PCIB - Oppdatering - fondenes inntreden kan bli interessant


Nok en uke er gått, og PCIB har vært svært volatil. Mange har hatt en mening om kursutviklingen, og jeg skal ikke prøve meg på for mange forklaringer på dette.

Et første svar på om noen de de 50 største aksjonærene har beveget på seg fikk vi mandag f.k. da den nye ukentlig oppdaterte aksjonærlisten ble tilgjengelig for medlemmene på Stocktalk. Vær klar over at denne oppdaterte aksjonæroversikten kun viser netto-endringer som har skjedd mandag til og med onsdag forrige uke, og ikke aksjehandler i PCIB som skjedde på torsdag og fredag. Årsaken er verdipapirmarkedets oppgjørsregler, T+2, som betyr at handler registreres først på VPS-kontoen 2 dager etter handelsdagen (T). Men her var det flere endringer enn tidligere.

Et trekk vi ser er at vår nederlandske «spesialistinvestor» via ABN Amro (nå 18. største aksjonær med 278 323 aksjer) solgte seg ned med ytterligere 77 062 aksjer, noe som altså er gjort i perioden 2.5.2019 til og med 8.5.2019. MP Pensjon solgte 17 500 aksjer (nest største aksjonær), mens LGJ Invest solgte 20 000 aksjer (15. største aksjonær). Av aksjonærer som økte var AKK Invest AS, samt et par private investorer. Ellers kom også fondet DNB Norge Indeks inn på top 50-listen med til sammen 121 418 aksjer. Også flere private investorer som bikket 100 000 aksjer med god margin.

Jeg liker å prøve meg på å se ting i sammenheng, som forhåpentligvis kan gi de lengre linjer.

1Q-2019-presentasjonen til PCIB og den etterfølgende podcasten nr 81 på Radium, ga som ventet mye god og oppdatert informasjon. Mer om det nedenfor.

Ytterligere en litt uventet, men antakelig ganske viktig bit av informasjon i relasjon til fimaCHEM, ble kjent på forumet Tekinvestor, av legen bak nicket Bra_Britt (som så vidt jeg har forstått en praktiserende radiolog, med spesialistkompetanse?). I tillegg har også "Snøffelen" og "Investor" gitt god og utfyllende informasjon om dette funnet. Det som gjør at jeg særlig merker meg dette innlegget er at adm dir i Radforsk - Jónas Einarsson, faktisk gikk til det skrittet å kommentere funnene fra Bra_Britt på Tekinvestor under nicket "Forsk". Og tar man et søk på hva Forsk har skrevet tidligere, er det ikke så ofte han kommenterer innlegg fra forumdeltakere på noe forum. Men desto viktigere signal synes jeg dette er. Einarsson skrev konkret følgende i sin kommentar:

"Ikke ofte jeg skriver her men jeg må nesten berømme denne gravingen. Dette er svært interessante artikler. Jeg har gått nøye gjennom dem og har snakket med Per Walday og oppfordret selskapet til å vurdere om de har mulighet til gjennomgå materialet fra sin(e) studier med tanke på en slik klassifisering. PCIB er inne i en svært hektisk periode med fullt fokus på å åpne sites og inkludere pasienter så ingen skal forvente at de kan prioritere dette umiddelbart.
Jónas Einarsson"

Grunnen til at jeg særlig merker meg dette, er at samme Einarsson på vegne av Radforsk nylig har gitt forskeren A. Weyergang den største enkelttildelingen noensinne, for å forske nettopp på bruk av PCI-teknologien. Denne tildelingen viser en særlig tro på PCIBs teknologi, og Einarssons senere engasjement i det nye potensielt viktige funnet fra Bra_Britt, faller i samme gate.

Med andre ord har Norges mest sentrale investor innen kreftforskning i løpet av ganske kort tid, handlet på en måte som viser at man har meget stor tro på PCI-teknologien. Dette har kommet i tilknytning til at PCIB har publisert at man har fått et gjennombrudd i bruk av PCI-teknologien i fimaVACC. Jónas Einarsson var tilstede på PCIBs kvartalspresentasjon noe han så å si alltid er, og deltok aktivt i denne (det gjør han for øvrig også på de fleste andre kvartalspresentasjonene til Radforsk-bedriftene.). Han var også med på podcasten i etterkant.

Setter man dette inn i et større bilde, som vi kan si litt enkelt startet med avisartikkelen i Finansavisen 11.4.2019 hvor det blant annet fremgår av ingressen «Kan løse deler av kreftgåten» (noen som kjenner denne igjen fra Ultimovacs?), ser vi etter mitt syn en tydelig strategi fra PCIB. Ledelsen og støttespillerne til PCIB signaliserer nå ganske tydelig at funnene er ganske oppsiktsvekkende, og dette ønsker man å kommunisere til markedet. Per Walday kommuniserte også på 1Q-presentasjonen og podcast nr 81 at de nå ville arbeide for å gjøre funnene kjent i markedet på en mest mulig profesjonell måte.

Der PCIB tidligere har valgt å "holde tilbake" på kommentarene av resultatene pga ikke ferdigstilte fimaVACC-analysen av friske frivillige, har det nå tydelig "tatt bladet fra munnen" og endret strategi. Nå ser man flere tydelige tegn på at PCIB ønsker å kommunisere dette på en profesjonell måte til resten av verden. Sagt med andre ord har PCIB bevist at sin teknologi nå lar seg overføre på mennesker, noe som innebærer en vesentlig reduksjon av risiko forbundet med å investere i selskapet. Dette vil få betydning.

Jeg vil her også gjenta meg selv, ved å vise til den spesielle aksjonærsitsen man ser i PCIB. I relasjon til for eksempel NANO, er det svært liten representasjon av utenlandske investorer (store fond, profesjonelle investorer etc) i PCIB. Men også store norske investorer glimrer med sitt fravær. NANO har for eksempel en helt annen representasjon av både norske og utenlandske fond. Fem av Blackrocks fond har for eksempel ganske gode beholdninger i NANO. Det største Blackrock-fondet har for eksempel pr i går nesten 1,13 (nøyaktig 1 127 383 pr 13.5.2019) millioner aksjer i NANO. Det er også fire andre Blackrock-fond som har til sammen mer enn 435 000 (nøyaktig hhv 218.699,197.131, 10.035 og 9 932) aksjer i NANO. Men ingen av dem har noen aksjer i PCIB (!) Legg så til at aksjonærene i PCIB er en ganske hard nøtt, hvor det er små endringer på top 50-listen.

Grunnen til at jeg kommer tilbake til dette er at dagens PCIB-aksjonærer ikke trenger å være lenger unna en ganske hyggelig kursutvikling, enn at ETT ENESTE FOND begynner å vise litt seriøs interesse for selskapet. Hva vil skje om for eksempel Blackrock ønsker en posisjon på 750 000 aksjer i PCIB? Dette vil til sammenligning representere mindre enn halvparten av den finansielle andelen bare ett av Blackrock-fondene har i NANO! Hvordan skal man få tak i et slikt antall aksjer? PCIB har jo ikke behov for å gjennomføre noen rettet emisjon mot enkeltinvestorer på noen år ennå, siden de har mye penger på bok, så den døren er nok lukket helt. Og ikke kan de kjøpe skjult via «dark pools» fra noen andre utenlandske investorer/fond slik man kan for eksempel i NANO, siden det ikke er noen andre med slike posisjoner i PCIB.

Eneste måten å få tak i noen eierandel av betydning er å kjøpe av de norske investorene - OSS. I NANO kan slike fond i større grad kjøpe AV HVERANDRE via "dark pools" etc, men det går ikke i PCIB. Konsekvensen av en slik interesse kan være at prisen på PCIB må vesentlig opp, for at noen skal være interessert i å selge.

Og vi trenger ikke å vente til Blackrock eller andre av verdens største fond viser kjøpsinteresse, vi har nok at norske og nordiske fond som antakelig nå vil kjenne sin besøkelsestid. Et fond/profesonell investor som ønsker å kjøpe, gjør dette gradvis - ikke alt på en gang, og de forsøker å skjule det så godt de kan (bl.a. for å unngå "frontrunning"). Kanskje har vi sett litt "treristing" allerede, som kan være starten på at noen akkumulerer.

Mitt syn er at disse oppsiktsvekkende resultatene fra fimaVACC i PCIB nå vil begynne å vise sin virkning - startskuddet har gått. Men aksjonærene må ha tilstrekkelig tålmodighet til å la denne utviklingen virke til sin fordel. Fremover vil Sjoerd van der Burg presentere de kvantitative tallene, noe som vil gi PCIB ytterligere boost og interesse. Ledelsen i PCIB er i gang med å vise resultatene for verden, i et aktivt markedsføringsopplegg. Resultatene vil bli presentert i vitenskaplige artikler, og skape oppsikt/anerkjennelse i medisinske kretser. Samarbeidsselskapene til PCIB vil få en vitenskapelig dokumentasjon for at PCI-teknologien virker, på et område hvor en rekke Big Pharma-selskaper sine medisiner, vaksiner etc tidligere har feilet.

Når man så tar hensyn til at PCIB er priset behagelig lavt i dag, og for eksempel til det halve av MCAP'en til NANO, begynner man også å se at grunnlaget for en brukbar kursøkning er tilstede.

Jeg vil tro at også meglerhusene vil få større interesse av å dekke PCIB, siden en rekke av aksjonærene deres viser interesse. Noen meglerhus dekker jo allerede PCIB, blant annet Arctic og DnB, hvor vi kan forvente oppdateringer av tidligere analyser.
Redigert 14.05.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
fabian2
22.05.2019 kl 14:50 3074

PHO er jo selvsagt også i mål ( vitenskapelig )....men potensialet til PCIB er jo så uforståelig gigantisk at det er mye mer spennende å være der. Ingen risikosport der heller.
fabian2
22.05.2019 kl 14:40 3102

Ultimovacs kan bli bra , men det kan også bli en skuffelse. Det vet vi ingen ting før om et par år. Men PCIB er allerede i mål. De har fått det man bare kunne drømme om til.........allerede. Her er du trygg.

Noen andre som er kontaktet av ABG Sundal Collier vedr. Ultimovacs? De lurte på om jeg ville tegne der. Jeg sa jeg avventer, og er fornøyd med Pcib og Pho.

Jeg har ikke dagens topp50 liste men her kan dere se alle aksjonærer og deres beholdning 1ste januar 2019
https://investor.dn.no/#!/NorgesAksjer/2018/1470221

Ser jeg har krabbet godt oppover på lista ?
Redigert 22.05.2019 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
fabian2
22.05.2019 kl 14:15 3165

Never mind , da vel....Så lenge vi er nesten bare norske der , skjer det ikke stort. Bare underholdning å lese der egentlig. Men litt morsomt , kanskje.

Hvodan gikk utviklingen denne uken på topp50 ? Noen?

Ja, jeg satt i Algeta hele veien til mål. I ettertid er jeg forundret over at prisen ble så høy som den ble. Xofigo var ikke mye å hoppe i taket av sammenlignet med hva de 3 (4?) divisjonene i PCIB kan bli. Hver og en av de burde kunne bli større enn Algeta som bare forlenget livet til prostatakreftpasienter med metastaser i skjelett med noen uker. PCIB blir en revolusjon i forhold.

Hold på hatten
Tic tac
fabian2
22.05.2019 kl 13:51 3195

Godt at noen har skjønt det , Algeta var bare et pust i sivet i forhold til hva PCIB utvikler seg til. Tålmodighet , tålmodighet , tålmodighet :)

Folk som selger nå er trolig tradere som ikke aner hva slags aksje de eier. De aner ikke hva chem, vacc, nac eller bac er.
Det oppdager de først når aksjen har skutt i været og de kunne ha tjent millioner. Isteden ble det hundrelapper ?
fabian2
22.05.2019 kl 13:29 2512

Her sitter vi og kan ikke annet , som Martin Luther sa
oxion
22.05.2019 kl 06:34 2688

Hvem i ALLE Dager selger nå.
Etter siste tids oppdatering,og oppdagelse av Bacc,burde vi snart vært på all time high!!!!!
fabian2
22.05.2019 kl 02:37 2761

Enig med Panis. Stjerner og likes og annet dill-dall er i grunnen bare fjollete. Antagelig påfunnet for at det hele skal se mer "seriøst" ut..... Ingen troll av betydning å spore her heller , bare noen kronisk skeptiske her på HO , som på alle andre fora.... Hvem som stikker tommelen opp etter mitt eller ditt innlegg , virker mer som tenårings-pludring-konkurranse
Redigert 22.05.2019 kl 03:22 Du må logge inn for å svare
Panis
22.05.2019 kl 00:46 2791

Jeg skjønner ikke alt maset om å få folk over fra HO til TI?
Får dere likes, eller stjerner i boken hvis dere klarer å få noen til å bytte forum?
columna
22.05.2019 kl 00:26 2788

Fra Tekinvestor:

Ja, her er det noen som virkelig kan sine saker og rydder opp! Hvordan kan vi lokke denne Garderobemannen over til TekIvestor?!

Men jeg skjønner ikke hvorfor han stusser over dette med Academisch Medisch Centrum. Det er en del av Universitetet i Amsterdam, som både Xiaolin Zhang, Leonie de Boer, Laura Heiliegers og Sandra Man-Bovenkerk er tilknyttet. Og Leiden var involvert allerede i dette prosjektet gjennom Jan W. Drijfhout.

columna,

Det er jo meget interessant hvordan PW i så fall har uttrykt seg. Tydelig at de allerede da forbereder seg på å introdusere fimaBAC som et nytt forretningsområde. Rent strategisk ser jeg for meg at PCIB kan komme til å børsmelde denne endringen/ utvidelsen av forretningsområdene.

Jeg vil tro at samarbeidsavtaler med BP her vil kunne vise seg relativt raskt.

Var ikke PCIB attraktiv eller interessant nok for BP før fimaBAC, kan det vel være liten tvil nå!
columna
21.05.2019 kl 22:21 2860

Garderobemannen!

Jeg deltok på et arrangement forrige uke hvor Per presenterte PCI teknologien til et publikum som ikke var aksjonærer, men hadde interesse for medisinsk bruk av lys. (Laser, solarium, PCI etc.) På slutten av foredraget, spurte han retorisk om man kunne bruke PCI på andre arenaer enn de som var presentert. Det kom noen svar/gjetninger. Til slutt brukte han uttrykket fimaBAC for å svare på sitt eget spørsmål…

Fra én på Tekinvestor som var på arrangementet på søndag...
Redigert 21.05.2019 kl 22:25 Du må logge inn for å svare
21.05.2019 kl 21:50 4940

Kanskje derfor volumet var bra i dag? Venter fortsatt på rekyl

De siste dagers meget interessante nyheter knyttet til nr 7 på denne trigger-listen, har jeg spandert en egen tråd for.

Dette er mildt sagt interessant....
Andor
21.05.2019 kl 21:35 4977Noen som vet noe om Firmabac også må gjennom 3 faser? Her er det et skrikende behov for nyheter per i dag så har de et gullkort her burde det nå markedet fort.
Redigert 21.05.2019 kl 21:35 Du må logge inn for å svare
Panis
21.05.2019 kl 20:37 5059

Det gjør jeg også ? Det er vel like før vi tar av nå... ?
21.05.2019 kl 19:43 5170

Klart markedet får øynene opp. Bra volum i dag, tyder på at interessen øker. Etter meldingen sist gikk den rett til kr 30 og opp til 35 om jeg ikke husker feil..
fabian2
21.05.2019 kl 17:55 5263

Det er ikke sikkert det blir noe "ordinært rally" for traderne. Kanskje det bare blir 7-gangen over natten...og så fortsetter det derfra..... Takk til "aldri" for fint gravearbeid , godkjenningen av patentet i ørten land kom først 16.mai....tror det ble vurdert i elleve måneder først...……...Dette kan faktisk bety revulosjon i bruken av antibiotika i fremtiden...den nære fremtid altså....har du "bare" 10.000 aksjer i PCIB i dag , så risikerer du å bli "styrtrik" innen veldig få år....dine aksjer kan da være verdt...nei , ikke tenk på det...men det kan bli hundrevis av millioner på deg...takket være din oriteringsevne :)
21.05.2019 kl 10:45 5445

Ligger nå 26k på kjøp 29,2! Hadde selgeren hadde hatt flere aksjer hadde de nå solgt. Jeg tror de er tomme!
21.05.2019 kl 10:29 5490

Som alle vet har det vært en stor selger i aksjen. Ser nå at selgeren begynner å ta slutt og flere vil være med...

Comp, har du en link som viser Investtech`s avkastning sammenlignet med index ?
Computum
21.05.2019 kl 09:22 5616

"stort sett tar de 50% feil , og får 50% rett."

Den påstanden kan du ikke underbygge. Investtech's tekniske signaler gjør det imponerende bra. Men travelt å følge med, sammenlignet med å sitte langsiktig i Radforsk selskaper og "se maling tørke."
Om teknisk analyse var så lite treffsikker som du påstår, ville det ikke være grunnlag for å drive med denslags.
aldri
20.05.2019 kl 21:17 6112

bac
The present invention provides a method of treating or preventing an intracellular bacterial infection, comprising contacting the cell(s) which are infected with an antibacterial agent and a photosensitizing agent and irradiating the cell(s) with light of a wavelength effective to activate the photosensitizing agent, wherein the antibacterial agent is released into the cytosol of the cell(s) and kills, damages or prevents the replication of bacteria in said cell(s). The invention also provides related uses, and compositions, products and kits for the same.
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019092215&tab=PCTBIBLIO&office=&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&queryString=amphinex&recNum=1&maxRec=93


fabian2
20.05.2019 kl 11:56 6344

Les Garderobemannens glimrende refleksjoner om igjen , det bør repeteres !..... Selvsagt må du sitte long her..."livsfarlig" å vente med å gå tungt inn her.. You have been warned :)…:)
fabian2
18.05.2019 kl 16:21 6661

Det Garderobemannen skriver er fornuftig og opplysende. Veldig veldig bra ! …... Men akkurat Investtech er ikke noe å bry seg om ...uansett aksje..., stort sett tar de 50% feil , og får 50% rett. Journalistmat for å finne på noe å skrive om. Og spalteplass....også på HO.... med tippekupongen sin får de jo..::))
pezz
15.05.2019 kl 12:00 7046

Fra dagens Investtech

Dagens aksje
PCI Biotech Holding (PCIB) Kurs 29.45, 14. mai 2019PCI Biotech Holding har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 28.60 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling: Kjøp