2020 estimat EV/EBITDA 0.91


Arctic:

PANORO: BUY!
1) Plenty of triggers coming up, especially with news on Dussafu and Tunisia!
2) Based on current share price and our 2020 estimates PEN now trades at an EV/EBITDA of 0.91x!
3) We estimate a 20e FCF yield of 30%
4) To me, this looks like an attractive entry point
5) We have a BUY and target of NOK30
vibro
15.05.2019 kl 09:46 2070

Enterprise value er bedriftens teoretiske oppkjøpsverdi. I tilfelle en overtakelse, vil kjøperen måtte overta selskapets gjeld men samtidig beholde selskapets kontanter og fremtidige fordringer.

I motsetning til Market Cap er Enterprise value ofte sett på som en mer korrekt verdifastsettelse av selskapet. Dette på grunn av at Market Cap ikke tar hensyn til selskapets gjeldsforpliktelser som uansett må betjenes av den som overtar selskapet.

EBITDA for PEN i Q3/18 var minus 1,967 mUSD, mens EBITDA i Q4/18 var minus 13.000 USD. Det var altså kraftig forbedring som vi får håpe vil fortsette til blå tall i Q1/19 pga innfasing av produksjon i Tunisia og deretter videre forbedring etterhvert som produksjonen vil øke i 2020. I tillegg kommer cash fra Tullow Oil for farming in på Dussafu og resultatet av flere letebrønner som man straks skal igang med å bore.
Redigert 15.05.2019 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
Alby
15.05.2019 kl 10:00 2024


Dette er vel ikke så galt ?

Men som vanlig tar markedet imot dette med en langt gjesp.

Produksjonstall derimot. Jeg tror vi får høyere på Dussafu enn guidet.

Kunne ikke Arctic like gjerne ha ventet med dette til i neste uke da hard facts foreligger.......
vibro
15.05.2019 kl 11:37 1852

Tyngdeloven gjelder også for PEN.

EV/EBITDA
EV/EBITDA er en mye brukt multippel ved verdivurdering av selskaper. EV er en forkortelse for enterprice value (sysselsatt kapital) og EBITDA er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger.

EV/EBITDA er definert som markedsverdi av sysselsatt kapital (definert som markedsverdi av egenkapitalen pluss markedsverdi av netto rentebærende gjeld) dividert med driftsresultatet før avskrivninger.

Dersom avskrivninger er lave, vil EV/EBITDA bli forholdsvis lik EV/EBIT, mens dersom avskrivningene er høye vil forskjellen bli større (EV/EBIT blir høyere enn EV/EBITDA). EV/EBITDA benyttes derfor mye for å verdsette driften i selskaper som har store avskrivninger (som følge av store investeringer i infrastruktur og lignende eller mye oppkjøp av selskaper med tilhørende goodwill-avskrivninger). Denne multiplen reflekterer imidlertid ikke selskapets reelle investeringsbehov, hvilket er noe det kan være naturlig å korrigere for for å få en riktigere verdivurdering. Størrelsen på EV/EBITDA kan variere mye, 4-7 er ikke uvanlig.

Det presiseres at en ved bruk av denne multiplen beregner markedsverdien av sysselsatt kapital, og dermed må trekke fra verdien av netto rentebærende gjeld (eventuelt legge til netto rentebærende innskudd) for å beregne markedsverdien av egenkapitalen.

BWO har AGM 20. mai og Q1 samme dag som PEN, 23. mai. Se ikke bort ifra at det kommer en felles melding om Dussafu. I det minste update.

PEN bekrefter om Q1:

Panoro Energy (Oslo Ticker: PEN): Invitation to First Quarter 2019 conference call 23 May 2019

Panoro Energy's Q1 2019 report will be published on Thursday, 23 May 2019 and
will be available on our website http://www.panoroenergy.com at 07:30 a.m. CET.

Vil anta at rapporten synkroniseres med BWO, ettersom den blir tilgjengelig fra 07:30, mot tidligere 07:00.

Blir spennende med Dussafu og Tullow.
bmw5
16.05.2019 kl 11:38 1193

Hvorfor er man så fokusert på Q1 når vi vet at Pen produserer 3500 til 4000 boed samt en høy oljepris som antagelig vil stige på grunn av konflikten med Iran samt drone angrep på Saudi olje rørledninger. Q4 var et godt resultat og Q1 ser ut til å bli bedre. Tullow forhandlingene burde nå være avsluttet med bra med penger til Pen. Så hva er det aksjonærene frykter ? Pen skal bore 5-6 brønner innen 2020 som vil bety mer enn 6 k boe til Pen. Ha tålmodighet og Pen vil bli en god investering.
piff
16.05.2019 kl 12:14 1135

Svaret ligger nok ang usikkerheten rundt Tunisia og avklaring Aje. Ikke minst kostnadene rundt Tunisia avtalen. Som enkelte påpeker kan bli en dyr sak for pen.
Husk det er mange brønner ,og et stort team (ca 150) ansatte.
Derfor er q1 viktig rettningsline økonomisk vedr. lønsomheten i Tunisia.
Ruter8
16.05.2019 kl 12:44 1083

Panoro Energy ASA
In connection with the Annual General Meeting of Panoro Energy ASA (the
"Company" with Oslo Ticker: PEN) to be held on 23 May 2019, Mr. Julien Balkany
the chairman of the board of directors controls, through the shareholding of
controlled entities and proxies received with no voting instructions, a total of
3,119,708 shares, representing 5.001% of the total number of shares and votes.
Thus, the threshold of 5% has been crossed.