Selvrådeoppgitte Erna Solberg skryter av EØS.


Ovasjonene for EØS-avtalen er øredøvende etter at Erna Solberg og hennes kolleger fra Island og Liechtenstein, fikk audiens på EU-toppmøtet i Brussel.

Det glade EØS-budskap minner lite om statsministerens bekymringsmeldinger forut for brexit-avstemningen i Storbritannia i 2016. Den gangen fortalte hun britene at de ville få EØS-avtalens virkemåte i vrangstrupen. Erna Solberg mente et land som Storbritannia ville finne det «frustrerende» å måtte sluke direktiver fra Brussel.

Men statsministeren er ikke like kresen på våre vegne. Norge sluker villig unna. Det kokkene i Brussel tilbereder sklir ned på høykant, selv når det smaker vondt og gir alvorlige fordøyelsesbesvær. I arbeidslivet. I energisektoren. I transportbransjen. Ja, selv i rettssystemet vårt.

https://www.dagbladet.no/kultur/noen-har-apenbart-tjent-pa-eos-avtalen/70918623

EØS-avtalen er uakseptabel for Storbritannia sier Nigel Farage britene skal ikke ha Norges løsning, for den er elendig, sier han. Stortinget har bedratt folket og lurt Norge inn i en dårlig avtale med EU.
http://www.nettavisen.no/na24/nigel-farage---norges-befolkning-ble-bedratt/3423276313.html
Det er noe jeg vil beskytte det britiske folket fra. Når vi nå melder oss ut av EU så skal vi ha en god avtale, sier lederen for UK Independence Party (UKIP), Nigel Farage, til VG.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/brexit/ukip-lederen-til-vg-det-norske-folk-er-blitt-bedratt/a/23725815/

Når den Norske grunnloven ble skrevet fant man ut at man skulle begynne med det viktigste, og sørge for at dette ble skrevet inn i grunnlovens første paragraf, kjent som grunnlovens paragraf 1.

Og det er nettopp grunnlovens paragraf 1 EØS-avtalen bryter.

Vi har da domstoler i Norge, en del av deres oppgave er å sørge for at grunnloven ikke blir brutt, domstolene skulle stoppet Gro Brunt sitt landssvik da EØS avtalen ble underskrevet 2.mai 1992, men ingenting skjedde, media holdt også kjeft.

Greit nok at det finnes politikere som ønsker å ødelegge landet, men domstolene og media skulle sørget for at dette ble stoppet før skaden var skjedd.

Slik er det når folk tror de lever i et demokrati, men når de plutselig oppdager at det ikke er tilfelle.

Hehe, aldri godt å vite hva norske politikere i det hele tatt mener og tror om noenting som helst.
Nærmest skryter av EØS-avtalen her hjemme og Norge ville ikke klart seg uten, mens andre ville ha fått førdøyelsesbesvær av å gå inn i den samme avtalen:-))

Komikk på høyt plan som vanlig fra en norsk politiker.

Hun snakker som hun var kommissær på vegne av Norge bosatt i Brussel, men så er hun sta(t)sminister i Norge, tiltross for utstrakt penge-utdelende reisevirksomhet, med fortsatt bostedsadresse i Norge.

"Erna Solberg mente et land som Storbritannia ville finne det «frustrerende» å måtte sluke direktiver fra Brussel. Men statsministeren er ikke like kresen på våre vegne. Norge sluker villig unna." Selv Martha og Sjamanen blir liten her.
Redigert 20.05.2019 kl 12:21 Du må logge inn for å svare

Det kokkene i Brussel tilbereder sklir rett ned på høykant, selv når det smaker vondt og gir alvorlige fordøyelsesbesvær. I arbeidslivet. I energisektoren. I transportbransjen. Ja, selv i rettssystemet vårt.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/173042/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven
Den 8. okt. 2008 omtalte Professor i offentlig rett Eivind Smidt EØS-avtalen for en konstitusjonell katastrofe! Professor i samfunnsvitenskap Trond Nordby og forsker Frode Veggeland, hevder at Stortinget med EØS frivillig har abdisert som lovgivende myndighet! Hvor er Høyesterett i dette forræderiet? Og når EØS har gjort vår egen Grunnlov til en nasjonal vits, hva har da HMK Kongen blitt? Montesquieu sa at man ikke skal røre lovene uten å skjelve.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/qzp8L/flertall-for-grunnlovsendring-om-norsk-suverenitet
https://www.document.no/2017/03/28/det-representative-demokratiet-fungerer-ikke/
http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=15182
https://no.wikipedia.org/wiki/E%C3%98S
https://norgesaksjonen.org/2015/11/26/folkerettsstridig-fn-medlemskap-systematisk-hjernevask-av-befolkningen-og-snikinnforing-i-eu-av-gro-harlem-brundtland-arbeidspartiet/

Vralte i front for 17 Mai toget er stas for Erna.

Hvorfor disse togene enda går skjønner ikke Erna døyten av...

Dagens politikere inkludert media opptrer som om flyktningestrømmen til Norge kom som et stort og uventet sjokk. Sannheten er en helt annen. Som det fremgår av Stortingsmelding nr. 74, skrevet av Gro Harlem Brundtland i 1979, så har det hele vært planlagt….åpenbart helt siden før 1979.

Stortingsmelding nr. 74 går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturellt og fler-etnisk samfunn. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så “smertefritt” som overhodet mulig og kanskje mest skremmende; det gir en detaljert plan for hvordan barna våre skal læres opp (indoktrineres) gjennom omfattende «holdningskampanjer» i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber til å akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge. Som Gro Harlem Brundtland selv skriver i Stortingsmeldingen:

De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, framtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem.

Gro Harlem Brundtland slår fast at misnøyen mot de innvandrerne som hadde kommet til Norge fram til 1979 skyldtes:

….til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.

Videre legger hun grunnen for all framtidig statlig engasjement når det kommer til innføringen av det flerkulturelle samfunnet:

Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.
https://norgesaksjonen.org/2015/11/26/folkerettsstridig-fn-medlemskap-systematisk-hjernevask-av-befolkningen-og-snikinnforing-i-eu-av-gro-harlem-brundtland-arbeidspartiet/

Nordmenn går til valgurnene og utsletter seg selv. Det gjør de fortsatt som de u- fortørnet har gjort i de siste 30-40 år. Bedre med tyranni enn anarki? Fra koranen. Det var bedre å leve en dag som løve enn 100 år som en hyene eller coyote. 2014 feirer vi 200 årsjubileum etter og blitt omgjort til hva? Det er i Mangfoldet, enfoldet synliggjøres. Det ligger i folkesjela til nordmenn sier Jan Egeland, men han glemmer at vi nå er multikulturell. Har han spurt hva som ligger i folkesjela til asiater og afrikanere? Det bør han snarest få avklart, for de har ikke høye tanker om oss. Våre nye landsmenn (definert som «berikere» av både Konge og folkevalgte»? Bor ikke lenge i kongeriket før de kategorisk beskriver det norske staten som en stinkende il-luktene kloakk, og folket som henholdsvis tullinger og idioter. Det er attesten vi får: «White trash democracy» et papirhelvete som de kaller et sosialdemokrati. "Finne på folket. Kontroll, skjema og papirfolket". Et kongerike som fant noe «olje» som blir den siste olje for folket selv.

Det er ikke mange ukene siden Eriksen Søreide lykkelig gledestrålende var ute i media og stolt kunne proklamere at nå er vi igjen best i klassen. De hadde virkelig tatt tak i etterslepet og innført alle nye ordre fra eu.
De eneste partiene som alltid har hatt et klart nei standpunkt er SP og SV.