Bør sette denne aksjen på opservasjonslisten til oB


Denne aksjen svinger så mye nå at dette må få følger OB må ta grep å flytte den på observasjonsliste, og så må de sjekke om det er hold i ryktene så den kan roe seg ned.

Denne artikkelen i Spanskavis var planta dette bør nå OB etter gå for å se om det har medført at noen har tilegnet seg noen verdier