mva-satsen for denne kurven øke med 8 prosentpoeng fra 15 til 23


Med grådige klør er det nettoen de vil frata deg.

Dette betyr den foreslåtte moms-endringen for deg

https://www.nettavisen.no/okonomi/dette-betyr-den-foreslatte-moms-endringen-for-deg/3423685831.html


Fjern momsen, bensinavgiften, bilavgifter, gebyrer og dermed hele byråkratiet. Fjern regjeringen og kongehuset og la oss begynne på nytt. Velferdsstaten kan ryke og reise for min del, jeg vil klare meg selv, men det får jeg ikke lov til, for alle skal med, enten man vil eller ei.

Look to Norway, they show you noway.

Moms på mat skaffer ikke "folket" mat på bordet. I den store globaliserte verden er ”økonomer” utdannete i og fra Norge ikke å se noen steder på kloden. Derimot er flere blitt eiere av bompengeselskaper der de sitter godt avlønnet (Blue Star Wall Street filmen) ledere i styret.

Bompengeselskaper er etablert og lånefinansiert i DNB respirator betalte konsesjoner til de” folkevalgte, her i folkestyret” (hvor havner pengene?) som blir betalt av bompengeselskapet ved gitt konsesjon/tillatelse, til å innkreve nettoen av hva folket har igjen etter og betalt det meste hva de tjener i skatt og avgifter som går til lønn, og pensjon til de folkevalgte) Det er jo grunn for veiene ikke bygges eller vedlikeholdes i dette folkestyret.

Hvorfor er det en ekstra toppavgift på mat?
Moms på matvarer fordyrer maten noe grassat og dermed reduserer overlevelsesevnen til hele folket. Hensikten til den enkelte av oss, er å overleve på minst mulig kostnad for derigjennom kunne finansiere maks livskvalitet og utfoldelse som det her i Norge, trenge mye penger for å realisere. Familiens overordnet mål, er det samme som ethvert ansvarlig foretak. Å kunne utøve ansvarlig kostnads styring” optimalisering” med minimalt energi/ressursbruk uten på noen måte, forringet produktet eller livs kvalitet.

Da er det et paradoks at staten som er etablert for å ivareta hele folkets interesser i sin forvaltning av alle våre felles bidrag og verdier, gjør grep som ødelegger og fordyrer alt næringsinntak med sin skatt og avgiftspolitikk. Dermed bidrar staten å ødelegge sitt eget folk for den livskvaliteten staten ved festlige anledninger, påstår den skal ivareta for oss alle. Den samme staten har med sine handlinger til det kjedsommelige bevist over flerfoldige decennium å gjøre det stikk motsatte, for store deler av egen befolkning! Er staten da riktig klok? (om det gjelder staten eller folket).Denne avgiften til staten har vært og er en betydelig del av statens inntekter. I 2003 var inntekten på 128,9 milliarder kroner. Dette gjør MVA til statens største inntektskilde, foran inntektsskatt (118,8 milliarder) og oljeinntekter (98,1 milliarder) samme år. (Totale inntekter på skatter og avgifter til staten i 2003 var 418,6 milliarder). Momsen tjener staten på. Derimot går all innkrevd inntektskatt til lønn og pensjon til ansatte i skatte og innkrevingsetater. Staten må øke momsen fordi det koster mye mer enn hva de leverer tilbake.

Det var en gang ................
Jeg husker når "momsen" ble innført. Den gangen ble det "solgt" som en luksus skatt. Det var "overforbruket" som skulle straffes. Vanlig og nødvendig varer og tjenester skulle ikke rammes. Bygget man et hus innfor Husbankens normer ble momsen refundert. Mat, som en livsviktig nødvendighet, var fritatt for moms. Den gangen var momsen bare en del av en omlagt beskatning som skulle være mer rettferdig.

I dag har moms. Mva, osv, utviklet seg til å være en tilleggsskatt, stikk i strid men den opprinnelige intensjonen. Vi kan snakke om kurs manipulasjon på Oslo børs, men det blekner i forhold til omfanget av manipulasjon vi har måtte tåle når det gjelder moms. Sist nye nå er at de øker matmomsen for å få balanse i budsjettet?

Dem med lavest inntekt blant oss, bruker en vesentlig større del av inntektene for å holde liv i seg og familien, enn en dem med høy inntekt.
Er det da riktig politikk, å gjøre det vanskeligere å overleve på et eksistensminimum for disse med lavest inntekt?
Dette vil selvsagt gå ut over kostholdet, da de må skvise inntektene ytterligere for å overleve.

Momsen MVA bekrefter at man er borger i en såkalt stat, som tenderer meitemarker ene på evolusjonsskalaen. Winston Churchill bante denne staten ombord i båtene han hadde sendt for å avhente dem. Norge er Slavestaten og Gulagleiren selv Josef Stalin betakket seg for og forlot.
Omsatt i virkelighetens verden. Konsekvens av hva statlig galskap.

MVA Økte med hele 25 % fra 20 på noen år. Plyndring av den lommebok som det er absolutt minst i fra før, men dette er "folk" bekjent av? Ethvert folk får som fortjent, noen får lønn og pensjon og millioner skattefritt etter dokumentert sin udugelighet? Er man riktig heldig i slike sirkler bruker man milliarder av fellesskapets midler for å kjøpe stillinger i WHO EU EFTA FN NATO osv.


Det mest jævelske som er innført i kongeriket/bananmonarkiet siden brunrotten og svartedauden (med unntak av Kåre og Gro griseriet i norsk politikk) er Momsen. Den slår grusomt og grådig ned i den lommeboken som det er absolutt minst i, fra før.
Historikk om Skatt /Moms, merverdiavgift?
Økte fra 20 til 25 %. Dette er økning på 25 % i seg selv på få år.
100 x 5/20 = 25 % i seg selv av inndradd kjøpekraft.
Det norske folkestyret Redning av bankene via MVA. avgiften:

Momsen ble økte ikke med 2, men 10 % fra 20 til 22 % fordi staten måtte ha penger for å redde det politikerskapte tap som hadde oppstått i bankene? Etter bankene, av de folkevalgte ble tillatt og rente å plyndre, hele det norske folket. NB ikke 2 men hele 10 %

Et felles løft ifølge Kåre og Gro - dritt politikerne våre, for å inn-dekke kostnaden av idiotpolitikken som vi er så stolte av.

Økte med +1 til 23 % Kostnaden for Norge og nordmenn for å finansiere den 19 fylkesmann av det 20 fylke som er: Vestbredden og Gaza (Arafats privatkonti og drift?)

Økte på nytt med 1 til 24 % Den såkalte ”matmomsen”?

Økte med ytterligere 1 til 25 % budsjettforliket, hvor ender dette?

Hva 2 og den ene prosent utgjør fra tallgrunnlaget

100x2/20=10%
100x1/22=4, 54 %
100x1/23=4,34 %
100x1/24=4,16 %
100x1/25=4 %

Dette overgrepet tenker man ikke så mye på til daglig, men det skjer i fullt dagslys, her i folkestyret demokrati og kongedømmet Norge.
Redigert 17.05.2019 kl 09:14 Du må logge inn for å svare

Moms på dasspapir, tenk noe så skammelig. Og våre folkevalgte reiser world wide og spiller jullnisse og utdeler milliarder til «hon og hane» Midtøsten ikke minst. For hvert tak nordmannen tørker seg bak, har han sponset Arafat med en granat. Nordmenn bidrag til fred i verden.


Oliver Stonheg
I dag kl 22:19 1
Moms på dasspapir, tenk noe så skammelig.

---
Like så sant, der ligger kanskje ditt største bridrag til at dette norske landet nå tett på 17de mai toppet verdenslykke indeksen som målt av et byrå akkurat nå som frp er med på å regjerer dere,