NPRO - Finansakrobatikk av Freddy?


Sluttkurs 9. mai: NOK 10,60 (-0,47%).
Så etter børsslutt kom selskapet med et tilbud om å kjøpe aksjer for NOK 11,75. Altså nesten 11% høyere enn dagens kurs.
Det virket som et meget godt tilbud for selskapets aksjonærer. Men er det virkelig det?
Hva er det J. Fredriksen har planer om i neste omgang?

Sluttkurs 14. mai: 11,45 (+0,44%). Det må da lønne seg å kjøpe og så selge til Freddy!
Og de aksjene han evt. ikke kjøper vil vel sannsynligvis bli verdt mer når Freddy tar neste steg?

Synspunkter?

Redigert 15.05.2019 kl 00:45 Du må logge inn for å svare
ynot
15.05.2019 kl 11:38 1086

Et godt kjøp?

RT:11,450 0,00%
egget
16.05.2019 kl 20:10 1019

.
Redigert 16.05.2019 kl 20:12 Du må logge inn for å svare
ynot
27.05.2019 kl 10:38 841

Det meldes at Norwegian Property ASA har tildelt Danske Bank, DNB Markets og SEB et mandat til
å arrangere investormøter i uke 22 i forbindelse med mulig utstedelse av sikret
obligasjonslån.

RT: 11,500 +0,44%
ynot
05.06.2019 kl 01:29 707

Det vises til børsmelding fra Norwegian Property ASA ("Selskapet") 3. juni 2019 om de foreløpige resultatene for tilbudet om tilbakekjøp av aksjer ("Tilbudet"). Selskapet informerer om at de har fått gyldige aksepter for 57 862 854 aksjer til pris 11,75 kr per aksje og at Selskapet har kjøpt 54 800 000 aksjer til nevnte kurs per aksje.
Selskapet har besluttet at alle aksjonærer som har akseptert Tilbudet vil kunne selge minst 10 000 aksjer i Tilbudet (eller opptil det antall aksjer som det er inngitt aksepter for dersom dette er et lavere antall enn 10 000 aksjer), mens de resterende aksjene vil bli allokert på pro rata basis med utgangspunkt i det antall aksjer som aksjonæren har inngitt aksepter for. Endelig tildeling vil være tilgjengelig i VPS i løpet av kvelden 4. juni 2019.

Sluttkurs: 11,650 +1,30%

Det skal bli interessant å følge kursen videre fremover!
ynot
06.06.2019 kl 03:00 590

Mer action fra Freddy:

NPRO: Vellykket plassering av senior sikret obligasjonslån
Det henvises til børsmelding den 27. mai 2019. Norwegian Property ASA har i dag
utstedt NOK 950 m i senior sikrede obligasjoner fordelt på tre transjer:

- 3 års flytende rente obligasjon: NOK 500m med en kupong på 3 måneders Nibor
+0,85%

- 5 års flytende rente obligasjon: NOK 300m med en kupong på 3 måneders Nibor
+ 1,15%

- 7 års fast rente obligasjon: NOK 150m med en kupong på 3,05% p.a.

Obligasjonslånene skal benyttes til refinansiering av eksisterende gjeld og
generelle selskapsformål.


ynot
13.06.2019 kl 16:59 494

Virker som om dette går etter planen for Freddy - selv på en urolig børs.
Ingen som har meninger on NPRO her inne?

Sluttkurs: 12,000 +2,13%