Bompenger er bra

Mentor
19.05.2019 kl 07:38 198

De regulerer trafikk og færre kjører unødvendig. Det viser seg også at CO2 i atmosfæren øker slik at en viktig årsak til global oppvarming også øker med det. Trolig vil hele verden måtte redusere eller skrote privatbilisme for å rette opp ubalansene. Dette krever bedre politikere, tydeligere klimakrise, gode alternativer eller en kombinasjon av flere. Det er opplagt takstene må bite litt for alminnelig mennesker om de skal ha noen funksjon (dvs. være der de er og hvorfor) Slik sett er takstene nå veldig greie.