NANO - Sjekk melding, kan det ta NANO tilbake mot nye høyder?


Sjekk denne meldingen fra NANO.
Er det denne meldingen som skal sette fart på NANO og sende NANO tilbake over kr 60-70 innen kort tid?
Synspunkter?

21/05-2019 11:44:18: (NANO) Nordic Nanovector: Archer-1 phase 1b Betalutin®/rituximab combination trial advances to next cohort
Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) announces that following a safety review of the first patients in the ongoing Archer-1 (LYMRIT 37-07) trial investigating
Betalutin® (177Lu-satetraxetan-lilotomab) in combination with rituximab (RTX) in second-line follicular lymphoma (2L FL), the Betalutin® dose has been escalated
to 15 MBq/kg for the next cohort of patients.......................................................
Redigert 21.05.2019 kl 12:13 Du må logge inn for å svare
HP17
21.05.2019 kl 13:18 899

45,84
Har dere ikke fått lest eller fordøyd denne meget positive meldingen?
Markedet sender NANO oppover og oppover nå, kan det være at flere ønsker å dekke inn short?
Spennende tider ihverfall.
Redigert 21.05.2019 kl 13:19 Du må logge inn for å svare
SMR52
21.05.2019 kl 13:24 856

Dette ser jo bra ut!!!
Kjøperne kommer nå og vi ser kanskje 48 i dag og 55 i løpet av uka.
Kan ta av nå; 12% right now
HP17
21.05.2019 kl 13:25 841

e24 omtaler meldingen nå

Nordic Nanovector øker dose for ny pasientgruppe
Kreftlegemiddelselskapet Nordic Nanovector har gjort en sikkerhetsgjennomgang av de første pasientene i Archer 1-studien, som undersøker Betalutin med rituximab for pasienter med follikulært lymfom.
Etter gjennomgangen har Betalutin-dosen blitt økt til 15MBq/kg for neste kohort med pasienter, opplyser selskapet i en melding.
Betalutin er et legemiddel som kan brukes til å behandle en spesiell form for lymfekreft. Forskerne har funnet en radioaktiv isotop som binder seg til kreftcellene og bestråler dem.
Rituximab er et monoklonalt antistoff rettet mot antigenet CD20, som enten kan benyttes alene eller i kombinasjon med kjemoterapi.
https://aksjelive.e24.no/article/RRKw55
Nub
21.05.2019 kl 13:25 829

Dersom det kommer resultater på ORR/CR på behandlingen etter neste kohort som gjør det uetisk å fortsette utprøving av dosering, så kan det vel fort smelle. Kan jo virke som om markedet håper på nettopp dette nå, og det har jo vært såpass lovende forsøk på mus i Archer at det ikke er fullstendig usannsynlig at vi havner der heller?