Emisjon og mulig salg av 2 skip


https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/05/Hunter-Group-forhandler-om-milliardsalg-av-raaoljetankere
Liker at emisjonskursen er satt høyt, men skulle ønske det ble en rep-emi istedenfor å selge 2 skip, hunter er vel nå priset knapt til cash+verdistigning på skipene, mens potensielle rater fremover ikke er i kursen...
Reserven
19.06.2019 kl 03:01 1683

 
De som leser aviser, vet alltid mer enn «bermen». Hvordan er det mulig å være en seriøs investor uten abonnement på FA (og DN)?

På side 6 i FA 18.06 er det et helsides intervju med Fredy. Der sier han klart at Hunter alltid har vært, er, og forblir et ASSET PLAY!
(Alt jeg har uthevet med fet skrift, er også med fet skrift i artikkelen. Understrekingen av siste setning er min)


[Sitat 1]
FREDLY:
"– Dersom man legger en skipsverdi på 98 millioner dollar til grunn for verdsettelsen av Hunter-aksjen, er den verdijusterte egenkapitalen (NAV) pr. aksje rundt 4,50 kroner. Dette er stålverdiene der vi står nå, sier Fredly."


[Resten er et sammenhengende sitat fra artikkelen]
FREDLY:
"– Vi har vært flinke ved å bygge høykvalitetsskip med gode spesifikasjoner utstyrt med blant annet scrubbere fra Wärtsilä, spesialcoating fra Jotun og tyske spesialpropellere. De to sistnevnte skal redusere et allerede rekordlavt drivstoff-forbruk med ytterligere 3 prosent. Du kan si at disse skipene er verdt minst 1 million dollar eller mer enn et godt gjennomsnittlig koreanskbygd VLCC-skip.

– Kjøperen ville ha kvalitetsskip og vi hører det samme fra befraktningsmarkedet. Utstyret og kvaliteten avspeiles i den prisen vi oppnår ved salget, sier Fredly."


FA:
"– Men er det ikke litt paradoksalt å selge et eller to skip i forkant av et ventet sterkt marked med stigende rater?"

FREDLY:
"– Også her gjør vi det vi har sagt vi skal – vi selger skip når skipsverdien er høyere enn det som reflekteres i børskursen. Nå skal vi finansiere byggeprogrammet, og det gjør vi ved en kombinasjon av å trykke nye aksjer, oppta banklån og selge et skip eller to. Selger vi skip nummer to er vi overfinansiert. Blir det med det ene, har vi andre alternativer for å sikre det lille som står igjen til fullfinansieringen av skipsserien, sier Fredly, som mener det er lite sannsynlig at selskapet ber om mer penger fra aksjonærene.

– Jeg tror skipsprisene skal opp, så det er ikke aktuelt å selge mer på dette nivået, sier han."


Redigert 19.06.2019 kl 14:57 Du må logge inn for å svare
Reserven
19.06.2019 kl 15:04 1566

Artikkelen jeg siterer i innlegget over, er over 5 spalter.
[Sitat 1] er 1/5 av spalte 2.  [Resten] er siste 2/5 av spalte 3 + hele spalte 4 + første 1/4 av spalte 5.

Redigert 19.06.2019 kl 15:05 Du må logge inn for å svare

Det første som slår meg når jeg leser den rapporten er at den ikke er endelig (Preliminary) og sponet av industrien( ferge og cruise),
Leser i FA idag at de fleste medlemmer i norges rederiforbud ikke vil bruke scrubbere og det er en diskusjon om scrubbere slipper ut forurensing eller ikke.
Dette minner meg om diskusjonen om diesel til biler og tysk bilindustri sine utslippsskandaler, uten at jeg vil konkuldere.
Når jeg ser to sider med mye kunnskap er uenige, vil det for meg bli vanskelig å kunne konkuldere med hva som er riktig. En måte er å ikke regne med scrubberen når jeg regner på HUNT, men som en bonus om det skal vise seg at dem ikke forurenser.
Ole86
20.06.2019 kl 15:47 1288

Fakta er at scrubbere slipper ut sulfat i vaskevannet. Det er ekstremt mye av dette i vann fra før, så det kan sammenlignes med å slippe ut litt salt i saltvann. Det ble gjort en regneøvelse på dette for noen år siden der man billedgjorde dette med at man ser for seg at all sulfat i sjøen blir lagt som et lag på toppen. Da vil laget med sulfat være ca 1,8 meter høyt. Tar man så all olje man kjenner til fra alle reservoarer i verden og brenner dette på skip med scrubber så vil dette ekstra laget være tynnere enn et papirark.

Scrubberdiskusjonen står ofte mellom vitenskap og følelser, der miljøbevegelsen føler at noe er farlig. Man ser også eksempler på redere som er imot, men da fordi de ikke ønsker at sine konkurrenter skal installere og at de dermed kan beholde et level playing field. Det beste eksempelet på dette er vel Maersk, som var sterkt imot, men installerer på flåten sin nå som Evergreen, MSC og CMA CGM gjør det.
Nets
20.06.2019 kl 17:08 1249

To veldig gode poeng, Ole 86

Til det første - da snakker vi altså om et tenkt lag som dekker hele arealet (!) på jordkloden.

Til det andre - et mulig apropos til dette starter i en artikkel https://e24.no/naeringsliv/nor-shipping/leverer-rensesystemer-for-1-5-milliarder-i-aar-enorm-oppsving/24635022 hvor "sjef, Lasse Kristoffersen for Torvald Klaveness, forteller at det norske rederiet ikke har installert skrubbere på noen av sine 135 skip.

– Det kunne vært et ok business-case å gjøre det, men en av de viktigste grunnene til at vi ikke gjør det er fordi vi ikke synes det er en god løsning på et miljøproblem å ta det fra luften og putte det i sjøen."

På FMSI sine nettsider kan en lese at Thorvald Klaveness - nettopp(!) - har bestilt 3 + 4 opsjoner til sine skip:
- https://www.fmsiservices.com/blank/categories/orders

Det virker som om mye av pressen problematiserer skrubber-teknologien og dens virkning. Etter å forsøkt å ha satt meg inn i denne teknologien er dette, etter min oppfatning, en bedre deal for miljøet enn å brenne compliant fuel. Miljøengasjerte bør applaudere redere som installerer scrubbere i sine skip! Det jeg savner i debatten er fokus på hvor mange motorer som vil få problemer - i alle fall i startfasen - med varierende kvaliteter på dette nye drivstoffet med lavsvovel. Har du gjort deg noen tanker om hva vi kan forvente av motortrøbbel i diverse båter som følge av dette?
Redigert 20.06.2019 kl 21:45 Du må logge inn for å svare
Ole86
20.06.2019 kl 17:19 1232

Det vil være et tenkt lag som dekker arealet av vann vi har på jordkloden.

Både pressen og miljøbevegelsen burde applaudere scrubbere fremfor lavsvovel fuel. Et veldig stort poeng her er at en scrubber fjerner typisk 80% av partiklene i eksosen, mens lavsvovel fuel vil slippe ut ikke bare flere partikler, men et stort antall partikler i den størrelsen som er farligst for mennesker. I tillegg til dette vil jo svovelutslippet med lavsvovel fuel stort sett være 0,5% mens en scrubber typisk scrubber utslippet ned til en god del mindre enn dette. Scrubbersystemer et stort sett dimensjonert for 0,1% svovelutslipp.

Du har helt rett i at motortrøbbel og fuelpumpetrøbbel kommer til å bli en effekt av å bytte fuel. Hadde man byttet til en lavsvovelfuel som var lik overalt i verden ville man klare å løse dette forholdsvis raskt med å tilsette riktig lubeoil. Dessverre så er situasjonen slik at det ikke finnes noen felles standard for lavsovelfuelen, så man kan støte på trøbbel hver gang man bunkrer ny fuel.
Redigert 20.06.2019 kl 17:25 Du må logge inn for å svare
Nets
20.06.2019 kl 17:56 1204

Og følgelig vil driftstiden for flåten reduseres samtidig med at forsikringspremien antakeligvis vil øke. Dette gir ytterligere press på ratene når vinduet for skifting av fuel starter - sånn oktober/november-ish.
Reserven
20.06.2019 kl 18:01 1199

De som er motstandere av scrubbere, viser følgende:
• Manglende kunnskap om råolje
• Manglende evne til logisk tenkning

Råolje er naturlig svovelholdig, opp til flere prosent.
Hvordan tror de som er motstandere av scrubbere, at man omdanner råolje til bl.a. lavsvovel diesel (MGO), hvordan svovelen "blir borte" fra MGO, og hvor den blir av?

Redigert 20.06.2019 kl 18:04 Du må logge inn for å svare
Reserven
20.06.2019 kl 18:09 1192

En oppsummering av det som står på side 24 i Hunter presentasjonen:
https://uploads-ssl.webflow.com/5b06a89af9e393ba01c3e0ea/5b99533ba656f30d45c435ed_20180910%20Hunter%20Group%20September%202018.pdf

All svovel i verdenshavene lagt rundt jorden vil bli et 170 cm (1700000 mikron) tykt lag.
All svovel i alle kjente olje reserver lagt rundt jorden vil bli et 10 mikron tykt lag.
Dvs at all svovel i alle kjente olje reserver utgjør ca 0,0006% av den svovelen som allerede finnes i verdenshavene.
Bruker skip med scrubbere 1/1000 av alle kjente olje reserver, vil det øke svovelmengden i verdenshavene med mindre enn 0,0000006%.


All svovelen i råoljen ender ikke opp i HSFO/bunkers. Avsvovling av råolje gjøres, og vil sikkert øke, men hva med all svovelen fra avsvovling? Svovel er det 5. mest vanlige grunnstoffet på jorden, og det 10. mest vanlige grunnstoffet i universet. Så det er ikke akkurat mangel på svovel:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur

Hele teksten i Hunter presentasjonen:
Sulphate is a naturally occurring constituent of seawater. The large amount of sulphate in seawater is derived from volcanic activities and degassing at the seafloor. Further, sulphates reach the oceans via river flows, but concentration in open seawater remains constant at around 2.65 g/l or about 20kg of Sulphur per ton seawater. Studies and in field testing confirm that the sulphate increase from exhaust gas scrubbing will be insignificant when compared with the quantity already in the oceans.

An analogy that has been used is if all the Sulphur in the world’s oceans were to be removed, it would form a layer around the earth about 1.7M thick. All the Sulphur in all known oil reserves would add only another 10 micron to this layer. (10 microns = 0,01 millimeters) – EGCSA


Redigert 20.06.2019 kl 18:12 Du må logge inn for å svare
Reserven
21.06.2019 kl 17:14 1052

 
Nok et norskeid rederi har bestilt scrubbere til tankflåten for å møte nye utslippskrav.
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/06/Awilhelmsen-scrubber-fire-supertankere


"Blant råoljetankrederne med norsk tilknytning, har de fleste valgt å installere rensesystemer for eksosgass, såkalte scrubbere, om bord på skipene for å oppfylle kravene til svovelutslipp. Frontline, ADS Crude Carriers, Hunter Group, Okeanis Eco Tankers og DHT Holdings har alle bestilt scrubbere, både for ettermontering på eksisterende skip og til nybygg.

Nå er det kjent at også Awilhemsen-familien går for scrubber-alternativet. Rederiets to første VLCC-er kostet 98,2 millioner dollar, mens de to siste kostet 96,4 millioner dollar. Til sammenligning ligger nybyggprisene nå på rundt 93 millioner dollar, ifølge Clarksons Platou, mens resalg-prisene kvoteres til 96 millioner dollar, opp fra 87 millioner dollar i juni i fjor.

Mens Arne Fredlys Hunter Group betaler 2,7 millioner dollar pr. scrubber til sine VLCC-nybygg, anslås det at kostnaden er 1-2 millioner dollar høyere når det er snakk om ettermontering (retrofit).

Blant annet som følge av IMO-reguleringene og økt amerikansk oljeeksport, ventes det at markedet for frakt av råolje vil styrke seg betydelig fra andre halvår i år."


Redigert 21.06.2019 kl 17:18 Du må logge inn for å svare
ruda
24.06.2019 kl 09:30 762

Flere og fler store aktører laster til ripen for å være med på oppturen