No-brainer?


Cysview er nå i en typisk lanseringsfase der hvert kvartal fremover vil nå rekordhøyder for salg.Vi kan allerede se akselerasjonen fra de siste kvartalene og basert på pipeline og salgsprosessen kan vi forvente at dette vil gjelde Cysview fremover. Blærekreft er den fjerde vanligste kreft i USA, den femte mest vanlige i EU, har tilbakefall på 50% og krever kontinuerlig overvåking. Det er over 200 000 nye pasienter diagnostisert med blærekreft hvert år og i USA alene, 80 000. 40% av pasientene er kategorisert i målgruppen til Cysview, middels til høy risiko. PHO tilbyr Cysview som gir signifikant større sjanse for overlevelse - salgsprosessen som tar ca 12 måneder er snart gjennom sin første syklus - effekten av lanseringsfasen og det faktum at det ikke er noen reelle konkurrenter tror jeg derfor vi snart vil se ketchup-effekten av. No-brainer?
Redigert 19.05.2019 kl 22:38 Du må logge inn for å svare

MEDI har en mcap i dag på 2,4 milliarder salg i 2018 var 326 mill det gir en p/s på 7,4. Betydelig dyrere en PHO, dessuten vokser inntektene betydelig saktere enn hos PHO.
Rettelse jeg mente 200 mill inntekter i PHO ikke 2

Pafo
Hadde du pafo og andre skribenter her på HO giddet å bruke en smule tid på å lese dere opp på PHO, så hadde dere sluppet å stadig vekk plumpe uti med feilaktige påstander og derved trekke fullstendig gale slutninger. Da hadde du også trolig sluppet å dekke til din manglende innsikt ved å gå til andrep med sjikane av andre skribenter. DTT har for lengst plassert meg på toppen av idiotlisten og du har uttalt at jeg er en kjepphøy bergenser.

I ditt innlegg så skriver du: "Cysview har vart i lanseringsfase i over 6 år med blåhvite rigide scope, og kapret ca 2 % av turbtmarkedet
i USA" Underforstått så forsøker du her å gi leserne inntrykk av at PHO har hatt de samme rammebetingelsen de nå har, men likevel ikke klart å erobre markedsandeler.

Vel, jeg ber deg lese børsmeldingen som PHO sendt ut 28 nov 2013, der det blant annet står:

"Photocure announced on 22 October 2013, in its third quarter 2013 report, that CMS proposed to create a new package payment category to package Cysview® (hexaminolevulinate) into the overall procedure reimbursement code. In the final ruling, CMS confirmed the creation of this new package category for 2014. The rule, which will be effective starting January 2014, will result in reduced payments to hospitals when using Cysview and may compromise patient access to this revolutionary drug."

Ja, jeg vet det står på engelsk og at det kan by på problemer for enkelte å skjønne innholdet. Men kort sagt så står det svart på hvitt at refusjonsordningen PHO fikk med effekt fra 1 jan 2014, er direkte kontraproduktiv og vil bidra til å holde pasientene borte fra den revolusjonerende medisinen.

Så, ja Pafo, PHO har vært i det amerikanske markedet med sitt Cysview i flere år, men siden 1 jan 2014 hadde selskapet en refusjonsordning som direkte motvirket bruk av BLCC teknologien i USA. Og når ble så dette rettet opp? Jo først i 2017 da PHO fikk en ny refusjonsordning med virkning fra 1 jan 2018 for TURBT markedet og bruk ifm regide scope.

Så kan man jo spørre seg hvor mye skade som ble gjort fra 2014 og de neste fire årene. Hvilke inntrykk festet seg i sykehusmarkedet mhp Cysview? Og hvor mye ekstra tid tar det selgerne i PHO å bryte ned skepsisen legene har opparbeidet mot BLCC teknolgien og Cysview?

Kanskje det ville hjulpet deg og flere andre til å se et mer totalt bilde, dersom dere hadde brukt noe mer tid til å sette dere inn i caset PHO istedet for å skjelle ut alt og alle som faktisk har gjort det. Ærlig talt, jeg driter i om du ikke får med deg dette eventyret, men jeg kan ikke stilletiende bli sittende på, det du ynder å kalle, min høye hest, og se på at personer som ikke gidder, eller evner å sette seg inn i alle aspektene rundt BLCC og PHO, pøser ut en mengde spekulativt tøv og med kun en intensjon; sverte PHO.

Blant annet får du deg til å kaste ut følgende påstand:
" Flertalet av dem som får besøk av PHOs ekspertselgere virker ikke ville ha noen
overhovedtaget."

Man får jo lyst å spørre hvor i huleste er det du graver opp slikt tøv? Har du i det hele tatt lest deg opp på hva ledende urologer uttaler om BLCC teknologien og Cysview? Neppe. Du synes å sitte i et avlukke uten tilgang til informasjon og dikte opp en masse tøvete konspirasjonsteorier i en eneste hensikt; å spre så mye løgn som overhodet mulig om PHO! Si meg, du har vel ikke tilfeldigvis THE POWER sittende ved siden av deg? Nivået på det dere to koker sammen er skremmende likt.

Du må gjerne stille deg kritisk til PHO, men forsøk nå i det minste å les deg opp før du kaster ut noe. Det kunne bidratt til at mye av tøvet du hittil er kommet med,ikke ville vært publisert.

Du er sikert i bunn og grunn en hyggelig person, men du kunne blitt oppfattet som det også, dersom du var en smule mer kritisk til hva du legger ut.

Ha en hyggelig aften!

mvh den kjepphøye bergenseren, LM!

Må også legge til at det er ingen selskaper på OSE som har en slik vekstrate som PHO. Dessuten er marked godt definert som 15 milliarder i året. Hvilke selskap har et slikt klart definert marked. PHO er også og regne som et utility selskap. Når en scope er solgt står det der å tikker inn penger som sagt som et utility.
pafo
20.05.2019 kl 14:59 2928

Ja det var en riktig salve og du skall ha kredit for den. men forøvrigt så forandrer det ikke noen
resultater. Vi er der vi er i dag og ikke noe bortforklaringer forandrer resultatet. vi tjener ikke
penger i USA og som det ser ut tar det lang tid innen vi gjør det

Men måten du kritiserte meg. på idag var helt OK, vitsen med det her forumet er att kunne ha
ulike meninger.

Så bare stå på og ha en meget God Dag.

Bare en liten sak, salgskostnader i Q1 økte med 2,1 mil mens inntekter øke med 2,8 mil
så vi minke tapet med 0,7 mil så ikke noen kan påstå att vi ikke er på rett vei.
Vi har jo golden key.
Redigert 20.05.2019 kl 15:11 Du må logge inn for å svare

Jepp. KS får penger for hvert scope som selges, mens hvert scope vil utvikle seg til en pengepresse for PHO. Hver enkelt pasient som blir behandlet trenger en dose Cysview.

Pussig at enkelte tydeligvis tror at kjøp av scope er er et impulskjøp og etter et par behandlinger så vil urologene settes stasen på et lager. Det er i hele tatt skremmende at noen evner å komme til en slik konklusjon.

Salgsprosessen tar såpass lenge som den gjør fordi flere instanser skal overbevises om at det er riktig å anskaffe materiellet. Byråkratiet skal vurdere pro et kontra og hvirvidt et scope kan prioriteres foran andre viktige investeringer. Men når beslutningen er fattet og kontrakt inngått, så er det gjort etter en grundig saksgang. Det er derfor all grunn til å tro at sykehusene aspirerer til å bruke scopets fulle kapasitet. Så får vi se hvor lang tid det tar.

I mellomtiden selges og utplasseres stadig flere scope.

Pafo
Godt å se at det er noen her inne som aksepterer litt høyde under taket. ;-))
SomSa
20.05.2019 kl 15:08 2895"Cysview er nå i en typisk lanseringsfase der hvert kvartal fremover vil nå rekordhøyder for salg."

Man får et nytt perspektiv på hva en lanseringsfase betyr og dette må være enn av historiens lengste lanseringen. Cysview er solgt i mange år i USA og Europa. Med fase 3 resultatet + refusjonsordningen alle hadde trodd at salget skulle eksplodere men dette har ikke skjedd. Stadige kommer ledelsen med nye bortforklaringer for å begrunne den elendige salgsutviklingen. Det ser sånn ut at refusjonsordningen har ikke påvirket salget og salget øker i underkant av installasjon av nye skop. Dett er dårlige greier.


Redigert 20.05.2019 kl 15:09 Du må logge inn for å svare
20.05.2019 kl 15:18 2869

Hehe, ja det er skikkelig dårlige saker, å øke inntektene i USA med 56% q1 2019 mot q1 2018 er ikke sprekt.
Dersom du har noen aksjer i PHO håper jeg du snart selger dem slik at du er beredt når neste emisjon meldes i et av dine andre investeringsobjekter.

Tror du bør ta en ny titt på salget som skjedde før 2017/18 og hva som er oppnådd gjennom. 2018. Det er et tydelig taktskifte fra 2017 til 2018. Mulig at det også i 2019 blir et nytt taktskifte i salg av scope.
Ny CEO har hittil kun sittet i stolen i skarve 7 måneder og vi vil vel først få se noen spor etter hans tiltak når Q2 blir presentert. Bortsett fra at det er blitt en langt hyppigere oppdatering av aksjonærene, samt at markedsføringen er blitt boostet.
focuss
20.05.2019 kl 15:23 1746

Computum
Det er vel fordi begge er åpenbare vekstselskap. NEL prises til det og vel så det mens PHO gjør det ikke foreløpig. Hva vet vi om Medi som vekstselskap?
pafo
20.05.2019 kl 15:25 1732

Ja nær kostnaden før att selge ett rigid scope tar 4 år att tjene inn så er det uten tvivel en
pengemaskin om 4 år.Men før all del kostnader er vel ikke lov att ta opp her.
Redigert 20.05.2019 kl 15:28 Du må logge inn for å svare
focuss
20.05.2019 kl 15:46 1713

Når det gjelder PHO sin satsing i USA så har det ikke engang vært meningen de skulle gå med overskudd foreløpig. Her kommer altså PHO med ett helt nytt produkt for blærekreftmarkedet. PHO tenker, det gjelder å få ledelsen i en del prestisjesykehus til å tro på produktet og ikke minst til å ta det i bruk. Det er altså der de starter i USA. Så gjelder det å få refusjon fra Medicare, det må det jobbes med. Paralellt med dette må vi faktisk ha en organisasjon som virker troverdig og som kan håndtere spørsmål som kommer opp. De fleste skjønner at i denne fasen dreier det seg ikke om å tjene penger. Det dreier seg om å knytte kontakter, vinne tillit hos sykehus og myndigheter. Man introduserer ikke ny kreftbehandling i USA ved å legge inn en annonse på Finn som noen synes å tro.

Så hvor er vi nå? Vi er ferdig med introduksjonsfasen og kan si at den har vært 100% suksess. Vi har i tillegg fåt klarsignal for surveillancemarkedet. Dobbelt suksess. Vi er nå like foran det som har vært målet hele tiden, nemlig å komme ordentlig i gang med kommersialisering fasen. Så langt har alt gått etter hva vi kunne ønske oss i de villeste drømmer. Vi er realistisk sett på veg mot å bli ny standardbehandling i USA og vi har en sjef som kjenner USA og som jobber mot akkurat det.
Redigert 20.05.2019 kl 15:47 Du må logge inn for å svare
pafo
20.05.2019 kl 15:52 1693

Ja dette er utrolige resultater men de 17 sykehus som var med på Fase 3 studien med flexiscope
før 2 år siden har ikke fått opp øyerne. Men det beror vel på den lange salgsprosessen.
Men vad før signaler de sendt ut vet eg ikke.
focuss
20.05.2019 kl 15:57 1685

Pafo
PHO selger allerede nå Hexvix og Cysview for mer enn det koster og har gjort det lenge. Kan du ikke i det minste lese en kvartalsrapport før du deler ut dine negativt ladede missforståelse.
pafo
20.05.2019 kl 16:08 1644

Eg vet det men ikke i USA har de ikke hatt intekterne fra Norden og Ibsen så hadde vi hatt
flere emisjoner i dag. Og det er vel i USA de selger scope.
pafo
20.05.2019 kl 16:19 1626

Eg leser før mye Dallas har flexiscope og de var med på studien.De andre som har reklamert for
flexiscope har ikke vart med på studien. Men det er vel 5 stk eg ikke aner var de er.
Så noen fler kan ha flexiscope, men de fleste har det ikke..
focuss
20.05.2019 kl 16:20 1630

Pafo
De må vel nesten få starte med kommersialisering fasen før de skal vise blå bunnlinje for USA alene? Vi er jo fortsatt tidlig i lanseringen av flexiscope og Schneider mener vi forsåvidt er i lansering fasen av stive skop også. Det koster å etablere seg i USA, men det er utvilsomt verdens mest attraktive marked for selskap som PHO.
thepower
20.05.2019 kl 16:37 1603

Dette ser ut som det går riktig vei (for de som vil kjøpe seg inn billig igjen). Too easy.
kreinh
20.05.2019 kl 16:37 1598

Veldig oppklarende fremstilling av der vi står nå. Takk for at du gidder focuss!
pafo
20.05.2019 kl 17:10 1547

Ja er jo enig med deg Focuss hvor bra BLC/BLFC er gjemført med WLC. Men det er det som er
problemet. Urologer førlorer en masse penger om de går over til BLC. Og det vet de meget vel.
Det nytter ikke att noen her skriver side opp og side ner om hvor fantastisk BLC er. De skaffer
ikke BLC før det om ikke noen gir de klar beskjed.

Det er derfor eg kritiserer den her argumenteringen til visse, før problemet ligger en annen plats.
Og påstand om att det går så fantastiskt .bra er direkte umulig att lese i Q resultater da kostnaden
øker i samme takt som inntekter.Tall lyver ikke. Og rigide scope er ikke i lanseringsfase, det må
va grenser hvor lenge en kan påstå det.
thepower
20.05.2019 kl 17:16 1538

Money talks and bullshit walks. Especially in the US. A yankee urologist isn't going to switch to BLCC if he will lose money . Neida. Det blir ikke Nokka ketchup effect av det.

Men, for all del, vi skal bli så rik. Eventually.
kreinh
20.05.2019 kl 17:27 1525

Som tråd tittelen antyder er det for mange no-brainere fra HO som er aksjonærer i Photocure. De glimrer med hvor lite det er under topplokket. Nyttig informasjon går inn det ene øret og ut igjennom det andre, fordi: no brain. ?
Wannatri
20.05.2019 kl 18:17 1465

...orker... ...ikke... ...mer... BLOKKERT!
kreinh
20.05.2019 kl 18:23 1455

Oppfordrer alle til å gjøre det samme.
20.05.2019 kl 18:51 1420

For å være helt ærlig anbefaler jeg seriøse pho skribenter om å melde overgang til tekinvestor.no

Powergutt, spiller du dum ?
«A yankee urologist isn't going to switch to BLCC if he will lose money»

Da regner jeg med at de fortsatt bruker whiskey for å bedøve pasienter. Det er billigere enn nymotens anestesi.
Tror du yankee uroligists som tilbyr døden for å spare penger får mange pasienter ?

Det er intet mindre enn skremmende å lese en del innlegg, representert av personer som i fullt alvor mener at det amerikanske samfunnet bevisst nekter pasienter til produkter som forlenger livet til pasientene, som sikrer legene å fjerne mest mulig av kreften og som sparer samfunnet for store penger.

Si meg, tror dere kanskje også at antibiotika ikke er tatt i bruk i USA? Hvor langt er dere egentlig villig til å gå i å drive med desinformasjon i et kynisk forsøk på å prate kursen ned for en billigst mulig inngang?

Skremmende! Men det eneste dere oppnår er å blottstille deres egen manglende evne til å sette dere inn i et selskap.

Jeg skjønner at det som nå skjer med PHO i USA kan virke fullstendig utrolig for den jevne Ola Dunk. For det er ikke hver dag, eller hvert ti-år at et lite norsk selskap evner gjøre suksess i det amerikanske helsemarkedet. For de fleste selskaper blir det med drømmen.

Men for PHO så skjer det as we speek! Selskapet befinner seg midt i et gjennombrudd! Og tegnene på dette gjennombruddet vil bli sterkere og tydeligere for hvert kvartal fremover! Det er bare slik det er.
Redigert 20.05.2019 kl 20:03 Du må logge inn for å svare
thepower
20.05.2019 kl 20:04 1324

Scoopyboy. Looks like 99.5% av them do it at the moment ikke sant.

Gimme that new years rocket.

When can all you haussers move over to tekinvestor? I'm sick listening to the same old rubbish every day whilst none of you seem to understand the simple fact which is

IT COSTS MORE TO SELL THE PRODUCT THAN THEY RECEIVE IN REVENUE

Sell now and buy into NEL. Now that my hausser friends is a REAL nyttårsrakkett. Block that.

Yabba dabba doooooo
thepower
20.05.2019 kl 20:08 1317

Instead of ketchup effect, SOC and Schneider the messiah, the real question should be the following

Will Powergutt buy back into PHO at 35kr or 33kr before the summer holiday? And when he does should he sell at 46kr or 49kr before q2?
focuss
20.05.2019 kl 20:16 1310

thepower
Hold deg til NEL du.Der trives de fleste som ikke kan regne.

«Looks like 99.5% av them do it at the moment ikke sant.»

Ja, enormt potensiale fortsatt.
Det tar tid å innføre ny teknologi og nye rutiner.
20.05.2019 kl 20:35 1279

Nel kjøpte jeg helt nede på 1,72.
Så vi vet hva Nel er, et luftslott som kan lykkes, jeg sier kan, for der er det snakk om høyrisiko.
Mcap 10mrd, inntekter 500 mill, årlig tap 220 mill. 6 emisjoner siste 12 mnd.
Joda lykke til og hold deg på de trådene sammen med investorxy eller noe sånt, dere står godt til hverandre!
Ser du snakker dritt om Schneider, hva kan Løkke vise til?

Ganske spesielt at Nel måtte nærme seg 8-9 kroner før du fant aksjen, trodde du var av den smarte sorten. Litt sent å kaste seg på nå luften går ut av ballongen....
Redigert 20.05.2019 kl 20:39 Du må logge inn for å svare
Hayen
20.05.2019 kl 20:58 1248

Jeg mener disse tallene er harde fakta på hva du sier Londonmannen:

Omsetningsvekst cysview USA
2016 32%
2017 39
2018 50%

Year-on-year vekst scope
Q1 2017 22%
Q1 2018 27%
Q1 2019 51%

Det har siste tre år vært akselererende vekst i både omsetning og antall scope

Og I tillegg har Schneider sagt at han ser for seg 60% vekst i år.
focuss
20.05.2019 kl 21:12 1232

Pafo
Skal jeg ta det du skriver seriøst så må jeg konkludere at du tro USA er på veg tilbake til steinalderen. Interessant analyse det, men ikke tilrådelig å legge til grunn for disposisjoner i aksjemarkedet.
m73102
20.05.2019 kl 21:25 1207

Thepower, thepower, thepower - baissingen din er pinlig svak, forsøk i alle fall å komme med noen relevante argumenter for hvorfor PHO skal falle ned til kr 33/35 (fundamentale/tekniske signaler). Du har gjennom dine innlegg etter mitt syn vist at du verken har satt deg godt inn i PHO, ikke kan lese en Q rapport og skjønne hva tallene innebærer eller hvordan kursen vil utvikle seg - du kunne slik jeg ser det like gjerne kan satset pengene dine i lotto. Du har tidligere nevnt at PHO, basert på tidligere historikk, ville falle ned til kr 35/33 etter Q1 2019 rapporten. Det skjedde ikke - og hvis du (igjen) skal basere deg på historikken (hvor kursen alltid har steget etter at den falt etter Q3 og Q4 2018) - hvorfor skal den nå falle tilbake til kr 33? Hvis vi skal se hen til historikken, hvor kursen steg etter Q rapporten, burde vi ikke i stedet få en tilsvarende utvikling nå som etter Q2 i 2018? Eller mener du at rammebetingelsene for PHO er betraktelig lavere nå enn tidligere? Er en økning på over 50 % i omsetning i 2018 - i tillegg til en kraftig økning i utplasserte scope fra 2017 (21) til 2018 (53), hvor vi etter det Schneidet sier fortsatt er i startfasen i lanseringen (både TURBT og Flexiscope) grunnen til at PHO skal falle ned til kr 33?

Du poengterer også at PHO ikke tjener penger - kostnadene i USA er betraktelig høyere (hvilke kostnader er det PHO har i USA) - samtidig som at du nå anbefaler å investere i NEL. Regner med at det skyldes at NEL går med store overskudd har hatt en mye kraftigere økning i omsetningen den siste tiden, ikke har gjennomført noen emisjoner - eller i alle fall i det minste har lovet å gå med overskudd i nær fremtid?

I motsetning til deg thepower er det flere av oss som satte oss grundig inn i NEL for en stund siden og investerte når kursen lå mye lavere enn i dag - på samme måte som vi har gjort det samme i PHO nå. Det er derimot ingen garanti for at det samme vil skje i PHO - og her for alle sammen selv finne ut om det er verdt å investere i PHO - men etter min syn er trenden/signalene og ikke minst potensialet (og tidspunktet for overskudd) mye sterkere i PHO enn NEL, basert på verdsettelsen av PHO i dag. Samtidig er det veldig interessant å lese akkurat de samme argumentene for hvorfor kursen i NEL ikke vil stige som jeg leser her på PHO trådene:)
Redigert 20.05.2019 kl 21:45 Du må logge inn for å svare
focuss
20.05.2019 kl 21:44 1189

Hva trenger vi nå for at PHO skal få en hyggelig kurs utvikling fremover? Må vi vente på at PHO leverer en solid bunnlinje? Vanligvis er det ikke slik. Jeg var med Nano turen fra 19 kroner og opp til 120 og det som dro kursen der var at DNB kom med hyppig oppdatering av kursmål. Det var energien Nano trengte for en utvikling som ga 10 gangeren på noen måneder. Det kan også skje med PHO, men meglerselskapene er mindre på hugget her antagelig fordi det ikke ligger en gevinst på millioner for å tilrettelegge emisjoner.

En annen ting som kan tenne lunta er selvfølgelig at mange nok ser potensialet i aksjen og får tro på kanonvekst. Det jeg ønsker meg mest er at en stor pengesterk investor dukker opp som ønsker seg en form for kontroll kanskje også med styreplass. En som ønsker seg 10-20 % vil skape en helt ny situasjon. Trenger denne investoren vente på en solid positiv bunnlinje før satsingen kommer. Det vil i tilfelle være dumt av ham. Går det an å tro at styreformann ser etter en slik investor. Synes da det er fullt mulig å tro det.

nå skal man ikke ta aborigineren så seriøst. han er nok drita store deler av dagen:)
rockpus
20.05.2019 kl 23:03 1108

Disse PHO trådene på dette forumet dreier seg alt for mye om meningsløse angrep og forsvar. Fatter ikke at dere gir disse trollene så mye respons! Prøv Tekinvestor og se forskjellen!