Resultater fra votering i stortinget 14 mai angående fjorddeponi


Klar og tydelig avvisning.

Forslag nr. 4 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne
Stortinget ber regjeringen trekke tilbake driftskonsesjonen til Nussir ASA for gruvedrift ved Repparfjorden og ikke gi driftskonsesjon til Nordic Mining for gruvedrift på Engebøfjellet.

Støttet av 1 fra AP, 6 fra SV, 1 fra Rødt og 1 fra MDG

Det er oppsiktsvekkende at INGEN av de nevnte partier/personer støttet dette;
Forslag nr. 3 fra Senterpartiet
Stortinget ber regjeringen vurdere ulike alternativer som reduserer behovet for land- og fjorddeponi til et absolutt minimum før driftskonsesjon for gruvedrift på Engebøfjellet gis.
Kun SP selv støttet forslaget med 11 personer

Det viser jo i grunnen at motstanderne IKKE er opptatt av å redusere fjorddeponi som de "skriker om", men skal stanse, stanse, stanse!

Nå er det bare å vente på driftskonsesjonen og reguleringsplanen for vannforsyningen. Siste kommer nok på plass nå i juni :)

RR


Virker som om motstanden blir mindre og mindre proporsjonalt med mere kunnskap om sjødeponi. Set også at ikke alle i MDG ikke støtter forslaget, kanskje ikke så rart når til og med Bellona går for sjødeponiløsningen.
unotert
23.05.2019 kl 12:34 799

Stein Lier Hansen var på Torp NRK igår, ga et solid forsvar for sjødeponi.

Tror du har helt rett at mer kunnskap om sjødeponi har gitt færre motstandere. Fordelene sjødeponi har en del steder i f.t landdeponi er også godt forankret hos ministeren og regjeringen

RR