Massemigrasjonen er skapt av de imperialistiske statene.


Europeiske ledere kjemper ikke mot massemigrasjon til Europa. De legger til rette for den. EU har i samarbeid med afrikanske land avtalt og tilrettelagt for denne migrasjonen, blant annet gjennom The MED Migration Programme.

Tilhengerne av massemigrasjon, slik som milliardærklubben World Economic Forum, mener at massemigrasjon er økonomisk fordelaktig, både for mottakerlandet, migrantene og hjemlandet. (The Business Case for Migration.)

https://steigan.no/2019/05/norge-og-krigen-om-afrikas-ressurser/

Det er ikke mangel på ressurser som gjør at folk emigrerer fra Nigeria, Elfenbenskysten eller Ghana. Det er den sinnssvakt ulike fordelinga av ressursene. Det imperialistiske systemet, som vi med vårt Statoil i høy grad er en del av, er i første rekke i å plyndre Afrika for dets rikdommer i samarbeid med en bitteliten, søkkrik og gjennomkorrupt overklasse, som vi er med på å holde ved makta. Migrasjonen bidrar faktisk til å forsterke og befeste fattigdommen. 50% av legene i Elfenbenskysten, Ghana, Guinea-Bissau og Senegal har emigrert. Et fattig land har brukt knappe ressurser for å utdanne dem, og Vesten høster fruktene.


Denne Adolf Hitler blir mindre og mindre.

Innblanding i andre land?

Rapporten tar for seg Hellas, Kina, Filippinene, Kina, Nord-Afrika og mange andre eksempler. Det er også et interessant kapittel der rapporten tar for seg USAs støtte til den geriljakrigen som ble ført mot det Vietnamstøttede regimet i Phnom Penh etter 1981, der CIAs direktør William Casey var helt klar på sin støtte til tross for at den mest aktive delen av geriljaen var Røde Khmer.

Rapporten innrømmer også at USA under krigen i Kosovo samarbeidet dirkete med UCK eller KLA, som på samme tid offisielt ble regnet som terrorgruppe av USA.
https://www.derimot.no/innblanding-i-andre-landhva-sier-en-na-konspirasjoner-er-virkeligheten/


En gang var Amerika en stolt nasjon som hele verden misunte. Nå lider de av en slags allmektig demens. Og det er ikke Trump skyld.
Alt er i dårlig forfatning. Politiet er inkompetent. De skyter barn, bestemødre, krøplinger, og påstår at de frykter for sine egne liv.

Washingtons utenrikspolitikk er inkompetent. Washington har gjort verden til våre fiender med sine sinnsyke ulovlige angrep på andre land. I dag er De Forente Stater og Israel de to mest mistrodde land på jorden, og de to landene som blir regnet som den største trusselen mot fred.

Det militære/sikkerhets-komplekset er inkompetent. Den nasjonale sikkerhetstjenesten er så inkompetente at de ikke var i stand til å hindre det mest ydmykende angrep i historien mot en supermakt, en sikkerhetstjeneste som viste seg å være fullstendig hjelpeløse da noen få mennesker bevæpnet med boksåpnere og manglende evne til å styre et fly ødela World Trade Center og til og med deler av Pentagon. https://www.derimot.no/paul-craig-roberts-usa-er-blitt-en-nasjon-av-inkompetente/

Dette er Amerika(USA) i dag. Og inkompetansen hersker – de inkompetente vil ha krig mot Iran, Korea, Russland, Kina. Og når en betrakter det ekstraordinære nivå på inkompetanse som rår tvers gjennom hele De Forente Stater, så kan jeg garantere at vi ikke vil vinne disse krigene. Kansje det er det som er meningen også. Bare krige for krigen egen skyld? Hva tjente den Norske stat og folk på å ødelegge Libya? Pur fanenskap og her i haugen er det bare A.B. Breivik som ikke er frisk i toppetasjen..

Aldri før i historien, er blitt snakket og gnålt så mye, om rettferdighet demokrati og folkestyre?

I dag er klasseforskjellene i verden større enn noen gang. Den lille eliten som styrer mesteparten av verdensøkonomien og kjører land og regioner ned i fattigdommen er så få at de ville fått plass i en gjennomsnittlig gymsal. Og de er rikere enn noen gang. De 2153 dollarmilliardærene i verden eier mer enn bruttonasjonalproduktet til verdens 130 fattigste land til sammen! (I 2018 8.700 milliarder dollar.)

https://steigan.no/2019/05/rodt-og-ordet-kommunisme/


Men det er bøndene som koster penger?

Norge har også en elite som aldri er på valg
Og sjøl om Norge fortsatt er ganske egalitært, så har vi fått en bitteliten klasse av superrike med enorm makt. Det er tre mann som kontrollerer 96% av detaljvarehandelen her til lands og legg til et par til så har du den gruppa som lager bilbaserte kjøpesentra som ødelegger infrastruktur og næringsliv i stor og små byer over hele landet.