NAS - Bjørn Kjos ryker


Kursen ser ut til å være på vei til 20-tallet. Det tåler definitivt ikke Bjørn Kjos, basert på de opplysningene jeg har sett.
TomW
16.05.2019 kl 09:17 1902

Hvilken opplysninger er det?
Eneste som vet hva HBK tåler er HBK selv, så enten er du insider i HBK ellers henter du dine opplysninger på HF

«Bjørn Kjos har 699 millioner grunner til å få Norwegian-kursen opp. Bjørn Kjos sitt viktigste investeringsselskap har belånt Norwegian-aksjene med 30 kroner per aksje. Men det er ikke nødvendigvis Norwegian-sjefens smertegrense. Et ferskt referat kaster nytt lys over den finansielle situasjonen i selskapet"

https://e24.no/pluss/kommentarer/borskommentar/borskommentar-bjorn-kjos-har-699-millioner-grunner-til-a-fa-norwegian-kursen-opp/24605153
TomW
16.05.2019 kl 09:23 1858

Greit å lese saken først kanskje? Eller har du ikke e24+ og bare gjengir overskriften?

Men referatet forteller også at HBK Holding har en ikke ubetydelig gjeldsbyrde. Styret i HBK Holding anslo gjelden til å være på 698.748.187 kroner ved utgangen av 2018. Gitt at gjelden har holdt seg uendret frem til i dag, innebærer det at hver av HBK Holdings vel 23 millioner Norwegian-aksjer er belånt med i overkant av 30 kroner per aksje. Med en børskurs på noe over 40 kroner høres jo det ganske friskt ut, isolert sett.

Men HBK Holding eier mer enn bare Norwegian-aksjer. De hadde, ifølge styrets anslag, vel 30 millioner kroner i banken ved årsskifte. Fondsandeler for vel en kvart milliard ved siste årsskifte. Og ikke minst eier HBK Holding bygget som Norwegian leier som sitt hovedkontor i Oksenøyveien i Bærum.


Slik sett kan det godt hende at smertegrensen for HBK Holding er lavere enn 30 kroner. Men forholdet mellom gjeld og eiendeler i selskapet er likevel slik at Kjos vil sove atskillig bedre om nettene om Norwegian-aksjen hadde klatret et stykke oppover.

Tom, jeg tror ikke du har forstått hvordan bankene håndterer belåning av aksjer. De krever selvsagt at det skal være en egenkapitalandel i selve aksjebeholdningen. For en såpass volatil og lite likvid aksje som NAS vil den typisk være 25-30 pst. Så da kan du gjøre matten selv.
Frodon
16.05.2019 kl 09:41 1792

Vet du ikke at det går an å regne ut hvor Kjos må begynne å selge verdier? Dette er enkel matematikk ;);)

Danske bank har bommet fullstendig på investeringen sin og vil mest sannsynlig sikre seg mot enda større tap...
Frodon
16.05.2019 kl 09:43 1774

TomW er meget desperat og skjønner at et salg nærmer seg. Spørsmålet er bare om NAS investorene på HO skal ta et stort tap før meldingen kommer eller om de skal ta et enormt tap etter meldingen kommer. Jeg gjetter på at de vil ta et betydelig tap og late som om de solgte for lenge siden ;);)

Hvem var med på å opprette det nye selskapet til Kise i oktober 2018? Har dere funnet ut hva han bruker selskapet til? Det ble opprettet når Kjos og Kise begynte å planlegge krise emisjonen. Ble selskapet opprettet for å minske egen risiko i en NAS emisjon og flytting av aksjer?

Nye Sneisungen AS Org nr 921 566 107
Registreringsdato: 17.10.2018
Styrets leder Bjørn Halvor Kise (f 1950)
Bransjer Finans, Investeringsselskaper
https://www.proff.no/selskap/nye-sneisungen-as/oslo/finans/IF8OCYJ0RSY/

"CC
10.04.2019 kl 11:15
Pantegjeld med sikkerhet i NAS aksjer var 894 mill. ultimo 2017 og da var virkelig verdi av aksjeposten på 1684 mill. gitt aksjekurs på 176........ Virkelig verdi av de samme aksjene nå er 360 mill. Etter dette har HBK kjøpt aksjer for 249 mill våren 2018 som i dag har en verdi på 61 mill samt deltatt i en nylige emisjon".
Redigert 16.05.2019 kl 09:44 Du må logge inn for å svare
TomW
16.05.2019 kl 09:56 1696

Ja vis oss gjerne denne enkle matematikken da? Det ser ikke ut som e24 klarer å komme med et eksakt tall for når eventuelt kjos må selge. Regner med at du og likesinnede klarer det bedre?

Enda en runde der noen planter rykter om oppkjøp i en avis, og flere småaksjonærer roter seg inn i denne aksjen. Så raser kursen i igjen. Håper ikke det er folk tett på Kjos som planter disse ryktene.

Ned nye 6 pst. og vi ser 35-tallet. Tror ikke Kjos tåler stort mer enn dette.

Ned enda 6 pst. til og vi er på 33-tallet. I følge mine beregninger er Kjos nå alvorlig ute å kjøre.

Silberman
Frodon
07.06.2019 kl 12:09 552

Det nærmer seg, men ikke helt der enda