PCIB - Oppdatering - fondenes inntreden kan bli interessant


Nok en uke er gått, og PCIB har vært svært volatil. Mange har hatt en mening om kursutviklingen, og jeg skal ikke prøve meg på for mange forklaringer på dette.

Et første svar på om noen de de 50 største aksjonærene har beveget på seg fikk vi mandag f.k. da den nye ukentlig oppdaterte aksjonærlisten ble tilgjengelig for medlemmene på Stocktalk. Vær klar over at denne oppdaterte aksjonæroversikten kun viser netto-endringer som har skjedd mandag til og med onsdag forrige uke, og ikke aksjehandler i PCIB som skjedde på torsdag og fredag. Årsaken er verdipapirmarkedets oppgjørsregler, T+2, som betyr at handler registreres først på VPS-kontoen 2 dager etter handelsdagen (T). Men her var det flere endringer enn tidligere.

Et trekk vi ser er at vår nederlandske «spesialistinvestor» via ABN Amro (nå 18. største aksjonær med 278 323 aksjer) solgte seg ned med ytterligere 77 062 aksjer, noe som altså er gjort i perioden 2.5.2019 til og med 8.5.2019. MP Pensjon solgte 17 500 aksjer (nest største aksjonær), mens LGJ Invest solgte 20 000 aksjer (15. største aksjonær). Av aksjonærer som økte var AKK Invest AS, samt et par private investorer. Ellers kom også fondet DNB Norge Indeks inn på top 50-listen med til sammen 121 418 aksjer. Også flere private investorer som bikket 100 000 aksjer med god margin.

Jeg liker å prøve meg på å se ting i sammenheng, som forhåpentligvis kan gi de lengre linjer.

1Q-2019-presentasjonen til PCIB og den etterfølgende podcasten nr 81 på Radium, ga som ventet mye god og oppdatert informasjon. Mer om det nedenfor.

Ytterligere en litt uventet, men antakelig ganske viktig bit av informasjon i relasjon til fimaCHEM, ble kjent på forumet Tekinvestor, av legen bak nicket Bra_Britt (som så vidt jeg har forstått en praktiserende radiolog, med spesialistkompetanse?). I tillegg har også "Snøffelen" og "Investor" gitt god og utfyllende informasjon om dette funnet. Det som gjør at jeg særlig merker meg dette innlegget er at adm dir i Radforsk - Jónas Einarsson, faktisk gikk til det skrittet å kommentere funnene fra Bra_Britt på Tekinvestor under nicket "Forsk". Og tar man et søk på hva Forsk har skrevet tidligere, er det ikke så ofte han kommenterer innlegg fra forumdeltakere på noe forum. Men desto viktigere signal synes jeg dette er. Einarsson skrev konkret følgende i sin kommentar:

"Ikke ofte jeg skriver her men jeg må nesten berømme denne gravingen. Dette er svært interessante artikler. Jeg har gått nøye gjennom dem og har snakket med Per Walday og oppfordret selskapet til å vurdere om de har mulighet til gjennomgå materialet fra sin(e) studier med tanke på en slik klassifisering. PCIB er inne i en svært hektisk periode med fullt fokus på å åpne sites og inkludere pasienter så ingen skal forvente at de kan prioritere dette umiddelbart.
Jónas Einarsson"

Grunnen til at jeg særlig merker meg dette, er at samme Einarsson på vegne av Radforsk nylig har gitt forskeren A. Weyergang den største enkelttildelingen noensinne, for å forske nettopp på bruk av PCI-teknologien. Denne tildelingen viser en særlig tro på PCIBs teknologi, og Einarssons senere engasjement i det nye potensielt viktige funnet fra Bra_Britt, faller i samme gate.

Med andre ord har Norges mest sentrale investor innen kreftforskning i løpet av ganske kort tid, handlet på en måte som viser at man har meget stor tro på PCI-teknologien. Dette har kommet i tilknytning til at PCIB har publisert at man har fått et gjennombrudd i bruk av PCI-teknologien i fimaVACC. Jónas Einarsson var tilstede på PCIBs kvartalspresentasjon noe han så å si alltid er, og deltok aktivt i denne (det gjør han for øvrig også på de fleste andre kvartalspresentasjonene til Radforsk-bedriftene.). Han var også med på podcasten i etterkant.

Setter man dette inn i et større bilde, som vi kan si litt enkelt startet med avisartikkelen i Finansavisen 11.4.2019 hvor det blant annet fremgår av ingressen «Kan løse deler av kreftgåten» (noen som kjenner denne igjen fra Ultimovacs?), ser vi etter mitt syn en tydelig strategi fra PCIB. Ledelsen og støttespillerne til PCIB signaliserer nå ganske tydelig at funnene er ganske oppsiktsvekkende, og dette ønsker man å kommunisere til markedet. Per Walday kommuniserte også på 1Q-presentasjonen og podcast nr 81 at de nå ville arbeide for å gjøre funnene kjent i markedet på en mest mulig profesjonell måte.

Der PCIB tidligere har valgt å "holde tilbake" på kommentarene av resultatene pga ikke ferdigstilte fimaVACC-analysen av friske frivillige, har det nå tydelig "tatt bladet fra munnen" og endret strategi. Nå ser man flere tydelige tegn på at PCIB ønsker å kommunisere dette på en profesjonell måte til resten av verden. Sagt med andre ord har PCIB bevist at sin teknologi nå lar seg overføre på mennesker, noe som innebærer en vesentlig reduksjon av risiko forbundet med å investere i selskapet. Dette vil få betydning.

Jeg vil her også gjenta meg selv, ved å vise til den spesielle aksjonærsitsen man ser i PCIB. I relasjon til for eksempel NANO, er det svært liten representasjon av utenlandske investorer (store fond, profesjonelle investorer etc) i PCIB. Men også store norske investorer glimrer med sitt fravær. NANO har for eksempel en helt annen representasjon av både norske og utenlandske fond. Fem av Blackrocks fond har for eksempel ganske gode beholdninger i NANO. Det største Blackrock-fondet har for eksempel pr i går nesten 1,13 (nøyaktig 1 127 383 pr 13.5.2019) millioner aksjer i NANO. Det er også fire andre Blackrock-fond som har til sammen mer enn 435 000 (nøyaktig hhv 218.699,197.131, 10.035 og 9 932) aksjer i NANO. Men ingen av dem har noen aksjer i PCIB (!) Legg så til at aksjonærene i PCIB er en ganske hard nøtt, hvor det er små endringer på top 50-listen.

Grunnen til at jeg kommer tilbake til dette er at dagens PCIB-aksjonærer ikke trenger å være lenger unna en ganske hyggelig kursutvikling, enn at ETT ENESTE FOND begynner å vise litt seriøs interesse for selskapet. Hva vil skje om for eksempel Blackrock ønsker en posisjon på 750 000 aksjer i PCIB? Dette vil til sammenligning representere mindre enn halvparten av den finansielle andelen bare ett av Blackrock-fondene har i NANO! Hvordan skal man få tak i et slikt antall aksjer? PCIB har jo ikke behov for å gjennomføre noen rettet emisjon mot enkeltinvestorer på noen år ennå, siden de har mye penger på bok, så den døren er nok lukket helt. Og ikke kan de kjøpe skjult via «dark pools» fra noen andre utenlandske investorer/fond slik man kan for eksempel i NANO, siden det ikke er noen andre med slike posisjoner i PCIB.

Eneste måten å få tak i noen eierandel av betydning er å kjøpe av de norske investorene - OSS. I NANO kan slike fond i større grad kjøpe AV HVERANDRE via "dark pools" etc, men det går ikke i PCIB. Konsekvensen av en slik interesse kan være at prisen på PCIB må vesentlig opp, for at noen skal være interessert i å selge.

Og vi trenger ikke å vente til Blackrock eller andre av verdens største fond viser kjøpsinteresse, vi har nok at norske og nordiske fond som antakelig nå vil kjenne sin besøkelsestid. Et fond/profesonell investor som ønsker å kjøpe, gjør dette gradvis - ikke alt på en gang, og de forsøker å skjule det så godt de kan (bl.a. for å unngå "frontrunning"). Kanskje har vi sett litt "treristing" allerede, som kan være starten på at noen akkumulerer.

Mitt syn er at disse oppsiktsvekkende resultatene fra fimaVACC i PCIB nå vil begynne å vise sin virkning - startskuddet har gått. Men aksjonærene må ha tilstrekkelig tålmodighet til å la denne utviklingen virke til sin fordel. Fremover vil Sjoerd van der Burg presentere de kvantitative tallene, noe som vil gi PCIB ytterligere boost og interesse. Ledelsen i PCIB er i gang med å vise resultatene for verden, i et aktivt markedsføringsopplegg. Resultatene vil bli presentert i vitenskaplige artikler, og skape oppsikt/anerkjennelse i medisinske kretser. Samarbeidsselskapene til PCIB vil få en vitenskapelig dokumentasjon for at PCI-teknologien virker, på et område hvor en rekke Big Pharma-selskaper sine medisiner, vaksiner etc tidligere har feilet.

Når man så tar hensyn til at PCIB er priset behagelig lavt i dag, og for eksempel til det halve av MCAP'en til NANO, begynner man også å se at grunnlaget for en brukbar kursøkning er tilstede.

Jeg vil tro at også meglerhusene vil få større interesse av å dekke PCIB, siden en rekke av aksjonærene deres viser interesse. Noen meglerhus dekker jo allerede PCIB, blant annet Arctic og DnB, hvor vi kan forvente oppdateringer av tidligere analyser.
Redigert 14.05.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
columna
21.05.2019 kl 22:21 2861

Garderobemannen!

Jeg deltok på et arrangement forrige uke hvor Per presenterte PCI teknologien til et publikum som ikke var aksjonærer, men hadde interesse for medisinsk bruk av lys. (Laser, solarium, PCI etc.) På slutten av foredraget, spurte han retorisk om man kunne bruke PCI på andre arenaer enn de som var presentert. Det kom noen svar/gjetninger. Til slutt brukte han uttrykket fimaBAC for å svare på sitt eget spørsmål…

Fra én på Tekinvestor som var på arrangementet på søndag...
Redigert 21.05.2019 kl 22:25 Du må logge inn for å svare

columna,

Det er jo meget interessant hvordan PW i så fall har uttrykt seg. Tydelig at de allerede da forbereder seg på å introdusere fimaBAC som et nytt forretningsområde. Rent strategisk ser jeg for meg at PCIB kan komme til å børsmelde denne endringen/ utvidelsen av forretningsområdene.

Jeg vil tro at samarbeidsavtaler med BP her vil kunne vise seg relativt raskt.

Var ikke PCIB attraktiv eller interessant nok for BP før fimaBAC, kan det vel være liten tvil nå!
columna
21.05.2019 kl 23:14 2830

Satse på FPD er rett rundt hjørnet også..?
Spennende tider!!!
columna
22.05.2019 kl 00:26 2789

Fra Tekinvestor:

Ja, her er det noen som virkelig kan sine saker og rydder opp! Hvordan kan vi lokke denne Garderobemannen over til TekIvestor?!

Men jeg skjønner ikke hvorfor han stusser over dette med Academisch Medisch Centrum. Det er en del av Universitetet i Amsterdam, som både Xiaolin Zhang, Leonie de Boer, Laura Heiliegers og Sandra Man-Bovenkerk er tilknyttet. Og Leiden var involvert allerede i dette prosjektet gjennom Jan W. Drijfhout.
Panis
22.05.2019 kl 00:46 2792

Jeg skjønner ikke alt maset om å få folk over fra HO til TI?
Får dere likes, eller stjerner i boken hvis dere klarer å få noen til å bytte forum?
smudge
22.05.2019 kl 01:13 2789

Tvert imot Panis. Troll forsvinner "som dug for solen" på Ti. DERFOR! !
fabian2
22.05.2019 kl 02:37 2762

Enig med Panis. Stjerner og likes og annet dill-dall er i grunnen bare fjollete. Antagelig påfunnet for at det hele skal se mer "seriøst" ut..... Ingen troll av betydning å spore her heller , bare noen kronisk skeptiske her på HO , som på alle andre fora.... Hvem som stikker tommelen opp etter mitt eller ditt innlegg , virker mer som tenårings-pludring-konkurranse
Redigert 22.05.2019 kl 03:22 Du må logge inn for å svare
oxion
22.05.2019 kl 06:34 2689

Hvem i ALLE Dager selger nå.
Etter siste tids oppdatering,og oppdagelse av Bacc,burde vi snart vært på all time high!!!!!
22.05.2019 kl 06:36 2694

Langt over emi pris ivertfall
fabian2
22.05.2019 kl 13:29 2513

Her sitter vi og kan ikke annet , som Martin Luther sa

Folk som selger nå er trolig tradere som ikke aner hva slags aksje de eier. De aner ikke hva chem, vacc, nac eller bac er.
Det oppdager de først når aksjen har skutt i været og de kunne ha tjent millioner. Isteden ble det hundrelapper ?
fabian2
22.05.2019 kl 13:51 3196

Godt at noen har skjønt det , Algeta var bare et pust i sivet i forhold til hva PCIB utvikler seg til. Tålmodighet , tålmodighet , tålmodighet :)

Ja, jeg satt i Algeta hele veien til mål. I ettertid er jeg forundret over at prisen ble så høy som den ble. Xofigo var ikke mye å hoppe i taket av sammenlignet med hva de 3 (4?) divisjonene i PCIB kan bli. Hver og en av de burde kunne bli større enn Algeta som bare forlenget livet til prostatakreftpasienter med metastaser i skjelett med noen uker. PCIB blir en revolusjon i forhold.

Hold på hatten
Tic tac

Hvodan gikk utviklingen denne uken på topp50 ? Noen?
fabian2
22.05.2019 kl 14:15 3166

Never mind , da vel....Så lenge vi er nesten bare norske der , skjer det ikke stort. Bare underholdning å lese der egentlig. Men litt morsomt , kanskje.

Jeg har ikke dagens topp50 liste men her kan dere se alle aksjonærer og deres beholdning 1ste januar 2019
https://investor.dn.no/#!/NorgesAksjer/2018/1470221

Ser jeg har krabbet godt oppover på lista ?
Redigert 22.05.2019 kl 14:20 Du må logge inn for å svare

Noen andre som er kontaktet av ABG Sundal Collier vedr. Ultimovacs? De lurte på om jeg ville tegne der. Jeg sa jeg avventer, og er fornøyd med Pcib og Pho.
fabian2
22.05.2019 kl 14:40 3103

Ultimovacs kan bli bra , men det kan også bli en skuffelse. Det vet vi ingen ting før om et par år. Men PCIB er allerede i mål. De har fått det man bare kunne drømme om til.........allerede. Her er du trygg.
fabian2
22.05.2019 kl 14:50 3075

PHO er jo selvsagt også i mål ( vitenskapelig )....men potensialet til PCIB er jo så uforståelig gigantisk at det er mye mer spennende å være der. Ingen risikosport der heller.

Ja, gror snart mose på meg men nå har jeg sitti så lenge at jeg kan godt vente litt til før jeg blir litt rik...
fabian2
22.05.2019 kl 23:38 2955

Rolig nå ...det tar bare et år
fabian2
22.05.2019 kl 23:53 2936

Siden du åpenbart er bergenser , så får du likes av meg.....Tenk som Warren Buffett , han trader ikke..... Har du PCIB , hvilket du har , så har du funnet stjerneskuddet vi alle drømmer om...bare roe ned , om kursen er 29 eller 39 eller 49...det er ikke der pengene ligger...du har jo skjønt det :)
fabian2
23.05.2019 kl 00:21 2909

Om få måneder skal "hele verden" inn i PCIB....det blir et morsomt sirkus !.... Eller: Du kan risikere å få 7-gangen over natten...dagens verdi på bare en milliard norske kroner er jo bare peanuts for BigPharma. Dette er faktisk et varslet jordskjelv.
Panis
23.05.2019 kl 00:25 2903

Hallois Don, du skal få mange likes av meg hvis du kommer tilbake til HO... :-)
Panis
23.05.2019 kl 00:29 2895

Fabian.... Don er trønder :-) og har Warren Buffet som forbilde så han er en en veldig hyggelig fyr.
Redigert 23.05.2019 kl 00:30 Du må logge inn for å svare

Da har en ny trigger - trigger nr 1 - slått inn for PCIB - First Patient Dosed...

I seg selv er jo dette ikke en stor nyhet, da alle har visst at PCIB var i ferd med å innrullere pasienter. Sånn sett har vi visst at dette ville komme, helt siden første site ble åpnet i Oslo. Jeg vil anta at denne pasienten kan være innrullert nettopp i Oslo, og at det skjedde for noen uker siden...

Men det er jo ikke her nyhetsverdien ligger. Ved at PCIB nå har initiert RELEASE-studien (fimaCHEM) har man også påbegynt den pivotale studien, som kan lede frem til markedsadgang. Dette har betydning for en rekke store investorer, som ikke investerer i biotek-selskaper på et for tidlig stadium.

Jeg er ikke selv investert i TRVX, men ser også at de får ganske hard medfart på børsen idag, og jeg føler med dere. Det er mulig en del investorer kaster kortene i TRVX, og heller blir med på PCIB sin ferd fremover...

Jeg følger selv med på en del større fond, og deler gjerne når jeg ser at de begynner å akkumulere.

Ser ut som om de som har forsøkt å akkumulere litt de siste dagene, ble litt tatt på senga av dagens melding. Nå forsøker de ganske intensivt å holde kursen tilbake. Vi får se om det holder, og om de har råd til det.
Redigert 23.05.2019 kl 10:27 Du må logge inn for å svare

En kjøpe dag før alle andre våkner!
23.05.2019 kl 10:52 2676

Innrulleringen har begynt altså. Håper snøballen ruller raskere denne gang .Å få inn 186 pasienter kan bli en tålmodighetsprøve der mange hopper ned fra gjerdet- på utsiden.
23.05.2019 kl 11:01 2657

Volumet øker for hver dag. Pcib fremstår som en ikke utløst bombe nå, klar til å smelle når som helst...
23.05.2019 kl 11:28 2592

Ja,Ok. Men tror ikke det haster
Mvh
23.05.2019 kl 11:29 2587

Det gjør det sikkert ikke. På forhånd takk.
23.05.2019 kl 13:52 2468

Kan se ut som om presset øker nå. Godt mulig vi kan passere 30 idag. I tilfelle bra gjort på en tung rød dag.

En del fond har bare mandat til å gå inn i siste fase. Dagen i dag betyr dermed startskuddet.......
23.05.2019 kl 17:32 2312

Gitt utviklingen av selskapet, er det nesten uvirkelig at prisen er under emisjonspris. Men dagen i dag var ikke god for børs generelt. Og vi klarte oss bra sånnsett
Durable
23.05.2019 kl 21:15 2143

hartvigsen1,

jeg hadde ikke trodd jeg skulle si dette, men jeg setter pris på din deltakelse på HO-forumet. Spesielt på PhotoCure-trådene, men også her på PCIB.

Innleggene dine er nå av en helt annen karakter enn tidligere. Håper du fortsetter i denne stilen. :-)

Det er fint å ha med seg forumdeltagere som har vært ute ikke bare én vinternatt før, men flere vintermåneder, og som kjenner selskapene ut og inn til langt inn i beinmargen.

Tommel opp fra meg.
bravi
24.05.2019 kl 04:44 1971

Vet ikke hvor mange triggere som må slå til før denne skal etablere seg over emisjonskursen på 30, den første på lista var ikke nok. Kursen har nå løftet seg 3-4 kr fra der den lå i hele vinter men synes uansett det er lite 3/4 år etter emisjonen. Ser man på utviklingen i Targovax, et lignende selskap som Pcib, kan man bli skremt, dette er kursmessig en helt drepende sektor med praktisk talt bare evighets case som liksom aldri kommer i mål og får til noe.
Redigert 24.05.2019 kl 04:47 Du må logge inn for å svare
24.05.2019 kl 07:43 1880

Trvx har ødelagt sin egen kurs selv med dårlige plasserte emisjoner. Pcib har mye cash på bok. Det er forskjellen.