Oncoinvent - Q1 rapport med høydepunkter


https://www.oncoinvent.com/wp-content/uploads/Kvartalsrapport-Q1-2019.pdf

Høydepunkter
• Utvidelse av utprøvingen av Radspherin® med ytterligere en klinisk studie for
behandling av tykktarmkreft
• Oncoinvent tildelt NOK 4,6 millioner i innovasjons støtte
• Oncoinvent fikk godkjent tilvirkertillatelse for legemidler (GMP sertifikat)
• Distribusjonsavtale signert med radiofarmasøytisk grossist
• Nye prekliniske funn har avdekket et behov for ytterligere undersøkelser før start av
klinisk utprøving av Radspherin®

Operasjonell gjennomgang
Oncoinvent har i løpet av første kvartal 2019 nådd flere viktige milepæler som er sentrale for
den videre utviklingen av Radspherin®
. Dette kommer som et resultat av systematisk og målrettet arbeid for å få selskapets ledende produktkandidat inn i klinisk utviklingsfase.

• Utvidelse av det planlagte programmet for klinisk utprøving
I første kvartal annonserte Oncoinvent at selskapet planlegger å gjennomføre to kliniske
fase I studier som ledd i de kliniske utprøvings programmet. I tillegg til det tidligere
annonserte studien innenfor peritoneal karsinomatose i pasienter med eggstokk kreft,
planlegger selskapet også å gjennomføre en studie for utprøving av Radspherin®
i behandlingen av peritoneal karsinomatose i pasienter med tykktarmkreft.

• Innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge
Oncoinvent vil motta NOK 4,6 mill. i innovasjonsstøtte, samt at prosjektpartner Oslo
Universitets Sykehus vil motta NOK 3,3 mill. – totalt NOK 7,9 mill. for gjennomføring av
fase I studie i pasienter som lider av peritoneal karsinomatose fra tykktarmkreft.
Innovasjonsstøtten gjør det mulig for selskapet å utvide det kliniske programmet med
ytterligere en studie for Radspherin®.

• GMP Sertifikat
Som del av strategien for utvikling av Radspherin®, bestemte Oncoinvent tidlig at
produksjonsteknologien bak Radspherin® var å anse som kjernekompetanse for
virksomheten. Dette medfører at selskapet vil produsere Radspherin® i egne
produksjonsfasiliteter. GMP sertifikatet (Good-Manufacturing-Practice) fra Statens
Redigert 13.05.2019 kl 23:07 Du må logge inn for å svare

Legemiddelverk som selskapet mottok i 1. kvartal 2019 er en betydelig milepæl og
bekrefter den kvalitet og innsats som selskapet har gjort siden åpningen av laboratoriet
og de nye produksjonsfasilitetene. Dette gir også Oncoinvent den nødvendige kapasitet
og fleksibilitet til å kontrollere produksjonen av Radspherin® for de kommende kliniske
utprøvingene.

• Distribusjonsavtale med radiofarmasøytisk grossist
En effektiv distribusjonen av Radspherin® til klinikker er en viktig suksessfaktor for
gjennomføring av de planlagte studiene. Signeringen av distribusjonsavtale med
Institutt for energiteknikk (IFE) i 1. kvartal sikrer en pålitelig leveranse innenfor de
tidsrammene selskapet trenger for å lykkes med leveranse av Radspherin® ovenfor
samarbeidspartnere og kunder.

• Nye prekliniske data
Som ett ledd i forberedelsene til oppstart av planlagte kliniske fase 1 studier har
Oncoinvent gjennomført enkelte tilleggsstudier. På bakgrunn av nylige funn i disse siste
studiene, har selskapet besluttet at det er behov for ytterligere undersøkelser da
prekliniske funn tyder på at en finjustering av Radspherin® vil være fordelaktig med
tanke på den kliniske effekten til produktet. Selskapet jobber med å avklare omfang og
hvilken effekt dette vil ha for oppstart av fase 1 studiene. Det forventes imidlertid at fase
1 studiene vil kunne starte i 4. kvartal 2019, men selskapet vil komme med ytterligere
informasjon om dette i kvartalsrapporten for 2. kvartal.
Panis
10.06.2019 kl 18:42 819

Siste RadForsk podcast er med Jan Alfheim CEO i OncoInvent.

https://soundcloud.com/user-972208711/episode-85

Forsinket oppstart av klinisk utprøving med 6-9 måneder. Hadde blitt slaktet om de var notert på hovedlisten

Oppstart i Q4 i år er ikke noen krise det. Som han sa, de har et produkt som de vet fungerer. De vil bare fin justere for å finne optimal kombinasjon på produktet.
Panis
17.06.2019 kl 18:54 470

Siste RadForsk Podcast før sommerferien episode 86:

«Siste episode før sommeren tar oss. Og da klinker vi til med en godbit. Vi har invitert kreftlege og seriegründer Øyvind Bruland og Chief Business Officer Erik Digman Wiklund i Targovax. Sammen med Jónas deler de hva som var de mest spennende nyhetene på ASCO, verden største kreftkonferanse, i år og hva de mener vil ha betydning for behandling av kreftpasienter her hjemme. Riktig god sommer til alle lyttere av podden. Vi høres igjen live fra Arendalsuka.»

https://soundcloud.com/user-972208711/episode-86