473

Lurer på det samme selv
Bingo123
15.05.2019 kl 21:14 3389

Svar fra Tekinvestor
Ser ut til at det er en storaksjonær i styret som skal splitte selskapet sitt som eier 25 mill aksjer i Hexagon. Disse 25 mill blir fordelt mellom eksisterende selskap og to nye selskaper. Aksjebeholdningen vil være den samme, altså 25 mill, men fordelt på tre selskaper istedet for ett.Google oversatt:
Den 15..05.2019 besluttet styret i Flakk Composites AS å foreslå for generalforsamlingen at Flakk Composites AS skal fisjonere visse eiendeler til to enheter som skal innlemmes som del av fisjonen, inkludert 25 000 000 aksjer i Hexagon Composites ASA. Flakk Composites AS er heleid av Flakk Gruppen AS, et selskap eid 98,7% av Knut Flakk, styreformann i Hexagon Composites ASA. Flakk Composites AS vil bytte navn til Flakk Rollon AS som en del av fisjonen. Etter, og gjenstand for, fullføring av fisjonen vil Flakk Rollon AS beholde 4 340 504 aksjer (2,37%) av det totale antall aksjer i Hexagon Composites ASA, mens Flakk Composites AS (erverver enhet 1 som skal etableres) og KF Finans AS, som skal bli opprettet som et heleid datterselskap av Flakk Gruppen AS, vil holde 20 000 000 aksjer (10,91%) og 5 000 000 aksjer (2,73%), henholdsvis av det totale antall aksjer i Hexagon Composites ASA. Den samlede beholdningen av Knut Flakk og hans nærstående, inkludert Flakk Rollon AS, Flakk Composites AS og KF Finans AS, forblir uendret i Hexagon Composites ASA. Fisjonen forventes å finne sted i begynnelsen av 3. kvartal 2019. For mer informasjon: Flakk Gruppen AS, ved Knut Flakk Telefon: +4799746000 | knut.flakk@flakk.no (mailto: knut.flakk@flakk.no)

Flakk composites deles i to selskap. Flakk eier aksjer i Hexagon og disse aksjene deles imellom de to nye selskap. Ikke noe mer i det enn det....annet enn at det i fremtiden muligens blir mer aktuelt for hexagon å kjøpe det ene selskapet.

HEX NOK 44,49 på Tradegate nå!!!!
Sann
17.05.2019 kl 20:24 2867

Ser ut til at fler og fler oppdager denne aksjen nå og potensialet her. Minner meg litt om Nel for noen måneder siden og før den begynte å ta kraftig av. Når dette skjer med Hex får vi også noen perioder med kraftige rykk opp som i Nel, Powercell og SSHIP. Dette er kanskje den sikreste aksjen å sitte i av disse selskapene nå med tanke på risiko og lavt priset aksje.
canarias
17.05.2019 kl 20:31 2858

Støtter ditt resonnemang der Sann.

KMH-1 materialet som forskerne "omfavner" vil kunne ta "hydrogen caset" mange skritt videre!!
europa
18.05.2019 kl 12:44 2433

Det er bare å sitte long long long.
Sørøya
18.05.2019 kl 16:53 2287

KMH-1 kommer nok som en kule. Håper at HEX klarer å få en fot innenfor i den videre utviklingen der.
18.05.2019 kl 20:28 2154

Som en kule? Vel hvem vet?

"Megakul aksje/ lys fremtid", Nok 50,-,60,- 70,- ....kommer på sikt!!!!