WRL - Hvordan går det i Tanzania?

WRL 10.02.2018 kl 00:43 20491

WRL's hovedassets er Mnazi Bay i Tanzania med en andel på 32% av estimerte 3-5 Tcf med gass. Foreløpig er det boret 6 brønner hvorav 5 er i produksjon (en var tørr) og der gross 552.3 Bcf er oppført som 2P reserver. Det er følgelig mye gass å bore etter etterhvert som etterspørselen øker.

Maurel & Prom som er operatør for MB har sluppet sin korte oppsummering av året som gikk, og hvilke planer de har for 2018. Jeg legger merke til følgende:
- De nevner boringer i Gabon i 2018, men ikke i Tanzania.
- M&P's estimerte 2P reserver har økt litt etter at produksjonen er trukket fra.

Dette forteller at brønnene fremdeles produserer over forventning og bekrefter Geoff Bury's påstand om at de forventer å kunne produsere rundt 120 mmscf/d over en lengre periode med dagens 5 brønner. I RPS sin siste rapport fra desember 2017 anslår de faktisk at det ikke behøves å bores noe mer for å opprettholde leveransene basert på 2P reservene som NPV10 verdsettelsen er basert på. Men de legger inn kostnad for installason av kompressorer i 2019. (Side 86 i RPS sin rapport)

Dette bringer oss over på verdsettelse.
2P reservene gir en NPV10 på $160m. Går vi over på 3P reservene så estimerer de boring av MB-5 i 2021. NPV10 for 3P reservene er anslått til $203m. Samtidig er det slik at NPV10 ikke gir noen korrekt verdsettelse av selskapet. RPS sin NPV10 er en verdsettelse av FRAMTIDIG produksjon og inntekt fra Mnazi Bay. Den hensyntar kun deler av "receivables" og ikke øvrige utestående fordringer, kontantbeholdning eller gjeld. Så en rask beregning fra min side gir fremdeles en verdsettelse på rundt $180m eller rundt kr. 8,- / aksje for WRL basert på dagens nettoverdi + diskonterte framtidige inntekter fra MB.

Kilder:
http://wentworthresources.com/pdf/Mnazi_Bay_Resource_Evaluation_(Wentworth)_Final_v2_2018-01-11(s).pdf (Spesielt sidene 86-92)
http://maureletprom.fr/en/documents/download/982/maurel-prom-chiffre-d-affaires-2017-400-m-14

Om Tanzania, fra M&P's rapport:
- Higher demand for gas in Tanzania: annual production up 13%
- To meet the higher demand for gas in Tanzania, gas production significantly increased starting in the second half of 2017. For the full year, average production stood at 49.1 MMcf/d at 100%, up 14% over the previous year.
- In Tanzania, demand for gas from the national company, TPDC, rose steadily in 2017 to reach average production of 62.2 MMcf/d at 100% in Q4 2017. This demand, which is linked to industrial gas consumption in Dar Es Salam, is expected to increase further in 2018.
- These gas assets give the Group access to fixed, stable revenues over the long term. The sale price is $3.0441 per thousand cubic feet and rises with inflation. Maurel & Prom thus has cash flow unaffected by oil price fluctuations.

:-)

Redigert 10.02.2018 kl 01:05 Du må logge inn for å svare
A. Automat
10.02.2018 kl 12:44 13410

Takk for oppdateringen. Det forundrer meg stadig at WRL trenger én måned lengre tid enn andre selskaper for kvartals- og årsrapportering. Hold på aksjene. mvh
Kingen
10.02.2018 kl 12:58 13382

At de rapporterer senere enn først annonsert, kommer sikkert av at de er heftet med flyttingen til UK.
icebear
10.02.2018 kl 12:59 13381

Ren tipping men det ha noe med flyttingen av selskapet til London eller at ny sjef skal kunne bli med på dette.

Josik,

du bør jo også trekke fra NPV10 av fremtidig G&A, om du skal bruke NPV10 fra reserverapporten (men det er riktig at det også bør justeres for receiveable og andre faktorer som du sier) for å finne verdsettelsen av selskapet.

Ellers kan du ikke "regne med" at de får produsert 3P reserver. Personlig tror jeg at basert på det vi har sett av av decline så kommer vi til å gå godt over 2P, men det er altså det som fortsatt er de offisielle tallene. Jeg tror også at det er mange andre prospekter på Mnazi Bay som også kommer til å få treff, men de er altså ikke inkludert i reservene i dag.

Vi er helt enige om oppsiden på Mnazi Bay, men når vi får se den kommer jo stort sett an på M&P, det er jo tross alt de som er operatør. Men det er jo sannsynlig at M&P vil foreslå å bore mer når gassbehovert i Tanzania kommer til å øke.

10.02.2018 kl 17:06 13179

Josik,

Kunne du tenke deg jobben som IR direktør i WRL? En godt betalt stilling og arbeidsplassen er 50/50 mellom Oslo og London. Markedet verdsetter i dag selskapet til NOK 2,86 per aksje, så nedsiden bør være begrenset. Her er det store muligheter, så ta kontakt Bob i dag, før det er for sent!
:-)
10.02.2018 kl 17:15 13182

Jeg behøver ikke å trekke fra G&A når RPS allerede har gjort det. Les gjerne rapporten før du ev. begynner å kverulere.

NPV10 er den diskonterte verdien av 2P reservene i Mnazi Bay, der RPS har lagt inn både inntekter og kostnader relatert til GSA for Mnazi Bay. NPV10 er derfor ikke en verdsettelse av selskapet WRL, men av MB og kun MB basert på GSA med et tak på produksjonen på 120 mmscf/d. Se på RPS sin rapport som en type salgsprospekt for MB. Når de eksempelvis estimerer Oper. Costs + G&A + Local Taxes for 2018 til $4.2m så ger det hva en ev. kjøper av MB-andelen må påregne av kostnader, ikke hva det koster å drive selskapet WRL.

Sagt på en annen måte så ville et ev. salg av MB-andelen fjernet både inntekter og utgifter fra WRL's regnskap i henhold til RPS sine oppgitte estimater. Men ev. øvrige eiendeler, inntekter og utgifter ville fortsatt forbli som før i den gjenværende delen av selskapet WRL.

Her er for enkelhets skyld RPS sin 2P vurdering der både inntekter og utgifter for MB er med. https://www.dropbox.com/s/6bbg36hmzfcdhln/WRL_RPS_valuation_2P-reserves_2018.pdf
10.02.2018 kl 17:47 13138

Takker for tilliten Thompan :-)

Det er nok ikke noen jobb jeg kunne fått, men jeg har faktisk alltid vært en god selger. Det er samtidig fordeler og ulemper. I en periode av livet var jeg innehaver av tittelen Salgssjef hos Panasonic, med base i Norge men direkte underlagt London. Ble hentet og kjørt i limousin, bodde på Hilton og hadde det helt greit. Men jeg har nok tilbragt altfor mange timer på Heathrow ventende på kveldsflyet via København til at det frister så veldig. :-)
Så jeg får nøye meg med noen enkle posteringer på HO og håpe at flere via det ser og forstår WRL og potensialet i aksjen.

?
Redigert 10.02.2018 kl 17:48 Du må logge inn for å svare

Josik,

selvfølgelig trekker de fra G&A relatert til Mnazi Bay i CPR, det skulle bare mangle og det er da også normalt. Når jeg snakker om å trekke fra G&A, gjelder det jo for selskapet, ikke for Mnazi Bay (som sikkert omfatter all G&A i Tanzania), Så la oss gjerne kalle det overhead, så er vi sikkert enige.

Selger de Mnazi Bay, så er en CPR et godt estimat for verdsettelsen (gjerne med et risket påslag for leteprospekter, men det blir en annen diskusjon). Men ser vi på selskapsverdien (som vel er det vi egentlig snakker om her), må selvfølgelig NPV10 G&A av corporate kostnader trekkes fra, så lenge de faktisk har disse kostnadene. Alternativet er jo å kutte corporate kostnader (overhead), men så lenge de ikke gjør det, er de jo der og må regnes med.

Misforsto du meg, så er jo det synd. Men det er jo ikke tvil om at G&A for corporate er nødt til å inkluderes i selskapsverdien. Selger de Mnazi Bay, Tembo, sparker administrasjonen, legger ned selskapet og deler ut alt som er igjen i utbytte, blir det selvfølgelig ikke noe videreføring av overhead, men som going concern må de jo ha noe som G&A (og det må da regnes med). Dette er den normale måten å regne på, der en CPR reflekterer verdien av en spesifikk eiendel, så holder man overhead utenfor. Ganske sikker på at WRL følger samme prinsippene her som (alle) andre.

Det er vel ikke snakk om kverulering, snarere at man må regne med alt. Men tar jeg feil, og WRL faktisk tar all corporate overhead iog allokerer det som G&A pår Mnazi Bay (uvanlig, men ikke dermed umulig) får du heller ha meg unnskyldt. Da er jo faktisk Mnazi Bay som eiendel verdt mer enn det CPR tilsier. Men regner vel egentlig med at vi egentlig snakket om to forskjellige ting, så vi er sikkert enige nå?

EDIT Jeg tror førøvrig vi begge er enige om potensialet på Mnazi Bay, og jeg setter stor pris på regnearkene dine.
Redigert 10.02.2018 kl 18:32 Du må logge inn for å svare
11.02.2018 kl 16:24 12761

Det var synd Josik, men etter selv å ha opplevd Heathrow mange ganger har jeg forståelse for ditt avslag. Håper dog at dagens og fremtidige IR ansvarlige ikke har Heathrow som unnskyldning for ikke å oppsøke potensielle investorer i f eks Oslo.
?
alph
11.02.2018 kl 20:21 12590

Vi snakker vel ikke akkurat om H1 2018 her, men spennende bruksområder for gass fra Tanzania er stadig på diskusjonsbordet.
http://tanzaniapetroleum.com/2018/02/10/tanzanias-natural-gas-could-heat-ugandas-crude-oil-pipeline/
Mdg1
12.02.2018 kl 12:33 12272

Og nå nærmer vi oss avklaring angående Tembo. Kan neppe drøye mer enn en mnd om det skal startes opp i løpet av sommeren.
OzSurfer
12.02.2018 kl 13:42 12664

Nå tror jeg vi er minutter unna Malcy's BL. Hadde vært flott om den kunne gi oss et ekstra dytt i dag.
brumlemann
12.02.2018 kl 14:30 12592

ville overraske meg om WRL kom på Malcys bucket list, når det er så vanvittig liten omsetning på AIM.
Tror det kan bli litt krusninger på kursen, men på sikt er det sannsynlig at kursen før eller senere vil gå i et selskap som tjener gode penger nå- etter alt å dømme kommer til å tjene enda mer penger, og i tillegg sitter på en mega stor potensiell (gullgruve) /gass og olje felt

Det overrasker meg mer at Aminex er i bucketlist, men ellers finnes det sikkert mange andre kandidater enn både Aminex og Wentworth som kan komme inn i bøtta. Det er sannsynlig en avveining mellom lovende og ikke for store selskap og spredning geografisk.
OzSurfer
12.02.2018 kl 14:34 12534

Hvorfor skulle Malcy bry seg om omsetning? Han har da ikke kurtasje på de aksjene han anbefaler han.
HighYield
13.02.2018 kl 09:18 12180

Besök på gas processing plant. "Current production 80mmscf/d".

"The tour was organised by Bank of Tanzania. The plant is currently processing 80mmscf a day, which is almost one-third of installed capacity since gas demand is still low."

https://www.dailynews.co.tz/index.php/business/55874-tpdc-gas-plant-keen-on-safety-measures
JahMason
13.02.2018 kl 09:51 12159

He said the plant is the biggest in the country with processing capacity of 210mmscfd after an investment of 197 million US dollars. The other three are two at Songo Songo—manned by Pan- Africa Energy with a capacity of 180mmscfd and another at Mnazi Bay operated by Maurel and Prom with a capacity of 100mmscfd.
13.02.2018 kl 09:53 12126

Meget positiive nyheter. :-)
Og framover skal ytterligere 3 turbiner tas i bruk ved Kinyerezi II, samt at Dangote skal ha gass. Det betyr at MB vil kunne levere over 100 mmscf/d i slutten av Q2.

:-)
brumlemann
13.02.2018 kl 10:07 12086

jeg sier bare det jeg tror, Ozsurfer, det blir liksom en aksje som det nesten ikke er omsetning i, blir ikke "diskutert" eller vurdert av analytikere - jfr Wenthworth på OB. Jeg tror helt klart at Malcy har lyst til ta WRL i bøtta si, men at han ikke finner det etisk korrekt. Da vil oppgangen i England skyldes ham alene.
I WRL som i andre aksjer, er det bedre å ha litt lavere forventninger, og heller bli positivt overrasket. Vi vet alle at det motsatte gir børsfall og det fortjener virkelig hverken WRL eller trofaste aksjonærer. Hver eneste lille fremgang mener jeg man bør glede seg over, i stedet for å sutre på et forum over at overdrevne forventninger ikke slo til. Noe som omtrent skjer hver gang hos visse aksjonærer.
brumlemann
13.02.2018 kl 10:22 12002

som jeg skrev over til OZsurfer.
La oss glede oss over hver lille fremgang - fremfor å spenne forventningene alt for høyt og så sutre over at det ikke ble fullt så bra som overdrevne forventninger tilsa.
Oppfylles siste guiding, er det knallbra. Husk at et solid hus bygges sten for sten...
Redigert 13.02.2018 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
d12m
13.02.2018 kl 15:28 11756

I slutten av Q2 er det nok litt vannkraft som stjeler av de mulige 100, men så.. Q3 og Q4 = meget lovende

Og Q1 og Q2 blir nok helt ok de også hva gjelder volum, selv om jeg regner med at H1 vil ligge et stykke under H2 tradisjonen tro.
Badabing!
13.02.2018 kl 15:32 11740

Hvor mye kan vannkraften maksimalt stjele fra gassproduksjon ved full utnyttelse, noen som vet?
d12m
13.02.2018 kl 16:18 11670

Ifjor var det vel ca 20 MMscf i redusert dagsvolum?
JahMason
13.02.2018 kl 16:20 11648

Recently TPDC formed two directorates and formed two new commercial subsidiaries Gas Supply Company (GASCO) and PETROTAN, which will invest in and market Tanzanian gas and oil respectively
icebear
13.02.2018 kl 17:11 11509

Jo bedre Wentworth beviselig går, jo mindre interesse for selskapet. (64T omsatt på 2 børser i dag) Dette er definisjonen på IR rollen: Investor Relations (IR) er en avdeling som er i de fleste mellomstore til store selskaper, som gir investorer en nøyaktig oversikt over selskapsforhold. Dette hjelper private og institusjonelle investorer til å foreta informerte kjøps- eller salgsbeslutninger. (Kommentar overflødig)
Symphony
13.02.2018 kl 17:39 11501

icebear

Som du vet har jeg alltid vært uenig i at kursutviklingen kan henges på IR og ledelsen forøvrig. For meg blir dette for enkelt og litt som at man ikke vil ta ansvar for egne valg. Man trenger noen å klandre. Jeg derimot, finner det ikke veldig vanskelig å argumentere om hvorfor kursen er hvor den er idag. På samme måte finner jeg det heller ikke vanskelig å argumentere hvorfor at den burde være høyere. F.eks er jeg veldig glad for at selskapet aldri startet tilbakekjøp av aksjer for over 2 år siden, slik mange allerede den gang maste om.

Hvorfor ikke vente på Malcy og se hva han kommer opp med (om han i det hele tatt kommer med noe)?

Selskapet er listet over børs og mange følger med mens vi aksjonærer, vi har alle tatt feil i årevis.

Mvh
Symphony
13.02.2018 kl 18:23 11420

icebear

Kan du forklare hvorfor kursen gynget rundt kr 4 november 2015, RETT FØR produksjonsoppstart og hvor bl.a. jeg gikk inn i aksjen? En oppstart som var ventet med hele 80 mmscf/d i produksjon fra dag en. FØR forsinkelsene, betalingsproblemene, emisjon, regntider og alskens spetakkel som vi har vært gjennom hundre ganger.

Hvorfor priset ikke markedet dengang wrl langt høyere?

Var det på grunn av IR, ledelsen og at de ikke var flinke nok til å selge selskapet?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 18:32 Du må logge inn for å svare
icebear
13.02.2018 kl 18:42 11381

?????????Skal jeg forklare deg noe? Har du ikke evne til å gjøre deg opp en egen mening? Om kursen sto i 4 før inntekter, er det da ikke berettiget å lure på dagens kurs (2,94) og manglende omsetning av aksjer på 2 børser når inntektene er her og økende? Mer gidder jeg ikke å si. Fint du er fornøyd.
Symphony
13.02.2018 kl 19:11 11334

icebear

Hvem har sagt at jeg er fornøyd? Jeg prøver bare å forstå markedet. Jeg i motsetning til deg, tror faktisk at markedet fungerer svært godt og at det med dette er en god grunn for at noen aksjer er mer illikvide en andre. En av grunnene for wrl kan f.eks være at det rett og slett bare er bestemt om å skygge banen. At man ikke går inn i illikvide aksjer okke som slik tilstanden er i verdensøkonomien. Spesielt ikke i Afrika. Hva vet vel jeg eller ledelsen forøvrig?

https://forskning.no/etikk/2008/02/korrupt-hverdag

Utover dette sitter jeg fordi jeg stoler på ledelsen og er rimelig sikker på at wrl på et eller annet tidspunkt kommer til å friste så mye at hemninger blandt aktører i markedet slippes løs. At grådighet til slutt blir så sterk at den overtar for frykt. At vi bare er mennesker som til syvende og sist lar oss styres av håp og tro.

Tiltroen derimot, du og andre har til ledelsen forundrer meg. Hvorfor har dere ikke solgt for lenge siden? Det er simpelthen helt utrolig at flere aksjonærer sitter i årevis i et selskap hvor tilliten til ledelsen er så svak?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 19:31 Du må logge inn for å svare
brumlemann
13.02.2018 kl 19:11 11312

ingen er bedre til å sutre over kursen enn deg Symp. Herregud, skal mye IQ til å poste skremselspropaganda fra 2007. Vi snakker om 2018 og mye er forandre og forbedret - spesielt i Tanzania.
Kursen er der den er. Hvis du ikke tror på aksjen er det bare å selge. Hvis du synes IR gjør en god jobb, sen en mail til henne på valentins dag. ;-)
Reelt sett virker det som om IR virksomheten til Roe, er ekstremt pro-passiv, Dvs at oppgaven synes å begrense seg til å besvare mailer fra aksjonærer og evt fra de analytikere eller fra store investorer som har sendt en forespørsel om selskapet. Må bli betraktelig mye bedre med en IR bosatt i London. Til og med en deltidsansatt i Oslo, hadde gjort kjempe mye bedre jobb. Vi snakker ikke akkurat om IR ansvarlig ti et gigantselskap. Bare en IR ansvarlig som skal pleie kontaktene og gi informasjon til media, meglerhus og analytikere og sende info til aksjonærer. . Kan bare bli bedre :-)
Når er det WRL flytter til London?
Redigert 13.02.2018 kl 19:14 Du må logge inn for å svare
13.02.2018 kl 19:17 11261

Symphony
Finnes det flere børsnoterte selskaper i verden hvor IR funksjonen ikke er ansvarlig for markedsføring/innsalg overfor eksisterende/potensielle investorer og hvor ledelsen ikke måles på børskurs, kursutvikling og avkastning til sine eiere, eller er WRL det eneste?
Symphony
13.02.2018 kl 19:17 11261

brumlemann

IR svarer på mailer så godt som mulig. Hvordan i allverden skal man svare på spørsmål når man selv ikke vet? Helt utrolig.

Eller hvordan skal man forholde seg til et menneske som deg, brumlemann. Et menneske som helt på alvor mener at markedet ser helt bort fra verdien til et selskap bare fordi aksjen er illikvid?

Mvh
Redigert 13.02.2018 kl 19:20 Du må logge inn for å svare
13.02.2018 kl 19:44 11189

Brumlemann
Om jeg ikke er helt på bærtur under snømassene så har vel Roe sittet i London hele tiden…
altin
13.02.2018 kl 19:45 11101

https://www.miningreview.com/news/infrastructure-advances-support-development-chilalo-graphite-project/

Power supply:

The Government of Japan, through the Japan International Cooperation Agency (JICA), has completed a study on the construction of a 300 MW electrical power generation facility using natural gas in Mtwara.

The Tanzanian Government contribution has been included in the budget outline for 2018-19.

Tendering of contracts is expected to be finalized in 2018, with construction targeted for completion in 2020.
A. Automat
13.02.2018 kl 19:50 11158

Snakker vi her om WRL-gass? I såfall er dette svært gode nyheter.

Malcy sa idag at han holder på med sin bucketlist. Hvis det innbegriper Wrl vet bare gudene.
13.02.2018 kl 19:53 11136

Symphony
Hæ? Kanskje en gjøk som sa ko-ko?
Børskursen er til info det markedet til enhver tid verdsetter selskapet, uavhengig av hva du eller jeg mener er riktig kurs. Og i et børsnotert selskap måles ledelsen ofte bl a på børskursen, normalt sett da..