Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren


Det er forskere ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii, som har registrert målingen, som viser 415,26 deler per million (ppm). Dette er det høyeste nivået registrert ved observatoriet siden målingene begynte mot slutten av 1950-tallet.

Innholdet av karbondioksid i atmosfæren er nå like høyt som for over tre millioner år siden – den gang deler av Antarktis hadde skog, og mange av dagens tett befolkede områder lå under vann.

Målingene er gjort etter Keeling-kurven, oppkalt etter initiativtakeren Charles David Keeling, fra 1950-tallet. Denne sees nå som en del av grunnlaget for moderne klimaforskning.

Forskerne er enige om at det er menneskelig bruk av fossile brensler som ligger bak det høye nivået.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/05/14/195577612/historisk-hoyt-niva-av-co2-i-atmosfaeren


Samme høye måling som for 3 millioner år siden,den gang deler av Antarktis hadde skog ? Hvor mye fossilt brennstoff brukte de den gang skal man tro?

Siden Nuuk ble nevnt. Her er en annen link over gjennomsnitt temperaturen på forskjellige steder på Grønland fra 1873 til 2015.

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2016/10/17/greenland-temperature-trends-1873-2015/

Og før du begynner å etterlyse temperaturer over hele kloden og Antarktis spesielt fant jeg dette:

Doran et al. (2002)11, for example, examined temperature trends in the McMurdo Dry Valleys of Antarctica over the period 1986 to 2000, reporting a phenomenal cooling rate of approximately 0.7°C per decade. This dramatic rate of cooling, as they describe it, "reflects longer term continental Antarctic cooling between 1966 and 2000." In addition, the 14-year temperature decline in the dry valleys occurred in the summer and autumn, just as most of the 35-year cooling over the continent as a whole (which did not include any data from the dry valleys) also occurred in the summer and autumn.
In another study, Comiso (2000)12 assembled and analyzed Antarctic temperature data obtained from 21 surface stations and from infrared satellites operating since 1979, finding that for all of Antarctica, temperatures had declined by 0.08°C and 0.42°C per decade, respectively.
11 http://www.co2science.org/articles/V5/N5/C1.php. 12 http://www.co2science.org/articles/V3/N12/C1.php.
6
And in a contemporary study, Thompson and Solomon (2002)13 also reported a cooling trend for the interior of Antarctica.
In spite of the decades-long cooling that has been observed for the continent as a whole, one region of Antarctica has bucked the mean trend and actually warmed over the same time period: the Antarctic Peninsula/Bellingshausen Sea region. But is the temperature increase that has occurred there evidence of CO2-induced global warming? No, it is not; and this is why.
According to Vaughan et al. (2001)14, "rapid regional warming" has led to the loss of seven ice shelves in this region during the past 50 years. However, they note that sediment cores from 6000 to 1900 years ago suggest that the Prince Gustav Channel Ice Shelf - which collapsed in this region in 1995 - "was absent and climate was as warm as it has been recently," when, of there was much less CO2 in the air than there is now.


http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/antarctica_trends.pdf
Så i denne perioden sank temperaturen i Antarktis, og det i en periode der CO2 utslipp økte hele tiden. Det Al Gore og klimafanatikerne hele tiden hevder er basert på synsing og falsk vitenskap. De utelater med vilje alt som kan motsi deres teori, noe mennesker forsåvidt alltid har gjort, man plukker ut det som passer best. F.eks finnes det flere målepunkter i Antarktis, de fleste viser altså en utvikling mot lavere temperatur i denne perioden, men ikke alle. Så dersom man plukker ut det som passer best kan man bevise hva som helst, og det er akkurat det de gjør.Konklusjonen i denne rapporten er som følger:


«In conclusion, and in light of the many findings of the diverse studies cited above, it is clear that the temperature history of Antarctica provides no evidence for the CO2-induced global warming hypothesis. In fact, it argues strongly against it. But what if the Antarctic were to warm as a result of some natural or anthropogenic-induced change in earth's climate? What would the consequences be?»
Redigert 16.05.2019 kl 12:11 Du må logge inn for å svare

Det var jo ingen værstasjoner i nordområdene før etter krigen vil jeg tro, med daglige målinger.

Om man ser på denne linken:

https://www.klimarealistene.com/2015/11/02/gronland-folger-naturlige-variasjoner/


Nederst på siden er en oversikt over temperaturen i Nuuk, Grønland siden 1880, man ser lett at temperaturene var mye varmere på 1920-30 tallet enn den var rundt årtusenskiftet, dette bekrefter bare de observasjonene som ble gjort og omskrevet i avisene på 1930-tallet, og som de såkalte «klimaforskerne» har bestemt seg for «å se bort fra», uten at jeg har fått med meg hvorfor de velger å se bort fra historiske målinger.

At vintertemperaturen på Svalbard har steget 7 grader siden 1971 synes jeg høres mye ut. Hadde vært interessant å sjekke om det var en lignede tendens frem mot varmeperioden på 30 tallet.

https://www.uib.no/matnat/124314/svalbard-er-blitt-4-grader-varmere-p%C3%A5-femti-%C3%A5r

Det er ikke varmere i nordområdene nå enn det var på 1930-tallet, og dersom det er varmere er det i så fall helt marginalt, og innenfor naturlig variasjon.

"Varmere «enn normalt» de siste 30 årene? Ikke i forhold til hvordan det var 80-90 år siden."


I Norge er temperaturen langt over de varme 30 åra. Slik er det det også globalt. Forøvrig er det ingen som benekter at naturlige klimaforandringer eksisterer så jeg skjønner ikke hvorfor du slenger det etter meg. Det er nettop derfor dette temaet er så vanskelig.


http://eklima.met.no/metno/trend/TAMA_G0_0_1000_NO.jpg
Redigert 16.05.2019 kl 11:30 Du må logge inn for å svare

Du sier «du ikke har data” over temperaturene på 1930-tallet, det var jo nettopp derfor jeg linket til dette.

Men du gjør som alle andre klimafanatikere, du velger å se bort fra at det var like isfritt i nordområdene på 1920-30 tallet, fordi det ikke passer inn i TEORIEN om at det er mennesklig aktivitet som er årsak i den siste variasjonen.


Ikke akkurat vitenskaplig faktabasert forskning.
Redigert 16.05.2019 kl 11:35 Du må logge inn for å svare

Temperatur avvik i Norge vs normalen. Det var varmere enn normalt i 30 åra ja.

http://eklima.met.no/metno/trend/TAMA_G0_0_1000_NO.jpg

Noen tror at Golfstrømmen kan kollapse ved økt CO2 og global warming

Det er jo litt av problemet i miljødebatten, forskere snakker om tror, antar, regner med og sannsynligvis, men når folk begynner å argumenterer så heter det at det ER slik.
Da henger ikke argumentasjonen på greip alltid.

Jeg har ikke engang data om den varme perioden på 30 tallet så det ville dra det langt å gi golfstrømmen "skylda" for et fenomen jeg ikke vet noe om. Jeg snakker om golfstrømmen generelt.

Jaha, så du mener Golfstrømmen hadde skyld i den varme perioden på 1930-tallet, det har jeg ikke hørt om før.

Regner med at du har link til akkurat det også?

Jeg regner med at du mener golfstrømmen. Det har blitt skrevet mye om dens variasjoner. Det har blitt laget film om dens kollaps.
Noen tror at Golfstrømmen kan kollapse ved økt CO2 og global warming. Paradoksalt nok vil det føre til istid i Norge mens den globale gjennomsnittstemperaturen stiger. "Heldigvis" har vi 300 år på oss.

https://www.yr.no/artikkel/ny-forskning_-golfstrommen-kan-kollapse-1.13305268

Mer av samme sort, alt dette er jo blitt «glemt» nå, da dette ikke passer inn i bildet «forskerne» forsøker å tegne opp for oss, at det er menneskelig aktivitet som gjør at det er mindre is:


Varmeperioden er helt i tråd med den mye omtalte rapporten fra Adolf Hoel (1923, KN 121 og andre internasjonale rapporter) om et mye varmere Arktis allerede i 1922 med samme karakteristikker i tillegg til at vannet ble målt til 9–15 ºC nord for Svalbard mot normalt 3 ºC.

Det er påfallende hvorledes dette har gått helt i glemmeboken. Først i 2016 skrev Aftenpostens Ole Mathismoen om at økte vinder drev vesentlig større ismengder ut av Framstredet (KN 121), men ikke et ord om Atlanterhavstrømmens variasjoner som påpekt i KN 121 og 217 som omtaler tidligere rapporter med bred dokumentasjon for dominerende naturlige endringer. NRK er jo helt fraværende. Norske oseanografer som bekjenner seg til IPCC omtaler bare målinger av Atlanterhavsstrømmen i Svinøyrenna utenfor Måløy (fra 1996). Tidsserien er da så kort at man ‘slipper’ å omtale målingene ved Skottland og Kola fra år 1900 der naturlige variasjoner fremstår entydig.

Disse fakta passer ikke inn i den politiske agenda om at CO2 styrer klima, så da byttes fakta med hersketeknikker. Det er slik man må forklare at Norges delegasjon ved godkjenning av IPCC-rapporten i 2007 stemte for Canadas forslag om å sløyfe referanser til varmeperioden i 1930-årene. Og de fleste norske medier følger opp – ikke av uvitenhet, men som en redaksjonell linje. Uvitenskapelig og pinlig.

Det relevante motstykket til artikkelen jeg linket til ville vært målinger av innlandsisen på Grønland. Jeg tror ikke de har målt tilsvarende uttynning der. Sjøis utbredelsen varierer fra år til år. 2012 var feks et ekstrem år.

Når vi først er i Arktis så kan det nevnes at Svalbard opplever en av de mest ekstreme oppvarminger de siste 50 årene på planetenm.

"Siden 1971 har Svalbard opplevd en oppvarming om vinteren på 7°C, viser en ny rapport. Svalbard har mistet to måneder med vinter siden 70-tallet, sier UiB-forsker."

https://www.uib.no/matnat/124314/svalbard-er-blitt-4-grader-varmere-p%C3%A5-femti-%C3%A5r
I så måte et lite paradoks at det er et globalt frøhvelv på Svalbard som skal beskytte arter mot utryddelse i tilfelle katastrofer om Svalbard.


Flere observasjoner fra 1920-1940, da det var like lite is i nordområdene som det er i dag:For Aftenposten som i dagens klimadebatt utelater omtale av varmeperioden, må det være pinlig å bli minnet om sine tidligere skriverier på 1930-tallet. Den gang var avisen seg bevisst et omdømme som en kvalitetsavis med riktig og relevant informasjon. Her gjengis omtaler jeg fant på nettet. Det finnes sikkert flere:

Aftenposten 17. august 1937 side 3: «Professor Kurt Wegener på gjennomreise fra et “isfritt” Svalbard……Jeg la selv merke til adskillige forandringer på Svalbard. Fjorder og sund som det var umulig å komme inn i på grunn drivisen, er nu helt isfrie – Hornsund, Bellsund, Isfjord for eksempel. Et par av mine reisekamerater drog på en lengre rundtur hvor de konstaterte isfritt vann de fleste steder. 14-juli-breen i Cross Bay har trukket seg adskillig tilbake – et lignende fenomen som jeg hører man har konstatert flere andre steder i nordområdene. Med meteorologien som bakgrunn kommer vi inn på den varmeperioden som i de senere år hjemsøker Nord-Europa og som ikke minst viser sig i en stadig sterkere oppvarming».

Aftenposten 18. oktober 1937: «Hva isforholdene angår har det visstnok ikke i manns minne været som iår. Selv nu i oktober var det isfritt i alle fjorder. Samtlige isbreer på Spitsbergen er i år gått voldsomt tilbake…Fortalt av skipper Gustav Jensen (“Blåsel”).»

Aftenposten 25. august 1938 side 3: Spitsbergens kystlinjer forandrer sig merkbart. Ikke bare har isbreene hatt en veldig tilbakegang de siste årene, men selve kystlinjen har forandret sig flere steder, så det er nesten ikke til å kjenne seg igjen der oppe. Det store omslaget fant sted i 1918 og siden da har det stadig blitt mildere. Middeltemperaturen om vinteren fra november til mars er siden omslaget i 1912 og 1918 steget med hele 7 grader og sommertemperaturen har steget med 1 grad. Adolf Hoel (red.anm, lesertips, også omtalt i avisen februar 1925)

Selvsagt, men så lenge det er snakk om is, isfritt og spådommer i den forbindelse er det vel hipp som happ om man snakker om nord eller sydpolen, is er det begge steder, forøvrig har Al Gore sagt mye om dette, f.eks han sa dette i 2008:On 13 December 2008, Gore appears to have made a similarly flawed statement while speaking at the opening of a German natural history museum. Though transcripts and clear audio are hard to find, one video of the event documents Gore saying that “The entire North polar ice cap may well be completely gone in 5 years.” Given the dates presented, it is likely that Gore was once again referring to Maslowski’s data. Unless he preceded his statement with some qualification not captured by the video, his statement either intentionally or accidentally neglected to mention that this prediction, aggressive as it was, concerned only summer sea ice.
Redigert 16.05.2019 kl 10:32 Du må logge inn for å svare

Det er ikke bare du som kan poste linker jabba:

https://wattsupwiththat.com/2019/02/24/strong-arctic-sea-ice-growth-this-


February is not over, and Arctic sea-ice extent is already over half a million square kilometers higher than last year at this day.

The growing season has not ended, and 2019 Arctic sea-ice extent is already higher than the previous four years and six out of the last 14 years.Sier du at de forfalsket resultatene på NASA? Hvorfor skulle de gjøre det? Dette baserer du på et prosjekt du var med på for hvor mange år siden? Som sagt så er det først og fremst big busniess, de du alltid kritiserer, som har hatt størst motivasjon til å forfalske data da de ønsker å maximere egen profitt fordi miljøtiltak koster penger.
Ref feks Exxon.
------

Ice losses are rapidly spreading deep into the interior of the Antarctic, new analysis of satellite data shows.

The warming of the Southern Ocean is resulting in glaciers sliding into the sea increasingly rapidly, with ice now being lost five times faster than in the 1990s. The West Antarctic ice sheet was stable in 1992 but up to a quarter of its expanse is now thinning. More than 100 metres of ice thickness has been lost in the worst-hit places.

A complete loss of the West Antarctic ice sheet would drive global sea levels up by about five metres, drowning coastal cities around the world. The current losses are doubling every decade, the scientists said, and sea level rise are now running at the extreme end of projections made just a few years ago.

The research, published in the journal Geophysical Research Letters, compared 800m satellite measurements of ice sheet height from 1992 to 2017 with weather information. This distinguished short-term changes owing to varying snowfall from long-term changes owing to climate

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/16/thinning-of-antarctic-ice-sheets-spreading-inland-rapidly-studyRedigert 16.05.2019 kl 10:17 Du må logge inn for å svare

Ingen - INGEN - er så dyktige til å fremskaffe det resultatet de selv har definert at de skal ha som NASA, Jabbe.
De har egne metodikker og teknikker utviklet spesielt for å kunne oppnå bestemte resultater. Jeg vet - for jeg har faktisk jobbet med NASA på et prosjekt!
Redigert 15.05.2019 kl 18:59 Du må logge inn for å svare

"Det meste er oppdragsbasert forskning, og oppdraget går ofte ut på å få bekreftet eller avkreftet helt spesielle problemstillinger der problemstillingen er konstruert slik at selve oppdraget ofte vil kunne bekreftes eller avkreftes slik oppdragsgiver ønsker."

Dette har vært spesielt vanlig blant klimaskpektikere, som har vært sponset av olje, kull og andre mektige industri grupperinger som ser seg tjent med å fortsette å forurense da de tjener penger på det, mens forskning utført av stat og universiteter ofte lander på andre argumenter. NASA er jo et godt eksempel på det.


Exxon knew of climate change in 1981, email says – but it funded deniers for 27 more years

https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/08/exxon-climate-change-1981-climate-denier-funding
Redigert 15.05.2019 kl 18:56 Du må logge inn for å svare

100% korrekt.

Svært få forskere får servert klimaproblemet med f.eks hva som er mest sannsynlig: at det for det meste er menneskelig aktivitet som er grunnen eller om det er for det meste sola alene som står bak.

Forskerne er like politisk styrt som journalister.

Svært lite forskning er grunnforskning der store nye oppdagelser gjøres. Det er ingen som finansierer grunnforskning, annet enn for å hanke inn en Nobelpris eller annet som øker prestisjen til et universitet eller en forskningsorganisasjon (det er som når arkitektkontorer deltar i store konkurranser; ikke er det penger i det, kostnadene er enorme, og ikke er resultatet påregnelig).

Det meste er oppdragsbasert forskning, og oppdraget går ofte ut på å få bekreftet eller avkreftet helt spesielle problemstillinger der problemstillingen er konstruert slik at selve oppdraget ofte vil kunne bekreftes eller avkreftes slik oppdragsgiver ønsker.

Cicero er et eksempel på en forskningsorganisasjon med ypperlige forskere, som leverer politisk bestillingsforskning. Så har de da også Kristin Halvorsen som sin meget populære leder. Populær fordi hun henter inn oppdrag og penger, til tross for at hun ikke har snev av forskningskompetanse eller erfaring fra slike bransjer. Det sier litt om hvor politisk forskningen er!

Det handler ikke om verken grunnleggende sannheter eller løgner, men å lage problemstillinger i politisk øyemed - og på det området snakker vi om holdninger og vinklinger, ikke om sannhet og løgn.

(Litt på samme måte som meningsmålinger er avhengig av spørsmålsstillingen for å fremme de svar oppdragsgiver ønsker - meningsmåling er jo en form for forskning der de undersøker meninger i en populasjon - et eksempel er fx å innlede med å vise til hvor mye arbeidsinnvandring bidrar til norsk økonomi og deretter spørre om intervjuobjektet er for eller imot innvandring - deretter presenteres resultatet i en setting der svaret tas til inntekt for asyl/trygdeinnvandring, som slett ikke er hva folk trodde de besvarte.)
Redigert 15.05.2019 kl 18:55 Du må logge inn for å svare

"Neida, men vi er alle mennesker, tror de fleste vil sette pris på å ikke miste jobben, bli utfryst fra det gode selskap etc."

Slike mennesker har jeg ingenting til overs for. Man skal stå opp for det man mener er sannheten uansett. En forsker som blir utstøtt fordi han forfalsker resultatene derimot har et mye større problem."

Neida, men vi er alle mennesker, tror de fleste vil sette pris på å ikke miste jobben, bli utfryst fra det gode selskap etc.

Politisk korrekthet er ikke noe man kødder med.

Og det er jo ikke slik at forskerne trenger å forfalske resultater, da det er opplest og vedtatt at menneskene er skyld i det varmere klimaet trenger ikke «klimaforskerne» å forfalske noe som helst, det blir omtrent som det ikke er nødvendig å forske på om jorda er flat, for det er et like stort faktum som at menneskene er skyld i det varmere klimaet.

Så jabba, nekkeik og dere andre må bare fortsette å tro at noe som tilsvarer et par sekunders sollys pr dag vil være nok til å endre på jordens klima, ikke bare ørlite, men med så voldsomme konsekvenser at hele jorda vi få sin undergang.

Er du klar for dommedag jabba? Det bør du, for det er ikke sjanse i helvete for at kineserne, inderen og andre lignende land skal «redusere sitt carbon-print» som det så fint heter.

Vi andre kan slappe av.
Redigert 15.05.2019 kl 18:24 Du må logge inn for å svare

Jeg vil ikke stole altfor mye på en forsker som setter jobben sin fremfor integritet.
Jeg hadde sagt opp på dagen om jeg hadde blitt bedt om å gjøre noe jeg mente var veldig galt. Forfalske forskningsresulter må vel være noe av det verste en forsker kan gjøre.

"Klimahysteriet er blitt big business, og nåde den som står opp og sier sannheten."

Tvert imot. Er det noen som opptrer truende så er det klimaskeptikerne. I samlet flokk kaster de seg over en 16 år gammel jente som demonstrerer for noe hun åpenbart tror på.
Redigert 15.05.2019 kl 18:19 Du må logge inn for å svare

Er det å være korrupt å være redd for å miste jobben dersom man våger å stille spørsmål om klimaforskning?

Selvsagt ikke, det handler om å ikke ødelegge sin karriere, sitt liv, miste sine venner og så videre.


Dette er jo en kjent problematikk som har eksistert så lenge det har eksistert mennesker!

Bare se på skuespillet «En folkefiende» av Ibsen.

Legen som oppdaget at vannet i elva som skulle være livsgrunnlaget til byens spa-hotell er forgiftet, slik at man derfor selvsagt burde avlyse planene om å åpne dette hotellet, noe som ville bety at hele byen ville tape penger. Legen ble hardt kritisert av byens borgere, mistet jobben, venner, huset og hele sulamitten, bare fordi han ikke var villig til å lyve om vannet som var forgiftet.

Klimahysteriet er blitt big business, og nåde den som står opp og sier sannheten.

"Det som er typisk for klimarealistiske vitenskapsmenn er at de er pensjonister. Da risikerer de ikke noe annet enn å bli kalt demente."

Det du sier er at disse er korrupte om det er som du sier at de ikke varsler før de ikke har noe å miste.

Og der kom dere jammen meg trekkende med Al Gore igjen gitt. For 179834 gang.

Folk må våkne opp og forstå at det er andre motiver som styrer klimafanatikerne enn klima. Følg pengene.
Al Gore hadde 1 million dollar i formue da dette startet, han er god for over 100 millioner nå. De enorme pengesummene som politikere i alle land pøser ut over alle prosjekter som har klima i navnet sitt, ender selvsagt i lomma til alle aktivistene som får eierforhold og lønninger i denne enorme aktiviteten. https://resett.no/2019/05/15/klima-er-kulturmaxistenes-nye-kampsak/

Her hjemme har foreldreparet Berg/Trædal skaffet seg hver sin solide politikerlønn fra intet, og Rasmus Hansson økte egenkapitalen solid på gården i Bærumsmarka den perioden han satt på Stortinget. Den reelle grunnen er svært ofte en helt annen enn den offisielle!

"Hittil har ingenting av IPCC forutsigelser stemt. Fredsprisvinneren Al Gores film er blitt tilbakevist på alle områder. Selv IPCC må innrømme at temperaturen på jorden de siste 18 – 20 årene ikke har steget. Men skolebarna har fått panikk og streiker. Dette er politisk styrt vitenskap og presset på vitenskapsmenn både når det gjelder lønn, bevilgninger og karriere er enorm. Det som er typisk for klimarealistiske vitenskapsmenn er at de er pensjonister. Da risikerer de ikke noe annet enn å bli kalt demente. Professor Stein Bergsmark og Nobelprisvinner i fysikk, professor Ivar Giæver som nylig var på TV2 uten at han fikk særlig mye oppmerksomhet."

Det finnes utallige eksempler på at «seriøse forskere» har tatt feil.

De fleste av forskerne som former på klima forsker ikke på om det er tilfelle eller ikke, de tar det for gitt.

Grunnen til at de tar det for gitt er først og fremst at dette ikke er politisk korrekt, på samme måte som det ikke var politisk korrekt å hevde at «Gud ikke finnes» for 500 år siden, da kom invasjonen og tok deg.

I dag blir slike forskere utelatt fra det gode selskap og får problemer med å beholde jobben, selv om verden har gått videre fra inkvisisjonens dager er det fremdeles de samme mekanismene som styrer menneskene, det vi i dag kaller politisk korrekthet styrer dette.

Er spørsmål til deg: vi hører stadig om at «vi har ti år på oss til å redde jordkloden», første gang FN kom ned dette var på begynnelsen av 70-tallet, har sågar hørt 3 år.

Dersom dette er tilfelle er det jo blodig alvor, og en utrolig alvorlig situasjon, hvorfor har da f.eks Kina og India fått dispensasjon fra utslippsreguleringer helt til 2030??

Man skulle jo tro at dette seg selv er en dødsdom for kloden.
nekkejk
15.05.2019 kl 16:05 1049

Nei, da, Gubben. Jeg skrev ikke «Samtlige klimaforskere»
Jeg skrev: "nær samtlige klimaforskere". Det er forskjell på det, forstår du. Du kan i det minste sitere meg riktig, hvis du skal sitere.
Dette er ikke kontroversielt tema for andre enn de få forskerne som er betalt av kull-, gass- og oljeindustrien for å si noe annet.
Forskere driver for øvrig med forskning, ikke "såkalt forskning". Det er et kjent utrykk fra konspiratoriske nettsteder som slike som deg frekventerer.

Berlin, høsten 2014. De to klimaforskerne sitter lengst mulig fra hverandre i debattpanelet. Mimikken er stiv. Kroppsspråket viser tydelig det alle i salen alt vet: De meritterte nestorene liker hverandre ikke, og faglig er de dørgende uenige.

«Flere enn 97 prosent av klimaforskere er enige i at global oppvarming er menneskeskapt,» sies det. Det omdiskuterte tallet, fra en gjennomgang av senere års klimaforskning, er nærmest blitt et mantra for dem som formidler klimaresultater i medier og til politikere.

Likevel sitter de to ekspertene på podiet, foran en sal breddfull av verdensledende klimaforskere, og snakker hverandre midt imot. De trekker utsagn i tvil. Vender på ord. Ber om dokumentasjon for påstander. De er skeptiske, i ordets rette forstand. Eller, om du vil, «klimaskeptikere».

Men hva har de å være skeptiske til, hvis klimaforskere nå er så rørende enige? Hvor finner vi den virkelige klimadebatten i 2015? Stikkordene er følsomhet og sårbarhet, temaer mye tettere på vårt dagligliv enn det abstrakte «finnes det menneskeskapte klimaendringer».

«Samtlige klimaforskere»?.

Nå tar du voldsomt i, temaet er mildt sagt kontroversielt, uenigheten er stor.

Men du har et poeng; «er forskerne idioter»?

De er vel ikke idioter, men det er som sagt et kontroversielt tema, og forskerens er altså ikke enige.

Så kan jo du diskutere med deg selv om hvor mange forskere som er idioter, og hvor mange som er politisk styrt, eller begge deler, og hvor mange som er upartiske og objektive.

Mye er den såkalte forskningen er jo bare teorier, bestilt av politikere som ønsker å styre «fakta» i en bestemt retning.

Redigert 15.05.2019 kl 15:37 Du må logge inn for å svare

Dr Who og CO2.

Fra Graut til Naut. Man laster kua Dagros for promping og økt CO2 utslipp der hun står på jordet og tygger drøv på sitt gress. Det er kun 3 % metangass som kom ut fra den åpningen, resten kom ut ved kuas rauting. Det har Dagros til felles med flere, uten at jeg her vil nevne navn. Hva tror dere våre nye landsmenn sier om oss der vi går rundt juletreet, og synger musevisa, for deretter å sitte oss til å spise gris/svineribbe. Tror du de sier. “Halal, is it meat you’re looking for»
børst
15.05.2019 kl 15:30 1070

Det *er* en sammenheng, den er bevist eksperimentelt. Men den er langt svakere enn andre faktorer. CO2 er en passiv gass, den produserer ikke varme selv. Den bare reflekterer visse frekvenser av stråling tilbake til Jorden.
nekkejk
15.05.2019 kl 15:28 1072

Manglende basiskunnskaper er det vel flere her som har, tydeligvis.
Dere kaver fælt.
Men det er jo litt morsomt å se hvordan dere kobler likt og ulikt i forskjellige retninger for å forsøke å "motbevise" det som nær samtlige klimaforskere i verden sier.
Tror der forskerne er idioter?
Dere må ha ganske stor tro på deres egen hjernekapasitet.
Forsøk litt til. Kan bli grei underholdning ut av dette.
convert
15.05.2019 kl 14:55 1082

Jabba. Det bare pinlig når du roter deg inn i slike diskusjoner. Du mangler helt elementære basiskunnskaper.

Vel, det er jo slik at CO2 blir avgitt fra havet når temperaturen stiger, dette er et faktum.

Så kan man spekulere i hvorfor temperaturen stiger, og det er pga at sola er mer aktiv.

Det har alltid vært sola som har vært den største årsaken til temperaturen på jorda, naturlig nok. Når menneskelig aktivitet daglig kun utgjør tilsvarende små sekunder av stråling fra sola trenger man ikke være noe geni for å fastslå at menneskelig aktivitet er mikroskopisk i denne sammenhengen.

Det som imidlertid alltid er det samme er menneskets overdrevne tro på sin egen eksistens, ref at man har hatt regndans og andre aktiviteter for å forsøke å påvirke klimaet, samtidig som man har spådd dommedag og verdens ende fordi man skammer seg over menneskenes oppførsel.