Laksedød i stor skala


Og dette kommer som ett sjokk på bransjen , så lite kunnskap de må besitte ?

Forrurense fjordene og totalt livløs bunn under ,det vet de inderlig vel ....

Plasten i verdenshavene var det en Hval i Hjeltefjorden som kom opp og fortalte forskerene, så lite kunnskap de har !!!!

Vi som har fisket i fjordene lenge før oppdrett kom og spredde pest kjenner til at villaksen noen ganger gikk dypt . Slike år viste vi at det ble dårlig med Laksefiske. Naturlig Laks kunne gå ned og unnslippe alger og dritt når det var slike oppblomstringer ,men det kan ikke dagens hvitLaks.

At ikke pesten har drept i mye større omfang i denne industrien er for meg en gåte , men sterk medisinering har vel hold skuta gående.

Køyr debatt:
Redigert 20.05.2019 kl 20:58 Du må logge inn for å svare
tor_berg
21.05.2019 kl 11:13 2091

I Astafjorden og Ofotfjorden som er nabofjorder er noen hundre tonn laks død ved totalt 8 anlegg.

Det ser ut til å spre seg sørover i Nordfolda gjør de nå tiltak ifølge en jeg kjenner, ser ikke noe i mediene om det enda.

Dette kan bli massiv krise for næringen, men dog høyere priser for de som ungår det.

Jeg spør igjen ,hvordan går det med vill fisken? Er det dødelighet der ?

Tipper svaret vil bli at den går ned på dypere vann til kysten er klar...
Redigert 21.05.2019 kl 21:57 Du må logge inn for å svare
asan
21.05.2019 kl 22:02 1999

Satser heller pengene mine på Atlantic sapphire. Tryggere med landbasert oppdrett :)

https://www.youtube.com/watch?v=4YL8RyeEEkc
milk
21.05.2019 kl 23:02 1956

Hvis dere gaper høyt å ser dere i speilet,vil dere se en tråd som holder ørene på plass.......
Rockall
22.05.2019 kl 15:14 1723

Satan selv kommer med dødsalgene til hele kysten. Dette blir ikke «bare noe oppi nord». Med ballastvann og annet er ikke den nordgående Golfstrømmen noen hindring. Bare vent og følg med i nyhetene.

Lakseaksjene kommer til å knuses noe så inni hampen!

deilig trade i SALM :D

Rockall
22.05.2019 kl 16:08 1680

Kan være at et visst skotsk lakseselskap blir en stor vinner, men på kortere sikt bør lakseprisen kraftig ned som følge av hasteslakting rundt om. Her kommer mye kapital i spill i alle fall framover.

Sjølvdauvet Laks vil gå som hakka møkk om Mattilsynet lar seg smørre ?. De er som kjent avkledd av en Rogaland bonde......
milk
22.05.2019 kl 16:35 1635

Helt utrolig hvor naiv enkelte er..... Algeoppblomstringen har ingen ting med oppdrett å gjøre! Det skjedde i 1988,1991 og 2008. Og mange ganger før den tid,med påfølgende massedød av både sild og makrell... Før dere maler fanden på veggen og uttaler Dere om ting som er helt tatt ut av konsensus,vennligst søk litt informasjon. Denne tråden er bare helt patetisk......

Ikke vær altfor bombastisk. Algeoppblomstring skyldes høy forekomst av fosfor og nitrogen. Fiskeoppdrett er absolutt en av bidragsgiverne.

Milk du er velkommen til å spre din viten og jeg lurer virkelig på hvordan villfisken takler dette?
milk
22.05.2019 kl 17:39 1584

Jasså! Hvordan forklarer du oppblomstringen før oppdrett var på agendaen. Da fikk landbruket skylden når silda døde i fjordene uten "logisk" forklaring.. Dette er et naturlig fenomen som skjer fra tid til annen. Selvfølgelig blir fisk i fangenskap hardt rammet. Får vi en svineinfluensa på land,så er det også en katastrofe... "kokkhill" Du er bare patetisk og uten rot i virkeligheten. Jævla nisse......

«Hvor kommer næringssaltene fra?

Fiskeopdrett, jordbruk og avløp fra hus og næringslivslipper ut det meste av fosforen. Det aller meste kommer fra fiskeoppdrett, som alene har gitt en økning i fosforutslippene på 55 prosent siden 2000. Også avrenning fra jordbruk kan gi mye fosfor og nitrogen i vannet.»


https://www.svanemerket.no/miljo/kjemikalier/algeoppblomstring/


PS. Synd du ikke fikk med deg fra barndommen at høflighet er en dyd.
Redigert 22.05.2019 kl 18:18 Du må logge inn for å svare

Nå må du skjerpe deg kraftig ,ferskvannsdød i fjordene var naturlig for Sild og brisling.

Din kunnskap er totalt fraværende , og du skriker som en bortskjemt jentunge....
Redigert 22.05.2019 kl 17:57 Du må logge inn for å svare

Fraværende kunnskap representerer nok mest du.
Laks blir ikke medisinert mot alger, det lar seg ikke gjøre. Hvis det er antibiotika du tenker på sluttet oppdrettsnæringen med det i 1991.
Utslipp av fosfor kan noen ganger være en kilde til algeoppblomtring, som i Mjøsa før man begynte med fosfatfrie vaskemidler.
Ser at svanemerket viser til en link som er trukket tilbake forresten.
Fosfor er naturlig forekommende i sjø, ca 0,11 g pr liter.
Det er greit at du er mot oppdrett, men fint om argumentasjonen er basert på fakta
Redigert 22.05.2019 kl 18:28 Du må logge inn for å svare

Vestlandsfjord

Vil du ha til?

‘Langs de andre kyststrekningene er fiskeoppdrett den største utslippskilden. De største utslippene fra oppdrettsnæringen skjer i Norskehavet. Oppdrettsanleggene i Norskehavet står for nesten halvparten av de totale utslippene av fosfor i Norge. Norskehavet har også den absolutt største økningen av tilførsler langs kysten. Her er tilførslene av fosfor tredoblet siden 1998.«

https://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/overgjodsling/Rapport


Men du fornekter nok denne også.

milk
22.05.2019 kl 19:06 1488

Selvfølgelig... Dette er ikke relevant forskning. Mangler totalt fakta argumentasjon. Det er jo landbruket som er den eneste dokumenterte "synderen"nok en gang. Vår industrielle levemåte blir veldig lite belyst.... Hvor skal vi hente maten fra "inn the bitter end"?? IQ er noe dritt!!!!!
milk
22.05.2019 kl 19:52 1458

Har mange av Dere hatt et snev av samfunnsintelligens,så hadde Dere angrepet oljenæringen som er i ferd med å bidra til klodens største miljøproblem. Oljebasert plast og mikroplast er i ferd med å utrydde enkelte arter og hele samfunnet sliter i så måte.. Oljenæringen produserer ikke mat men ett samfunn av slabbedasker og kapitalister.... Takke fan for en jeng som kritiserer en næring som produserer mat... Klipp håret å skaff Dere en jobb,eller holl kjeft....

Du må bli tørr bak øra før du ber folk gå til frisøren ,makan....
høstlys
23.05.2019 kl 08:10 1306

Lakseoppdretterne krever økonomisk støtte nå. Kyss meg i ræva - laksemilliardærene må kunne spise av sin formue når laksedøden inntreffer. Kravstore jævler som selv bidrar til algeoppblomstringen. En vanlig yrkesfisker får ingen erstatning når lofotfisket slår feil!!!!!

Cermaq kom Nordlaks til unnsetning – fikk reddet ut all fisk før algene nådde Våtvika
Cermaq har lånt ut brønnbåten MS Steigen til Nordlaks for evakuering av bestanden i Våtvika.
https://e24.no/naeringsliv/oppdrett/cermaq-kom-nordlaks-til-unnsetning-fikk-reddet-ut-all-fisk-foer-algene-naadde-vaatvika/24626731

Nordlaks meldte tirsdag at algeinvasjonen kom til å nå anlegget deres i Våtvika omtrent klokken 16 onsdag. Dette viste seg ikke å stemme, og ga Nordlaks tid til å evakuere bestanden. Selskapet har fått hjelp av brønnbåten MS Steigen fra Cermaq.

– Vi har ikke fått opplysning om at algebeltet har nådd anlegget i Våtvika enda. Brønnbåten Inter Nord evakuerte siste last klokken 01 natt til torsdag, og vi har fått hjelp ifra en brønnbåt fra Cermaq, som bistår oss i flyttingen. Når det kommer nye opplysninger vil vi fortløpende vurdere om vi skal evakuere flere lokaliteter, sier pressesjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen til E24.

Han sier også at det ikke foreløpig er rapporter om alger i vannet.

Uten brønnbåten fra Cermaq ville Nordlaks ifølge egne anslag tirsdag klart å flytte om lag halvparten av fisken ut av lokaliteten før algene rakk frem.

Behjelpelige bransjevenner
– I havbruksbransjen har vi lang tradisjon for å samarbeide og bistå hverandre, og særlig i vanskelige situasjoner som dette er det viktig at vi hjelper hverandre så godt vi kan. Nordlaks har også bistått Cermaq med å slakte fisk som vi måtte ta ut hurtig og ikke hadde momentankapasiet til å ta ut selv, sier kommunikasjonsrådgiver i Cermaq, Astrid Vik Aam.

Hun forteller videre at alle de berørte selskapene har bidratt med informasjon om utbredelsen av algen og kunnskapsdeling for å minimere skadeomfanget.

Ballangen Sjøfarm, som blant annet eies av Cermaq har tre lokaliteter som er rammet. Hittil har de mistet omtrent 2,8 millioner fisk som følge av algeinvasjonen.

– Dette er en stor dyretragedie, og vi jobber med å få tatt ut dødsfisk fra anleggene fortløpende, og overvåker situasjonen nøye. I samarbeid med de andre oppdretterne i området, og SINTEF følger vi blant annet med på Vestfjorden for å få mest mulig kunnskap om hvor og hvordan algene flytter seg, sier Aam.


Analytikere spår prishopp som følge av algedøden
Foreløpige prognoser
Sjømatsanalytiker i Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegård, skriver i en notis at Havforskningsinstituttets estimater for strømforhold og transport av alger er det mest bekymringsverdige. Disse indikerer at oppblomstringen beveger seg vestover, og dermed kan treffe Svolvær-området torsdag. I dette området finner vi tre lokaliteter med en biomassekapasitet på 11.000 tonn, ifølge analytikeren.

– Algeoppblomstringen er veldig uforutsigbar, det er vanskelig å si når den kommer, og vi kjenner ikke til forholdene som ligger til grunn for oppblomstringen heller. Det kan være varmere temperatur, mer tilgang på sol og næring, eller helt andre faktorer som påvirker, sier Øystein Evensen, professor ved Institutt for basalfag og akvamedisin i NMBU.

Han forteller videre at for å flytte så store mengder fisk som det er snakk om kreves det tid, slepebåter og varsomhet.

– Det er en viss risiko knyttet til det å flytte merder med fisk i også. I dag er merder godt forankret, så man er avhengig av å løsne de fra ankrene, og være sikker på at du har kontroll på transporten. Det har nok i liten grad vært gjort i dette tilfellet. Denne oppblomstringen har antageligvis kommet så fort at det har vært vanskelig å melde ifra tidlig, som kan være en utfordring.

Helt enig i at de ikke skal få noen kompensasjon for dette fra myndighetene. De må vel ha forsikret seg mot dette. De vasser forøvrig i penger i de fleste av dem. De burde heller tenke på etikken i det de driver med. Det er en dyretragedie å bli kvalt uten mulighet til å flykte.
Redigert 23.05.2019 kl 11:14 Du må logge inn for å svare

Tette anlegget i sjøen ville forhindret dette ,da kunne de pumpet opp vann fra dypet der det er algefritt. Men dette krever at de får kontroll på avfalle ,skitten sin så vannet under er rent. Hvorfor ikke dette er gjort for lenge siden må man jo spørre seg om. De kunne også filtrert vannet inn i anlegget for alger skulle jeg tro.
Brande_n
23.05.2019 kl 16:02 1142

Når fisk ikke har sjanse å rømme unna alger, settes de i en dødsfelle. Dette må være brudd på Dyrevelferdsloven. Eller har fisk ikke samme rettigheter som andre dyr?

Du får samle en gjeng å gå i demonstrasjonstog da vettu:-)
Brande_n
24.05.2019 kl 14:28 1041

Oppdrettsnæringen er nok like blodig som Makrell i tomat
24.05.2019 kl 14:39 1032

Enig med kokkohill . Fisk til folket må til , men konsekvensene kan bli død og forferdelse. Medisinering til de blir imun
Rockall
24.05.2019 kl 14:41 1030

Nå er det om lakseprisfallet på E24, om lakseprisfallet jeg spådde lengre oppi tråden her, mot analytikerens syn.
milk
24.05.2019 kl 16:26 983

Mye "små" laks som skall ut på markedet nå. Mange frysere blir fylt av laks som er fult brukbar,men selvfølgelig ikke for konsum ;-) Men hva skjer etterpå? Jeg har spådd oppgang for sektoren sensommeren 2019 :-) Det er faktisk ikke spådom,men basert på fakta f..