Det er viktig å være nøyaktig og forutsigelig i ELbilpolitikken.


https://www.aftenposten.no/osloby/i/LAke51/Alle-de-tingene-som-har-lokket-deg-til-a-kjope-elbil_-blir-bare-borte

En vellykket ELbilutvikling videre er avhengig av gjennomtenkthet, nøyaktighet og forutsigelighet.

Lae bommer litt da han snakker om 3000 kroner i beboerparkering. Når plassene er opptatt, må beboerne
lete en halv time etter plass. Sånt er mye mye verre enn 3000 kroner i året.
Og forhold i Vika i Oslo, må ikke generaliseres utover hele landet.

Alle disse spørsmålene må det jobbes med. Samlet kostnads- og avgiftstrykk, og samlet bilbrukersituasjon må hensyntas.
Befolkningen må gis mulighetene til å kunne produsere verdier i dette landet. Det må ikke bare legges
ut kjelker og melkemaskiner.
Redigert 20.05.2019 kl 16:26 Du må logge inn for å svare