Kjøper Fredriksen seg opp, for å ta AXA av børs ?


Med ytterligere kjøp av 750.000 aksjer, så har Fredriksen igjen signalisert at hensikten kan være å ta AXA av børs.
Før han kan sette frem et tilbud må han først erverve 1/3 av aksjene totalt 51.657.038 aksjer. Han kommer da i det vi kaller tilbudsplikt.
Da må han sette frem et tilbud som aksjonærene aksepterer, eller igjen velge å selge seg ned under tilbudsplikt.

Teller vi nå sammen alle aksjene han eier sammen med 13 mil Warrants ,så har han nå 50.907.148 aksjer tilsvarende 32,85%.
Det betyr han trenger bare å kjøpe ytterlig 749.890 aksjer for å komme i tilbudsplikt på 33,33 % av aksjene tot 51.657.038 aksjer

CASE 1. SOM VIL PRESSE KURSEN OPP I KR 35-40
For å få 13 mil warrants lev.som 13 mil aksjer, må kursen den 24.okt.-19 minst være
kr 32,5 Her er mye penger i spill, alene er dette et STERKT CASE FOR KURSOPPGANG

CASE 2. SOM VIL PRESSE KURSEN OPP I KR 35-40
Fredriksen har frem mot dato 24.okt-19 måtte kjøpt tot. 38.657.038 aksjer.
Selv for han er det MEGET VIKTIG å få de kapitalisert opp, spesielt inn mot kjøp av AXA.

CASE 3. SOM VIL PRESSE KURSEN OPP I KR 35-40
Fredriksen må komme med et bud på selskapet, i intervallene 35-50 for å få nødvendig
aksept fra aksjonærene.(MANGE aksjonærer KJØPTE rundt + -Kr 28,-)

CASE 4. SOM VIL PRESSE KURSEN OPP I KR 35-40
Skulle Fredriksen ikke kjøpe flere aksjer inn mot dato og følgelig ikke kjøpe AXA av børs, så har han likevel den SAMME interessen
av å få levert Warrants den 24.0kt-19
Det handler fortsatt om vanvittig mye penger, som da blir utløst sammen med oppkapitalisert portefølje.

Alt dette veit markedet, derfor har vi allerede et underliggende kjøps press i aksjen.
På et gitt tidspunkt frem mot den 24 Okt.-19, starter en hard og brutal posisjonering
for en opp side på 70-100% fra dagens kurser.
huffa
14.05.2019 kl 10:24 346

Den satt i "sikringsboksen"
Takk.

Huff, huff.