Bare prat

 

Men dere du


Kjenner dere lukta se?

Je oxo gett, slapp nettopp en due på vingene se.

Stolt av dekk hele vikua je es, om dekk fis eller itte