Ny artikkel støtter bemcentinib (BGB324) bruk i pancreaskreft


Så nettopp at det kom ut en artikkel i April som tar for seg hvordan hemming av AXL signalering kan motvirke en kritisk mekanisme for spredning i bukspytt(pancreas)kreft. Forfatterene, Rolf A. Brekken sin forskningsgruppe, er viktige samarbeidspartnere av BerGenBio, og de holder til på UT Southwestern.
Da gir det også mening hvorfor UT Southwestern har en investigator sponsered studie innen pancreaskreft hvor de kombinerer med BerGenBio sin BGB324.

Artikkel: https://insight.jci.org/articles/view/126117#SEC5


Studie som pågår: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03649321?term=BerGenBio&rank=9
MolOnc
15.05.2019 kl 11:05 334

ASCO abstracts kommer ut kl 23 i kveld. To stykk fra BerGenBio ventes. Ett på AML og ett på NSCLC. Stay tuned!