No-brainer?


Cysview er nå i en typisk lanseringsfase der hvert kvartal fremover vil nå rekordhøyder for salg.Vi kan allerede se akselerasjonen fra de siste kvartalene og basert på pipeline og salgsprosessen kan vi forvente at dette vil gjelde Cysview fremover. Blærekreft er den fjerde vanligste kreft i USA, den femte mest vanlige i EU, har tilbakefall på 50% og krever kontinuerlig overvåking. Det er over 200 000 nye pasienter diagnostisert med blærekreft hvert år og i USA alene, 80 000. 40% av pasientene er kategorisert i målgruppen til Cysview, middels til høy risiko. PHO tilbyr Cysview som gir signifikant større sjanse for overlevelse - salgsprosessen som tar ca 12 måneder er snart gjennom sin første syklus - effekten av lanseringsfasen og det faktum at det ikke er noen reelle konkurrenter tror jeg derfor vi snart vil se ketchup-effekten av. No-brainer?
Redigert 19.05.2019 kl 22:38 Du må logge inn for å svare
trigger1
22.05.2019 kl 06:43 2038

Husk at det skal ikke mye til før en krone på topplinjen blir en krone på bunnlinjen

Aldeles ikke noe uvanlig situasjon for selskaper som ikke evner å gjennomføre den merkantile fase i produktutviklingen.
Dette er helt uavhengig av hvor bra selskapets produkt er.

Før eller siden blir de forbikjørt.

Photocure har aldri lykkes kommersielt, selv om de har hatt riktig mange svært lovende produkter.
På den annen side har de heller aldri tidligere hatt en CEO, eller ledelse, som forstår kommersialisering. Det har de denne gangen.
Mulig akkurat det kan utgjøre en forskjell, til fordel PHO. Men det bør begynne å skje noe merkbart med tallene på bunnlinja. Ikke bare finurlige formuleringer i kvartalsrapportene for å skyggelegge realitetene.

Og top20 reduserer beholdningen fortløpende.
Top10 fra idiotlista derimot, de holder koken, med høye kneløft og stormende jubel. Ufortrødent fortsetter de å hevde den eneste og fulle sannhet. Dette til tross for at de GJENTATTE ganger, har demonstrert en utrolig manglende forståelse for caset PHO.

Det å bomme med 500%, og så fortsatt hevde at slik er det, selv etter fremleggelse av fasit, det sier faktisk ikke rent lite.
1+1=2, ikke 10.
Btw, jeg har fremdeles ALDRI plassert noen på toppen av den meget lite flatterende lista. Det har de evnet helt på egen hånd. Men heller ikke det forstår de. (Og om de forstår det, så skrives bevist mot bedre vitende, noe som er ennå verre)
m73102
22.05.2019 kl 08:46 1971

Oregon - det er ingen tvil om at det er mye gjentagelser på HO, det gjelder i like stor grad for baisserne. Der er en opptatt av å vise til historikken - og at BLC har vært lansert i USA i flere år, og at det ikke går fort nok. Det er derimot ikke interessant å diskutere OM rammebetingelsene nå har endret seg - og at PHO har arbeidet i motbakke ift TURBT på bakgrunn av refusjonsordningen som en hadde tidligere, ref. børsmeldingene LM har hentet frem i tidligere.

Jeg mener at det blir feil å sammenligne PHO i dag med PHO for 3-5 år siden (helt andre rammebetingelser, bl.a. også i 2018 fått tilgang til et mye større marked gjennom Surveilance). Selskapet er nå godt over til kommersialiseringsfasen. Argumentet om at PHO ikke skal klare å få gjennombrudd i USA pga at de ikke klarte det i 2014 mv har etter mitt syn liten vekt. Det blir det samme som å si at Molde spilte også fotball før Røkke/Gjelsten valgte å skyte inn stor midler i klubben (rammebetingelsene endret seg totalt) - betyr det at siden Molde har spilt fotball i nesten 100 år (og aldri vunnet serien) - så var det umulig for klubben å vinne?

Alle får selv vurdere om det er bedre grunnlag i dag for å investere i PHO (sammenlignet med tidligere år). Jeg legger derimot vekt på at PHO nå er i en annen fase (kommersialiseringsfasen), og de har gjort store grep i 2018/2019 for å være best mulig rustet til dette (herunder fått inn en ny CEO). Samtidig har PHO aldri hatt en tilsvarende økning i omsetning i USA (antall utplasserte Scope) - og ennå har en ikke tatt med i betraktning flexiscopene. Er det helt tilfeldig? Kan historikken forklare dette? Hva er det som tilsier at PHO ikke skal klare en fortsatt vekst? Har vi på HO bedre forutsetninger til å fortelle bl.a. at utplasseringer av Scope allerede nå kommer til å flate ut? Har vi bedre grunnlag til å si at PHO ikke er i starten av en full lanserings/kommersialiseringsfase?

Det er flere som har poengtert at PHO har finansiert studiene som flere av de siste børsmeldingene er basert på. Er det uvanlig? Er det ikke egne prosedyrer for gjennomføringen av slike studier - og stiller dere ikke da egentlig spørsmålet om profesjonaliteten til de som gjennomfører studiene? Er ikke disse studiene egentlig i overenstemmelse med bakgrunnen for FDA-godkjennelsen?

Oregon - jeg har ikke sjekket valutakursene for alle dagene i Q4 2018 og Q1 2019, men jeg har vanskeligheter for å se at omsetningsøkningen kan kun baseres på valutakurs/ev. prisøkning. Det kan i alle fall ikke gjelde for økningen fra Q1 2018 til Q1 2019.

Ønsker alle sammen lykke til videre!
focuss
22.05.2019 kl 08:57 1958

Oregon
Nå er det ikke en forutsetning for suksess at PHO skal ta 100% av markedet så det er plass til flere. At PHO skal ta en betydelig del virker rimelig opplagt.

DTT
Vel, bare det å snakke om en idiot-liste på et forum der man burde kunne diskutere sak, uten å kategorisere mennesker, sier vel det meste om deg og dine likesinnede. Hva du og dine likesinnede måtte ønske å kalle meg, eller hvilke lister dere ønsker å putte meg på, det tar jeg med et smil. Men jeg ser ikke bort fra at andre, mindre robuste mennesker, for ikke å si ikke-bergensere. vil kunne ta seg nær av den slags guttestreker.

Jeg registrerer at du DTT, Bravi og noen flere stadig vekk kommer tilbake med hvor elendig PHO har gjort det opp gjennom årene. Det skal jeg ikke benekte. Jeg har heldigvis ikke beskjeftiget meg med dette selskapet tidligere.
Men når dere generaliserer alt det PHO har drevet med, og viser til at PHO har hatt Cysview i markedet allerede i flere år, UTEN samtidig å ta inn over dere hva som skjedde 1 jan 2014 mhp refusjonsordning, samt hva selskapet selv opplyste i børsmelding utsendt 28 nov 2013, da vitner det om manglende evne til å sette seg inn i en sak og få full oversikt.

For faktum er, ja du leser riktig, faktum er at den refusjonsordningen selskapet fikk 1 jan 2014, var direkte kontraproduktiv for markedsføring og salg av Cysview i det amerikanske markedet. Selskapet skriver blant annet følgende:

"Photocure announced on 22 October 2013, in its third quarter 2013 report, that CMS proposed to create a new package payment category to package Cysview® (hexaminolevulinate) into the overall procedure reimbursement code. In the final ruling, CMS confirmed the creation of this new package category for 2014. The rule, which will be effective starting January 2014, will result in reduced payments to hospitals when using Cysview and may compromise patient access to this revolutionary drug."

Dersom dere leser siste setning i utklippet, så står det: "Reglene, som vil være effektive fra januar 2014, vil resultere i REDUSERT BETALING TIL SYKEHUS når de benytter Cysview og kan forhindre pasienters tilgang til denne revolusjonerende medisinen."

Jeg skjønner at det engelske språk kan være en barriere for enkelte, men det som ledelsen her sender ut, bure være lettfattelig. Forutsatt at man er interessert i å skjønne hva ledelsen forsøker å formidle.

Når nåværende CEO, Ganiel Schneider uttaler at "refusjonsordninger er "the golden key" til det amerikanske helsemarkedet" (jeg valgte å sitere ham på norsk for å unngå ytterligere vansker for dere), så burde det være mulig å legge sammen to pluss to og få fire. Men jeg skjønner at det ikke er like greit for alle.

For den refusjonsordningen PHO fikk for Cysview pr 1 jan 2014, måtte selskapet slite med frem til 1 jan 2018. I hele denne perioden jobbet ledelsen i PHO sammen med urologer i USA, urologer som innså galskapen i at pasientene ikke fikk tilgang til BLC, i den hensikt å få på plass en ny, bedre refusjonsordning. Det lykkes de først med etter flere år intens lobbyvirksomhet.

Jeg må jo si at jeg er storlig forundret over at dere, flerårige PHO-akjonærer, ikke har fått med dere denne delen av historien rundt Cysview. For hadde dere det, så kunne dere ikke skrevet så uvitende om Cysview og PHO. Det å ta med årene før 2018, når man forsøker å vise suksesshistorien til Cysview, gir altså et fullstendig feilaktig bilde. For mellom 2014 til 2018 hadde man en kontraproduktiv refusjonsordning som de facto hindret pasientene tilgang til BLC.

Dette hinderet er nå fjernet og erstattet av positive refusjonsordninger både for TURBT markedet såvel som for surveillancemarkedet. Men ettersom den første kun har vært i kraft siden 1 jan 2018, og den siste fra 1 jan 2019, så blir det alt for tidlig å felle noen dom over PHO på dette tidspunkt. Men at det har skjedd et taktskifte etter 1 jan 2018, både hva angår utplassering av scope og salg av Cysview, kommer av tallenes klare tale.

Bravi nevner NBI som en konkurrent. Ja, det kan jeg leve med. WLC er også en konkurrent og såvidt jeg vet, fortsatt å anse som SoC. Men som focuss nevner, så er det et faktum at FDA rangerer BLCC foran NBI teknologien. Dette gjør de nok på bakgrunn av foreliggende vitenskapelige resultater. Det burde derfor ikke være ulogisk at BLCC vil kapre markedsandeler fremover. Ledelsen sitt mål er at BLCC skal bli ny SoC inne blærekreftbehandling.

Men nå får vi se om Dan har sitt ord i behold og at gode refusjonsordninger er "the golden key" til det amerikanske helsemarkedet. I så tilfelle spår jeg at forskjellene for Cysview sin konkurransesituasjon er kraftig forbedret fra tiden før 1 jan 2018 og tiden etterpå. Og effekten av de nye refusjonsordningene bør derfor kunne vise seg enda tydeligere utover i 2019.

mvh LM
En av idiotene på idiotlisten til DTT
Redigert 22.05.2019 kl 09:43 Du må logge inn for å svare
pafo
22.05.2019 kl 09:19 1890

Jeg førstår ikke att noen gidder att dra frem de der NBI greierne, de er marginelt bedre en WLC.
Enligt Olympus gir det en dokumentert lengre tid til tilbakefall på 10% en WLC , men er beroende
av efterbehandling av BCG. Som gjør det til like kostbar behandling som WLC. Så i turbt kan ikke
noen av dem konkurerre med BLC verken i resultater eller kostnadsmessigt.

I surveillance har de liksom Karl Storz WLC flexiscope vart godkjende i over 10 år. Men Karl Storz
blåhvite flexiscope er de ende som er godkjent i turbt. Det blev de 1/1- 18 i en utvidet godkjennelse.
før flexiscope i turbt, med refusjon på 1000 usd Dette blev de pga de nye flexiscopen hadde fått
samme fantastiske bildekvalitet som i de rigide.

Den forbedrede bildekvaliteten gjorde att de og blev godkjend i surveillance og fra 16/2- 18 med
samme refusjon 1000 usd. Som 1/1-19 blev forbedret til 1187 usd og permanent. De gamle blåhvite
flexiscopen var ikke gode nok før surveillance..

Og WLC og NBI flexiscope er ikke gode nok før att bli godkjend i turbt, og det kan de ikke bli uten
cysview. Og Olympus og har sagt att blåhvite scope er fremtiden.

Men att amerikanske leger burde vare klar over att BLC flexiscope er godkjent før turbt fra 1/1-18.
Det er eg overtyged om, og att PHO selgere begynte markedsføre dem i nov 17 nær det var
klart att de skulle godkjennes. det bør man utgå fra..

Og den her salgsprosessen som noen beskriver viser verkligen att det er enklare att gi dem vekk.
Og i Europa klarer de godt att selge Blåhvite scope uten PHO og der er det mange flere av dem..
Så om ikke amerikanske urologer har fått med seg att BLC flexiscope er godkjend før bruk i TURBT
så får de det aldri. Og PHOs selgere virker ikke att klare overbevise dem.

Jeg vet att Medicare har fått det med seg, det beviser refusjonen som går til forsikringsselskapen.
Så får vi håpe att forsikringsselskapen har fått med seg att de får refusjon.
Redigert 22.05.2019 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
thepower
22.05.2019 kl 09:29 1874

NBI er bra. Veldig lett å bruke
22.05.2019 kl 09:43 1842

Tekinvestor.no er veldig bra for å diskutere biotech uten troll som den brukeren over her. Veldig lett å bruke.
Computum
22.05.2019 kl 09:51 1833

"Tekinvestor.no er veldig bra for å diskutere biotech uten troll som den brukeren over her. Veldig lett å bruke."

Her kunne også vært "veldig bra" om ikke sånne som du hele tiden skal rette oppmerksomhet mot person istedenfor sak.

Sa det i går men gjentar det gjerne i dag. For de som vil ha billige aksjer er muligheten nå. Det er en vesentlig greie som vi må ta inn over oss og hvorfor TTT, nemlig at PHO er et norsk selskap. Mange i US vet ikke engang hvor Norge er de tror vi holder til i skogen en plass. Å komme til US og skal selge avansert biotech er en utfordrende sak, men nå har PHO komet gjennom nåløyet og er i salgs fasen med stadig økende anerkjennelse og akselererende salg. Nå er det bare for oss aksjonærer å nyte tiden fremover og sikre oss aksjer mens de er billige.

I AUA guidelines er NBI rangert i kategori C, «may use», BLC og Cysview er rangert i kategori B «should use».
Ingen behandlinger eller visualiseringer/diagnostika er i kategori A i AUA.
Dette er resultatet kliniske data for 2-3 år siden, etter det og senest å våres er det tilkommet svært tungtveiende og gode data på Cysview.

Andre punkt er at Cysview får refusjon, mens NBI får det ikke. Avslaget NBI fikk på sin refusjonssøknad var at de ikke kunne hadde gode nok kliniske data som viste den nødvendige pasientnytten. Synes det er en god målestokk for hvor NBI står mot BLC.

Så kan man si at NBI er enklere i bruk siden man slipper en injeksjon i forkant, men pasientnytte er mer tungtveiende enn enkelhet. Hadde det vært motsatt hadde vi alle brukt sjaman Durek og håndspåleggelse.

Snøffelen
Takk for oppklarende fakta!
"Hadde det vært motsatt hadde vi alle brukt sjaman Durek og håndspåleggelse".
Meget godt sagt!
Aqualia
22.05.2019 kl 11:52 1655


Når et troll står for nesten halvparten av postene blir vel denne anklagen feil.
Redigert 22.05.2019 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
22.05.2019 kl 12:10 1624

Jeg har en søt og pen fastlege, så hvis det var aktuelt måtte jeg sikkert gått en runde med meg selv. Før jeg kom til at dette var så alvorlig at BLC var det rette.
Og at sted og anledning ikke var det rette for fornøyelser.
pafo
22.05.2019 kl 12:10 1623

Nær noen poengterer nedåtgånde kurser med att alt ikke er så positivt som mange vil ha
det til. Er vel ikke ett direkte troll. Men argumenten før att det går åt feil håll er vel kanskje
så som så.
Redigert 22.05.2019 kl 12:12 Du må logge inn for å svare
Computum
22.05.2019 kl 12:31 1582

Her ser vi et eksempel på at kritiske innlegg kan føre til nyttig informasjon. Bravi kaster ut sin bekymring og Snøffelen rykker ut og setter tingene på plass.
Forøvrig vil jeg minne om at PHO nå ligger i en positiv trend på snart 3dje måneden. Så å selge nå er kanskje ikke så lurt selvom tiden mellom presentasjonene kan føles lang?
focuss
22.05.2019 kl 13:04 1516

Alltid kjekt og ha Snøffelen i bakhånd. Han representerer en tyngde som de fleste av oss gjerne skulle hatt mer av.
Oregon
22.05.2019 kl 13:09 1499

Som en avsluttende kommentar fra min side så er det
med refusjon for Cysview kontra NBI ikke helt sammenlignbart. NBI har ved bruk ingen tilleggskostnader utover utstyr, mens med PDD ligger tilleggskostnader på innkjøp av Cyswiew på ca. kr. 9000 pr. kit, fremmøtte en time før osv. Så hvis myndighetene i US ikke hadde kompensert ( for noe) av dette så ville konkurransesituasjonen vært veldig vanskelig for PHO.
Men jeg er enig i at Sneider nå må få noe tid til å få fart på salget og som jeg har skrevet før:
Cysview brukes relativt lite i daglig praksis inntil nå så oppsiden i US er potensielt til stede og det hadde absolutt vært moro om PHO får det til.
Redigert 22.05.2019 kl 13:13 Du må logge inn for å svare
22.05.2019 kl 13:45 1448

Hvis en skal sammenligne så må en ha prisen på en NBI-undersøkelse også....
thepower
22.05.2019 kl 13:47 1451

Helt enig om Snøffelen. Han har mye mer tyngde enn mange.

Price doing well today. Pity only 12,000 shares have been traded.

I might buy in and give this debacle another year. What's another year.
pafo
22.05.2019 kl 13:49 1443

Det er før så vitt rett , men i Europa der de ikke har refusjon er BLC betydligt større. Fast NBI.
har funnits i 10 år. Men eg tror ikke folk riktigt førstår det her med Medicare og refusjon.
Medicare er før folk over 65 år og de som blir førtidspensjonert, de betaler alltid helften
av alle behandlinger, og undersøkelser som er godkjend i medicare avtaler med sykehusen.

Så finnes det 4 stk ulike tilleggsførsikringer som betaler resten i ulik grad av vad de tekker.
og koster. Så nær ni tenker kostnader er det i regel halvdelen som blir ekstra refundert.
Medicare er liksom en grunnforsikring i systemet.
tunktee
22.05.2019 kl 13:57 1437

I dag var det en god og informativ debatt her fra både ja- og neisiden! Takk for info!
Ingen grunn til å kalle noen av sidene troll i dag. (kanskje med unntak av de som selv bruker ordet.)
Konklusjonen fra min side er å holde et øye med Photocure, og vente med å vekte opp til man ser «the proof in the pudding».
Går heller glipp av en del kroner på veien opp enn å risikere å være med i et selskaps ørkenvandring.
I første omgang ønsker jeg å se en positiv kontantflyt i selskapet.

NBI teknologien er vurdert for dårlig til å oppnå refusjon, mens BLCC i Survellance er vurdert til ikke bare å få refundert full refusjon for kostnadem av cysview, men refusjonen er varig, og så ble den høynet til 1187 dollar som er 187 dollar mer enn kostnaden for en kit Cysview.

Ingen over og ingen ved siden i overskuelig fremtid mens BLCC starter stormløpet mot soc de neste kvartalene..

Jeg sier ikke at BLCC blir soc de neste kvartalene, men oppkjøring til målet starter da.

Faglig og med kjennskap til regulatorisk arbeide, er "sannsynligvis" Snøffelen i det absolutt øvre sjikt blant HO-skribentene.

Marked, markedsutvikling, kursutvikling og andre kommersielle forhold, har (også) han tilnærmet null forståelse for.

Det er mange mange lange år siden han sto i front for haussingen (den gang haussingen var basert på faglig kompetanse) og der han daglig meldte utsolgt, siste dag under 30, ikke aksjer å få tak i, skyhøyt om noen skal ha litt volum etc etc etc...
Oregon
22.05.2019 kl 14:18 1450

Oppgang kommer; du skjønte ikke helt poenget mitt. NBI får ikke refusjon fordi de ekstrakostnadene som PDD representere og som jeg har beskrevet over ikke er nødvendig ved NBI og derfor ingen refusjon.
«Ingen over og ingen ved siden i overskuelig fremtid» synes jeg er et umodent og uklokt utsagn. NBI brukes ikke bare ved urethal cytoskopi; teknologien forbedres hele tiden ved eks. undersøkelse av tarm osv. og oppløslighet; digitale systemer for tolkning osv. er momenter som kan forbedre NBI videre og NBI kan fort rykke opp en grad der i US.
focuss
22.05.2019 kl 14:43 1418

De som etterlyser prisen på NBI for å kunne sammenlikne med BLCC leser jeg til å mene at lengre tid til tilbakefall, om det i det hele tatt skjer, og lengre liv bare er en bagatell. Det er det altså ikke. Dette til orientering.
focuss
22.05.2019 kl 14:44 1412

tunktee
Antar du har mer en nok ørkenvandring i de selskapene du er investert i.

Jeg forholder meg til at at BLCC er foretrukket av FDA, bevilgende myndigheter, mange kjente urologer, deriblant noen som regnes som de ypperste, voksende awereness blant pasienter og dannelse av flere interesseorganisasjoner blant disse.

Dessuten har en nærmest enstemmig gruppe urologer fra AUA 2019 anbefalt BLCC brukt på middels til alvorlige tilfeller i surveillance-markedet 4 ganger pr år de 2 første årene etter oppdagelse av ondartede tumorer.

Jeg regner med at det er gode sjanser for at PHO fester et visst grep med BLCC i USA markedet mens de er alene om å ha den overlegent beste løsningen på akkurat de problemene PHO sysler med å løse til glede for pasienter og PHO aksjonærer.
Redigert 22.05.2019 kl 15:08 Du må logge inn for å svare
22.05.2019 kl 15:05 1382

Hvis en skal sammenligne hva det koster å få en undersøkelse med hhv BLC og NBI så må en vite prisen på begge . Uten sammenligning for øvrig
focuss
22.05.2019 kl 15:10 1369

Når det er slik at BLCC kan gjøre mye TURBT poliklinisk og sparer kostnader for innleggelse og anestesi så er det ikke så mye å lure på hva som koster minst penger.
22.05.2019 kl 15:13 1362

God dag mann. økseskaft!
focuss
22.05.2019 kl 15:18 1349

Hva er det egentlig du lurer på da? Er det prisen på Cysview så er den ca 1000 usd. I tillegg er det en time venting etter injisering av Cysview. En sykepleier bruker ca 5 min. Derfor er reimbursment en del over kostnaden av Cysview.
Redigert 22.05.2019 kl 15:22 Du må logge inn for å svare
22.05.2019 kl 15:21 1343

Det var faktisk prisen for NBI-undersøkelse ;)
focuss
22.05.2019 kl 15:24 1336

Kan ikke tro det er andre forskjeller enn kostnaden av Cysview og en time med venting. Prisforskjell mellom NBI Scope og BLCC skope?? Har ikke peiling.
22.05.2019 kl 15:34 1317

Ja, hvis kostnadene for pasienten personlig er tilnærmet null ved begge metoder så er jo dette kun et spørsmål om kvalitet og sikkerhet

Ærlig talt, vi diskuterer diagnostisering og behandling av blærekreft. En kreftform som i verste fall kan ta livet av den som får sykdommen. Kjernen i denne behandlingen er å kunne fjerne maksimalt, primært alt kreftvev i blæren. Derved vil man øke sannsynligheten for at kreften ikke sprer seg videre, man kan forlenge tiden det tar før kreften blusser opp igjen og det er vitenskapelig bevist at man ved å bli behandlet med BLCC så øker man sannsynligheten for å overleve de neste fem årene med 50% i forhold til de pasientene som behandles med WLC.

Jeg som pasient vil selvfølgelig be om å få den beste behandlingen som er tilgjengelig, nettopp for å sikre meg at så mye som mulig av kreften blir sett av urologen og i neste omgang fjernet. Hvorvidt dette tar meg en ekstra time, betyr ingen ting i denne sammenhengen. Her er det mitt liv som er i spill.

Og hvordan skal urologer med kjennskap til BLCC sin fortreffelighet ovenfor WLC kunne unndra BLCC alternativet for pasienter med blærekreft? Hadde noe slikt skjedd meg, eller noen i min familie, ville jeg undersøkt muligheten for å få juridisk bistand til å gå etter den legen som bevisst holdt BLCC alternativt skjult. Og i et land der advokater mer enn gjerne stiller opp med "no cure, no pay" betingelser, så vil jeg tro det skulle være fullt mulig å få den nødvendige hjelpen når resultatene med BLCC nå blir mer og mer kjent, både blant pasientorganisasjoner, men også blant urologer og allmennpraktiserende leger. Ihvertfall dem som holder seg en smule oppdatert.

Fra legenes ståsted kan det ikke være lett å underslå BLCC alternativet, når de kjenner til amerikanske advokater sin griskhet. Eller er det forsikringsselskaper som tør ta sjansen på å forsikre leger som har til hensikt å underslå BLCC teknologien til pasienter, fordi legene vil tjene mer penger på å holde pasientene syke over et lengre tidsrom? Tror vi virkelig at helsevesenet i USA streber etter å bli værende på gårsdagens behandlingsmetoder, for at pasientene ikke skal bli friske for raskt? Eller i tilfellet blærekreft, ikke få tilbakefall raskt nok?

Vel tro hva dere vil, men jeg tror at leger i USA som i resten av verden ønsker å ligge i front hva angår behandlingsmetoder og medisin.
pafo
22.05.2019 kl 16:06 1279

Har de tilleggsforsikring er alltid kostnaden marginell før pasienten. det er for medicare og
forsikring den betyr mest.. De må avgjøre vad de får før pengerne.....
pafo
22.05.2019 kl 16:27 1257

Nu tror jeg du må gi deg , WLC med efterbehandling med BCG er SOC. Hvor skall du kunne
saksøke noen før att bruke det. Og BLC med rigide scope har vart tilgjenglig med samme
resultater i mange år. Og bruker de det ikke bare før att det ikke har refusjon så er det vel
like ille.
Redigert 22.05.2019 kl 16:28 Du må logge inn for å svare

Joda, BLC med regide scope har vært tilgjengelig i mange år. Men de meldingene som er kommet bare de siste to månedene gir leger langt sterkere føringer på å tilby BLC behandling. Eller er du en av dem som mener det uke har så mye å si at man de facto øker sannsynligheten til å overleve de neste 5 årene med 50% dersom man blir behandlet med BLCC og ikke WLC?

Eller har du ikke fått med deg retningslinjene som er utgitt avven ekspertgruppe av urologer? Eller mener du slikt ikke bør vektlegges?

Det har skjedd mye bare de siste tå årene mhp BLCC.