Tomra - VARSLING. Tiårets to største Tomra-nyheter kom i uke 19!


Noen vil sikkert kalle dette haussing, og det er helt greit, men som overskriften antyder, er altså dette et varsel, slik jeg ser det. For når det ikke finnes næringslivsjournalistikk i Norge som griper fatt i dette, føler jeg at jeg som borger har plikt til å varsle om det når jeg en gang vet det jeg vet, for det blir rett og slett for absurd at det ikke settes søkelys på hvilket enormt vekstpotensial som ligger implisitt i disse nyhetene som kom i forrige uke, for Tomra Systems. Tomra er dessuten et så fremtidsrettet, stort og viktig selskap i norsk sammenheng at også dette taler for større oppmerksomhet rundt selskapet, i det offentlige rom. Kursoppgang haster det ikke voldsomt med for min del da jeg ikke har planer om å selge.

Til saken. Før jeg drøfter de to nyhetene som kom i forrige uke litt, vil jeg imøtekomme dere som måtte mene at Kinas innføring av "National Sword" (full stopp av import av urent [plast]avfall f.o.m. 01.01.2018) og vedtaket om innføring av "EUs plastdirektiv" med overveldende flertall i Europaparlamentet i slutten av mars i år, er like viktige eller vel så viktige nyheter som de to jeg nå skal presentere. Kan være med på det. Begge er ekstremt vidtrekkende makronyheter som har enorm positiv innvirkning på Tomras virksomhet og vil fortsette å ha det i årevis fremover. Så greit nok, men det som gjør forrige ukes to nyheter så ekstraordinært positive sett i et Tomra-perspektiv, er at begge etter foregående prosesser er konkrete, vedtatt og klare for å bli anvendt i virkelighetens verden.I.
Det var på ingen måte uventet at Skottland skulle offentliggjøre at man vil innføre et pantesystem som etter planene skal være oppe og gå mot slutten av 2020. Det var ventet. Spenningen lå i hvilket system skottene villle går for, og heri ligger sprengkraften i nyheten. Skottland vedtok nemlig å gå for et "all-in" system som omfatter plast, aluminium (bokser) og glass. Man gikk med andre ord for det mest omfattende systemmodellen. Dessuten satte man pantesatsen så høy som 20 pence. Det som ble helt soleklart er at Skottland er dønn seriøse på dette og på en imponerende måte setter det inn i en større sammenheng: SIRKULÆR ØKONOMI. Noe man også uttrykker i klartekst. Det er dette som er så viktig, og pantesystemet skottene nå innfører er i praksis første del av et pantesystem som vil omfatte hele Storbritannia. Vi står med andre ord ved oppstarten av et system som uten sammenligning er det største prosjektet i sitt slag siden Tyskland innførte sitt pantesystem i 2005.

Den enorme positive sprengkraften for Tomra i denne nyheten ligger i EKSEMPELETS MAKT. Det første store pantesystemet siden Tyskland for 14 år siden settes nemlig ut i livet på et tidspunkt da trykket i kravene fra opinionen over hele kloden om at tiltak for å bekjempe forurensning med virkemidler som virkelig virker, har nådd uante høyder. Min påstand er at befolkningen i resten av Storbritannia, EUs mange nasjoner og land rundt om i verden forøvrig høylydt vil si til sine politikere: Se til Skottland, vi vil ikke ha noe dårligere! Slike toner høres allerede i UK. Politikerne på sin side ønsker å bli valgt og har dermed i realiteten ikke noe valg.

Jeg velger å kalle Skottlands miljøvernminister "Roseanna (Cunningham) Queen of Scots" etter dette vedtaket. Her har dere video hvor Cunningham offentliggjør detaljene i det skotske pantesystemet i det skotske parlamentet (Holyrod), etterfulgt av en debatt om det. Kan friste med at Norge nevnes mer enn en gang og føringer når det gjelder pantesystemet i hele Storbritannia diskuteres.

https://www.youtube.com/watch?v=Qif19D-u6MU

At den britiske miljøvernminister Michael Gove fikk litt bakoversveis av skottenes ambisiøse system, kommer tydelig frem i denne lille videosnutten hvor han gratulerer skottene med et ambisisøt prosjekt, men påpeker at skottene må sørge for at systemet passer for hele Storbritannia og advarer mot skotsk separatisme! :) Realiteten er selvfølgelig at det er Gove selv som må sørge for et samkjørt system for hele Storbritannia ved å være like ambisiøs som skottene. At han ble ufrivillig morsom angående skotsk separatisme, kan nok tilskrives at han er tidligere i prosessen enn skottene og utsettes for mye lobbyvirksomhet fra næringsinteresser som søker å "vanne ut" systemet av egeninteresse.

https://www.thenational.scot/news/17631799.gove-claims-scotlands-deposit-return-scheme-endorses-separatism/ (videosnutt midt i artikkelen)

Managing Director of TOMRA Collection Solutions UK & Ireland Truls Haug says: “Based on our global experience we fully support the deposit return scheme format announced today by the Scottish Government. Creating a scheme that makes it as easy to return as it is to buy will help see the return of over 90% of drinks containers for recycling within just two years of being introduced in Scotland."

https://www.tomra.com/en/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2019/tomra-welcomes-scotlands-deposit-return-schemeII
Fredag kveld, etter 12 dagers forhandlinger, dro miljøvernminister Ola Elvestuen i land en gigantisk seier for miljøet på vegne av norske myndigheter da Norges forslag om at plastavfall som ikke er sortert og helt klart for gjenvinning heretter skal klassifiseres som FARLIG AVFALL som dermed ikke lenger kan eksporteres ukontrollert, ble vedtatt med overveldende flertall i FN. Ja, det var vel bare USA som stemte imot, uten at de får noen praktisk nytte av det, for også USA må som alle verdens nasjoner må følge vedtaket. Kina har allerede satt stopp for import av blandet, urent plastavfall (f.o.m. 01.01.2018). Det har ført til at mye av dette avfallet har havnet i andre land i Sør-Øst-Asia som nå drukner i det uten å ha apparat til å resirkulere annet enn en liten del. Flere av disse har allerede sagt stopp som Kina, og jobber aktivt på å slå ned på illegal import. Men nå er altså virkemiddelet på plass, takket være godt politisk håndverk av Elvestuen og Norge: Slikt urent avfall kan ikke lenger skipes ut, uten at det foreligger dokumenter som viser at importen av det er godkjent av mottakerlandets myndigheter. Så hvorfor er så dette en bombe av en nyhet når det gjelder positive konsekvenser for Tomra? Jo, rett og slett fordi Tomras globale markedsandel når det gjelder teknologisystemer for innsamling av plast og annet (pantesystemer) er ca. 80% og ca. 60% når det gjelder teknologisystemer for sortering for resirkulering. Da sier seg selv at det går mot klondyketilstander for Tomra når verdens rike nasjoner nå endelig må løse sine egne avfallsproblemer på hjemmebane, som rett og rimelig er, i stedet for å dynge ned mennesker i fattigere nasjoner med avfallet sitt. Ganske fantastisk er det også å lese at nasjonen Tyskland har meldt seg inn i alliansen "Prevent", og ikke mindre fantastisk er det da å lese at tyskernes utviklingsminister Gerd Müller sier at man i Tyskland besitter teknologi som kan løse problemene. Tomra Sorting Solutions er nemlig tyskbasert! Nå finnes det muligens også andre tyske selskaper som sorterer, men jeg gjentar altså at Tomra Sorting Recycling sin globale markedsandel er ca. 60% så tygg på den.

Avslutter med litt saksing fra media vedrørende Norge og Elvestuens bragd i FN og det jeg har berørt.Etter forslag fra Norge ble det fredag vedtatt å skjerpe kontrollen med den internasjonale handelen med plastavfall under Baselkonvensjonen.

...

- Handel med plastavfall er et økende problem fordi mye av plasten ender opp i naturen. Vedtaket i Baselkonvensjonen gjør at all eksport av plastavfall som utgjør en fare for miljøet blir kontrollert strengere. Vedtaket gjør at vi får mer kontroll og kunnskap om den internasjonale plasthandelen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

...

Vedtaket innebærer at eksport av plastavfall som ikke er helt klart for umiddelbar gjenvinning, vil kreve en særskilt eksportlisens. Det innebærer at land som mottar store mengder plastavfall, vil kunne stille større krav til hva det inneholder. Eksport av plastavfall som ikke går direkte til gjenvinning, må nå ha samtykke fra importlandet før transporten.

https://www.dagbladet.no/nyheter/verden-skal-handtere-plast-pa-norsk-mate/71066322"Stricter export laws under the Basel Convention are a big step forward and an effective instrument in fighting the increasing amount of waste in the ocean," German Environment Minister Svenja Schulze said on Saturday.

Schulze also said that the new rules could help put an end to the export of plastic waste from the EU to Africa and Asia, and that Europe and Germany are responsible for sorting and recycling plastic waste.

'Prevent' alliance

On Thursday in Berlin, Müller gave the go-ahead for Germany to join a new, international waste alliance, to which 30 companies, research institutions and organizations already belong.

Among them are Nestlé and Coca-Cola, the Green Dot recycling scheme, several universities and the environmental protection group WWF. Other partners include Indonesia and Ghana.

The alliance is called "Prevent," and its core concern is preventing waste. "Waste is becoming a global survival issue like climate change," said Müller.

Plastic waste in the sea is set to increase tenfold and with current trends, by 2050, there may be more plastic than fish in the oceans. Today, 2 billion people live in areas without garbage collection. "The poorest of the poor suffer the most," said Müller.

Reducing waste

Müller says the members of the alliance now want to find ways of reducing as much waste as possible. "Because if we continue in this way, we will drown in rubbish," he said.

German technology could play an important role in the fight against the global waste problem, the minister said, and this in turn could lead to job creation.

The German government wants to ensure that only sorted and easily recyclable plastic waste can be sold abroad.

https://www.dw.com/en/180-countries-except-us-agree-to-plastic-waste-agreement/a-48686333Fortsetter...

Redigert 15.05.2019 kl 00:34 Du må logge inn for å svare

...Fortsettelse fra trådstartAlthough it sat out of the decision, the ruling will still apply to the United States when it tries to trade plastic waste to virtually any country in the world.

The US has been sending its plastic waste to various countries around the world, including China and Malaysia, but has recently faced crackdowns in those countries as they attempt to cope with the amounts of plastic flooding through their borders.

Over the past year, other southeast Asian countries such as Thailand, Vietnam and India have also reportedly taken steps to restrict the import of foreign plastic waste, which has left containers of plastic sitting in US ports waiting for a destination.

The new international move is "a highly welcome step towards redressing this imbalance and restoring a measure of accountability to the global plastic waste management system," the WWF said.

An estimated 100 million tons of plastic is now found in the world's oceans, up to 90% of which comes from land-based sources, studies have found.
Nearly 1 million people signed a global petition this week urging the governments of the Basel Convention to take action, by preventing western countries from "dumping millions of tonnes of plastic waste on developing countries instead of recycling it."

And environmental groups welcomed the move after that call was acted on.

"This is a crucial first step towards stopping the use of developing countries as a dumping ground for the world's plastic waste, especially those coming from rich nations," Break Free from Plastic global coordinator, Von Hernandez, said.

"Countries at the receiving end of mixed and unsorted plastic waste from foreign sources now have the right to refuse these problematic shipments, in turn compelling source countries to ensure exports of clean, recyclable plastics only," he added. "Recycling will not be enough, however. Ultimately, production of plastics has to be significantly curtailed to effectively resolve the plastic pollution crisis."

Acnkowledging the petition that encouraged the move, Rolph Payet, Executive Secretary of the Basel, Rotterdam and Stockholm (BRS) conventions, said in a statement: "Plastic waste is acknowledged as one of the world's most pressing environmental issues, and the fact that this week close to 1 million people around the world signed a petition urging Basel Convention Parties to take action here in Geneva at the COPs is a sign that public awareness and desire for action is high."

https://edition.cnn.com/2019/05/11/world/basel-convention-plastic-waste-trade-intl/index.html
Redigert 14.05.2019 kl 23:33 Du må logge inn for å svare

Takk for flott innlegg Kommentatoren. Det viser seg at det tar tid for resten av populasjonen å forstå. Føler derfor som jeg sitter på innside informasjon ;-)

Tanken slo meg litt i morges. Har visestatsministeren (eller hva det var) som kommer til Norge i dag noen ærend som vi ikke helt vet om? Gjerne han skal besøke TOMRA også? Vet det skal gjøres handelsavtaler av noe slag også under besøket.

Investor
NilsAB
15.05.2019 kl 07:30 1890

Kommentatoren er ett oppkomme av info, takker for det!
Og nå etter snart 6 uker med lett fall, noe som er litt uvanlig lenge, må vi snart kunne forvente at vi svinger opp igjen forhåpentligvis ?
nokia123
15.05.2019 kl 07:36 1878

Veldig bra info - vi som sitter i Tomra vil sakte men sikkert bli belønnet - TTT for markedet å fatte
Det at et Tomra ansetter 2000 personer på sikt burde vært en kjempenyhet alene for økonomisidene

Personlig tror jeg kursen holdes nede av noen. I påvente av en melding som kommer snart.

Investor
NilsAB
15.05.2019 kl 11:24 1735

Sterk nå, snur vi opp igjen skal tro?

Sitter på en del Tomra-nytt og relatert stoff, men oppdatering av trådene knyttet til Tomras forskjellie forretningsområder får vente til en ettermiddag/kveld i uka.

Denne godbiten fra "Financial Times" må imidlertid ut, som en perfekt start på ei ny uke. Illustrerer på en glimrende måte hvor fantastisk det som nå skjer er, og hvor fort tingene nå faktisk skjer, sett i et finansielt perspektiv. "Financial Times" forteller oss her hvordan fondsforvaltere nå tar direkte kontakt med relevante selskap for å få svar på hvordan tilnærming selskapene gjør når det gjelder plastproblematikken. Man er rett og slett urolig for investeringer i selskaper som ikke tar den pågående, kolossale omveltningen som nå foregår når det gjelder plastproblematikk på alvor. Som dere kan lese, er det også en analytiker som peker på investeringsmuligheten som ligger i å investere i den som kan tilby løsninger på det enorme problemet plastforurensning har blitt for menneskeheten. Dere gjettet kanskje rett? Analytikeren peker på ett selskap: Tomra.FTfm Waste management & recycling

Fund managers go to war on plastic waste

Investment groups to challenge companies over packaging and recycling standards

Chris Flood MAY 18, 2019


Public awareness of the damage to the world’s oceans and marine environment due to the scourge of plastic waste has soared after David Attenborough’s Blue Planet II television documentary series.

Sensing this changing attitude, fund managers have started to take action.

Just last week, it was reported that plastic waste had been discovered at the bottom of the Mariana Trench, nearly 11km below the surface of the Pacific Ocean.

The first global analysis, published in 2017, estimated that 8.3bn tonnes of plastics has been produced since the industry began to expand after the second world war. About four-fifths has been dumped as waste, while just 9 per cent has been recycled.

About 12bn tonnes of plastic waste will end up in landfills or the natural environment by 2050 if current production and waste management trends continue, according to academics at the University of California, University of Georgia and the Sea Education Association in Massachusetts.

Investment managers have started to respond to public concern, challenging packaging, consumer and chemical companies on the production and use of plastic as well as stepping up support for recycling and utility companies that deal directly with the problems caused by plastic waste.

BMO Global engaged with 27 companies last year on plastic waste, the first concerted effort by the $240bn asset management arm of Bank of Montreal to address the problem. BMO asked the companies to reduce the amount of unnecessary single-use plastic, improve the recyclability of plastic and to redesign packaging to reduce waste.

It plans to extend its engagements on plastic waste beyond food, beverage and consumer staples producers to companies operating in the household and personal care sectors.

BMO believes that companies will in time have to disclose their entire plastic “footprint” in a similar fashion to carbon footprint reports that provide details of greenhouse gas emissions across an entire organisation.

“Plastic waste is a business risk that companies know they will have to address rapidly. We want to see commitments where they don’t exist already, but now implementation is key,” says Alice Evans, co-head of the responsible investment team at BMO GAM.

Schroders, the £421bn London-listed asset manager, encountered a lack of data when it began to examine plastics in 2018. This encouraged it to send questionnaires to about 100 companies globally across the packaging, food and beverage, chemicals, waste and recycling sectors.

“There was a real dearth of information on the variety of plastics used, the volume of plastics used in packaging, and the use of recycled materials. This makes comparisons between companies in the same sectors problematic,” says Seema Suchak, a sustainable investment analyst at Schroders.

Changes in regulations, such as China’s decision in early 2018 to stop importing waste plastic, have helped to raise investor awareness, says Ms Suchak.

“Investors know plastic waste is not a theme that is going away. They see bans on plastic bags being introduced all over the world,” she says.

MSCI, the index and data analytics provider, hosted a client meeting in London this month to discuss the issue of plastics and plans to hold similar events in Paris and Frankfurt later this year.

“Virtually no one was talking about the risks of plastic waste just a few years ago but that is changing very rapidly now,” said Sam Block, a senior ESG researcher at MSCI.

“We are measuring the share of company revenues associated with plastics across the packaging, consumer goods and chemicals sectors. We also assess how these companies deal with the risks. Changes in regulations could require companies to reformulate plastic products or even lead them to being shut out of market. Disclosure standards do vary so we have also been using alternative data sources to help refine our model,” said Mr Block.

The discovery of more than 400m pieces of plastic debris on the coastline of the remote Cocos (Keeling) Islands has provided more shocking evidence of the scale of the waste problem.

Hugely ambitious targets to reduce plastic waste by 2025 have been drawn up by the Ellen MacArthur Foundation, founded by the former round the world sailor, in collaboration with UN Environment Programme. This initiative has drawn support from 16 governments, 26 financial institutions and more than 150 companies that produce or consume plastic packaging.

The signatories have pledged to eliminate unnecessary plastic and to ensure that remaining plastics are designed to be safely reused, recycled or composted.

Signatories from the consumer goods sector include Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo, Unilever, L’Oréal and Mars.

As part of this initiative, six boutique investment companies have pledged to invest a total $275m towards addressing the problems of plastic waste. The investors include Fifth Season Ventures, Closed Loop Partners, Creolus and Ultra Capital.

However, no well-known asset management company has signed up yet. Their absence reflects doubts about the scale of the commitments needed to meet the foundation’s ambition to ensure that plastics never become waste, according to a fund manager who did not want to be named.

Efforts by governments to improve plastic recycling are accelerating.

The Scottish government announced this month that it planned to create the UK’s first deposit return scheme for plastic bottles, which aims to capture 90 per cent of drinks containers for recycling within three years.

Maxime Le Floch, an analyst on the £179.4m Impact Opportunities fund run by Hermes, the London-based asset manager, says: “The issue has been that plastic waste was not collected, but there are companies such as Tomra of Norway that can provide solutions to this problem that also offer a compelling investment thesis.”

Tomra specialises in reverse vending machines, which are already used in 60 countries to collect used plastic drink containers.

Hopes are also growing that chemicals companies will develop compostable, bio-based plastics that can replace some conventional plastics.

“Bioplastics have their flaws as they can be more expensive to make and are not yet available in large quantities. Improvements in cellulose conversion technology should enhance the quality, quantity and cost of bioplastics,” says Ms Suchak.

Bioplastics also present significant problems. Increased production could lead to higher demand for arable land needed for food production. Carbon emissions from biodegradable plastics could also contribute to climate change.

Mr Le Floch says tackling plastic waste requires a multi-dimensional approach.

“Bioplastics may look like a good alternative but if they lead to an increase in land use against forests or competing with food crops, then they may not be an appropriate substitute for conventional plastics,” he says.

“The issue of plastic waste cannot be looked at just in isolation as the impact of alternatives, such as bioplastics, on the wider environment also needs to be considered.”

https://www.ft.com/content/e18238d0-5746-39b9-864d-f2cfbb534023
Redigert 19.05.2019 kl 23:08 Du må logge inn for å svare

Fantastisk Kommentatoren!!! Nå Financial Times er på banen begynner ballen skikkelig å sette fart :-) Gleder meg til fortsettelsen fremover!!

Investor
Redigert 20.05.2019 kl 07:42 Du må logge inn for å svare

Har vært skralt med tid til å poste på Hegnar i det siste, men her er nok en kjempenyhet for Tomra når det gjelder etterspørselen etter teknologi for innsamling (pant) og sortering av plast. Så den hører hjemme på denne tråden. Forøvrig bare et tidsspørsmål før EU kommer med lignende vedtak (allerede vedtatt i EU-parlamentet med overveldende flertall, endelig vedtak på ministernivå er kun en formalitet).Britain will introduce the world's first plastic tax for products made up of less than 30 per cent recycled material

* Treasury Secretary Robert Jenrick says 'we can't go on' polluting the planet

* New tax will provide a huge boost by increasing demand for recycled plastic

* Announcement is a victory for Mail campaign for action over plastic pollution

By COLIN FERNANDEZ ENVIRONMENT CORRESPONDENT FOR THE DAILY MAIL
PUBLISHED: 00:14 BST, 13 May 2019 | UPDATED: 00:29 BST, 13 May 2019


Britain is pressing ahead with the world's first plastic tax because 'we can't go on' polluting the planet, the Treasury said yesterday.

The plastic levy will be a major victory for the Daily Mail, which has led calls for action with its Turn the Tide on Plastic campaign.

It will hit plastic manufacturers that fail to include 30 per cent recycled content. It will also provide a huge boost to the recycling industry by massively increasing demand for recycled plastic.

Treasury Secretary Robert Jenrick said: 'Every single day we're all polluting the planet with items that can't be recycled. In the UK alone, we buy 2 million tonnes of plastic each year.

'Less than half of that is recycled, and the rest goes straight into landfill, some of which makes its way into our seas and oceans, and harms marine life. We can't go on like this.'

Dumping half of all the plastic sold in the UK threatens the natural world as well as being a huge waste of resources, according to Treasury research.

The need to make use of plastic waste comes as China closes its doors to the bulk of British plastic waste – making it all the more urgent that we find ways to deal with it in the UK.

Mr Jenrick said: 'I've seen it for myself when I've joined groups like Surfers Against Sewage on our beaches.

'We must play our part in tackling plastic waste and, as one of the most innovative countries on earth, we need to focus the power of the market on this challenge. That's why the Treasury has consulted on how we can introduce a tax on the producers of plastic packaging containing less than 30 per cent recycled material.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7021479/Britain-worlds-plastic-tax-products-30-cent-recycled-material.htmlLegg også godt merke til at bransjen har prøvd å stoppe dette gjennom lobbyvirksomhet, men mislyktes altså. Det er nye tider. Før var regelen at bransjene vant frem med slik lobbyvirksomhet. Ikke lenger. Nå er det presset fra opinionen som føles sterkest for politikerne. Bra for miljøet. Bra for Tomra.Plastics lobby group pushed Treasury to ease back on tax reform

Exclusive: industry tried to thwart policy that would increase use of recycled plastic

Sandra Laville Environment correspondent
Fri 10 May 2019 06.00 BST


The trade body for the plastics industry has held last-minute meetings with government officials as part of a lobbying effort to water down a tax on single-use plastics, internal documents have revealed.

Members of the British Plastics Federation (BPF) met Treasury staff this week, the documents state, in their fight to persuade the government to row back on a key aspect of the policy to tackle plastic pollution.

The chancellor, Philip Hammond, announced a tax on plastic packaging with less than 30% recycled content from 2022 as a key strategy in the budget, with the aim of making the UK “a world leader in tackling the scourge of plastic littering our planet and our oceans”.

The trade body’s research forecasted that a plastics tax would increase the proportion of packaging using more than 30% recycled plastic from 25% in 2017 to 75% in 2022.

But the documents obtained by Greenpeace and shared with the Guardian showed the BPF is concerned about the tax’s impact on the packaging industry’s size and turnover, which it said could cause the sector to shrink by 45% as manufacturers turn to other materials.

Its lobbying battle plans contained in the documents showed the BPF used the meeting with officials on Wednesday to push for the tax to be either dropped, watered down, supplanted by another policy or delayed.

The BPF has more than 400 members, which are all involved in UK packaging businesses and represent 75% of the industry.

Before its meeting with the Treasury, the BPF put out an urgent call for members of the packaging industry to submit case studies to show unintended consequences of the tax.

The body also asked for stories of packaging manufacturers moving out of the UK as a result of the tax plans. It argued that the industry in recycled plastic in the UK is not big enough to supply the material needed to cater for the greater demand for recycled packaging.

The BPF commissioned consultants Ernst & Young to produce its response to the tax.

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/10/plastics-lobby-group-pushed-treasury-to-ease-back-on-tax-reformVi er jo norske, vi som Tomra så vi tar også med denne, fra Aftenposten, på denne tråden....80 prosent av alt plastavfall havner på fyllinger og i naturen. Nå har Norge fått gjennom en ny global plastavtale på rekordtid.

For ti dager siden foreslo Norge nye regler for handel med plastavfall i verden. Fredag kveld ble reglene vedtatt. Bare Trump sier nei, men USA kan ikke stoppe avtalen.


Ole Mathismoen
10. mai 2019 18:24 14. mai 2019 12:28


Aldri tidligere har verdens regjeringer fått til en ny global miljøavtale på så kort tid.

https://www.aftenposten.no/norge/i/y3x7o2/80-prosent-av-alt-plastavfall-havner-pa-fyllinger-og-i-naturen-Na-har-Norge-fatt-gjennom-en-ny-global-plastavtale-pa-rekordtid